Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Lühikirjand teemal Euro Turvalisus - sarnased materjalid

rahat, imalik, seitse, valeraha, gemispuudega, usaldusv, kahtluse, kommertspankade, sinist, osalise, suurelt, rahaga, 20ndate, hinenud, pangat, udsid, kindlam
2
odt

Lühikirjand teemal "kodu"

Kust algab kodu? Pealiskaudsel käsitlusel on kodu koht, kus inimene puhkab ning hoiab oma tarbeesemeid. Teisalt võib väita ,et kodu algab oma maast, vallast, linnast, külast, majast või hoopis millestki muust. Kodu, mis peaks iga inimese jaoks olema turvaline ja mõnus paik,...

Eesti keel - Keskkool
7 allalaadimist
1
doc

Lühikirjand teemal "Los Angeles"

Los Angeles The city of Los Angeles also known as the "City of Angels" or simply L.A. -- is the largest city in California. Located on a broad basin in Southern California, it is surrounded by vast mountain ranges, deep valleys, forests, desert, and the Pacific Oc...

Inglise keel - Põhikool
10 allalaadimist
1
rtf

Lühikirjand sõber Paulist

Mul on üks väga hea sõber Pauli. Me oleme üksteist teadnud 12 aastat. Pätakatena mürasime juba väljas koos ringi. Ta on väga suure südame ning hea huumori meelega kutt. Meil on koos väga palju mälestusi, mida on siiani hea meenutada. Pauli hobideks on rahvatants ning malemäng. Külarahvas ...

Eesti keel - Põhikool
4 allalaadimist
2
doc

Kumb on olulisem: Eesti kroon või Euroopa euro?

Kumb on olulisem: Eesti kroon või Euroopa euro? 2004. aastal astus Eesti Euroopa Liitu. Rahva hirm muutuste ees oli suur. Esiti tõi Euroopa Liit kaasa suhkru hinna tõusu ja sellest tulenevalt rahva rahulolematuse. 1. Jaanuaril 2011. Aastal võtab Eesti vastu euro. Keegi ei oska veel midagi kindlat oodata, kuid ärevust on õhus tu...

Eesti keel - Keskkool
36 allalaadimist
13
doc

Alkoholi tarbimine Euroopas

... pärinevaid kaupu. Erandeid ei tohi teha ka tervise kaalutlustel. Selle tulemusena on riikidel oma maksupoliitika kujundamisel teatud piirangud. Pikemas perspektiivis on standardiseeritud aktsiisimaksud, et vähendada piiriülest ostmist. (11) Alkoholi teemal kõige suuremat aktiivsust ilmutanud rahvusvaheline organisatsioon on Maailma Terviseorganisatsioon. Erinevad programmid on kinnitanud vajadust alkoholipoliitika järele, mida ei mõjutaks majanduslikud huvid. Kuigi EL liikmesriigid ei ole andnud Euroopa institutsioonidele võ...

Inimeseõpetus - Keskkool
6 allalaadimist
3
doc

Kas Euroopa Liitu kuulumine piirab Eesti iseseisvust?

Kas Euroopa Liitu kuulumine piirab Eesti Vabariigi suveräänsust? Mais aastal 2004 said kõik majandustargad ja muud asjateadlikud rahus pudelid kihisevaga lahti korkida ja hüüda üksmeelselt: ,,Tere, Euroopa Liit!" Tavalisele inimesele oli too uudis muidugi täiesti igapäevane, vaid mõned üksikud sõnumid jä...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
23 allalaadimist
44
doc

Kõik vajalik ühiskonnaõpetuse riigieksam iks

...kriitilist punkti ­ Lõuna- ja Kagu-Aasias 27%, Aafrikas 22%, Ladina-Ameerikas 13 ja araabia maades 11% Globaalprobleemide lahenduse otsingud ­ Rooma Klubi alates 1968; 6. Infotehnoloogia mõju maailma arengule (lk.183) ­ digitaalne lõhe Samal teemal artikkel: Jaak Valge: Meie oma ebavõrdne maailm. Postimees 11.aprill 2009 http://www.e24.ee/?id=105590 40 VI RAHVUSVAHELINE SUHTLEMINE. Rahvusvahelise suhtlemise põhimõtted ja viisid(lk.190-194). Tähtsamad ülemaailmsed ja regionaalsed organis...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
1127 allalaadimist
13
doc

"Euro kasutuselevõtt Eestis"

...ikeskkonnast euroeesti, naistemaailma foorum, sl õhtulehe kodulehelt jne. Töö koosneb kahest osast, kus esimeses osas tuuakse välja euro kasutusele võtt Eestis ning teises osas mida toob Eestile eurole üleminek. Autor loodab, et ainetöö koostamine antud teemal on huvitav ja hariv. See annab autorile loova mõtlemise ning haritavad teadmised. 3 1. EURO KASUTUSELEVÕTT EESTIS Töö autori arvates on Euro rahvusvaheliselt tunnustatud valuuta paljudes riikides. Arvatavasti toob Euro kasutuselevõtt usaldu...

Majandus - Kutsekool
88 allalaadimist
34
doc

Kodanikuõpetus III kursusele

...itub Euroopa Liidu eelarve, mida kujutab endast Euroopa põhiseaduse lepe, millised on Euroopa Liidu sümbolid; millised õigused ja vabadused on EL kodanikul, eriti seoses töö saamisega teises liikmesriigis; Oskab avaldada ja kaitsta oma seisukohti Euroopa Liidu teemal; suhtuda kriitiliselt massimeedias avaldatusse. I TÄHTSAMAD RAHVUSVAHELISED KOOSTÖÖORGANISATSIOONID. DEMOKRAATIAT KINDLUSTAVAD KONVENTSIOONID. EUROOPA LIIDU KRONOLOOGIA JA INTEGRATSIOON LÄÄNE TSIVILISATSIOONIST Euroopa Liidu tuumikriigid langevad kokku kunagise Rooma impeeriumi aladega ja Eu...

Ühiskond - Kutsekool
96 allalaadimist
17
doc

Ühiskonnaõpetus II

...lise suhtlemise põhimõtted, meetodid, näited 2. Eesti kuulumine rahvusvahelistesse organisatsioonidesse 3. Tähtsamad rahvusvahelised organisatsioonid: ÜRO, OSCE 4. Tähtsamad rahvusvahelised organisatsioonid 5. Euroopa Liit: riigid, euro-tsoon, Schengen 6. Euroopa Liit: institutsioonid: Ülemkogu, Ministrite Nõukogu, Kontrollikoda 7. Euroopa Liit: institutsioonid: Parlament, Kohus, Komisjon 8. Euroopa Liit : kujunemine ja tulevik 9. Rahvusvaheline suhtlemine, postmodernne ühisk...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
171 allalaadimist
2
doc

Avalik haldus ehk valitsemine

...oloogilised vajadused Avalik õigus sätestab riigi ja inimeste suhte, kusjuures üks pool (riik) on tugevam. Inflatsioon on halb. Konkreetsed negatiivsed tegurid väljenduvad: inimeste Mandri-euroopa õigussüsteem ja anglo-ameerika õigussüsteem. ostuvõime langeb, majandus on ebastabiilne, tooraine kallineb ­ surve Mandri: rooma ja barbari õiguse segunemine, kogu Mandri-Euroopas tootjatele. Positiivset: palgad tõusevad (ebaühtlaselt), rahakäive suureneb. ra...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
130 allalaadimist
5
doc

Kas Eesti ühineb euroga 2011.aastaks?

Kas Eesti liitub eurotsooniga 1. jaanuaril 2011? Eesti ühines Euroopa Liiduga 1. mail 2004. Sellest on juba mõõdas viis ja pool aastat. Kuigi Vabariigi Valitsus ja Eesti Pank on seadnud eesmärgiks võtta euro vastu esimesel võimalusel, siis sellele vaatamata pole me endiselt liitunud eurotsooniga. Praeguse seisuga on...

Majanduspoliitika - Tallinna Tehnikaülikool
26 allalaadimist
7
doc

Oleme Euroopa Liidu kodanikud, mida on see meile andnud?

Euroopa Liidu ajalugu: Euroopa lõimumisprotsessi alguseks võib lugeda 1951. aastat, mil sõlmiti Euroopa Söe- ja Teraseühenduse (ESTÜ) asutamisleping (leping jõustus 1952). Rahu nimel ühinesid kuus Euroopa riiki: Belgia, Holland, Luksemburg, Itaalia, Prantsusmaa ja Saksamaa. Selle sammuga allutati söe- ...

Majandus - Keskkool
83 allalaadimist
1
doc

Eesti kroon ja euro

Eesti kroon ja euro Alles eelmisel dekaadil võtsid eestlased rubla asemel kasutusele Eesti krooni. Nüüd, 18 aastat hiljem, räägime jälle oma riigi rahaühiku muutumisest. Seekord siis eurole üleminekust. Kuna eurole üleminek toimub juba 3 kuu pärast, siis praegu on see teema eriti aktuaalne. Ei möödu päevagi, et...

Kirjandus - Keskkool
90 allalaadimist
6
rtf

Mida tähendab olla eurooplane?

Mida tähendab olla eurooplane? 20.10.2006 16:58 Tänapäeva maailmas on Euroopa mõnevõrra veidras olukorras ­ vaevalt, et muidu sellelaadseid küsimusi esitataks. Probleemi paremaks avamiseks võtab autor enesele vabaduse täiendada küsimust ühe komaga ja proovib esiti jalgealust veidi eemal: mida tähendab olla, eurooplane? Essee aut...

Eesti keel - Keskkool
98 allalaadimist
62
docx

Ühiskonnaõpetuse riigieksam 2012

...konnakohtust ja Riigikohtust. Maakohtud ja halduskohtud on esimese astme kohtud, ringkonnakohtud on apellatsioonikohtuks ning Tartus asuv Riigikohus kassatsioonikohtuks ning ühtlasi põhiseaduslikkuse järelvalve kohtuks. Peamised õigussüsteemid: · mandri-euroopa õigussüsteem ­ põhineb kodifitseeritud rooma õigusel. · angloameerika õigussüsteem - pretsedendiõigus · sariaadiseadus Peamised õigusharud: · eraõigus ­reguleerib inimeste vahelisis suhteid (tsiviilõigus, tööõigus, kaubandusõigus) · avalik õigus ­ reguleerib inimese ja rii...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
125 allalaadimist
37
docx

Ühiskonna valitsemine

...line Eestis- jagatakse piirkondadeks aga pole suuruselt paika pandud Minimaalne KOV-i volikogu arv on 7, lähtudes valla- või linnaelanike arvust (alati paaritu arv) Hääletamis- ja kandideerimisõigus: Hääletamisõigus Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kes on valimispäevaks saanud 16 ja kelle püsiv elukoht asub vastavas vallas või linnas Hääletamisõigus on välismaalasel, kes vastab eelnimetatud tingimustele ja kes elab Eestis pikaajalise elaniku elamisloa või alalise elamisõiguse a...

Ühiskond - Keskkool
2 allalaadimist
40
docx

Ühiskonna riigieksami materjal

... Pöördutakse kassatsiooni korras ­ kohtumaterjalide läbivaatamine, 30% võetakse vaatluse alla. Euroopa Nõukogu Inimõiguste Kohus Euroopa Inimõiguste Kohus on Euroopa Nõukogu inimõiguste kaitse organ, mis lähtub oma tegevusest Euroopa inimõigust...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
78 allalaadimist
56
docx

12 KL GÜMNAASIUMI ÜHISKONNAÕPETUSE KOOLIEKSAMI EKSAMIPILETID

...skonna vorm. See oli revolutsiooni, mis arvutitehnika areng, aeg, kus hõimud jäid toimus Suurbritannias millega jrgnes paikseks, hakkati 18. Saj lõpus ja sealt automatiseerimine. tegelema levis edasi Euroopasse. See põhjustas karjakasvatusega ja Tööstusliku pöörde tööviljakuse tõusu, põlluharimisega, eelduseks oli teaduse tootmiskulude kujunesid esmased ja tehnika areng vähenemise ja riigid. Enda ja loomade (aurumasin) ja ulat...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
39 allalaadimist
2
docx

Euroopa Liit- võimaluste, aga ka piirangute ühendus

Euroopa Liit- võimaluste, aga ka piirangute ühendus Eesti kuulub juba mõnda aega Euroopa Liitu. Euroopa Liit kujutab endast mitmekeelset ja ­kultuurilist elukeskkonda, kus liikmesriikidel on palju võimalusi aga ka teatud piiranguid. Millised võimalused meil siis EL liikmesriigina on? Esite...

Ajalugu - Keskkool
115 allalaadimist
54
doc

Kodanikuõpetuse kursus

... loomisel ja sellel korral põhinevates võimuavaldustes on oma territooriumil piiramatu ja rahvusvahelistes suhetes sõltumatu igast muust võimust. Riigi mõiste (status ­ ladina k `seisukord, seisund, olukord' inglise state, saksa der Staat ) Euroopas kasutusele keskaja lõpul ja uusaja alguses. Antiikajal kasutati mõisteid politeia (kreeka `kodanikkond', `kodanikkonna osavõtt linnriigi elust' poliitika) , civitas (ladina `linn', `kodanikkond') ning res publica (ladina `avalikud asjad', `poliitika'). Mõiste status väljendab sotsiaalse...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
123 allalaadimist
54
docx

Euroopa Liidu õigus

... ja haridus,Õigus, Kodanikuvabadused ning justiits ja siseasjad, Põhiseadus, Naiste õigused ja sooline võrdõiguslikkus, Petitsioonid. 35 delegatsiooni – koostöö teiste riikide või ühenduste parlamentidega. Toetusgrupid – toetuse avaldamiseks mõnele teemale või valdkonnale (nt Tiibeti õiguste toetusgrupp või Iraani toetusgrupp või lasteõiguste toetusgrupp. Euroopa Ombudsman Emily O'Reilly Igal liidu kodanikul ja igal füüsilisel või juriidilisel isikul, kes elab või kelle registrijärgne asukoht on liikmesr...

Euroopa liidu õigus -
37 allalaadimist
2
docx

Eesti roll maailmapoliitika kujundamisel

Eesti roll maailmapoliitika kujundamisel Eesti sai Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni liikmeks 1991. Aastal 2004 võeti Eesti NATO ja Euroopa Liidu koosseisu. Kui suur roll on Eestil maailmapoliitika kujundamisel? Eesti on ÜRO liige alates 17. septembrist 1991. ÜRO ehk Ühinenud Rahvaste Organisatsioon tagab Eestile rahvusvahelise rahu ja julgeoleku. ÜRO eesmärgiks on rahvusvaheline koostöö saavutamine rahvusvaheliste majandus,- sotsiaal,- kult...

Ühiskond - Keskkool
4 allalaadimist
1072
pdf

Logistika õpik

...õlema poolt aktsepteeritavad seisukohad ja lepingutingimused. Ostuläbirääkimisteks valmistumisel tuleks pidada silmas järgmist: • selgitage välja, kas sel teemal pole juba varem peetud läbirääkimisi, kas on olemas mingeid Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv DIGAR varasemaid kokkuleppeid • tehke endale selgeks, millised on need kokkulepped, arusaa...

Logistika alused - Kutsekool
120 allalaadimist
19
rtf

NATO

...t kümnendist julgeolekusuhete arendamisele paljude uute partnerriikidega Euroopas ja Kesk- Aasias ning nende vahel.1 Kuna Eesti on valinud tee ühinemisele Euroopa- Liiduga, on väga aktuaalseks saanud ka ühinemine NATOga. Sellel teemal üritasingi arutleda ja välja selgitada, kas NATOga liitumine muudaks midagi paremaks või halvemaks. Materjali uurimistöö tegemiseks sain brosüüridest, raamatutest, ajakirjadest ja internetist. Nendest allikatest saadud informatsiooni koondasin 1. peatükki. Ank...

Ühiskond -
7 allalaadimist
1
docx

Foorum

...avad selle peale et kui euro tuleb suudavad kohe majanduskriisist välja ronida.Röögitakse et meditsiin paraneb ja saab raha juurde ja põhjus miks ta paraneb tuleneb sellest et arstid hakkavad patsiendidelt just rohkem raha küsima.Minu seisu koht saates räägitud teemal on see ,et kõik poliitikud räägivad erineval teemal ja lubavad erinevaid lubadusi et muudavad elu paremaks jne. Aga tulemuseks on see et mõni üksik peab oma lubadustest kinni KOOSTAS:Märt Aulik ...

Ühiskonnaõpetus - Kutsekool
9 allalaadimist
13
docx

Euroopa Liidu põhikursus

...i muutused Rohkem selgust nõukogu töös Konsensus -> kvalifitseeritud häälteenamus: Võimaldab kiiremaid otsuseid, Võimaldab otsuseid Uued institutsioonid ja ametid: Euroopa Keskpank ja Euroopa Ülemkogu, Nõukogu President, Komisjoni esimene asepresident välissuhete teemal ­ Catherine Ashton, Riigiparlamentidel roll Muudatused ei kehti eriti hästi COREPER Alaliste esindajate komiteed: Sisuliselt teevad otsused ära, Igal riigil alaline esindus COREPER I: Alaliste esinduste asetäitjad, Peamised küsimused: sotsiaal ja majandus COREPER II: Esinduste juhid, Poliitika, ...

Politoloogia - Tallinna Ülikool
3 allalaadimist
2
doc

Sooline palgalõhe

...t mehed saavad ka rohkem palka nendel erialadel, mida traditsiooniliselt meeste erialadeks ei peeta. See tähendab, et pole vahet, mis ameti peal või mis hariduskraadiga naine on, sama haridusega mees saab ikka temast rohkem palka. Eestis on sooline palgalõhe Euroopa Liidu suurim, Eesti naiste keskmine palk ja tunnitasu on meeste omast 27,7% väiksem, Euroopas keskmiselt on see näitaja 16,2% (EL infokeskus). Seejuures ei ole suur sooline palgalõhe sugugi iseloomulik kõigile postkommunistlikele riikidele. Näiteks Sloveenia tõuseb esile kui Euroopa kõige väikse...

Ühiskond - Keskkool
18 allalaadimist
46
docx

Ühiskonna õpetus : täielik konspekt 10-12 klass

...mese toimetulekuvõimalusi ning sekkub sel eesmärgil majandusse ja tulude jaotamisse. Klassikalised riigifunktsioonid – riigikaitse, õiguskord (korra tagamine, kohus,seadused jms.), turvalisus Heaoluriigi kujunemine – 19.saj lõpuks oli Lääne-Euroopas aset leidnud kaks põhjapanevat ühiskonnamuutust: (vt. paragrahvi algust) 1)Tööstusrevolutsioon 2)Kodanlikud revolutsioonid Arenguetapid (lk. 13)- 1880-1887. aastatest Saksamaal – tekkisid pensionid (sellel pani aluse Saksamaa kantsler Otto von Bismarck) Teise muutuse tõid revolutsioonid, mille tulemus...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
5 allalaadimist
10
doc

Kordamine ühiskonna eksamiks

...e ­ püütakse mõjutada parlamendiliikmeid, ministreid ja tippametnikke. Selline käitumine iseloomustab eeskätt ärilisi gruppe, kes ühendavad mõne majandusala eliiti. Kaudne surve ­ avaliku arvamuse kujundamise teel; kirjutatakse või räägitakse ühel teemal korduvalt massimeedias, korraldatakse reklaamikampaaniaid ja massiaktsioone. Iseloomustab edendamisgruppe. (radikaalsed, kes ei tee koostööd võimudega ­ nt. Greenpeace; nõus koostööga ­ nt. Eesti Lastevanemate Liit) 18. Parlament (Eestis Riigikogu) ­ demokraatliku riigi ...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
1266 allalaadimist
6
doc

Majandus ja poliitika

...Keskpank mõjutab intresse( kui intressid on madalad võetakse rohkem laenu). Eesti rahapoliitika baseerub valuutakomitee süsteemil. Valuutakomiteed iseloomustab kolm tunnust: 1. fikseeritud vahetuskurss ankurvaluuta suhtes. Eesti kroon on fikseeritud euroga. 2. kogu Eesti Panga poolt emiteeritud raha peab olema tagatud kulla ja välisvaluutareservidega. 3. valuuta on täielikult konventeeritud. Seda on võimalik vahetada. Valuutakomitee on rahasüsteem, kus riigi keskpanga võimalused teostada rahapoliitikat on väga piiratud. Fiskaalpoliitika...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
377 allalaadimist
33
doc

Ühiskonnaõpetus - poliitika

...ne pt 6.1.-6.2..................................................................................... 30 Rahvusvaheline suhtlus pt 6.3.............................................................................................................. 31 Euroopa ühtne majandusruum 5.9 Peamised julgeolekuorganisatsioonid 6.4 Arvestutöö: ptk 2.6, 3.5, 3.6, 4, 5.1-5.6, 5.8-5.9, 6.1-6.4 1 Poliitil...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
90 allalaadimist
2
docx

Eesti ühiskond 2011

...jad. Euro on krooni kõrval mannetu, iseloomutu. Euroga tuli kaasa kiired hinnatõusud, kuigi lubati vastupidist. Euro kollektsioonis on mõned ebapraktilised rahanumbrid, nagu on 1-sendine ja 500-eurone, viimast tegelikult ei aktsepteerita peaaegu kusagil. Euro-teemal võib vaielda lõputult, aga sellel pole mõtet, raha on vastu võetud ja see teeb meid täisväärtuslikuks riigiks Euroopa Liidus. Euro on pikemas mastaabis meile igati kasulik. Peale 1. jaanuari, 29. augusti tähtsündmuste oli 20. augustil tavapärasest erilisem tähtpäev ­ 20 aastat Eestimaa taasisesei...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
9 allalaadimist


Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun