Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Lihaste kaardid (1)

1 Hindamata
Punktid
 
Säutsu twitteris

n
n
o
le,  
d
o
d
o
ab
ätele
d
tsio
etab
o
a
d
k
tsio
b
u
k
g
rab
art
k
lu
n
ö
seritu
en
n
sta
a
u
an
stetu
lajäset, 
ö
lav
äteg
eret
u
õ
b
F
L

ü
p
õ
sissep
fik
k
läh
k
F
T
a
t
t
h
h
rk
o
u
o
u
n
sk
ese
sk
e
k
u
itu
arrelu
itu
in
n
ese
ru
lu
b
n
a
m
in
lav
äik
ö
ari
in
b
le
K
Õ
v
k
h
K
A
ü
e
t

ari
t
h
 
ja
lid
e
h
h
t
o
ist
-5
li
ari, 
e
e

ed
u
ist
li
e
in
h
o
sk
m
ist
tk
id
m
u
elu
sk
m

u
m
alü
n
m
d
u
le
la
lg
ik
ajätk
 alu
iet, 4
õ
im
g
esk
iu
lg
 ü
e
a
A
4
ro
alu
rin
k
n
o
k
ristlu
n
A
4
k
ristijä
s
u
s
r
r
s
s
a
to
e
tu
tu
a
la
e
tissim
e
v
u
rsi
stu
p
. le
ilih
im
. la
o
im
N
m
d

N
m
sca
 la
u
lu
lja
a
e
S
b
A
u
g
a
n
sa
sa
o
le
n
o
o
o
e
o
ele, 
e

, k
b
sed
d
e
b
d
a
n
n
o
ab
d
d
o
tsio
in
b
u
in
ta
u
d
id
tsio
n
u
ab
k
lu
e
lu
s
n
lu
jo
k
e
jo
b
n
m
a
m
g
a
a
e
a
sk
n
alu
u
le
sta
b
lu
n
b
h
b
e
u
äh
esk
m
les
F
Ü

a
a
la
a
lih

a
k
F
L
ab
k

ü
t
t
h
h
o
e
ri
o
e
d
sk

a
u
ln
sk
a
k
h
u
itu
lu
k
u
itu
n
g
ra
l, 
u
lu
iaaln
n
o
n
a
n
alu
d
in
a
te
o
la
b
in
b
e
se
K
R
la
p
õ
a
K
A
m
serv
e
a
r
t
e

sid
a
t
 
h
d
u
e
g
h
2
o
e
g
ü
et
e
lid
in
o
ist
ja
li
sk

tk
ta
m
sk
m
ist
u
id
a

alü
ik
n
la
lim
la
u
m
n
lg
a
k
ä
k
lg
ajätk
 lih
õ
g
u
u
 alu
aela-
le
g
A
K
rin
o
k
, v
k
A
2
k
ü
rin
o
s
s
ziu
eu
lja s
s
e
a
s
lu
p
s
id
tu
s
tu
o
e
b
scu
a
e
.) tra
m
im
u
im

o
N
M
(m
lih
N
m
rh
 se tslihe
b
d p
m
o
ra
R
T
ise
m
d
in
P
n
o
n
itelje
st
o
a
e, 
ja
b
a
in
ist
ik
tsio
etab
m
isi
m
p
iliseerib
k
g
eid
tsio
m
stab
m
m
isel
isel
n
m
k
ta
u
ra
er
m
u
an
id
n
lisa
d
ö
b
stab
F
L
alu
ro
u
ü
o
ö
m
lisa
F
L
siru
so
p
ü
ja

seism
istu
t
h
le
o
u
e
p
t
ik
li
o
sk
h
al
lid
d
o
ja
im
i
o

 lü
estele
itu
k
II 
m

ed
u
en
2
ele
li
le
ele
n
en
sk
e
lesp
o
-X
m
i
ü
 lü
o
in
eli
id
itu
rg
ate
õ
K
N
IX
ro
n
õ
v
lalu
-5
ajätk
k
 v
rra
ajätk
ajätk
in
. k
g
u
rjala
.1
õ
g
. 1
lesp
g
 
