Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Aita Ukrainat Sulge
Add link

Kategooria logistika alused - 12 õppematerjali

Logistika >> Logistika alused
6
docx

Nägemus logistika valdkonna arengus

09.16 Nägemus logistika valdkonna arengus. Logistika – selle sõna päritolu koha üle vaieldakse Vikipeedias siiani. Küll on pakkumistes, et Roomast, kus see tähendas toodete jaotust, kui ka Kreekast, kus hoopis arvutamist, mõtlemist ja otstarbekust. Lugedes ja mõeldes selle üle tunduvad mõlemad tähendavat osa vähemalt tänapäevast logistikast. Kuni 20 sajandini võis mõista logistikast, kui ühest osast kaitseväe üksusest, kes pidi korraldama sõjategevuse mitmekülgset varustamist. Eesti logistika suuremaks sünniks võib lugeda sajandi vahetuse aegu, kui vene rubla devalveerimine viis ka osa meie ekspordi turust. Antud olukord sundis meid otsima uusi turge nii läänest kui põhjast aga ka efektiivsemat tootmisahelat, laondust, tarnet ja transporti, et võistelda lääne turul pakutava kaubaga. Meie Eesti lühike logistika ajalugu on andnud ka eelise, meil ei ole vanu tõekspidamisi, mida ümber õppida või välja juurida. Seoses...

Logistika alused - Kutsekool
47 allalaadimist
1072
pdf

Logistika õpik

Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv DIGAR Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv DIGAR Ain Tulvi LOGISTIKA Õpik kutsekoolidele Tallinn 2013 Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv DIGAR Käesolev õppematerjal on valminud „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007- 2013” ja sellest tuleneva rakenduskava „Inimressursi arendamine” alusel prioriteetse suuna „Elukestev õpe” meetme „Kutseõppe sisuline kaasajastamine ning kvaliteedi kindlustamine” programmi „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013” raames. Õppematerjali autor: Ain Tulvi Retsensendi...

Logistika alused - Kutsekool
568 allalaadimist
11
docx

Ülegabariidiline veos

Tartu Kutsehariduskeskus Ärindus ja kaubandusosakond Gerli Ottep ÜLEGABARIIDILINE VEOS Uurimustöö Juhendaja Tiina Kraav Tartu 2012 SISUKORD SISSEJUHATUS Koostan uurimustöö teemal: Ülegabariidiline veos. Tean, et selliste vedude jaoks vajatakse eriluba ja neil on ranged nõuded, kuid vaatame nüüd neid ka täpsemalt. Suuremõõtmelise ja/või raskekaalulise autoveo eeskiri 1. Üldsätted 1.1 Reguleerimisala Määrus reguleerib teedel suuremõõtmelise ja/või raskekaalulise veose ning pukseeritava seadme (edaspidi koos eriveose) vedu. Määrus ei reguleeri veolepingu poolte lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi. 1.2 Mõisted Eriluba (edaspidi luba) on «Teeseaduse» § 35 lõike 2 alusel kehtestatud korras tee omaniku väljastatud kirjalik luba eriveose vedamiseks; Erisõiduk on suuremõõtmelise ja/või raskekaalulise veoseveo ja pukseeritavat seadet vedav sõidu...

Logistika alused - Kutsekool
27 allalaadimist
15
docx

Pakkimise ja pakendiga seotud probleemid logistikas

VÕRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS Ärikoolituse õppetool Maarja Pikk ÄJ11 Pakkimise ja pakendiga seotud probleemid logistikas Referaat õppeaines ,,Logistika alused" Juhendaja õpetaja Tiina-Mai Hirmo Väimela 2012 SISUKORD SISSEJUHATUS Logistika õppeaine raames tuleb koostada ärijuhtidel kui ka ärikorraldajatel referaat. Töö autor on valinud referaadi teemaks Pakkimise ja pakendiga seotud probleemid logistikas. Selle teema raames uurin, kuidas on korraldatud kauba vedu ja kauba pakkimine Eestis. Millised on erinevad pakkematerjalid ja pakkeviisid ning millised probleemid seoses nendega esinevad. Ainetöö annab lühiülevaate pakendamise valdkonnas. Autor loodab, et antud referaat on hariv ja aktuaalne. Autor ise sai seda tööd koostades teada palju uusi teadmisi selles valdkonnas. 1....

Logistika alused - Kutsekool
78 allalaadimist
15
pptx

Tiibvärava valmimine

Tiibvärava valmimine Klient esitab ettevõttele tellimuse. Ettevõtja saadab tellimuse projekteerijale ning toimub esmase eskiisjoonise modeleerimine. Projekteerija kontakteerub kliendiga, toimub arutelu ning lõpp eskiisjoonise saatmine tootmisse. Ettevõttejuht saadab töötaja metalliettevõttesse. Metallilaost valib töötaja välja sobivad lehtmetalli latid ning ladustab need veoautole. Metall jõuab metallitöökotta, töötlemata metalli ettevalmistamine. Ettevalmistatud detailide väljalõikamine vastavalt joonisel ettenähtud mõõtudele. Detailide saatmine tsinkimisse Detailide kokku monteerimine Toote pakendamine ning ettevalmistamine transpordiks. Toote transportimine kliendile. Objekti ettevalmistused ning toote kokkupanek. Valminud objekti ning toote üleandmine kliendile. Aitäh kuulamast!!! ...

Logistika alused -
4 allalaadimist
4
xlsx

Koduneülesanne 1, alusekauba paigaldus

Kauba pakkimiseks ja lähetamiseks läheb vaja 4 alust mõõtude 2,3 Kauba paigutus alustel + joonis 2.1 1 alus Voodi Söögilaud Söögilaud Alusmadrats Alusmadrats Alusmadrats Alus 2.22 alus 2-kohaline diivan Alus 2.33 alus 3-kohaline diivan Alus...

Logistika alused - Kutsekool
22 allalaadimist
4
xlsx

Pakkevahendi hinnapakkumise võrdlus, pappkastid.

Pappkast Ettevõtte-müüja Pakend 1 Bauhof Kolimiskast käeavadega 2 Ehituse ABC Pappkast käeavadega 3 Pakendikeskus Lainepappkast käeavadega 4 Pakendiabi Kolimiskast 5 Adduco OÜ Papist kolimiskast Hinnapakkumised pappkastile 1.99 1.90 1.70 2.00 1.39 1.54 1.50 1.00 0.50 Hind EUR 0.00 Lisainfo Hind 580X380X400mm, 3-kihiline pruun 1.99 590x390x450mm, pruun 1.39 580x380x400mm, pruun 1.90 586 x 368 x 372mm, 5-kihiline materjal 1.54 400x400x600mm, pruun 1.70 ...

Logistika alused - Kutsekool
3 allalaadimist
288
doc

Töövihik: Laondus ja veokorraldus

29 12. Laotöö korraldus.............................................................................................34 13. Lao planeerimine............................................................................................36 14. Vastukaaltõstukite kasutamise juhend............................................................43 15. Siirdamistõstukite kasutamise juhend.............................................................49 16. Tõstukite hooldustööd.....................................................................................51 17. Puhastustööd laos............................................................................................52 18. Klienditeenindus..............................................................................................54 19. Kvaliteedi haldamine logistikas.......................................................................71 20. Logistika alused ja põhimõisted......................................................................81 21. Transport..........................................................................................................93 22. Kaubavedu.......................................................................................................99 23. Varude juhtimine............................................................................................111 24. Kulude juhtimine logistikas............................................................................114 25. Veokulud ja veokulude struktuur....................................................................129 3 1. Laod Valikvastustega küsimused Märgi õige vastu...

Logistika alused - Kutsekool
268 allalaadimist
10
docx

KLIENDITEENINDUSESTRATEEGIA KOOSTAMINE LOGISTIKAETTEVÕTTELE

Tallinna Tööstushariduskeskus KLIENDITEENINDUSESTRATEEGIA KOOSTAMINE LOGISTIKAETTEVÕTTELE Referaat Koostaja: Mairo Küünarpuu 1LOG(e)g Juhendaja: Sirje Schumann Tallinn 2017 1 Teenindus on rohkem kui lihtsalt klientidega tegelemine. Teenindamine ei ole riiulilt kauba ulatamine, lubamine, jaotamine või kättetoimetamine (s.o. defitsiidiühiskonna mentaliteet.) Kauba või teenuse jaotamine suletud ühiskonnas pole võrdne kauba või teenuse pakkumisega avatud ühiskonnas. „Teenindus on protsessikeskne mittemateriaalsete tegevuste seeria kliendi ja teenindaja (laiemalt kogu toodete ja teenuste tootjate süsteemi) vahel klientide probleemide lahendamiseks ning tugineb kehtestavale, isiksust arvestavale käitumismallile ja „veaolukordade“ lahendamise paratamatusele klienditeeninduse kaudu. Lihtsamalt öeldes: teenindus on teenuste pakkumine, kus kliendi ra...

Logistika alused - Kutsekool
5 allalaadimist
16
xlsx

Klienditeenindus sõnastik

juhid peavad teadma, mis on alluvatele oluline, kas nende toetus altpoolt on stabiilne, samuti välja selgitama kõik altpoolt tulevad head ideed. kõik ettevõtte tasemed peavad suhtlema oma tasandi kolleegidega, et tugevdada vastastikust arusaam ning austust nii osakondade sees kui ka nende vahel ning vältida telliskivimüüride tekkimist. organisatsioonisisesed võimalused vähendada riski tõenäosust (ennetavad tegevused, tegevusplaan erakorraliste sündmuste korral, vähetootlikest varadest loobumine jms). risk kantakse üle kolmandatele osapooltele (kindlustus, alltöövõtjad jt, kellel on rohkem võimalusi riski vähendamiseks). riski aktsepteeritakse ainult siis, kui selle kahandamine on ebapraktiline või saavutatava tulemusega võrreldes liialt kulukas. tegevustest tagasitõmbumine (loobumine projektidest, seadmetest, teenindusest jne). Vajalik siis, kui ri juhtumise tõenäosus ning riski realiseerumisega kaasnev kahju on väga kõrge . analüüsib ja annab hinnangu raamatupidamis- ja finantsaruannetele ning nendega seotud teabe õigsus auditeeritava tegevuse säästlikkuse, tõhususe ja mõjususe hindamine analüüsitakse ja hinnatakse asutuse tegevuse vastavust püstitatud eesmärkidele, kooskõlastatud protseduurireeglitele, eeskirjadele ja juhenditele ning seadustele ja teistele õigusaktidele...

Logistika alused - Kutsekool
11 allalaadimist
10
docx

Turundussõnaraamat

TURUNDUSSÕNARAAMAT 1LOG(e)g, Mairo Küünarpuu turundus (marketing) on osategevuste kompleks, mis hõlmab turu-uuringuid, toote kujundamist, turustuskanalite valikut, hinnapoliitikat, müügi toetamist ja müüki ennast. turustamine tähendab müüki ja on pigem seotud toodete jaotusega (kasutatakse mõistet „turustuskanal“). vajadus on inimese tarve, soov selle tarbe teadvustus mingi toote suhtes. Turunduskontseptsioon väidab, et turundaja ülim eesmärk on teenida kasumit tarbija vajaduste rahuldamise (kliendi rahulolu) läbi toote on kõik see, millel on võime rahuldada kellegi soove ja vajadusi Need võivad olla füüsilised objektid, teenused, protsessid,...

Logistika alused - Kutsekool
4 allalaadimist
46
docx

Riskihindamine

KONTROLL-LOEND – ÜLDINE Kas ohutegur esineb? Nr JAH EI EI OSKA ÖELDA: OHUTEGUR kasutage osutatud ohuspetsiifilist kontroll-loendit: 1 2 3 4 5 1. Ebatasased või libedad pinnad (võivad põhjustada libastumist,   III OSA - 1 komistamist, kukkumist jms) 2. Sõidukid ja liikuvad masinad   III...

Logistika alused - Kutsekool
15 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun