Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Riigiarhiivi referaat - sarnased materjalid

riigiarhiiv, arhivaalide, osakond, elda, lesanne, ksus, dokumendid, toompea, talitust, lesandeks, ukogude, madara, juhtima, ruse, simustes, petanud, randi, itmise, juurdep, koosseisus, lesandeid, konserveerimine, koopiaid, aegsed, tekkest, osakondi, rkude, idab, haldamine, helina, ituste, vormistamisel, seisundit, hegi, korraldama, professor, juhitud
10
doc

Arhiiv referaat

.... Arhiveerimine ­ arhivaalide korrastamine, kirjeldamine, nende üleandmine arhiivi Arhiivindust korraldab Eestis Rahvusarhiiv. Rahvusarhiiv koosneb kahest kesksest arhiivist: Riigiarhiiv ja Ajalooarhiiv. Riigi- ja Ajalooarhiivide tööd korraldavad maa-arhiivide tööd. Riigiarhiivile alluvad: · Harju maa-arhiiv · Lääne-Viru maa-arhiiv · Saare maa-arhiiv · Läänemaa maa-arhiiv Ajalooarhiivile alluvad: · Viljandi maa-arhiiv · Pärnu maa-arhiiv · Tartu maa-arhiiv · Valga maa-arhiiv · Jõgeva maa-arhiiv Kohaliku omavalitsuse arhiivid: · Li...

Dokumendihaldus - Kutsekool
78 allalaadimist
10
docx

Hitleri referaat

PIRITA MAJADNUSGÜMNAASIUM Karl Seemel 9c Adolf Hitler referaat Juhendaja: Ergo Aas Tallinn 2010 Päritolu ja lapsepõlv Adolf Hitler sündis 20 aprill 1889 võõrastemajas GasthofA zum Pommern Ülem-Austria väikelinnas Braunaus Inni jõe kaldal, mis on piiriks Austria ja Baierimaa vahel. T...

Ajalugu - Põhikool
5 allalaadimist
14
doc

Itaalia referaat

Itaalia Referaat Koostaja: Karmo Allvee Nõo 2009 Sisiukord Geograafiline asend Itaalia Vabariik, pindalaga 301 323 km2, asub Euraasia mandril, Euroopa lõunaosas 800 km kontssaapa kujulisel Apenniini poolsaarel Vahemere ääres. Itaalia paikneb 36,5 0 pl ja 470 pl ning 70 ip ja 180 ip vahel. Pealinna...

Ajalugu - Keskkool
21 allalaadimist
30
odt

Suurbritannia referaat

Avinurme Gümnaasium Referaat Suurbritannia Andres Oja Juhendaja: Ene Lüüs Avinurme 2010 Lipp ja vapp Suurbritannia lipp ehk Union Jack on Suurbritannia riigilipp ja endise Briti impeerium...

Geograafia - Keskkool
45 allalaadimist
12
doc

Brasiilia teemaline referaat

TALLINNA MAJANDUSKOOL Sekretäri- ja ametnikutöö osakond BRASIILIA Referaat Juhendaja: Ester Raiend Tallinn 2007 SISUKORD SISSEJUHATUS..........................................................................................3 1. ÜLDINE TAUSTAINFO...................................................

Geograafia - Kutsekool
115 allalaadimist
30
doc

Riskianalüüsi referaat

SISUKORD HÄDAOLUKORRA SEADUS Vastu võetud 15. juunil 2009. a.............................................................................

Riskianalüüs - Eesti Maaülikool
227 allalaadimist
14
doc

Eesti Filmiarhiiv

..................................................................................................................3 Fotode ja filmide kogumine Eesti Riigiarhiivi perioodil................................................................4 Iseseisva arhiivi asutamine.............................................................................................................4 Filmiarhiiv......................................................................................................................................

Dokumendi- ja arhiivihaldus -
2 allalaadimist
15
docx

Arhiivinduse alused

...· Võtta vastu digitaalarhivaale RA-d juhib riigiarhivaar. Alates 2001-...Priit Prisko, 1999-2001 Jaak Rand. Arhiivihaldust reguleerib Haridus- ja Teadusministeerium, Dokumendihaldust Riigikantselei. 1. arhiiviseadus 1935 2. arhiiviseadus 1998 3. arhiiviseadus 2011 Riigiarhiivi antakse 5a vanused dokumendid, edasi 15a möödudes ajalooarhiivi, kuhu koondati kõik varasemate aegade dokumendid. Vanim dokument 1241a. Erasektoris tegutsevad eraarhiivid, järgi jäänud suuremad: Eesti äriarhiiv Balti äriarhiiv Arhiivikeskus Kespriarhiiv (vt järgmisele lehele )...

Arhiivindus - Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia
81 allalaadimist
19
doc

Säilitamine-helikogu, filmikogu, videokogu ning nende säilitamine ja hoiustamine

... miljonit säilikut, millest enamus on paberdokumendid. Neile lisanduvad poolteisttuhat pärgamentdokumenti, ligi 80 000 kaarti, 2200 pitserit ja 4 umbes 1500 klaasnegatiivi. Riigiarhiivi kuulub 3,45 miljonit säilikut, millest taaskord enamus on paberdokumendid, kuid leidub ka videoid, helisalvestusi ja fotosid ning 2 pärgamentdokumenti. Filmiarhiivi kuulub umbes 480 000 erinevat nimetust audiovisuaalseid arhivaale ehk filmi-, heli- ja videojäädvustusi. Arhiivis on 9,3 mi...

Arhiivindus -
2 allalaadimist
5
docx

Rahvusarhiiv - Kaartide infosüsteem

...ajandist), ligi 100 000 kaarti (vanim 17. sajandi esimesest poolest), teadaolevalt 2200 pitserit, ca 1500 pärgamentdokumenti. Kaartide infosüsteem. Kaartide infosüsteem sisaldab peamiselt Eesti kahes suuremas arhiivis -- ajalooarhiivis ja riigiarhiivis -- hoiul olevate kaartide kirjeldusi ja digikujutisi. Ajalooarhiivi kaardikogu puhul on tegemist riigi suurima ja hinnalisima ajalooliste kaartide kollektsiooniga -- dokumentide koguarvuks on pakutud 80 000­100 000. Kaardikogu on äärmiselt kirev. Üldgeograafiliste, topograafiliste, hüdrograafili...

Arhiivindus - Tartu Ülikool
1 allalaadimist
152
pdf

Rahvusarhiivi juhised

... 3-6 (2000-...); 4-6 (1995-1999) Säilitustähtaeg: 7 aastat (2000-...); 10 aastat (1995-2002) Hindamisotsus: H – lihtsustatud korras hävitamine, rakendub tagasiulatuvalt alates 1995. a, alus Riigiarhiivi hindamisotsus nr 100, 15.12.05 Sarja Toimiku Pealkiri Hulk Piir­ Märkused tähis jrk nr daatumid 4-6 1-3 Lepingud 3 1995 Hävitatud. Hävitamisa...

Rahvusarhiivi juhised - Kutsekool
4 allalaadimist
31
docx

Dokumendi halduse eksamiks

... poolt avaliku ülesande täitmise käigus loodud või saadud dokumentide hindamine, arhivaalide kogumine ja säilitamine ning neile juurdepääsu ja nende kasutamise korraldamine arhiiviseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud ulatuses. Riigiarhiivi regionaalsed osakonnad Haapsalu osakond; Kuressaare osakond; Rakvere osakond; Valga osakond. Regionaalsete osakondade ülesanded Oma tegevuspiirkonnas Haapsalu, Kuressaare, Rakvere ja Valga osakond: hindab arhiivimoodustajate dokumente arhiiviväärtuse määramiseks; kooskõlastab arhiivimoodustajate liigi...

Infoteadus- ja... -
147 allalaadimist
16
doc

Arhiivinduse kordamisküsimused ja vastused

...eoses pidevate reformidega ning vanade ametiasutuste likvideerimisega tekkis Venemaal massiliselt peremeheta dokumente. Selle tulemusena tekkis rida ametkondlikke ja spetsiali- seeritud arhiive, mis on läbi sajandite vene arhiivide eripäraks. Venemaal ei tekkinud terviklikku riigiarhiivi, seal eksisteeris rida väikseid, salastatud ja omanäolisi arhiive. 1768. a ukaasiga arhiivide kohta pandi paika ka kutsenõuded arhivaarile, milles oli kirjas vana (Ranke eelne) saksa põhimõte, et arhivaar ei tohi tegeleda ajaloo uurimisega. Arhiivid olid suletud asutused, kus valitses range ...

Ajalugu - Tartu Ülikool
124 allalaadimist
12
docx

Dokumendihalduse eksam

1. Asjaajamist reglementeeritavad riiklikud normdokumendid EVS-ISO 15489:2004 ­ Dokumendihaldus on avalike ja eraõiguslike organisatsioonide loodud dokumentide haldamise juhis. Asjaajamise ühtsed alused ­ riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning avalike õiguslike juriidiliste isikute asjaajamisele...

Majandus - Kutsekool
60 allalaadimist
12
rtf

JUURDEPÄÄSUPIIRANGUD ARHIVAALIDELE EUROOPAS JA VENEMAAL

...engut. Põhimõtteline muudatus arhivaalide kasutustingimustes leidis aset 1987. aastal nõukogude süsteemi üldise lagunemise ja ärkamisaja mõjul. See seisnes järk-järgulises erifondide avamises ja üldfondi arhivaalidelt piirangute eemaldamises. Enne nn lahtisalastamist oli Riigiarhiivis 664 salajast fondi ehk tervelt 16% arhiivi mahust. Lisaks evis 8% üldfondi arhivaalidest erinevaid kasutuspiiranguid. 39 Eesti arhiivinduse üldpildis tuleb kindlasti mainida ka EKP arhiivi, kuhu juurdepääs oli tervikuna äärmiselt piiratud ja kus 1991. aasta seisuga leidus 508 780 säili...

Infoteadus- ja... - Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia
21 allalaadimist
91
doc

VA dokumendi- ja arhiivihalduse kriisireguleerimise analüüs

...ostamist. See näitab, et asutused panevad suuremat rõhku arhiivi ja arhivaalide kaitsele, kuid elektroonilisele dokumendihaldusele ja dokumendihaldust toetavatele infosüsteemidele suurt tähelepanu veel ei pöörata. Magistritöö tegemise käigus sai pöördutud ka Riigiarhiivi järelevalveosakonna poole, et selgitada välja, kui paljudel valitsusasutustel on valminud arhiivi ohuplaan. Selgus, et enamik asutustest on koostanud asjakohase plaani peamiselt ArhS ja ArhE alusel. ...

Allika?petus - Tallinna Ülikool
76 allalaadimist
26
docx

Eesti lähiajalugu

...urimuskeskused, nt Tuglase ja Underi uurimiskeskus, Kirjandusmuuseum, ERM, ka mitmed maakondlikud muuseumid on jõudu mööda edendanud lähiajaloo uurimist), teiselt poolt mitte-akadeemiliste keskustega (tegemist on mitteriiklike keskustega: MTÜ S-keskus - loodi 1996. a tollase Riigiarhiivi juures ja tol ajal kandis nim Nõukogude aja uurimiskeskus, eesmärgiks seati aktiviseerida ja süvendada nõukogude aja uurimist Eestis, hakkas koordineerima ajaloouurimist lähiajaloos, korraldas seminare, S-keskuse kanda on jäänud üks väga oluline projekt - peaks valmima 10 köiteline "Eesti s...

Ajalugu -
57 allalaadimist
8
docx

JUURDEPÄÄSUPIIRANGUD ARHIVAALIDELE EUROOPAS JA VENEMAAL

JUURDEPÄÄSUPIIRANGUD ARHIVAALIDELE EUROOPAS JA VENEMAAL Referaat õppeaines juurdepääs teabele Viljandi 2011 Sissejuhatus Demokraatlikes riikides on juurdepääs ametlikele dokumentidele tagatud tavaliselt põhiseadusega. Avalikkuse vaba juurdepääs ametlikele dokumentidele tuleneb põhimõttest, mille kohaselt administratsiooni tege...

Allikapetus - Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia
1 allalaadimist
12
doc

Eesti Linnade Liit.

...nnad. Nii moodustati Norra Linnade Liit, Saksa Linnade Liit, Soome Linnade Liit , Poola Linnade Liit ja mida aega edasi, seda rohkem neid tekkis teiste liitude ajel. Seetõttu võtsid ka eestlased nõuks moodustada teiste edukate riikide järel ka Eestisse oma linnade liit. Riigiarhiivi Eesti Linnade Liitu puudutav esimene, tõsi küll dateerimata dokument on Talliinna Linnavalitsuse ettepanek Tallinna Linnavolikogule ''Üleeestimaalise linnade esindajate kongressi kokkukutsumise kohta''. Ja nii saigi ka tehtud. 1919. aasta 10. novembril on korraldava kommitee esimees , Ta...

Rahvusvahelised suhted - Audentese Ülikool
19 allalaadimist
6
pdf

Rahvusarhiiv

...aarhiivideks ning arhiivide juhtimine käis Moskvale allunud Arhiivide Peavalitsuse kaudu. 1990. aastatel taastati arhiivide iseseisev majandamine. 1998. aastal kinnitatud arhiiviseaduse alusel alustas 1999. aastal tegevust Rahvusarhiiv, hõlmates ajalooarhiivi Tartus, riigiarhiivi ja filmiarhiivi Tallinnas ning 15 maa-arhiivi üle Eesti. 2012. aastast kehtib Eesti avalikele arhiividele järjekorras kolmas arhiiviseadus. Noora on rahvusarhiivi uus peahoone Tartus. Noora nime esimene silp viitab tema asukohale Nooruse tänaval ja teine silp on lühend rahvusarhiivis...

Infokorralduse praktika ja... - Tartu Ülikool
2 allalaadimist
159
doc

Kultuurialaste veebisaitide kvaliteedikäsiraamat

Kultuurialaste veebisaitide kvaliteedikäsiraamat Kvaliteedi parendamine kodanike hüvanguks Versioon 1.2 ­ kavand Kultuuriveebi sisu ja kvaliteedipõhimõtete piiritlemine lähtudes kasutajate vajadustest Toimetanud MINERVA 5. töörühm. 6. november 2003 MINERVA 5. töörühm Kultuuriveebi sisu ja kvaliteedipõ...

Kultuurilugu -
3 allalaadimist
21
docx

Winston churchill

...ga, mis panid mind neel rohkem seda meest imetlema. Ning kohati hakkasingi uskuma, et ka kõige madalamalt võib tõusta tippu. Nüüd arvan ma, et on aeg teha tutvust minu väljavalitud poliitiku eluloo ja karjääriga. Winston Churchill oli range radikaalne ja väsimatu väejuht. Riigiarhiivi poolt avalikustatud märkmetest selgub samuti ka see, et Churchill oli halastamatu väejuht, kes oli Saksamaa purustamise nimel valmis üle astuma igasugustest moraali- ja seaduse nõuetest. Seetõttu kehtib tema kohta lause, et eesmärk pühitseb abinõu.Winston Churchilli võib sageli kirjeldad...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
59 allalaadimist
12
doc

Asjaajamiskorra analüüs

...ustähtajaga arhivaalid antakse üle ülikooli arhiivi kolme aasta jooksul pärast nende loomist või saamist ja nendega seotud asjaajamise lõppemist. Juurdepääsu nendele arhivaalidele reguleerib käesolev asjaajamiskord. Alatisele säilitamisele kuuluvate arhivaalide üleandmine Riigiarhiivi toimub vastavalt arhiivieeskirjale ja seda teeb ülikooli arhivaar. Kes koostab ja millal koostatakse arhivaalide loetelu? Toimikute, millega seotud asjaajamine on lõppenud, põhjal koostatakse arhivaalide loetelu, mis on asutuse toimikute leidmise ja nende allesoleku kontrollimise vahen...

Asjaajamise alused ja... - Kutsekool
300 allalaadimist
46
docx

Eesti Vabariigi ja Eesti Nõukogude Sotsialistiku Vabariigi kultuuri võrdlus

TALLINNA INGLISE KOLLEDZ Eesti Vabariigi ja Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi kultuur Referaat Tallinn 2014 SISUKORD Kujutav kunst 1. August Pulst 2. Eduard Einmann Graafika 1. Felix Rendel 2. Enno Ootsing Skulptuur 1. Ferdinand Sannamees 2. Albert ja Juta Eskel Arhitektuur 1. Karl Burman 2. Karl Tihas...

Ajalugu - Keskkool
2 allalaadimist
12
doc

Nõukogude Eesti

Tartu Kivilinna Gümnaasium Nõukogude Eesti referaat Kätlin Kilgi 11e Tartu 2010 Sisukord 1 Sissejuhatus 3 Eesti NSV valitsemine 3 Poliitilised olud 4 Vastupanu ja repressioonid 6 M...

Ajalugu - Keskkool
32 allalaadimist
16
doc

Nõukogude Eesti

Tartu Kivilinna Gümnaasium Referaat Nõukogude Eesti Koostas: Klass: Juhendaja: Tartu 19.05.2010 ...

Ajalugu - Keskkool
33 allalaadimist
12
docx

Eesti Nõukogude okupatsiooni ajal 1945-1985

Kool Eesti Nõukogude okupatsiooni ajal 1945-1985 Referaat Autor Juhendaja Koht, aasta Sisukord Sissejuhatus Mina valisin enda referaadi teemaks Eesti Nõukogude okupatsiooni ajal 1945-1985. Tegin sellise valiku, sest mulle meeldib Eest...

Ajalugu - Keskkool
13 allalaadimist
20
docx

ASJAAJAMISKORRA ANALÜÜS

...ustähtajaga arhivaalid antakse üle ülikooli arhiivi kolme aasta jooksul pärast nende loomist või saamist ja nendega seotud asjaajamise lõppemist. Juurdepääsu nendele arhivaalidele reguleerib käesolev asjaajamiskord. Alatisele säilitamisele kuuluvate arhivaalide üleandmine Riigiarhiivi toimub vastavalt arhiivieeskirjale ja seda teeb ülikooli arhivaar. Kes koostab ja millal koostatakse arhivaalide loetelu? Toimikute, millega seotud asjaajamine on lõppenud, põhjal koostatakse arhivaalide loetelu, mis on asutuse toimikute leidmise ja nende allesoleku kontrollimise vahen...

Asjaajamiskord - Tallinna Ülikool
18 allalaadimist
23
doc

Eesti politsei aastatel 1918-1940

... tehnilisi vahendeid, ametiruume, ka teatud osa kaadrist. Antud kursusetöö ei käsitle Eesti Politsei taasloomist 1991. aasta märtsis , vaid piirdub 1918 aastast 1940.aasta suveni iseseisvana püsinud Eesti riigi politsei ajaloo uurimisega. Lisadena on kasutatud Eesti Riigiarhiivi fondi S 1 säilikutes olevate dokumentide koopiaid. Kogutud materjali analüüsi tulemusena tahan käesoleva tööga jõuda probleemide lahendamiseni ning omapoolseid ettepanekuid esitades üritan luua vaatepilti käesoleva teema kohta. EESTI POLITSEI LOOMINE Kui Saksa okupatsioon Eestis...

Kriminoloogia - Sisekaitseakadeemia
41 allalaadimist
30
doc

Raamatukogunduse lõpueksam

...tud · ajakirjad · leiutiste kirjeldused · standardid · infolehed publitseerimata · trükis avaldamata teadustööd · artiklite käsikirjad · teaduslike tööde aruanded · Vahendusdokumendid: bibliograafilised nimestikud referaatväljaanded (sisaldab nii kirjet kui sisukokkuvõtet) signaalinformatsiooni väljaanded (sisaldavad ainult autorit ja pealkirja) · Registrid: autoriregister aineregister permutatiivregister (välja toodud kõige olulisemad märksõnad allika sisu koht...

Raamatukogundus ja... - Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia
111 allalaadimist
37
odt

Esiajalugu

Sündmused 1. jaanuarist 1918 on antud uue (Gregoriuse) kalendri järgi Esiajalugu U 13 000–11 Eesti ala vabanes jääst. Jääaegsed liustikud taandusid Kagu-Eestist järk-järgult loode 000 eKr poole ja kujundasid maastikku. U 9000 eKr Pärnu jõe paremal kaldal Pullis peatus mõnda aega rühm kütti...

Ajalugu - Keskkool
3 allalaadimist
51
odt

Infoteaduse lõpueksami küsimused ja vastused

...llele esitatavad funktsionaalsusnõuded.....................................................25 2.Kataloogimisreeglite rahvusvaheline ühtlustamine 20. sajandil. ......................................27 3.Annotatsioon ja referaat: sarnasused, erinevused, tüpoloogia............................................28 INFOTEADUSE UURIMISMEETODID................................................................................30 1.Andmekogumismeetodid infoteaduses.................................................................

Infoteadus -
211 allalaadimist
7
docx

Dokumendihaldus

ANDMED- inimesele või masinale arusaadaval kujul vormindatud info esitusviis, mida saab kasutada suhtlemiseks, tõlgendamiseks, säilitamiseks või töötlemiseks. (Info esitamise viis inimesele arusaadaval kujul) INFORMATSIOON- fakte, sündmusi, asju, protsesse, ideid, mõisteid või muid objekte puudutav tead...

Infoteadus- ja... -
130 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun