Facebook Like
Add link

"ruhma" - 19 õppematerjali

16
doc

Org.eksam

Organisatsiooni mõiste. Organisatsiooni käitumise mõiste. Organisatsioon on teadlikult koordineritud sotsiaalne ühendus, mis koosneb kahest või enamast inimest ja mis funktsiooneerib suhteliselt katkematult, et saavutada ühiseid eesmärke või neid püstitada.Organisatsioonikäitumine on õpetus inimeste tegutsemisest organisatsioonist. Õpetus hõlmab nii...

Organisatsioonikäitumine - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
473 allalaadimist
2
pdf

Eesti keele KT nr 3 A

'kfr.$,a'4 m6te + llk = ".M42 __.,^ -t_- I I 5. Moodusta jdrgmistest s6nadest tuletis. Kasuta erinevaid l.fllerdJ6 p) vana - .{{frsLL""". elama - mees - karv - "ed*xl 6. Kirjuta igasse ruhma kolm liits6na. (12 p) 3 a) isikud ja asjad klassiruumis: b)'+-'liitsonad, mille pohis6naks r on mees'. v ii c) liits6nad, mille riks osa on aken: il'stac+, afuMM. pfu,fu,t d) liits5nad, mille riks...

Eesti keel - Põhikool
106 allalaadimist
2
doc

Glükoosi määramine

Glukoosisisalduse kvantitatiivseks maaramiseks bioloogilistes vedelikes kasutatakse laialdaselt ensumaatilist meetodit, mis pohineb kahe ensuumiglukoosi oksudaasi (GOD) ja peroksudaasi (POD) kasutamisel. Tanu GOD-i substraadispetsiifilisele b, D-glukoosi suhtes voimaldab see meetod maarata glukoosisisaldust ka teiste taandavate suhkrute juuresolekul. GOD kujutab endast liitvalku- flavopr...

Keemia - Kutsekool
14 allalaadimist
11
doc

Füüsika eksam

Paikese spektris on pidevspektri taustal palju neeldumisjooni, mille jargi on kindlaks tehtud, et Paikese atmosfaar koosneb pohiliselt vesinikust ja heeliumist. Uldse on avastatud Paikesel ule 70 keemilise elemendi olemasolu. Paikese pinna temperatuur on 6000K. Sellisel temperatuuril on paljude elementide aatomid ioniseeritud olekus. Sugavamal touseb temperatuur 15 miljoni K-ni, milles aine on plasmana. Maa ruhma planeedid Merkuur, Veenus, Maa ja Marss (alates Paikesest). Nende mootmed, massid ja tihedused on vorreldavad. Samuti iseloomustab neid vaike kaaslaste arv ja aeglane poorlemine. Hiidplaneedid Jupiter, Saturn, Uraan ja Neptuun (alates Paikesest). Neile on iseloomulik suur mass, suured mootmed, aga vaike tihedus. Hiidplaneedid poorlevad kiiresti ja neil on suur lapikus. Asteroidid ehk vaikeplaneedid tiirlevad enamuses Marsi ja Jupiteri orbiitide...

Füüsika - Eesti Mereakadeemia
364 allalaadimist
19
docx

Üldkeemia kordamisküsimuste vastused

Mis on aatom? Millest see koosneb? (Kirjelda naatrium aatomi näitel) Aatomiks (vanakreeka sonast (atomos) 'jagamatu')nimetatakse vaikseimat osakest, mis sailitab talle vastavakeemilise elemendi keemilised omadused. Aatomid voivad aines esineda uksikuna voi molekulideks liitununa. · Keemia seisukohast on aatom jagamatu, fuusikalistevahenditega aga saab teda lahutada elementaarosakesteks. Aatomi...

Üldkeemia - Eesti Maaülikool
140 allalaadimist
24
docx

Referaat laskesport

Vaikekaliibrilisest (kal 5,6 mm aaretulepadrun) pussist laskmine toimub 50 m distantsil ning voistlusalad voib liigitada kahte ruhma : lamades laskmine ning kolmest asendist laskmine. Rahvusvahelises voistlusprogrammis on nii meestele kui ka naistele kavas 60 lasku lamades. Kolmest asendist laskmine toimub jarjekorras lamades, pusti ja polvelt....

Kehaline kasvatus - Sisekaitseakadeemia
10 allalaadimist
28
docx

Hoone- ja soojusautomaatika

Sellist susteemi, kus on 3 ventilaatorit nim mehaaniliseks ehk sund ohku liikumisega ohu kutte susteem. Kanalite sobivama paigutuse seisukohalt tuleks ventilatsioonis seade paigutada voimalikult hoone keskele. Ohu kanalid voib paigaldada kas alt jaotusega voi ulaltjaotusega vaata joonis 4 lk 17. Paikse kutte ja elektrikutte Paikese kutte kasutamise pohimotted Pohineb paikese kiirguse kasutamisel, ja paikese kutte liigitatakse 2 ruhma passiivkute ja aktiiv kute. Passiivkutte kasutamine seisneb hoone projekteerimisel teatud ehitus meetmete kasutamisel, hoone akende suunamises paikese poole ja paikese paistelistel paevadel on seda voimalik kasutada. Aktiivse paiksese kutte korral puutakse paikese energiat ara kasutada selleks otstarbeks ehitatud seadmete abil ja nendeks on paikese kollektorid samuti ka soojussalvestid ja kasutamise pohiprobleem on paikese energia saamise pii...

Soojustehnika - Kutsekool
54 allalaadimist
11
docx

Molekulaarbioloogia

Naiteks on suudetud luua transgeenseid hiiri, kellel puuduvad terved geenid ning neid kasutatakse just geenide funktsioonide uurimisel. Insenergeneetilised vaktsiinid ja DNA-vaktsineerimine Rekombinant-DNA tehnoloogiat kasutatakse ka vaktsiinide valjatootamisel. Insenergeneetiliste meetoditega loodud vaktsiinid voib jaotada kolme ruhma : (1) rekombinant-antigeen-vaktsiinid (ingl. k. -subunit vaccine) (2) rekombinant-vektor-vaktsiinid (3) geneetilise modifitseerimisega atenueeritud mikroobid Rekombinant-antigeen-vaktsiinide loomine pohineb patogeenide antigeenseid omadusi maaravate geenide siirdamises bakterite voi parmseente genoomi voi ka imetajate rakkudesse koekultuurides. Selle tulemusena produtseeritakse suurel hulgal patogeenide antigeene, mis seejarel isoleeritakse, puhasta...

Bioloogia - Eesti Maaülikool
16 allalaadimist
4
docx

Keemia referaat Alumiinium

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS EHITUSVIIMISTLEJA ALUMIINIUM Referaat Juhendaja: Anne Metsmaa Pärnu 2011 AVASTAMISE LUGU 1827. aastal sai välja paistev saksa keemik, hariduselt arst, Friedrich Wohler m...

Keemia - Kutsekool
22 allalaadimist
25
docx

Andmebaasi eksami eeldustöö IT Kolledžis

Ruhm_osakonnas_ID:INTEGER Tootajate_arv:INTEGER Ruhm_ID:INTEGER HELISTAMINE Osakond_ID:INTEGER Heli stamine_ID:INTEGER Toimumise_aeg:TIMESTAMP KLIENT RUHMA_JUHT Klient_ID:INTEGER ISIK Ruhma_juht:INTEGER Sugu:VARCHAR Isik_ID:INTEGER KLIENT_KONE Nimi:VARCHAR Tootaja_ID:INTEGER Klient_kone_ID:INTEGER Klient_ID:INTEGER...

Andmebaasisüsteemide alused - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
199 allalaadimist
25
doc

Psühholoogia arvestuse kordamisküsimuste vastused

· Mis on psühholoogia? Mis on psüühika? Psühholoogia on teadus inimese psüühikast (teadus, mis uurib inimese (ja loomade) hinge- ja vaimuelu olemust ning avaldamise viise). See on õpetus hingeelu nähtustest ja käitumisest. Psüühika väljendub objektiivse tegelikkuse tunnetamise võimes. Kõige tõenäolisemalt on ta närvisüsteemi ja aju tegevuse tule...

Õiguse psühholoogia - Tartu Ülikool
152 allalaadimist
12
docx

Tehnoloogia kordamisküsimused ja vastused

Nimetage tegurid tootlikkuse tostmiseks ehitusel. Kirjeldage luhidalt . uute ehitusmaterjalide, konstruktsioonide ja tehnoloogiliste võtete kasutamine - 30 % . Mehhaniseerimine - 30 % . Ehitustööde juhtimise ja organiseerimise täiustamine - 40% 2.Kuidas jagunevad ehitustood...

Tehnoloogia - Tallinna Tehnikakõrgkool
63 allalaadimist
40
docx

Keemia eksami vastused

Oksudatsiooniastme suurenemine keemilise reaktsiooni kaigus on oksudeerumine, oksudatsiooniastme vahenemine aga redutseerumine. St. Selliste reaktsioonide puhul toimub formaalne elektronide ulekanne: elektronide summaarne formaalne juurdesaamine on redutseerumine ja elektronide summaarne formaalne loovutamine on oksudeerumine. Lihtaines on iga aatomi oksudatsiooniaste 0. Liitainetes on koigi aatomite oksudatsiooniastmete summa 0. A-ruhmade metallide oksudatsiooniaste uhendites on tavaliselt ruhma number, B-ruhmade metallide oksudatsiooniastmed on varieeruvad, enamasti 2. Neutraalse molekuli aatomite oksudatsioonisastmete algebraline summa peab olema 0 ning ioonide puhul peab nende koosseisus olevate aatomite laengute algebraline summa olema vordne iooni laenguga. Naiteks on vaavli oksudatsiooniastmed ainetes H2S, S8 (vaavel lihtainena), SO2, SO3 ja H2SO4 vastavalt -2, 0, +4,...

Keemia - Keskkool
10 allalaadimist
4
docx

Orgaanilise keemia KT I semester

ORGAANILISE KEEMIA KT Teab keemia pohimoisteid ja definitsioone: aatomiorbitaal; molekulaarorbitaal; keemiline side; Suudab maarata molekulides olevate aatomite (C, O, N, H) hubridisatsiooniastet ja sidemete vahelisi nurki; suudab kirjeldada aatomiorbitaalidest -ja -sidemete tekkimist, sidemete geomeetriat ja elektronide paigutust keemilistes sidemetes; suudab e...

Orgaaniline keemia i - Tallinna Tehnikaülikool
32 allalaadimist
22
docx

Füüsikaline ja kolloidkeemia

Mitsellid moodustuvad pindaktiivsete ainete (PAA) molekulidest. Need molekulid on amfifiilsed, st osa molekulist on polaarne, osa mittepolaarne.Seetottu kuuluvad PAA hulka paljud orgaanilised ained, mis sisaldavad hüdrofoobset süsivesinikahelat ja mõnda polaarset rühma.PAA jagatakse mitteionogeenseteks (nt etoksu-ruhma sisaldavad estrite derivaadid) ja ionogeenseteks.Viimased võivad sõltuvalt nende dissotsiatsioonist vesilahuses olla katioonaktiivsed (nt moned alkaloidid) voi anioonaktiivsed (nt pesemisvahendid). 50. Pindaktiivsed ained. Vähendavad pindpinevust, näiteks seep, parkained ja värvained. Need on ained, millel on poolkolloid omadused. 51. Kolloidsüsteemide stabiilsus. Termodünaamiliselt ebastabiilne. Püsivus seisneb kineetil...

Füüsika -
2 allalaadimist
14
docx

FÜÜSIKA KONSPEKT

? haired sides, elektrivorkudes. Kuu iseloomustus: ? kaugus Maast 384 tuh km; ? labimoot 3477 km, mis on 0,292 Maa labimootu; ? mass 0,01 Maa massi; ? raskuskiirendus 0,16 g; ? atmosfaar puudub; ? magnetvali puudub. Planeetide liikumise seadusparasused: ? orbiidid on vaikese ekstsentrilisusega; ? orbiidid asuvad peaaegu uhes tasandis; ? tiirlemise suund uhtib Paikese poorlemise suunaga. Maa ruhma planeete iseloomustab ? mootmed, mass ja tihedus on vorreldavad; ? vaike kaaslaste arv; ? aeglane poorlemine. Hiidplaneete iseloomustab: ? suur mass; ? suured mootmed; ? vaike tihedus; ? kiire poorlemine; ? atmosfaari koostis: pohiliselt vesinik ja heelium, lisaks metaan ja ammoniaak. Komeedid on tahke tuuma ja pika gaasilise sabaga taevakehad, tuum koosneb tolmust ja tahketest gaasidest. Saba moodustub Paikese laheduses aurustumise tottu. Orb...

Füüsika -
1 allalaadimist
3
docx

ANNA KONDRASHOVA – LEVANDI

PÄRNU TAMSAARE KOOL ANNA KONDRASHOVA – LEVANDI REFERAAT ENRICKE RAUL HAVASAAR 7K KLASS 2015 /2016 õ.a. ANNA KONDRASHOVA – LEVANDI Anna Levandi (neiuna Anna Kondrašova , sündinud 30. juunil 1965 Moskvas) on vene päritoluga Eesti iluuisutamistreener, endine iluuisutaja. Anna alustas treeninguid lapsepõlves ....

Sport - Põhikool
1 allalaadimist
4
ppt

ettevõtluse alused probleemid trendid nissid

Kodutöö nr 1: Incoterms tarneklauslid • International Commercial Terms • Laialdaselt kasutatavad rahvusvahelised standardtingimused ostu-müügi lepingu juures poolte tarnega seotud kohustuste üldiseks määratlemiseks. • 11 komplekti erinevateks olukordadeks • Algselt loodud 1936 ICC poolt (Rahvusvaheline Kaubanduskoda), täna kehtib värske Incoterms 2020. • Tähtsaim: tarneklausel defineerib poolte vast...

Ettevõtluse alused - Tallinna Tehnikaülikool
2 allalaadimist
117
pdf

Haldusõiguse õpik

HALDUSÕIGUS Kalle Merusk, Indrek Koolmeister Õpik Tartu Ülikooli õigusteaduskonna üliõpilastele TARTU ÜLIKOOL. ISBN 9985-822-18-8 Eessõna Käesolev haldusõiguse õpik on mõeldud Tartu Ülikooli Õigusteaduskonna üliõpilastele abimaterjaliks haldusõiguse õppekursuse omandam...

Haldusõigus -
1 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun