Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge

Kategooria maksud - 12 õppematerjali

Majandus >> Maksud
maksud on fiskaalne instrument, mille ülesandeks on siis hankida valitsemiseks vajalikud vahendid ja vastavalt riigi valitsemissüsteemile jagada need ka laiali valitsemistasandite vahel (Tammert, Paul 2002). Maksuseaduseks on seadus, kus sätestatakse maks, mis sätestab maksu nime, objekti ja määra, maksumaksja isiku ning temale antavad soodustused, maksulaekumise koha ja aja ning maksu tasumise korra, maksuseaduse rakendamise korra ning võimalikud maksusoodustused ja nende tegemise korra.
thumbnail
26
doc

Maksunduse valdkonna mõisted

ajaarvamist Hiinas, Babüloonias, Pärsias, Vana-Kreekas, Roomas jm. Maksustati enamasti omandit (maad) ja isikuid. Eriti levinud oli isikumaks nn. Pearaha kujul. Alguses tasuti makse valdavalt natuuras. Kuna maksude kogumine oli küllaltki tülikas, siis müüsid valitsejad tihti oma maksuvõtmisõiguse maksurentnikule, kes tasus valitsejale korraga mingi kindla summa ja korraldas seejärel maksude sissenõudmist oma äranägemise järgi. Majandussuhete areenile ilmusid maksud kohe riigi tekkimisel. Riik vajas oma ülesannete täitmiseks raha. Karl Marx on väga tabavalt öelnud: ,,Maks on emarind, mis toidab valitsust". Pikka aega peeti makse ainult riigi erakorraliseks tuluks. Feodaalriigi peamised tulud laekusid valitseja maavaldustest ­ domeenidest (maavalduse osa, mida feodaal ise majandab) ja regaalidest. Regaaliks nimetati valitseja ainuõigust mõnest majandusharust tulu saada. Tuntumad olid müntimis-, jahi-, kalapüügi- ja kaevandamisregaal jt.

Majandus → Maksud
120 allalaadimist
thumbnail
15
doc

Maksud II

Maksu- ja Tolliametile peab Maanteeamet iga maksustamis perioodi 10ndaks kuupäevaks esitama andmed muudatuste kohta, mis toimusid eelmisel maksustamis perioodil. Raskeveokijuhil peab olema kaasas ja kontrollimisel tuleb esitada raskeveokimaksu tasumist tõendav dokument. Kui mootorsõiduki eest makstakse raskeveokimaksu, siis ei rakendata mootorsõiduki kohalikku maksu. KOHALIKE MAKSUDE SEADUS Seadus on jõustunud 24.oktoober 1994. aastal. Kohalikud maksud kehtestab kohaliku omavalitsuse volikogu määrusega kohalike maksude seaduse alusel. Kohaliku maksu kogumine: · Kohaliku maksude maksuhalduriks on valla- või linnavalitsus või määruses nimetatud muu ametiasutus, kes korraldab maksude kogumist. · Volikogu ning Maksu- ja Tolliamet võivad sõlmida halduslepingu, milla alusel müügimaksu kogub MTA kohalik asutus. · Piirnevad omavalitsused võivad sõlmida omavahel halduslepingu, millega antakse

Majandus → Maksud
85 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Märgukiri

Märgukiri FIE erikonto avamine Ei oska tõesti mujalt kiiret abi saada. Tehing on tehtud ja raha laekunud. Aastat kokku lüües tuleb välja, et FIEl suur tulu millelt ei tahaks kuidagi kõiki makse ära maksta. Kui nüüd kiiresti avada FIE erikonto – 10 päeva ei ole veel tehingust möödas – kas erikonto avamiseks peab pangas ka ütlema, et see on erikonto? Või lihtsalt ee on sulle ise teadmiseks, et eraldi konto FIE investeeringuteks raha korjamiseks? Kellele: - Kellelt: - Kuupäev: 15.12.14 Koopia: 1 FAKTID: FIE soovib avada erikonto, kuid tahab teada, kas ta peab ka pangale teada andma, et tema avatav konto on erikonto. Kuna tehingust ei ole veel möödas 10 päeva, siis saadava tulu võib kanda investeerimiskontole. TEEMAARENDUS: Kas pangale on vaja öelda, et FIE avatav konto on erikonto? JÄRELDUS: Pangale ei pea ütlema, et avatava konto puhul on tegu FIE erikontoga. PÕHJENDUSED: Maksu- ja tolliameti lehelt leitaval „FIE ABC“-l on välj...

Majandus → Maksud
6 allalaadimist
thumbnail
20
docx

Maksud

Teemad Füüsilise isiku tulu maksustamine Erisoodustus. Töölähetuse ja isikliku sõiduauto kulude arvestus Kingitused, annetused, vastuvõtukuluddividendid Töötasu maksustamine. TSD Haigushüvitis. Sotsiaalmaks. TSD TKM Pension Kaibemaks Millised maksud tuleb maksta töötasult? Kui ettevõttes on töölepinguga töötav töötaja, siis tema töötasult tuleb maksta riigile kõik palgamaksud – sotsiaalmaks, füüsilise isiku tulumaks, lisaks töötuskindlustusmakse ja pensionikindlustusmakse Näide Töötaja Kati töötasu töölepingu järgi on 1000 eurot. Töölepingusse märgitakse tavaliselt brutosumma, mis tähendab, et ettevõtjal tuleb juurde maksta sotsiaalmaksud,

Majandus → Maksud
40 allalaadimist
thumbnail
18
pptx

OTSESED MAKSUD

OTSESED MAKSUD TONY TSILK Miks on maksude maksmine vajalik?  Riigile: - riik saab pakkuda inimestele tasuta ühishüvesid (nt haridus, maanteed, tuletõrje jne) - riik saab maksta inimestele toetusi  Inimesele: - inimene saab kasutada riigi poolt pakutavat - makstud maksudest sõltub otseselt nt pensioni suurus Maksud  Otsesed maksud – maks, mida inimene maksab oma sissetulekutelt. (nö “eraldi”) Nt tulumaks, sotsiaalmaks  Kaudsed maksud – maks, mida inimene maksab tarbimiselt (kauba hinnalisa) Nt käibemaks, aktsiisimaksud  Riiklikud maksud – maks, mis on kehtestatud seadusega Riigikogu poolt ja mis kehtib kogu riigis  Kohalikud maksud – maks, mis on kehtestatud KOV volikogu poolt ja kehtib ainult vastavas vallas/ linnas Tulumaks – 21 %  Füüsilise isiku tulumaks: - makstakse kogu tulult - maksuvaba tulu – 144 eurot kuus  Ettevõtte tulumaks :

Majandus → Maksud
6 allalaadimist
thumbnail
24
docx

Eesti maksusüsteem, maksumaksja õigused ja kohustused

SISUKORD SISSEJUHATUS................................................................................................ 3 1.EESTI MAKSUSÜSTEEM................................................................................4 1.1.RIIKLIKUD MAKSUD......................................................................................................... 5 1.2.KOHALIKUD MAKSUD....................................................................................................... 6 2.STANDARDNE ETTEVÕTTE MAKSUDE LOETELU...............................................8 3.MAKSUMAKSTJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED.................................................10 KOKKUVÕTE................................................................................................. 11 KASUTATUD KIRJANDUS................................................................................12

Majandus → Maksud
15 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Konspekt "Erisoodustus" koos näitega

Näide Kudumiskursus maksis 100 eurot. 1) tulumaks tagurpidi: 100*20/80%=25 2) soodustus + tulumaks = „brutotöötasu” summa, 100+25=125 3) sellelt arvutame sotsiaalmaksu: 125*33%= 41.25 Riigile tuleb 100 euroselt erisoodustuselt lisaks maksta: 25 eurot tulumaksu ja 41.25 eurot sotsiaalmaksu, kokku 66.25 eurot. Lisaks ei tohi käibemaksukohuslasest firma nendelt kuludelt käibemaksu tagasi arvestada, kõik maksud koos käibemaksuga summalt. Töötuskindlustusmakse ja pensionikindlustusmakse erisoodustustelt ei arvestata.

Majandus → Maksud
13 allalaadimist
thumbnail
10
docx

Maksundus test nr 2

1. Teiselt registreeritud maksukohustuslaselt kauba või teenuse saamisel arvetakse sisendkäibemaks maha · Rps pr 7 nõutekohase arve alusel · KMS pr 37 lg 7 nõutekohase arve alusel 2. Kui maksukohustuslane otsustab realiseerida toote tasuta · Ei tule tal sellest tasuda KM · Tuleb tal siiski sellest KM tasuda 3. Kauba võõrandamisel makstavat intressi ei arvata kauba maksustava väärtuse hulka ­ tõene, väär 4. Oü kass osutab konsultatsiooniteenust 15 veebruarist 15 aprillini 2007. Teenuse eest tasuti veebruaris ettemaksuna 8000 krooni_ seega tuleb oü kass käivet deklareerida ..........kuu deklaratsioonil, KMD lather 1 summas...................6780 5. Käibemaksudeklaratsioon tuleb käibemaksukohustuslastel esitada ka siis, kui käivet ei ole lnud- tõene, väär 6. KM laekub- riigieelarvesse, kov 7. Kui renditut sõiduautot kasutatakse ettevõtlusse jaoks_ saab mootorkütuse soeta...

Majandus → Maksud
148 allalaadimist
thumbnail
8
docx

Maksundus test nr 3

· Kalmistute ja kirikute alunene maa · Rohumaa · Erastatud maa 12. Isikumaksu maksid · Kõik valla valla või linnaelanikud · 18-65 aastased valla või linnaelanikud · Kõik töötavad valla või linnaelanikud 13. Maksuhaldur teeb korralduse pangakonto aresti alt vabastada .............tööpäeva jooksul , arvatest maksuvõla tasumisest. 14. Maamaks laekub kohaliku · Omavalitsuse eelarvesse · Riigieelarvesse 15. Kohalikud maksud on: 16. Maksuhalduril on õigus teha maksuvõla sissenõudmiseks krediitiasutusele ettekirjutus maksumaksja või maksu kinnipidaja: · Pangakonto(de) arestimiseks · Tema pangakonto(de)lt vastuvaidlemas korras raha üleandmiseks maksuhalduri pangakontole maksuvõla summa suuruses · Lisinguvara arestimiseks 17. Kohalike maksude maksuhalduri määratud trahvid laekuvad: · Omavalitsuse eelarvesse · Riigieelarvesse 18. Vaie haldusakti peale tuleb esitada..................

Majandus → Maksud
105 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Maksundus test nr 1

Raha summas 16 000 krooni kanti üle mittetulundusühingule X arvelduskontole. Ettevõtte hinangul mittetulundusühingu X kuulumine ei ole otseselt seotud tema ettevõtlusega, kuna otsene kaasatus äritegevuse puudub. Kuidas makstatatakse? 25 Karin on pensionäär, kes töötab veel AS Tarvis. Töötasu arvestamisel rakendatakse tulumaksuvaba miinimumi ja jaanuari palk vastavlt tööleüingule oli 7000. Mis maksud tuleb AS tarvis arvestada ja Maksuametile üle kanda?

Majandus → Maksud
129 allalaadimist
thumbnail
32
docx

MAKSUDE ARVESTUSE KORDAMINE

korras, suuruses ja tähtaegadel ning millel puudub otsene vastutasu maksumaksja jaoks. MÕISTED: 1) Maks - rahaline kohustus ilma otsese vastutasuta; 2) Koormis - mitterahalise iseloomuga kohustus; 3) Trahv, sunniraha - mõjutusvahend käitumise suunamiseks; 4) Riigilõiv - tasu toimingu sooritamise või dokumendi väljastamise eest; 5) Sundkindlustus - kohustuslik makse, mis on seotud avalik-õigusliku soosinguga 6) Tasud - üldjuhul ei ole maksud. MAKSUSTAMISE AJALUGU EESTIS: 1918-1930 (otsekoheste maksude peavalitsus. Aktsiisivalitsus. Tollivalitsus), 1930-1940 (Maksudevalitsus- 12 maksuametit), 1932 (Maksukorralduse seadus); 1937 (Eesti iseseisev maksusüsteem), 1989 (ENSV maksukorralduse seadus), 1990 (Maksuameti ja Tolliameti loomine), 1991 (Üksikisiku tulumaksu seadus, käibemaks), 1992 (Ettevõtte tulumaksu seadus) MAKSUSTAMISE EESMÄRGID: Teoorias eristatakse fiskaalseid ja mittefiskaalseid eesmärke

Majandus → Maksud
68 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Eesti Vabariigis kehtivad maksud

EV kehtivad maksud Eesti Vabariigi maksusüsteem on valdavalt proportsionaalne ehk maksumäärad ei sõltu maksustatavast summast. Eestis on kehtestatud kaheksa riiklikku maksu: · tulumaks · sotsiaalmaks · maamaks · hasartmängumaks · käibemaks · tollimaks · aktsiisid (alkoholiaktsiis, tubakaaktsiis, kütuseaktsiis, elektriaktsiis, pakendiaktsiis) · raskeveokimaks. Lisaks veel kohalikud maksud, mida võib olla kaheksa: · müügimaks · paadimaks · reklaamimaks · teede ja tänavate sulgemise maks · mootorsõidukimaks · loomapidamismaks · lõbustusmaks · parkimistasu Eestis kehtiv tulumaksu määr 2009. aastal oli 21%. 2009. aasta lõpus võettis Riigikogu vastu "Tulumaksuseaduse ja sellega seonduva seaduse muutmise seaduse", mille kohaselt peatati tulumaksuseaduses sätestatud tulumaksumäära alanemine 2010. aastal 20%-le ning

Majandus → Maksud
65 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun