Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge

Kategooria ladina juriidiline terminoloogia - 21 õppematerjali

Keeled >> Ladina juriidiline terminoloogia
thumbnail
13
doc

Ladina Juriidiline Terminoloogia - sissejuhatus

Kirjanduseelse ladina keele aeg 6-3 saj ekr 6. saj Rooma foorumil asetsev raidkirjadega kivi (lapis niger) 451-450 ekr Leges duodecim tabularum (12 tahvli seadus) kõige alus 2. Arhailine e. eelklassikalise ladine keele aeg 240-81 ekr 3. Klassikaline e. kõrgladina keele aeg (ka kuldse ladina keele aeg) 81 ekr ­ 14 pkr Cicero De legibus (seadustest). De re publica (riigist), De officiis (kohustustest), kohtukõned Ceasar, Livius, Horatius, Vergilius, Ovidius, Catullus 4. Järelklassikalise ladina keele aed (hõbedane ajajärk) 14-180 pkr 130 Hardanius `Edictum perpetuum' (igavene edikt) 161 pkr Gaius `Institutiones' (institutsioonid, sisult eraõiguse õpik) Senaca, Petronius, Tacitus, Apuleius 5. Hilisladina ajajärk 180-600 pkr 527-533 pkr Justianius `Corpus iuris civilis' (tsiviilõiguse kogumik) `Institutiones' (533) `Digesta seu Pan Ladin...

Ladina juriidiline...
103 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Ladina juriidiline terminoloogia kodutöö

Conditores iuris ­ seaduse loojad; acquisitio hereditatis ­ pärandi vastuvõtmine; delatio hereditatis ­ pärandi viibimine; substitutio heredis ­ pärija asendamine; paterfamilias ­ pereisa; materfamilias ­ pereema; fili/filiae familias ­ pere lapsed; emptio-venditio ­ müügileping; lex venditionis ­ müügiseadus; cura prodigi ­ vara esindaja, varade ülevaataja (inimene ise on raharaiskaja, ei oska oma raha hoida, nt alkohoolik, mängur, jne); cura furiosi ­ mentaalselt haige inimese ja tema vara hooldaja (inimene, kes vaimuhaiguse tõttu ei suuda ise oma vara ja ennast hooldada) ; cura minorum ­ alaealiste (alla 25.aastaste) vara hooldaja; matrinomium cum manu ­abielu mehe võimu all; matrimonium sine manu ­ abielu mehe võimuta; in manu mariti ­mehe ja naise võim abielus; error facti - faktiviga; error iuris ­ õiguslik viga; error in persona ­ isiku eksimus; error in...

Ladina juriidiline...
301 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Ladina juriidiline terminoloogia

12. seminari kodutöö 1) Tõlkida tekstist 22 (lk 31) laused 1-10 (imperatiiv) ja 11-23 (infinitiiv). Imperatiivi vormide kohta lähemalt lk 126 (verb esse lk 118), infinitiivide kohta lk 127. 2) Rühmatöö esitamine ja esitlus. XXII 1. Divide et impera! – Jaga ja valitse! 2. Festina lente! – Kiirusta aeglaselt. (Tasa ja targu) 3. Nota bene! – Pane hästi tähele 4. Carpe diem! – naudi päeva, saa päevast osa! nopi/kasuta päeva 5. Salus populi suprema lex esto. – Rahva hüvang (heaolu) olgu kõrgeim (ülim) seadus. 6. Testes estote. – Olge tunnistajateks 7. Titius meus heres esto. – Titius olgu minu pärija. 8. Ita do, ita lego, ita testor itaque vos, Quirites, testimonium mihi perhibitote. - Nii ma annan, nii ma pärandan/määran ja nii ma teen testamenti, seega Teie, kviriidid (Rooma täieõiguslikud kodanikud), olge mulle tunnistajateks/pakkuge mulle tõendust. 9. Hominem mortuum, inquit lex, in urbe ne...

Ladina juriidiline...
59 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Ladina juriidiline terminoloogia 06.11

11. seminari kodutöö 1) Tõlkida tekst 17, lk 27 1. asja üleandmisel sõlmitakse kohustus, kas sõnadega, kirjutatuga/kirjaliku dokumendiga või kokkuleppega. 2. 12 tahvli seaduste kohaselt on keelatud enda/oma varanduse/vara priiskav haldamine/kasutamine. 3. mis puutub tsiviilõigusesse, siis see ei pea orje mitte millekski. Loomuõiguse puhul on aga kõik inimesed/mehed võrdsed. 4.üksikasja omandiõigus omandatakse abieluga, traditsiooniga, aegumisega, õiguse loovutamisega, kohtu määrusega, seadusega. 5. Üks kahest, kolmandat võimalust pole. (On määratud, et kolmandat pole?) 6. sõpra tuntakse ära armastusega, käitumisega, sõnaga ja teoga. 7. ajad muutuvad ja meie muutume neis. 8.kuriteos vaadatakse tahtlust. 9.mitte kedagi ei karistata teise kuriteo eest (Abl). 10. pärast kuuekümne viiendat aastat ei olnud senaator sunnitud ega keelatud kohtusse...

Ladina juriidiline...
30 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Ladina juriidiline terminoloogia

12. seminari kodutöö 1) Tõlkida tekstist 20 (lk 30) laused 1-6, 8, 9, 12, 13 (gerundium), 15-18, 20 (gerundivum). Gerundiumi ja gerundiivi kohta lähemalt lk 127. 2) Tõlkida tekstist 21 (lk 31) laused 1-21. Partitsiipide kohta lähemalt lk 127. 3) Harj 30 (lk 87): süüdistav hageja – valitsev kuningas; õigeksmõistetud kohtualune – kirjutatud seadus. 4) Kaasa võtta arvestuse materjalid ja verbi koondtabel, vt ÕIS. 1. ius disponendi – õigus käsutada , ius possidendi – valdamise õigus/õigus asja vallata, ius utendi – kasutatamise õigus..omandiõiguse peamised elemendid 2. culpa in custodiendo – hooletus järelevalve teostamisel, culpa in eligendo - hooletus abiliste valimisel, 3. culpa in faciendo – isiku süü tegude sooritamises, culpa in non faciendo – isiku süü millegi tegemata jätmises (hooletus) 4. Iter est ius eundi per fundum alienum – teekond on minemise õigus võõrale maale? Per = läbi minemis...

Ladina juriidiline...
135 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Ladina juriidiline terminoloogia töö

10. seminari kodutöö 1) Tõlkida tekstid: A rühm: tekst 11 (laused 1-4, 7, 9-11, 13-17), tekst 14 (laused 1, 2, 7-9) tekst 15 (laused 2-15) B rühm: tekst 12, tekst 13 (laused 1-10), tekst 14 (laused 10, 11, 15-17) NB! Ase- ja arvsõnade kohta vt lk 106-114. 2) Seminari alguses toimub tunnikontroll, materjalid on ÕIS-s. XI 1. ja sina, brutus! Sina ka, brutus! 2. ma ei pea midagi inimlikku endale võõraks. 3. ise 4. rahu teile 7.Quiritiumi seadusest on minu maatükk. 9. isesugune, omanäoline, eripärane 10.selleks 11.see on 13.iseenesest 14. seadusest endast, fakist endast 15. 16 17 XIV 1. kaheteistkümne tahvliseadused on iidsed rooma seadused. 2.laste kolm õigust 7. 8.esmapilgul, näiliselt 9. esimene võrdsete seas XV 2.kaasaarvatud, väljaarvatud 3.asjaoludele vastavalt 4.nii, nõnda, sel viisil 5.sealsamas, samas kohas 6.(kuskil) mujal 7.piisavalt tark 8.nagu allpool, nagu ülalpool 9.vahepeal, esi...

Ladina juriidiline...
41 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Ladina juriidiline terminoloogia seminar

12. seminari kodutöö 1) Tõlkida tekstist 20 (lk 30) laused 1-6, 8, 9, 12, 13 (gerundium), 15-18, 20 (gerundivum). Gerundiumi ja gerundiivi kohta lähemalt lk 127. 2) Lugeda läbi ja võtta loengusse kaasa Cicero teksti „Esimene kõne Catilina vastu“ eestikeelne tõlge (ÕIS-s väljas). Teksti põhjal esitada kirjalikult (üksi või kahe peale, max 0,5 lk):  mis on kõne eesmärk ja autori taotlus; millega ta oma eesmärki põhjendab?  milliste märksõnadega kirjeldatakse Catilinat?  milline on Cicero ise selle kõne taustal? tekst 20 lk30 1. Ius disponendi. Ius possidendi. Ius utendi. – (omandiõiguse peamised elemendid) õigus asja käsutada; õigus asja vallata; õigus asja kasutada 2. Culpa in custodiendo. Culpa in eligendo. –Hooletusjärelvalve; (Süü, mis seisneb isiku hooletuses või ettevaatamatuses oma kohustuse täitmisel); hooletus (abiliste) väljavalimisel. 3. Culpa in faciendo. Culpa in non fa...

Ladina juriidiline...
62 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Ladina juriidiline terminoloogia seminar

11. seminari kodutöö 1) Tekst 18 (laused 8-15), lk 29. 8. Fiat iustitia, pereat mundus - Õigus peab sündima, mingu või maailm hukka! 9. audiatur et altera pars – kuulatagu ka teist poolt! 10. caveat emptor – ostja olgu ettevaatlik (s.t risk langeb ostjale)! 11. vivat, crescat, floreat! – las ta elada, kasvada, areneda! 12. Gaudeamus igitur - Niisiis olge rõõmsad! 13. videant consules, ne quid res publica detrimenti capiat – konsulid olgu valvel, et riik kahju ei kannataks! 14. quod sentimus, loquamur, quod loquimur sentiamus – öelda, kuidas me tunneme ja elada, nagu me ütleme. 15. transeamus ad obligationes, quae ex delicto oriuntur, veluti si quis fecerit, bona rapuerit, damnum dederit, iniuriam comserit – GAUDEAMUS salmid 1, 4 ja 6. 1. Gaudeāmus igitur, iuvenēs dum sumus! 1. Rõõmustagem nüüd kuni olem...

Ladina juriidiline...
16 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Ladina juriidiline terminoloogia

11. seminari kodutöö 1) Tõlkida tekst 18, lk 28. Lausete 8-15 tõlkimiseks vt coniunctivus hortativus’e kohta lk 160 (punkt 4). 1. annan, et sa midagi vastu annaksid. Annan, et sa midagi vastu teeksid. 2. Teen, et sa midagi annaksid. Teen, et sa teeksid midagi. 3. tegu ei tee süüdlaseks, kui tahtlus ei ole kuritegelik. 4. kui tõepoolest on testamendis eksitud legataari nime, perekonnanime või eesnimega, kui isiku kohta on teada, sellest hoolimata on legaator kehtiv/jõus 5. kui annan raha selleks, et asi vastu saada, siis on see ostu-müügi tehing, kui aga annan asja, et asja vastu saada, siis on see vahetus. 6. keegi, kes takistab seadusi, ärgu mõistku kohut. Seadusega keelatakse, et nad ei oleks kohutnikud. 7. Kui kahtled, ära tee. Ära tee seda, milles sa pole kindel. 8.õigus peab sündima, mingu või maailm hukka. 9.kuulatagu ka teist poolt. 10. ostja olgu ettevaatlik (risk langeb ostjale). Müüja ol...

Ladina juriidiline...
12 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Ladina juriidiline terminoloogia 30.10. kodutöö

10. kodutöö 1) Tõlkida tekst 16, lk 27. 11. pettus ja õigus ei saa kunagi koos elada. 12. seadus kannab hoolt, mitte ei oota. 13. kes ei lükka ümber, kiidab heaks. 14. õigusrikkumine ei vabanda õiguserikkumist ??? õiguse mittetundmine ei vabanda õigusrikkumist. 15. seadus on peamine (terviklik, kokkuvõte) mõte/tarkus, mis käseb, mis on kasulik ja vajalik ning keelab vastupidise. 16. millel pole algust, pole lõppu. 17. mõtlen, järelikult olen. 18. kui oled terve, on hästi, mina küll olen (terve). Kui saad, ole terve, mina küll olen. 19. raske süü on ülim/suurim hooletus/hoolimatus, see on mitte mõista seda, mida kõik mõistavad. 20. seadus on alati võimas, mis keelab, kuid see, mis lubab. 25. on, nagu ütlen/ütlesin. 26.õiglane tasu, vastavalt teenetele või teenitule 27. pärimine on üldine/selle õigusjärglus, mis kuulus surnutele/mida omasid surnud. Pärimine on küigi õiguse ülekandumine, mis kuulusi...

Ladina juriidiline...
27 allalaadimist
thumbnail
2
pdf

Ladina keele juriidiline terminoloogia kontrolltöö 2

emptio-venditio- ost-müük 2. locatio-conductio- üür-rent 3. in iure cessio- omandiõiguse loovutamine kohtus 4. traditio- asja vormivaba üleandmine 5. mancipatio- mantsipatsioon, pidulik võõrandamistehing tunnistajate juuresolekul 6. praedium dominans- valitsev maatükk ehk õigustatud asi (servituudi liik) 7. praedium serviens- teeniv maatükk ehk koormatud asi (servituudi liik) 8. ius disponendi- õigus asja käsutada (omandiõiguse üks peamine element) 9. ius possidendi- õigus asja vallata (omandiõiguse üks peamine element) 10. ius utendi- õigus asja kasutada (omandiõiguse üks peamine element) 11. animus possidendi- tahe asja vallata 12. corpus possidendi- (tegelik) asja enda käes pidamine 13. animus transferendi- tahe omandiõigust üle kanda 14. de lege ferenda- väljaantava seaduse järgi 15. de lege lata- väljaantud seaduse järgi, kehtiva õiguse põhjal 16. culpa in contrahendo- hooletus lepingulistel läbirääkimis...

Ladina juriidiline...
5 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Ladina keele terminoloogia koduste ülesannete lahendused

s.) ­ kohtus Extr rgnum (nom. s.) ­ väljaspool riiki/võimu/valitsust Ab intestt (dat. s.) ­ testamenti tegemata jätnud isiku poolt; seadusjärgne pärimine Pr patri (nom. s.) ­ isamaa eest Ex dlict (abl. s.) ­ süüteost/õigusrikkumisest Sine caus (abl. s.) ­ põhjuseta/kohtuasjata Contr imperium (acc=nom s.) ­ võimu vastu Ad arbitrum (acc=nom s.) ­ kuni (kohtu)otsuseni Pr re (dat. s.) ­ süüdlase kasuks Apud amcum (acc. s.) ­ sõbra juures Sine pecni (abl. s.) ­ (ilma) rahata Cum filis (abl. pl.) ­ koos lastega D fact (dat. s.) ­ faktiliselt, faktide põhjal Obligti (nom. s.) ex contract (abl. s.) ­ lepingust lähtuv kohustus Contra hosts (nom. pl.) ­ vaenlaste vastu Error (nom. s.) in negti (dat. s.) ­ eksimus tehingu liigis Cum laude (abl. s.) ­ kiitusega Ex auctritte (abl. s.) idicis (gen. s.) ­ kohtu nimel Missi (nom. s.) in possessinem (acc. s.) ­ vara andmine teise valdusesse Contr is (nom. s.) bell (gen. s.) ­...

Ladina juriidiline...
392 allalaadimist
thumbnail
0
bmp

Ladina keel terminoloogiakeelena 5.töö

docstxt/14884884465016.txt...

Ladina juriidiline...
8 allalaadimist
thumbnail
0
bmp

Ladina keel terminoloogiakeelena 7.töö

docstxt/14884886240283.txt...

Ladina juriidiline...
5 allalaadimist
thumbnail
0
bmp

Ladina keel terminoloogiakeelena 9.töö

docstxt/14884887470779.txt...

Ladina juriidiline...
5 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Ladina keele käändelõppude koondtabel

KÄÄNDELÕPPUDE KOONDTABEL SUBSTANTIIV ADJEKTIIV Käänded I II III IV V Käänded I ja II deklinatsioon III deklinatsioon Singulris Singulris f. m. n. m. f. n. m. n. f. m. f. n. m. f. n. Nom. a us um erinevad lõpud us s Nom. us (er) a um is e Gen. ae is s e/ Gen. ae is Dat. ae ui e/ Dat. ae Acc. am um = nom. em = nom. um =...

Ladina juriidiline...
21 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Ladina keele käändkondade tabelid.

ainsus mitmus Nom. Terra Terrae Kes? Mis? Maa Maad Gen. Terrae Terraru m Kelle? Mille? Maa Maade Dat. Terrae Terris Kellele? Millele? Maale Maadele Acc. Terram Terras Keda? Mida? Maad Maid Abl. Terra Terris Kellega? Millega? Maaga Maadeg a Voc. Terra Terrae Kes? Mis? Maa Maad II Käändkond gen=i Mundus ­ maailm, i m. ainsus mitmus Nom. Mundus Mundi Kes? Mis? Maailm Maailmad Gen. Mundi Mundorum Kelle? Mille? Maailm Maailmate Dat. Mundo Mundis Kellele? Millele? Maailmal Maailmatel...

Ladina juriidiline...
72 allalaadimist
thumbnail
18
docx

Ladina õiguskeele rühmatöö- tõlkimine

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Õiguse ajaloo õppetool Rühmatöö õppeaines "Ladina juriidiline terminoloogia" Juhendaja: Merike Ristikivi TARTU 2013 Sisukord Sisukord......................................................................................................................................2 Tekst 4.........................................................................................................................................3 Tekst 9.........................................................................................................................................3 Tekst 14.......................................................................................................................................3 Tekst 16...

Ladina juriidiline...
81 allalaadimist
thumbnail
3
pdf

Ladine keele juriidilise terminoloogia kontrolltöö

actio, onis f.- kaebus 2. actor, oris m.- kaebaja 3. adoptatio=adoptio, onis f.- lapsendamine 4. aedilis, is m.- ediil (kõrgem ametnik Roomas; tema ülesandeks oli üldise korra, ehitustegevuse ja turuolude järele valvamine, samuti mängude korraldamine) 5. aequitas, atis f.- võrdsus, õiglus 6. alienus, a, um- võõras, teisele kuuluv; sõltuv 7. bona, orum n.- vara, varandus 8. bonus, a, um (melior,ius; optimus, a, um)- hea, tubli 9. caput, pitis n.- pea, õigusvõime 10. causa, ae f.- põhjus; kohtuasi, protsess 11. civilis, e- kodaniku-, tsiviil- 12. civis, is m,f.- kodanik 13. civitas, atis f.- kodakondsus; kodanikkond; riik 14. codex, dicis m.- raamat, kogumik 15. constitutio, onis f.- korraldus; määrus 16. corpus, poris n- keha; isik; kogu, kogumik 17. crimen, minis n.- kuritegu, roim 18. criminalis,e- kriminaal-, kriminaalne, kuritegelik 20. cura, ae f.- hool, mure; hoolitsus, hooldus; haldus; järelval...

Ladina juriidiline...
4 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Gaius 1.9-12, 1.48-49 ladinakeelne tekst, tõlge.

9-12, 1.48-49 (õpikus lk 47) 9. Et quidem summa divisio de iure personarum haec est, quod omnes homines aut liberi sunt aut servi. Isikute õiguse jaotamine on järgmine, nimelt kõik mehed on kas vabad isikud või orjad. summa, ae f. ­ tervik, kokkuvõte, summa divisio, onis f. ­ jaotus jaotamine, jagamine de iure ­ õiguse, seaduse kohaselt ius, iuris n. ­ õigus; eesõigus; privileeg; voli persona, ae f. ­ isik, isiksus; osa, roll; seisund hic, haec, hoc ­ see, tema; nüüdne, siinnee omnis, e ­ iga, kogu, kõik, terve homo, minis m.f. ­ inimene; meesterahvas, mees liber, i m. ­ vaba (isik) sum, fui, esse ­ olema, sunt ­ nad on servus, i m. - ori 10. Rursus liberorum hominum alii ingenui sunt, alii libertini. Jälle/taas, mehed, kes on vabad, on kas vabad inimesed või vabakslastud. rursus ­ tagasi; uuesti, jälle, taas; teisest küljest, seevastu liber, era, erum ­ vaba homo, minis m.f. ­ inimene; meesterahvas, mees al...

Ladina juriidiline...
85 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun