Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge

Kategooria kalapüük - 13 õppematerjali

Merendus >> Kalapüük
kalapüük - korilus, püstkojad, kivi-luu-puuesemed. Asukate päritolu teadmata, noorem kiviaeg algab keraamika kasutuselevõtuga u 5000aekr, 4000aekr tõid uued siserändajad eestisse keraamika – kammkeraamika kultuuri.
thumbnail
3
odt

KALAPÜÜK JA RÖÖVPÜÜK

KALAPÜÜK JA RÖÖVPÜÜK Keelatud on ahingupüük ja kalapüük müttamisega. Keelatud on ka püügiviisid, mis hävitavad veekogus valikuta kõik elava – kalapüük elektriga ning lõhkeainet, narkootilisi aineid või mürkkemikaale kasutades.Kahv on lubatud ainult abivahendina kala veest välja võtmiseks, kuid püügivahendina keelatud.Keelatud on ka lutsumänna kasutamine. Kalade vaba liikumise võimaldamiseks ei tohi jõgesid rohkem kui 1/3 jõe laiuse ulatuses kalapüünistega tõkestada ja püünised ei tohi paikneda voolusängi sügavamas osas. Harrastuskalastaja ei tohi kalastada kutselise kalapüügi vahenditega – lõks-, kurn- ja...

Kalapüük
4 allalaadimist
thumbnail
25
doc

Õngpüünised Referaat Kalapüügitehnikast

Konksud võivad olla ühe- kahe- või kolmeharulised. Konksu sidumisel tamiili külge tuleks eelistada selliseid sõlmi, mis lasevad konksusilmal sõlmes vabalt liikuda, ei poo seda- siis liigub vabamalt ka söödakala. /Õngitseja, lk.192/ 20 10. Õngejada Õngepüük õngejadaga on kaubanduslik kalapüük. Koosneb pikast liinist, mida kutsutakse pealiiniks, mille külge on lipsudega kinnitatud söödastatud konksud. Pealiinile on kinnitatud haruliinid (vt. joonis 8). Õngejada võib olla, kas pelaagiline või põhjaõngejada. Järjest võib olla sadu või isegi tuhandeid konkse. Jada võib olla ankurdatud või triiviv. Õngejada tapab palju merikilpkonnasid ja merelinde. / http://en.wikipedia.org/wiki/Longline_fishing, 26.09.09/ Joonis 8...

Kalapüük
31 allalaadimist
thumbnail
17
docx

Elektrikalad, kuidas ja millised kalaliigid kasutavad elektrivälju

EESTI MEREAKADEEMIA Ramo Mootse KF-31 "ELEKTRIKALAD", KUIDAS JA M I L L I S E D K A L A L I I G I D K A S U TAVA D ELEKTRIVÄLJU Referaat Juhendaja: Ahto Järvik Tallinn 2011 SISSEJUHATUS ELEKTRIRAILISED ( TORPEDINIDAE ) Nad on aeglaselt liikuvad põhjastoitujad, kes on võimelised genereerima elektrilaengut enda kaitsmiseks või toitumiseks. Tänapäevaks säilinud liike loetakse 15-22 ringis. Sõjalaevastikus kasutatav relv, torpeedo, ongi oma nime saanud selle perekonna ladinakeelse nime järgi Torpedos, mis tähendab "halvatud" või "tuim", arvatavasti tuleb tähendus sellest tundest mis tekib pärast kokkupuudet rai poolt tekitatud elekrishokki. Elektriraid on kehakujult nagu teised raid, lamedad , ke...

Kalapüük
4 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Kalakasvatuse vastused

Akvakultuur- kasvatatakse ka limuseid (austrid, kammkarbid, pärlikarbid), vähilisi (krevetid, krabid, vähid), veetaimi jt. veeorganisme, kasvatatavate organismide arv ja nende tootmise maht on viimase 20 aastaga plahvatuslikult kasvanud- kasvatatakse kümneid kalaliike, keda varem vaid puuti (tursad, lestad, tilapiad, sägad silad, kohad jne) kõikvõimalikke vähilisi,limuseid jt veeorganisme. *Kasvatatakse 220 liiki veeloomi ja ­taimi. Lõhe tootmine Norras ja Tsiilis, huntahvena (sea bass) ja kuld-merikogre (sea bream) tootmine Vahemere maadel, kammelja (turbot) tootmine *Hispaanias on lühikese aja jooksul mitmekordistunud. Eestis kasvatatavad veeorganismid, nende toodangu maht ja väärtus aastas. Vikerforell üle 700 tonni Karpkala 70 tonni Angerjas üle 40 tonni siberi tuur 30 tonni jõevähk alla...

Kalapüük
48 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Kalapüüniste ehitamine

Kalapüüniste valmistamiseks kasutatavad materjalid ja nende tehnilised näitajad. Püünistes kasutatavate võrkmaterjalide kvaliteeti iseloomustavad sellised kalapüügi seisukohast tähtsad tehnilised näitajad : -katketugevus N (njuuton = 0,1 kg) -painduvus -venivus ja kokkutõmbumine -vastupidavus valgusele Katkepikkus (ühe meetri pikkuse niidi pikenemine kuni katkemiseni katketugevusega võrdse jõu rakendamisel on üks tavalisi näitajaid niitide võrdlemisel. Polüamiid (nailon), PA –see on peamine tooraine võrkmaterjalide valmistamiseks. Uppuv (erikaal on 1,14) materjal, mis sulab ca +200C juures. Ka madalamatel temperatuuridel võib nailoni kvaliteet muutuda, eelkõige küttekehade läheduses võib noodalina „käharduda“ ja muutuda kasutuskõlbmatuks. Nailon on iseenesest värvitu (särav), kuid valguse murdumisest tingituna näivad värvimata mitmekeermelised niidid valgetena. Katkepikkus 35-40%. Upub, kõrge veniv...

Kalapüük
11 allalaadimist
thumbnail
42
odt

Kalapüügi Alused

Vee soolsus on nii horisontaal- kui vertikaalsuunas kogu Läänemere ulatuses erinev. See tuleneb vee liikumisest ja segunemisest. Läänemere vee pinnakihtide soolsus väheneb Taani väinade 25-lt promillilt Soome ja Botnia lahe sisesoppides ning suurte jõgede suudmealadel 0,5 promillini, olles samal ajal paiguti üsna püsiv. Nii on ulatuslikes avamerepiirkondades pinnavee soolsus püsivalt 6-7, 5 % ning muutub aasta lõikes vaid 0,2-0,9 % võrra. Kalapüük sõltub väga suurel määral looduslikest eeldustest, esmajoones kalarikkustest ja nende ekspluateerimise tingimustest veekogudes. Selline sõltuvus avaldub eriti selgesti Läänemere kalavarude kasutamisel. Läänemere kalavarud, s. o. kalavarud selles veekogus, ei ole püsiva suurusega, vaid muutuvad pidevalt mitmesuguste looduslike tegurite ja inimese tegevuse mõjul....

Kalapüük
16 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Kalapüügi alused

Jagab kalapüügi kalapüügil. kutseliseks- ja harrastuskalapüügiks, määrab ära püügivahendid millega tohib kala püüda, reguleerib kõike kalapüügiga seonduvat: püügiload, kalapüügiõiguse tasud, kalalaeva tunnistused, esmakokkuost, kalakaitse jne. 8. Kutseline kalapüük ja Kutselise kalapüügi vahendid on: õngejadad, nakkepüünised, nõuded kalapüügilaevale lõkspüünised, kurnpüünised ja traalpüünised. Kalapüügilaev kalapüügil. peab olema kantud kalalaevade registrisse, omama kalalaeva kalapüügiluba, kalalaevatunnistust, omama kalapüügikvooti, st. omama kõiki seadusega ettenähtud dokumente ja määruspäraseid...

Kalapüük
14 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Õngenööri otsas

Tursast sai seal kaubanduskeskpunkt, luues kaubandusvõrgustikke – hea koht, kus kalurid said raha teenida. TEHNIKA  Missugune on sinu arvates kõrgtehniliste kalapüügialuste mõju maailma kalasaagile? See on vähendanud väga paljusi kalaliike ja suurendanud kalapüüki. Tänu uutele vahenditele on kalapüük palju lihtsam ja kiirem, seega püütakse palju rohkem.  Mitu lennukit Boeing 747 mahuks läbi suurima traalnooda suude? 13  Kas sind üllatas, kui mitmekesist tehnikat (õngeliinid, noodad, seire) kalapüügil kasutati? Pigem mitte, kuna on teada, et tehnoloogia areneb koguaeg ja igas suunas ning kuna kalandus on väga oluline olnud kogu aeg, siis on...

Kalapüük
4 allalaadimist
thumbnail
30
odt

Traalpüügil püügioperatsioonid

Pärast esimese tõste väljakallamist tõmmatakse pära ots jälle kinni ja lastakse vette . Traalnoota jäänud kala valgub pärasse ja pära tõstetakse uuesti tekile . Suurte saakide puhul toimub see operatsioon mitu korda . Ja pärast hakkab kõik otsast peale ehk siis traalimine või lõpetatakse päevaks püük ja töö tekkid seatakse korda uue püügiks . -13- Kasutatud kirjandus : • Raamat -Tööstuslik kalapüük ( V.Voinikanis-Mirki ) • http://rannakalurematerjalid.ut.ee/ • http://www.annilo.ee/ • http://koied.eu • http://www.morgere.com/en/ • http://www.cantrawl.com/ • http://en.wikipedia.org/wiki/Trawling...

Kalapüük
15 allalaadimist
thumbnail
22
pptx

Kalapüügieeskirjad Eestis

 Nõuded püügivahendite märgistusele:  Püügivahendite märgistus peab võimaldama kohapeal (veekogul) või loa väljaandja juures kalapüügiloa omaniku kindlaks teha.  Kõikides veekogudes on keelatud püüda järgmisi kalaliike:  tuur  harjus  tõugjas  säga KALAPÜÜGI KEELUAJAD JA KEELUALAD  Aastaringselt on keelatud kalapüük jõgedes jugadest, paisudest, sildadest, vee sissejuhtimiskohtadest ja astangutest allavoolu.  Aastaringselt on keelatud kalapüük:  kalatreppidel ja neist ülesvoolu lähemal kui 50 m  kutselise kalapüügi vahenditega Suures Emajões lähtest kuni Jõesuu maanteesillani  kutselise kalapüügi vahenditega Võrtsjärves Suure Emajõe muulide vahel ja muulidele lähemal kui 100 m ning Pühaste (Küünra) oja...

Kalapüük
3 allalaadimist
thumbnail
16
docx

Kalandus Väikesadamas

Tõõ sisuks on sadama puudused ja plussid. Sadama territooriumi suuruseks on 2,54 ha, akvatooriumi suuruseks 3,76 hektarit. 17. sajandil käis sadamast Eesti esimene korrapärane laevaliin, sihtkohaks Stockholm. Sadamat kasutab püsivalt ca 15 kohalikele paadiomanikele kuulvat kalalaeva/paati. Teadaolevalt ei ole viimastel aastatel harrastusmeresõitjaid külalisalustel Kõrgessaare sadamas käinud. Sadamamakse ei ole kehtestatud. Kõrgessaare sadam on väga madala veega. Maksimaalne sügavus ei ületa 2m Kõrgessaarest on mugav käia näiteks Näki madalal. Sadamas puuduvad teenindusasutused nagu pood ja söögikoht. Kõrgessaare sadama ajalugu on seotud Kõrgessaare mõisaga. Sadama ehitas Jacob De la Gardie 17. sajandi algul. Hiiu madala e suurrahu e Necmansgrundi läheduse...

Kalapüük
3 allalaadimist
thumbnail
24
pptx

VÕRTSJÄRV

Järves leidub palju ahvenat ja särge. Kaitsealused liigid: Säga ja Tõugjas Viimase 50 aasta jooksul asustatud hulgaliselt angerjamaime Võrtsjärve kalavarud heal tasemel Võrtsjärve koevad erinevad kalaliigid peaaegu aasta läbi, va märtsis, septembris, oktoobris. KALANDUS Intensiivne kalapüük Võrtsjärve kalanduspiirkonnas on registreeritud 143 kutselist kalurit, mis moodustab 5,5% kalurkonnast. 2015. aastal väljastati püügilube 324 mõrra ja 320 nakkevõrgu kasutamiseks, lisaks anti 40 nakkevõrguluba harrastuskalapüügiks. KUTSELINE KALAPÜÜK 2015. aastal lubatud kutseline püük jaotus 53 loaomaniku vahel, mis kasvas seoses osa püügiõiguste müümisega. Võrtsjärves on üks 175 meetri pikkune mõrd; 83 ja üks 70 meetri pikkune nakkevõrk iga 75 hektari...

Kalapüük
5 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Kalandus

1. Too diagrammi põhjal välja kolm muutust, mis on aset leidnud maailma kalapüügis 20.saj II poolel Kalapüük on suurenenud. Kalapüük siseveekogudest on suurenenud märgatavalt. Kalapüük pidurdus 1970 a. tänu merekaitse üldlepingule. 2. Kaardil on kujutatud maailmamere tähtsamad püügipiirkonnad. Põhjendage, miks need Piirkonnad on kalarikkad. Rannikualadel on rohkem kalu. Planktonit on kaladele toiduks piisavalt. Külmad hoovused. 3. Nimetage kaks tähtsamat püügipiirkonda. Põhjameri Beringi meri 4. Milliseid abinõusid rakendatakse kalavarude kaitseks ? Piiratakse püügi koguseid- kvoodid. Maksustatakse püügilaevu....

Kalapüük
15 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun