Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Aita Ukrainat Sulge
Add link

Kategooria ettevõtte majandusõpetus - 13 õppematerjali

Majandus >> Ettevõtte majandusõpetus
27
doc

Eksami kordamisküsimuste vastused aines ettevõtte majandusõpetus

"Ettevõtte majandusõpetus" kordamisküsimused Iga küsimuse juures on märgitud põhiõpiku leheküljed (,,Ärikorralduse põhiteadmised") ja lisaks ka Power Pointi esitlusfaili nimi, kust selle teema kohta infot leiab! 1. Ettevotte_majandusopetuse_aineII07) · Ettevõtluskeskkonna iseloomustus: klassifikatsioonid, tasandid, subjektid. (lk 20-41, Sisekeskkond o Juhid o Omanikud o Töötajad · Väline keskkond on vaadeldav mikro- ja makrotasandil o Väline mikrokeskkond Tarbijad Hankijad Konkurendid Inimressursid Finantsressursid o Väline makrokeskkond Poliitiline keskkond Majanduslik keskkond Sotsiaalne keskkond Tehnoloogiline keskkond Looduslik keskkond Rahvusvaheline keskkond Si...

Ettevõtte majandusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
935 allalaadimist
2
doc

Ettevõtte majandusõpetuse spikker eksamiks 2

Majandusarvestusega tegeleb raamatupidaja või raamatupidamise osakond, mille töö põhineb Eesti Vabariigi Raamatupidamisseadusel.Raamatupidamine on süsteem, mis mõõdab ettevõtte äritegevust ja töötleb sellega seotud informatsiooni aruanneteks, mis edastatakse juhtkonnale. KMK-analüüs on kulude käitumise analüüs, mis lähtub kulude, müügimahu (tootmismahu) ja kasumi omavahelisest seosest KMK-analüüsi kasutatakse müügi- ja tootmisstruktuuri kujundamisel, hinnakujundamisel ja ettevõtte strateegiliste kitsaskohtade lahendamisel optimaalsete otsuste vastuvõtmiseks.KMK analüüsi eesmärk on leida müügihinna müügimahu, muutuv- ja püsivkulude kõige kasulikum kombinatsioon.KMK ­ analüüsil on 3 lähenemisviisi: Matemaatiline meetod- Väljendada kulu, tegevusmahu ja kasumivahelised seosed matemaatilise võrrandi kaudu;Piirkasumist lähtuv KMK analüüs-Tug...

Ettevõtte majandusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
240 allalaadimist
9
doc

Ettevõtte organisatsioon ja juhtimine

Äriühingute valitsemise olemus Äriühingute valitsemine käsitleb võimu teostamise mehhanismi, mille abil omanikud viivad ellu oma tahte, kontrollivad äriühingu tegevust, saavad tagasi tehtud investeeringud ja teenivad dividende. Enamlevinud süsteemid on kontinentaal-euroopa (saksa seaduste alusel) ja anglo-ameerika (USA). Igas riigis on oma eripära (eriti Jaapan, Rootsis); EL- püüded ühtlustamisele. Nt OECD äriühingute valitsemise printsiibid; Euroopa AS- selle riigi seaduste alusel, kus asub peakorter, võib tegutseda teistes EL riikides, ei pea selleks asutama tütarettevõtet. Joonis: äriühingu valitsemine koosneb üldkoosolekus, nõukogust ja juhatusest; juhtimine aga juhatusest ja organisatsioonist. Äriühingute valitsemise põhiküsimused Omanikevahelised suhted (horisontaalsed)- aktsiate (osade) ost-müük, sh väärtpaberibörs; võim ja juhtimisõigus; väikeaktsionäride kaitse; ühinemine ja ülevõtmine; jagunemine Suhted omanik- palgatud juhtkond (vertikaalsed)-...

Ettevõtte majandusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
384 allalaadimist
1
doc

Ettevõtte majandusõpetuse spikker eksamiks

a usaldusosanike) piiramatu vastutus;AS ja OÜ-osanike või aktsionäride piiratud vastutus;võimalus kaasata ärisse suuremat kapitali;omandiõiguse lihtne üleandmine;rohkem aega ja vahendeid nõudev organiseerimine;Tulundusühistu eesmärk on toetada ja soodustada oma liikmete majanduslikke huvisid ühise majandustegevuse kaudu;otsused tehakse demokraatia alusel, puudub autokraatlik juhtimine; tulundusühistud on piiratud vastutusega organisatsioonid. Tuli mittetaotlevad ettevõtted on isikute vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks ja põhitegevuseks ei või olla majandustegevuse kaudu tulu saamine.Mittetulundusühingud: aiandus-, suvila-, garaazi-, korteri-, majaomanike jt ühistud.Valitsuse ametid - rahastatakse maksutuludest ja pakuvad teenuseid, mida mitmel põhjusel valitsus ei usalda anda tulundussektorile. Kohalik omavalitsus ­ ülesann...

Ettevõtte majandusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
197 allalaadimist
14
pdf

Eksam aines “ETTEVÕTTE MAJANDUSÕPETUS”

Bostoni turuosa-turukasvu maatrix tooteportfelli „tähed“ iseloomustab: o Suur turuosa kiiresti kasvaval turul. Tähed on turuliidrid kiiresti kasvaval turul. Nad võivad endale lubada erinevaid strateegiaid. Riskiks on senisest edust tingitud liigne uljus või teiselt poolt - liigne mugavus. Rahalehmad on turuliidrid aeglase kasvuga turul. Need ettevõtted enam selle toote arendamiseks sellel turul ei investeeri. Tuleb kas välja töötada uus toode, millele nõudlus kasvab või minna sellisele turule, kus kasv on veel kiire. Küsimärgid on väikesed ettevõtted kiiresti kasvaval turul. Nende tulevik sõltub sellest, kuidas käituvad Tähed. Kui tähed jätkavad investeerimist turuosa kasvatamisse, ei ole väikestel võimalik turu kasvust osa saada. Kui aga Tähed on jäänud mugavaks, avaneb väikestel võimalus turu kasvu arvel kasvada. Koerad on väikesed ettevõtted aeglaselt kasvaval turul. Tõenäoliselt haaravad Rahalehmad peagi ka nende turu, mistõttu sellised ettevõtted tuleks likvideerida. 2. Informatsioon ettevõtte rahalise seisundi muutumise kohta sisaldab: o rahavoogude aruande Bilanss on raamatupidamise aastaaruande koostisosa, mis kajastab antud kuupäeva seisuga raamatupidamiskohustuslase finants seisundit (vara, kohustusi ja omakapitali)...

Ettevõtte majandusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
23 allalaadimist
9
docx

Maaettevõtluse arvestuse/eksami konspekt

Loovus ja innovatsioon Loovus ehk kreatiivsus on ideede loomise kulg, innovatsioon nende sõelumise, täiustamise ja rakendamise kulg. Loova tegevuse käigus toimub uute ideede sünd. Innovatsioon on millegi uut moodi tegemine ning selle all mõeldakse nende ideede täiustamist ja praktilist lahendamist. Loovuse avaldumiseks on vaja asjatundlikust, loovmõtlemisoskust ning motivatsiooni. Innovatsiooni põhiliigiks on uue või täiustatud toote juurutamine, uut tüüpi tootmismeetodite juurutamine harus, uue turu avamine, uute toorainete või pooltoodete kasutuselevõtt, uut tüüpi organisatsioonide loomine. 2. Kolm põhivõimalust ärivõimaluse leidmiseks Kolm põhivõimalust ärivõimaluse leidmiseks on jälgida trende, leida ja lahendada probleem ning täita lünk turul. 3. Äriidee ellu rakendamise põhilised printsiibid, äriidee testimine- sammude olemus ning järjekord ettevõtte rajamisel. Äriidee - ideede otsimine ning tasuvate ideede väljasõelumine. Väljavalitud ideedele tuleb teha põhjalik analüüs. Äriidee ellu rakendamise põhilised etapid on: (1) Äriidee leidmine ning selle väljatöötamine ning prototüübi valmistamine; (2) Äriidee teostatavuse analüüs et teada saada, kas äriidee on ka ärivõimalus; (3) Ärimudeli koostamine; (4) Äriplaani koostamine. Äriidee põhikomponentideks on kolm küsimust: (1) Kes on sihtrupiks?; (2) Mida neile pakutakse?; (3) Kuidas äris tegutsetakse? 4. Ettevõtjaks olemine, ettevõtjaks hakkamise põhjused ja soovid, ettevõtja iseloomuomadused, ettevõtluspädevused, ettevõtjale vajalikud oskused, teadmised ja kompetentsid? Ettevõtjaks hakatakse tavaliselt 2 põhjuse pärast: (1) Soovitakse alustada oma äri. Näiteks puudub võimalus leida töö või palgatöö ei taga äraelamist; (2) Võimalus alustada oma ettevõtet, kuna on olemas näiteks vajalkud tead...

Ettevõtte majandusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
28 allalaadimist
0
rar

Äriplaan, kalkulatsioonid

...

Ettevõtte majandusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
584 allalaadimist
17
doc

Väikeettevõtlus Eestis ning selle eripära Pärnumaal

TARTU ÜLIKOOL VÄIKEETTEVÕTLUS EESTIS NING SELLE ERIPÄRAD PÄRNUMAAL Referaat SISUKORD Sissejuhatus 3 1. Väikeettevõtlus Eestis 4 1.1 Väikeettevõtluse printsiibid 4 1.2 Väikeettevõtluse olukord Eestis 5 2. Ettevõtluse eripärad Pärnumaal 7 2.1 Ettevõtluse olukord Pärnumaal 7 2.2 Ettevõtluse tulevikuvõimalused Pärnumaal 9 2.3 Ettevõtluse tulevik Pärnumaal tuginedes ettevõtluskeskkonna SWOT- analüüsile 11 Kokkuvõte 16 Viidatud allikad 17 2 SISSEJUHATUS...

Ettevõtte majandusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
172 allalaadimist
2
doc

Mida õppisin ettevõtja stardipäevikust

Esimene asi, mis kohe silma hakkas on see kui pisidetailideni peaks läbimõtlema kõik asjad ning tegemisesd ja isegi siis ei ole poolegagi arvetstatud. Tähtis on ju ka suures konkurentside voos püsima jääda oma individuaalsuse ja väljapaistimsega seega peab suunitlus olema väga hästi paika pandud: kellele, miks, milleks, miks just see? Ükskõik mis inimene teeb ja korda saadab on kogemus, suur kogemuste, sõprade, asjakohaste tutvuste pagas on ühel ettevõtjal hädavajalik, kuna iial ei tea mis abi vaja võib minna. Siinkohal ei saa mainimata jätta, et head suhted ja hea suhtumine tulevad kasuks nii närvide säästmisel kui suhete laienemisel. Stardipäevikus oli mitu korda mainitud et pereettevõte on rohkem usaldatav kindlasti kaaluksin ka ise sellise ettevõtte loomist, mitte sellepärast et see on soositum vaid, et äripartner ja ,,elup...

Ettevõtte majandusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
128 allalaadimist
14
docx

Külalistemaja äriidee

Teadagi on siin palju majutusevõimalusi, kuid suvel ja suuremate ürituste ajal on aga enamus majutuskohti täis. Meil on teistega võrreldes taskukohasemad hinnad, millele vastab ka hea kvaliteet. Need kaks asja on klientidele väga olulised. Pakume majutust, soovi korral hommikusöögi ja sauna kasutamise võimalust. Meil on ka peoruum, mille kasutamiseks peab aga terve maja välja rentima, et see ei segaks meie teisi kliente. Peamisteks külastajateks on turistid ning ka kohalikud, kes soovivad sünnipäeva või mingit muud üritust tähistada. Meile mahuksid ka väiksemad reisigrupid ära. Külalistemajas töötan ainult mina. Olen omanik, tegelen reklaamimisega näiteks on meil enda kodulehekülg, paneme ka enda majutuse interneti muudele lehekülgedele, kus on näha erinevaid majutuse võimalusi. Avamise puhul paneme ka ajalehte k...

Ettevõtte majandusõpetus - Kutsekool
69 allalaadimist
6
docx

Juhtumi kirjeldus: Skanska lahkub Eesti turult

"Meie jaoks on väga oluline oma töötajate heaolu ja edasine käekäik. Kõik töötajad, kes soovivad, saavad professionaalsel tasemel nõustamist," sõnas ta. Skanska AS on Skanska Oy tütarettevõte, mis on Skanska esindus Eestis. Aavik jääb Skanskasse tööle ja juhib tegevuse lõpetamisega seotud toiminguid. Skanskal on välja töötatud plaan eri üksuste, kinnisvara ja muude varade võõrandamiseks. Äripäev kirjutas septembri alguses, et Eesti ehituses on masutunne tagasi: ehitusettevõtjate meeleolu on suhteliselt pessimistlik ning paljud on tänavuseks prognoosinud käibelanguse ega näe ka järgmist aastat paremana. Konjunktuuriinstituudi augustikuisest ehitusbaromeetrist selgus, et sektori turukonjunktuur on halvenenud ja 27%-l ettevõtteist on tellimusi tavalisest vähem. Skanska juht Andres Aavik kommenteeris toona, et juba mullu oli teada ehitussektori langus pärast kvoodirahade lõppu. "See aasta tuleb raske ja järgmine aasta veel raskem," märkis ta septembri alguses. Aavik lisas, et siia tuleb juurde panna ka Soome majanduse vaikne langus. Tänavu juulis kinnitas Aavik Äripäevale, et ehitusturu seisakust kosumise kiirus sõltub sellest, kui ruttu saadakse liikuma ELi uue rahastamisperioodi vahendid. "Erasektor on küll natuke aktiivsemaks muutunud, kuid sellest on vähe, et kogu sektorit panna üles poole liikuma," lisas ta. Ka Skanska kohta ütleb Aavik suvel, et tööd võiks rohkem olla. Samas tegeletakse aktiivselt kinnisvaraprojektidega, millelt ettevõte loodab järgmisel aastal vilju lõigata. "Siiski ei saa praegust langust võrrelda sellega, mis oli 2009. aastal. Praegu on alltöövõtjate olukord parem, paljudel on jalg välisturu ukse vahel ja...

Ettevõtte majandusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
8 allalaadimist
10
docx

MTÜ-de kirjeldus

aastal loodud teenuste, koolitus- ja kompetentsikeskus, mis aitab oma tegevustega kaasa lastega perede ning kohalikes omavalitsustes laste ja peredega töötavate spetsialistide toetamisele. Eesmärk – Eesmärgiks on lastekaitsealase ja peresid toetavate tegevuse edendamisele kaasa aitamine. Senine tegevus - osutanud teenuseid (nõustamine, perekonnapsühhoteraapia, kunstiteraapia, lepitus) , korraldanud koolitusi (sotsiaal- ja lastekaitsetöötajad, õpetajad, sotsiaalvaldkonnas teenuste osutajad, psühholoogid) , kirjastanud teemakohaseid trükiseid, teevad koostööd vabaühenduste, riigi ja omavalitsusorganitega, võtavad osa koos nendega koostatud ühisprojektidest ja programmidest, korraldavad arenduspäevi ja üritusi lähtudes tegevuse eesmärkidest, teostavad koostöös avalikõiguslike jur...

Ettevõtte majandusõpetus -
9 allalaadimist
1
pdf

Praktika koostöökokkulepe

Praktika koostöökokkulepe Üliõpilase ees- ja perenimi: Ksenija Poltavets Õppekava nimetus: Majandusteaduskond Ettevõtteorganisatsiooni nimi: Erasmus Student Network Tartu Praktika juhendaja ees- ja perenimi, amet: Anette-Johanna Park, President ja TÜ majandusteaduskonna esindaja ees ja perenimi, ametikoht: Anneli Lorenz, Praktika arendusjuht on käesolevaga kokku leppinud, et toetavad üliõpilase praktika sooritamist. Praktika eesmärk: Praktika eesmärgiks praktikaperioodi ajal (14.09–30.12.2020) MTÜs Erasmus Students Network Tartu on täita partnerlussuhete juhataja positsiooni. Praktika ülesanded: 1. Vaadata üle kõik olemasolevad koostöölepingud partneritega. 2. Luua 3 uut partnerlussuhet. 3. Koostada turundusplaan et tõsta liikmete ja üliõpilaste teadlikkust ESN Tartu partneritest ja ESNcard soodustustest kasutades sotsiaalmeedia; 4. Hoida sotsiaalmeedias ja ESNcard.org partnerluste loetelu ajakohasena. Praktika toimumise aeg: 14.09.2020-30.12.2021 ESN Tartu President...

Ettevõtte majandusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
4 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun