Kategoorias optika leiti 26 faili

Füüsika >> Optika
optika on füüsika osa, mis uurib valguse tekkimist (ehk kiirgumist), levimist ja kadumist (ehk neeldumist). Inimlik ettekujutus valgusest on siiani dualistlik (kahene): kiirgumisel ja neeldumisel käitub valgus nagu osakeste (kvantide) voog, levimisel aga nagu laine (elektromagnetlaine). Elektromagnetlainete skaalal paiknevad sageduse suurenemise (lainepikkuse kahanemise) järjekorras raadiolained, infravalgus, nähtav valgus, ultravalgus, röntgenikiirgus ja gammakiirgus.
Valgusõpetus ehk optika
doc

Valgusõpetus ehk optika

...

Optika - Põhikool
1 allalaadimist
Kordamisküsimused teemal optika
3
doc

Kordamisküsimused teemal optika

Mida nim optikaks? Optikaks nim füüsika osa, mis tegeleb valgusega seotud nähtuste uurimisega. 2. Milles seisneb valguse dualistlik iseloom? Valgusel avalduvad nii lainelised kui korpuskulaarsed omadused. Need lähenemised ei ole vastandlikud, vaid täiendavad teineteist. On olemas nähtusi, mida saab selgitada nii ühest kui teisest käsitlusest lähtuvalt. 3. Mida nim geomeetriliseks optikaks? Geomeetriline op...

Optika - Keskkool
57 allalaadimist
Füüsika labor 1-optika
28
docx

Füüsika labor 1: optika

...

Optika - Tallinna Tehnikaülikool
11 allalaadimist
Optika
2
docx

Optika

Näitaja sõltuvus valguse lainepikkusest või soojusest · Aine absoluutne murdumisnäitaja ­ on seda suurem, mida väiksem on lainepikkus. · Murdumisnäitaja ­ erinevus on suhteliselt väike, kuid siiski piisav. Erinevatle ainetel on dispersioon erinev. Lainepikkuse suurenedes peaaegu kõigil vähenevad murdumisnäitajad. · Mida madalam on päike, seda kõrgem vikerkaar. Punane üle...

Optika - Keskkool
20 allalaadimist
Geomeetriline optika
docx

Geomeetriline optika

Lühikene kokkuvõte füüsika teemal geomeetrilisest optikast, mida läheb 11-das klassis vaja...

Optika - Keskkool
2 allalaadimist
Üldmõõtmised
20
docx

Üldmõõtmised

Tallinna Tervishoiukõrgkool Optomeetria õppetool Üliõpilane: Teostatud: Õpperühm: Kaitstud: TO Töö nr: 1 ÜLDMÕÕTMISED Töö eesmärk: Tutvumine nooniusega. Töövahendid: Nihik...

Optika - Tallinna Tehnikaülikool
40 allalaadimist
Refraktomeeter
0
docx

Refraktomeeter

Optika I praktikumi töö nr 15 Refraktomeeter optomeetria Prindi ja kirjuta oma arvud ning arvuta...

Optika - Tallinna Tehnikaülikool
13 allalaadimist
Kiirgus-ja neeldumisspektrid ning nende uurimine
10
doc

Kiirgus-ja neeldumisspektrid ning nende uurimine

Tartu Ülikooli Türi Kolledz Kiirgus- ja neeldumisspektrite uurimine spektromeeter-goniomeetri abil Referaat 2010 Sisukord Sisukord......................................................................................................................................2 Sissejuhatus...

Optika - Keskkool
36 allalaadimist
Pikksilm ja mikroskoobi suurendus
11
docx

Pikksilm ja mikroskoobi suurendus

Tallinna Tervishoiukõrgkool Optomeetria õppetool Üliõpilane: Teostatud: Õpperühm: Kaitstud: TO Töö nr: 4 PIKKSILM JA MIKROSKOOBI SUURENDUS Töö eesmärk: Pikksilma ja mikroskoobi Tööv...

Optika - Tallinna Tehnikaülikool
50 allalaadimist
Difraktsioonivõre
10
docx

Difraktsioonivõre

Tallinna Tervishoiukõrgkool Optomeetria õppetool Üliõpilane: Teostatud: Õpperühm: Kaitstud: TO Töö nr: 11 DIFRAKTSIOONIVÕRE Töö eesmärk: Valguse lainepikkuse ja...

Optika - Tallinna Tehnikaülikool
406 allalaadimist
Õhukese läätse fookuskaugus
15
doc

Õhukese läätse fookuskaugus

TALLINNA TERVISHOIU KÕRGKOOL Optomeetria õppetool Üliõpilane: Kristiina Vahi Teostatud: Õpperühm: OP1 B Kaitstud: Töö nr. 3 TO ÕHUKESE LÄÄTSE FOOKUSKAUGUS Töö eesmärk: Õhukese koondava ja Töövahendid: Optiline pink valgusal...

Optika - Tallinna Tehnikaülikool
41 allalaadimist
Valgusnähtused
9
odp

Valgusnähtused

Valgusnähtused Aitäh! ...

Optika - Põhikool
4 allalaadimist
Spektraalanalüüs ja dispersioon
3
doc

Spektraalanalüüs ja dispersioon

SPEKTRAALANALÜÜS Spektraalanalüüs on aine keemilise koostise kindlakstegemine kiirgus- või neeldumisspektrite abil. Kasutatakse joonspektril. Spektraalaparaat ­ optikariist, millega lahutatakse valgus spektriks ja uuritakse seda (nt spektroskoop ja monokromaator). Spektraalanalüüsi eelised keemilise analüüsi ees: 1. ei mõjuta aine keemilist koostist; 2. piisab väikestest ainekogustest;...

Optika - Keskkool
19 allalaadimist
Optilised riistad
15
pptx

Optilised riistad

Geomeetriline optika Optikariistad Optikariistad Optikariistad on seadmed, mis Silm annavad esemetest kas Prillid suurendatud või vähendatud Luup kujutisi. Mikroskoop Pikksilm (teleskoop) Silm...

Optika - Põhikool
3 allalaadimist
Kujutised
4
docx

Kujutised

Kui ese asub kahekordsel fookuskaugusel, asub ka kujutis kahekordsel fookuskaugusel, kujutis on tõeline, esemega sama suur ja ümberpööratud (kasutatakse pikksilmas). Joonis 2. Kui ese asub fookuse ja kahekordse fookuse vahel, on kujutis kaugemal kui kaks fookust, kujutis on tõeline, esemest suurem ja ümberpööratud (kasutatakse kinoaparaadis, projektsiooniaparaadis). Joonis 3. Kui ese asub fookuses, siis ku...

Optika - Keskkool
6 allalaadimist
Difraktsioon
26
pptx

Difraktsioon

DIFRAKTSIOON Frolova Karina Aro Aleksei 11B  Difraktsioon on füüsikaline nähtus, mille korral laine paindub ümber väikeste takistuste või levib väikesest avast välja. Arvuti genereeritud intensiivsuse muster, mis on tingitud difrakteerumisest läbi ruudukujulise ava.  Sarnane nähtus esineb siis, kui valguslaine levib läbi aine, millel on levimissihis muutuv murdumisnäitaja, või...

Optika - Põhikool
7 allalaadimist
Kvantoptika
2
docx

Kvantoptika

valguse lahutumist spektriks  Mis on spekter - Spekteriks nim. valge valguse lahutamisel saadud spektrivärvuseid. vikerkaarevärviline riba, mis tekib valge valguse lagunemisel.  Spektri liigid- Kiirgusspektrid(Pidev-,joon- ja ribaspektrid) ja neeldumisspektrid  Spektraalanalüüs on aine keemilise koostise kindlakstegemine kiirgus- või neeldumisspektrite abil. Kvantoptika  Valguse dualism- Igale lainele vastab osake ja iga osakesega kaasneb laine  Footon on elektromagnetkiirguse osake  Footoni energia on võrdeline footoni sagedusega. (E=h*f) (E=energia, f=footoni sagedus)  Fotoefekt- on elektronide eraldumine ainest valguse toimel  Fotoefekti võrrand - (h=Plancki konstant, f- valguse sagedus, A- väljumistöö, m- elektroni m...

Optika - Keskkool
3 allalaadimist
Valgus – osake ja või laine
4
docx

Valgus – osake ja/või laine

Elektromagnetlainete spekter on lõpmatult lai ehk valguseks nimetatakse spektriosa mis jääb raadiolainete ja röntgendiapasooni vahele. Seega on valgusel nii lainete kui osakeste omadused. Mida kõrgema sagedusega, energiaga, on kiirgus seda rohkem on tegemist osakeste omadustega ja vastupidi. Nähtav valgus on vahemikus 400-700 nm. Ja...

Optika - Keskkool
4 allalaadimist
Teleskoobid
22
docx

Teleskoobid

Alates kosmosesse saatmisest 1990. aastal on sellest saanud üks tähtsamaid instrumente astronoomia ajaloos. Hubble’i teleskoobil on olnud suur osa paljude tähtsate avastuste tegemises.Aastate jooksul, mil Hubble’i teleskoop on orbiidil töötanud, on neljal korral teostatud ka keerukaid remonditöid. USA astronautide esimene külastus kosmosetelskoobi juurde toimus 1993 aasta detsembris. Siis paigutati teleskoobile optikat korrigeeriv moodul, millega kõrvaldati peapeegli ebaõigest kujust tekkinud moonutused. Teine külastus toimus 1997.a. veebruaris, kui vahetati osaliselt välja ning paigaldati uus aparatuur. Kolmas külastus toimus 1999.a. detsembris, mille käigus asendati osa rikkis olevat tehnikat.NASA pidi langetama otsuse kosmoseteleskoobi Hubble saatuse kohta, kas risk mehitatud süstiku remondilennul on õigustatud või oleks targem lasta Hubble’il atnosfääri la...

Optika - Keskkool
4 allalaadimist
Valgus-valgusallikad
4
docx

Valgus, valgusallikad

Mda kujutab endast valgus? Valgus on liitvalgus ja erinevad spektri värvid selle koostisosad Valgus on elektrommagnet laine, see tähendab elektrivälja ja magnetvälja võnkumiste levimine 2. Kui suur on valguse kiirus vaakumis ja mille poolest on see kiiruse väärtus eriline? Vaakumis levib valgus kiirusega 300 000 kms Eriline, sest see on suurim võimalik kiirus looduses 3. Millised aineosakesed kiirgavad valgust? Aine aato...

Optika - Põhikool
5 allalaadimist