calyflagro


(Liisi)
26
FAILI
41
+ HINNET
2 002
ALLA LAETUD
25 435
VAATAMIST


calyflagro failid

Nimi
Alla laetud
Lisatud
Grupp III dsRNA viirused
41
25/03/2013
Vähendatud programmi (A) TEINE teooriatöö
97
18/03/2013
Vähendatud programmi (A) ESIMENE teooriatöö
89
18/03/2013
Praktikum 7 anioonide kvalitatiivne keemiline analüüs
89
05/03/2013
Praktikum 6 katioonide kvalitatiivne keemiline...
78
05/03/2013
Praktikum 5 redoksreaktsioonid
134
05/03/2013
Praktikum 4 reaktsioonid elektrolüütide lahustes
35
05/03/2013
Praktikum 3 elektrolüütide lahused
34
04/03/2013
Praktikum 2 kompleksühendid
18
04/03/2013
Valgu kontsentratsiooni määramine Bradfordi meetodil
36
04/03/2013
Analüütilise keemia harjutustund 3 ülesanded
50
04/03/2013
Analüütilise keemia harjutustund 5 ülesanded
40
04/03/2013
Analüütilise keemia harjutustund 6 ülesanded
35
04/03/2013
Analüütilise keemia harjutustund 8 ülesanded
31
04/03/2013
Analüütilise keemia harjutustund 2 ülesanded
49
04/03/2013
Analüütiline keemia harjutustund 1 ülesanded
58
04/03/2013
Analüütiline keemia 2012 KT1 küsimused
99
04/03/2013
RAKENDUSSTATISTIKA ARVUTUSGRAAFILINE TÖÖ
85
04/03/2013
Praktikumi lõputöö dibensaalatsetoon atsetoonist
20
04/03/2013
Biokeemia I test
281
04/03/2013
Konduktomeetriline tiitrimine
76
25/03/2011
Elektrijuhtivuse määramine
147
25/03/2011
FK8 Esterdamise reaktsiooni tasakaalukonstandi...
214
25/03/2011
Puhta vedeliku küllastatud aururõhu määramine...
41
21/03/2011
Kui ma oleksin tööandja, siis millist paindlikkust...
44
14/03/2011
Referaat - Eesti põhjavesi, selle reostus ja kaitse
81
14/03/2011