K
1
asu
o
k
tu
2
v
o
3
ü
o
fastsetliig
2
t
h
ja
li
s
o
ist
li

et
 -
a
e
sk
m
ist
ed
elt -
elt -
u
alü
t
n
m
m
h
lg
ajätk
 alu
le
im
g
o
lih
A
2
rin
ü
n
o
sk
g
u
istijätk
istijätk
istijätk
a
lg
.R
.R
.R
s
A
1
2
3
tu

 sa
s
t
r
a
e
tu
in
e
trak
sterio
e
sp
lis
alis);
s
alis)
in
im
. serra
o
ferio
a
N
m
p
in
s
iu
in
in
in
tu
res
m
e
iaaln
sverso
isp
isp

isp
itis
ltifid
u
n
m
m
im
ed

p
tato
u
g
N
M
m
tra
lis
: m
sem
ca
ro
(se
m
(se
 ta
e
in
m
lu
A

tab
id
s)
ead
u
e
a
p
ljele
n
es
ü
o
id
ain
k
lselt
d
ja
p
ro
islih
u
m
n
o
b
tsio
b
a
o
o
eret
ead
k
g
ap
m
k
lselt
p
n
sta

o
u
õ
in
tsio
m
u
o
ja
F
T
(h
d
k
k
tab
n
le
k
ep
u
õ
o
h
eret
 
F
M
k
siru
ü
k
t
e
lt)
h
II-V
a
o
id
u
m
se
e
sk
p
(ro

i
lse
lid
st
a
e, 
itu
im
k
n
a
a
t

ed
u
u
ed
n
e
li
ra
o
rg
h
lu
in
e
id
u
te
o
ed
ro
u
jätk
lalu
K
N
ro
n
la
u
sk
id
k
ajätk
im
ib
u
g
ro
selg
ristijätk
o
n
k
o
itu
la
 lih
n
s
e
in
a
K
1
2
3
a
t
k
ist
h
t
o
ist
m
li
e
la
lih
sk
m
le

tk
a
e
g
u
lu
 ü

e
2
n
a
e
in
lid
a
lg
 a
g
A
2
ja
rin
o
a ja
m

e
t
m

arja
h
 sa
h
o
selg
im
ed
u
e
sta
u
sk
s
 k e
, n
elu
u
d
d
in
ajätk
s
tu

r
lg
istlu
in
g
iu
älisserv
A
R
p
o
n
v
m
tu
rra
rio
e
rio
e
u
sirg
im
. se
ste
p
 ja
g
o
N
m
p
su
o
e:
s
s-
ro
t
a
a
u
in
lis-
 ta
trak
sta
e
lja lg
elih
lis-
e
e
r sp
issim
s
a
s
co
id
g
a
in
s
in
S
n
tu
aln
lih
a
e
. ilio
e-ro
. lo
. sp
lih
m
d
im
atera
. erecto
a
.m
iu
.m
ikim
.m
g
N
L
m
1
n
2
p
3
o
le
 se
Ü
d
a
v
a
g
ü
S
d

n
a
la
e
n
ead
o
e
le
lselt
p
p
o
a
o
ead
o
k
o
lselt
o
p
o
tsio
b
p
b
tsio
o
tab
k
ra
a
ta
k
ep
tab
u
ale
n
ö
d
n
ep
ljele
u
ö
n
u
ah
h
ain
m
ü
F
P
e
siru
F
K
siru
Ü
p
sa
k
t
u
t
h
h
o
e
e
lu
isel
u
e
o
e
el
sk
u
n
m
o
ln
n
rv
sk
in
lu
a
im
tk
o
itu
jo

se
itu
m
n
la
ra
l alu
k
, o
rja
u
a
g
n
lg
o
in
u
te
sa
ib
in
ü
o
rjajo
K
K
tu
la
o
n
ta
K
K
p
tu
ja
t
e
e
t
h
d
h
e
o
lid
lid
e
o
in
aar, 
k
e
sk
iste

iste

tk
s
sk
m
u
m
la
m
a
u
n

a
u
lg
lu
e
a
ajätk
a
le
g
lg
ag
g
A
A
k
ü
rin
o
lih
A
T
atlase
o
s
s
iu

sirg
s
s

s
n
e
tu
le
a
tu
a
e
r
itis
icis
e
e
itis
jo
im
. sp
p
rv
im
. rectu
p
sterio
o
a
lih
N
m
ca
se
 p
N
m
ca
p
m
e
m
in
ih
R
m
u
g
r ta
u
u
S
n
o
n
n
rib
o
iirk
s, 
o
e
s
u
ep
tu
lselt
st
lu
tsio
o
tu
tsio
ilise
e
st
k
m
o
u
k
b
la
la
e
n
siru
ep
ljele
n
e
k
u
im
a
h
ain
ü
u
ta
sim
a
u
F
N
n
ü
p
k
F
S
e
k
k
liig
t
t
h
l
h
e
o
e
ik
e
o
l
n
lid
sk
ln
d
a
o
sk
ed
n
a
ise
ie, 

ia
jo
e
itu
itu
n
d
lm
m
n
m
e
rja
in
o
lu
in
II ro
im
K
M
k
a
tu
K
X
n
ristijätk
t
re
h
e
a
t
ari
o
in
a
k
e
h
h
u
s
k
o
a
sk
m
u
u
se
ru
sk
elu
g
b
u
d
lg
a
tla
ö
A
T
a
k
lg
iu
lih
s
A
N
a
s
sirg
s

tu
a
s
rio
tlih
tu
ctu
s
ra
m
e
e
r
itis
o
u
d
tu
a
ru
. re
p
ste
in
e
u
o
im
o
b
 p
N
m
ca
p
m
. q
m
e
 ru
im
N
m
lu
e
in
m
m
u
im
g
N
 ta
e
ik
ä
V
e
n
ead
b
n
o
p
d
m
o
et, 
e
stab
ise

d
m

m
tsio
u
tsio
etab
ö
a
as)
k
k
as
k
g
ö
eid
g
n
teerib
ase
k
n
n
seeritu
rral
ilih
u
o
o
u
u
an
lav
lajäse
o
id
in
F
R
lih
k
su
F
L
õ
fik
ü
k
ro
(h
ab
t
t
h
h
o
e
e
o
sk

el
sk
in
in
u
itu
m
atlase
itu
ajätk
n
m
u
d
n
alu
in
lu
in
in
b
aarn
K
A
tag
p
ristijätk
K
A
k
t
el
t
e
h
ja
h
o
e
ah
id
v
o
sk
sk
 ro
ees-
u
u
a
s
sise
lg
k
ajätk
g
aare
lg
eh
a
A
A
o
k
A
III-V
k
lateraalselt
ilih
s
s
lis
u
a
ik
s
u
ra
r
s
õ
tu
liq
tu
e
b
r
itis
lih
e
ecto
o
 p
im
. o
p
ferio
a
im
. p
in
a
N
m
ca
in
n
N
m
m
e
 p
 rin
e
e
in
ik
ä
m
V
lu
A
a
n
ead
n
o
lselt
p
o
d
l
o
ead
lselt
le, 
le, 
u
ise
o
p
o
d
ab
u
at
o
h
saled
m
tsio
o
tab
tsio
etab
d
v
o
u
o
ises
a
as)
k
ep
tab
u
ale
k
g
ak
u
rab
p
g
n
ep
ljele
n
en
n
p
ö
seeritu
ib
ilih
u
ah
h
ain
m
ü
u
an
stetu
lajäset, 
lajäset
ö
äe
õ
iete
stm
in
F
K
siru
Ü
p
sa
k
F
L

ü
läh
rin
rip
ü
p
sissep
fik
k
v
ro

(h
ab
t
t
e
h
h
k
o
e
u
ik
el
o
ru
sk
n
aln
d
b
n
o
sk
ö
itu
a
isel
d
itu
arrelu
n
lm
m
n
rek
ari
h
in
atera
o
rjajo
in
lav
u
K
L
k
alu
tu
se
K
Õ
su
se
e, 
t
a
t
h
e
e
h
e
id
ist
o
in
el
p
in
o
u
u
m
sk
m
lu
le
u
m
l atlase
sk
g
iaaln
l, 
ak
s
u
u
d
n
 ü
lg
ag
lg
o
o
ü
o
lg
an
e
o
-6
iet
a
A
T
k
p
ristijätk
 lih
A
R
m
p
rin
5
ro
ilih
s
a
lis
u
s
ik
s
u
r
a
s
ra
õ
tu
liq
n
tu
e
b
r
itis
erio
lih
e
ecto
jo
 p
im
. o
p
p
a
im
. p
a
a
N
m
ca
su
n
N
m
m
e
 p
 rin
e
d r rin
in
u
u
m
S
le
ise
Ü
m
d
in
P
a
n
rk
n
o
u
d
ad
n
ab
el
l
u
o
ld
m
h
sta
tsio
u
ist
a
aalasen
u

tsio
etav
k
rab
p
eid
k
g
eid
n
ö
alu
m
im
sta
i, 
seeritu
ib
n
u
ö
õ
lajäse
u
ertik
in
äe
õ
id
u
an
id
F
P
ab
alu
ette, 
v
ü

v
d
fik
k
v
ro
F
L
ro
t
t
e
h
rk
h
id
o
ja
e
u
ja
n
o
ro
serv
sk
g
sk
ad
u
in
e
e
e
les
itu
n
in
in
itu
ise
in
ev
ü
n
iaaln
i
alu
d
m
m
n
m
m
lg
ik
a)
in
b
e
le
in
le
u
õ
K
A
m
serv
ü
alu
K
Ü
alu
(k
p
tah
i
t
t
an
h
h
serv
o
ist
d
o
e
st
rg
u
u
sk
m
sk
e
in
u
le
u
ak
en
id
m
n
lg
 ü
iet
se
lg
o
le
id
A
9
ro
a
A
R
ü
rin
ro
s
a
lih
s
e
les
lih
s
tu
r
h
s
sta
g
tu
tu
i
e
a
e
a

im
.serra
terio
v
n
im
m
terco
tern
N
m
a
N
m
in
in
 sa
te
e
ie
in
 ro
d
sm
e
E
ise
m
ise
S
n
n
o
alla
o
d
u
ad
tsio
ab
tsio
k
b
lu
k
eid
n
m
g
n
stav
u
õ
u
õ
id
F
T
ran
F
T
ro
t
t
e
h
h
id
o
o
ro
ja
serv
sk
sk
e
ad
itu
itu
ise
in
ev
alla
n
ie
n
m
i
m
lg
ik
in
in
lu
le
u
õ
K
I ro
d
K
A
ü
(k
p
ette)
i
t
t
h
h
serv
ast
ren
o
h
u
se d o
e
b
õ
sk
lu
sk
e
in
m
u
g
u
ek
id
m
lg
a se lg o lisa id
A
ran
A
R
alu

ro
s
a
a
s
lih
e
les
 lih
s
s
vicu
 lih h
li
sta
i
e
tu
tu
e
a
e
.) 
n
cla
scu
im

b
a v im u m terco
N
m
su
N
M
(m
in
extern
lu
n te
a
u
ie
lu
 ro
g
d
n
 rin
a
R
d ise
a
v limä
ü V
S
u
k
n
k
o
e, 
o
in
k
ljel
n
b
ü
o
tsio
m
u
ele
k
ra
b
rd
ressil
n
ö
ö
tsio
p
u
ere
ö
m
ö
astask
k
u
F
K
p

p
v
n
h
u
saleb
õ
F
O
k
t
s
h
t
o
ari, 
sik
h
o
h
d
s
sk
u
le
o
ro
iu
o
el
ü
sk
n
itu
elu
eu
ad
ro
o
n
d
iaalselt
d
eb
n
itu
asek
ev
eu
jo
in
iu
e
o
n
n
K
N
m
läh
ap
lg
in
ih
u
o
ere
esk
K
(L
k
risti) 
ap
k
k
iet
m
m
t
ro
e, 
e
e
h
ari, 
b
t
im
h
o
ist
u
h

u
d
alla-ette)
o
ise
d
irm
esid
d
sk
m
n
i
sk
m
in
eren
ek
elu
m
s
u
u
u
e
k
e
lg
ik
d
d
b
a
 alu
õ
id
A
8
(su
p
lg
 alu
sid
iu
u
lateraaln
/3
A
6
ro
sisep
rin
e
n
k
e
1
se lih
s
s
s
a ik
u
is
is
õ
s
u
s
in
a
s
in
tu
liq
u
m
tu
m
 p
e
b
o
e
sversu
o
d
n
d
e
im
. o
b
im

b
N
m
extern
a
N
m
tra
a
 lih in
 ristilih
u lim
u
h
h ä v
õ
u
K
h
Kõ õK
u
e, 
is
k
k
n
in
m
n
e, 
o
o
o
ljel
ise
a
k
a
g
b


u

s
k
in
ü
b

alla
õ
eb
ressi
sel.
m
b
eg
tsio
m
eb
a
in
u
b
p
tsio
u
k
n
alk
g
leerim
m
k
e
u
le, 

u
im
k
ra
b
rd
n
u

k
o
n
ren
h
k
n
ere
ö
m
ö
m
u
in
o
m
o
u
saleb
õ
u
ö
ö
F
H
reg
sisseh
el
k
la
lask
p
rin
su
O
k
tek
F
K
p

p
sa
s
t
se
t
e
h
u
a
h
 
in
sik
o
m
o
o
ad
m
sk
v
esk
sk
le
ro
u
I, X
sas
alu
ü
itu
d
sk
o
itu
e

iaalselt
eu
n
d
n
lu
iafrag
n
eb
n
o
õ
d
id
d
o
in
iu
e
o
õ
s
esk
in
II, X
K
K
k
k
k
k
K
X
ro
serv
m
läh
ap
 
(6
d
m
ari, 
e
e
t
e
in
t
h
h

re) 
, II-I 
li
h
u
o
u
d
h
aare
õ
d

o
esid
e
sk
ak
jätk
in
ist
in
sisep
sk
elu
m
u
n
k
õ
ek
m
ek
m
a
u
d
e
b
lg
in
õ
id
id
im
eh
s
lg
iu
u
lateraaln
/3
A
R
m
sisep
ro
alu
ro
sisep
n
k
a
A
N
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Lihaste kaardid #1 Lihaste kaardid #2 Lihaste kaardid #3 Lihaste kaardid #4 Lihaste kaardid #5 Lihaste kaardid #6 Lihaste kaardid #7 Lihaste kaardid #8 Lihaste kaardid #9 Lihaste kaardid #10 Lihaste kaardid #11 Lihaste kaardid #12 Lihaste kaardid #13 Lihaste kaardid #14 Lihaste kaardid #15 Lihaste kaardid #16 Lihaste kaardid #17 Lihaste kaardid #18 Lihaste kaardid #19 Lihaste kaardid #20 Lihaste kaardid #21 Lihaste kaardid #22 Lihaste kaardid #23 Lihaste kaardid #24 Lihaste kaardid #25 Lihaste kaardid #26 Lihaste kaardid #27 Lihaste kaardid #28 Lihaste kaardid #29 Lihaste kaardid #30 Lihaste kaardid #31 Lihaste kaardid #32 Lihaste kaardid #33
Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
Leheküljed ~ 33 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2014-02-06 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 98 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor vivii Õppematerjali autor

Lisainfo

lihaste nimetus, funktsioon jne
lihased , keeleluu , nimme , kodarluu , luud , luu , lihas

Mõisted


Kommentaarid (1)

warbiad profiilipilt
warbiad: Natuke sitt on seda lugeda. kui pea peab olema 90 kraadi küljele. Millegipärast ei saa midagi pöörata ka...
22:49 18-05-2017


Sarnased materjalid

4
odt
Lihaste ülesanded
18
docx
Lihased
6
docx
Lihased
17
rtf
Inimese lihased-arstidele
8
doc
Lihased
6
doc
Lihased
18
doc
Anatoomia lihaste tabel
18
docx
LIHASTIKFaili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun