Tahad USA Amazonist või mõnes muust online poest osta, kuid nad ei saada Eestisse? Osta läbi Shipito! Tee tasuta konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link


Kontrollküsimused (4)

1 HALB
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mida nimetatakse elektrotehnikaks ?
 • Mida nimetatakse energeetikaks ?
 • Mida nimetatakse energiasüsteemiks ?
 • Mida nimetatakse elektrisüsteemiks ?
 • Milliseid seadmeid nimetatakse elektriseadmeiks ?
 • Millised seadmed on valgustusseadmed ?
 • Millised seadmed on jõusedmed ?
 • Millised seadmed on elektrivõrgud ?
 • Millised seadmeid nimetatakse elektritarbijaiks ?
 • Kuidas jaotatakse elektriseadmeid pinge järgi ?
 • Mida nimetatakse mateeriaks ?
 • Kuidas on molekulid omavahel seotud ?
 • Millest oleneb aine temperatuur ?
 • Kuidas jaotatakse ained vastavalt nende füüsikalistele omadustele ?
 • Kui kiiresti liiguvad elektronid ümber aatomituuma ?
 • Mida nimetatakse positiivseks iooniks ?
 • Mida nimetatakse negatiivseks iooniks ?
 • Kuidas elektrilaengud mõjutavad üksteist ?
 • Millist laengut ta endas mahutab ?
 • Mida nimetatakse elektriväljaks ?
 • Kuidas saab elektrivälja kindlaks teha ?
 • Mida kujutavad endast jõujooned ?
 • Mida nimetatakse potentsiaaliks ?
 • Kuidas potentsiaali tähistatakse ?
 • Mitme laengu poolt ?
 • Mida nimetatakse pingeks ?
 • Kuidas pinget tähistatakse ?
 • Mis on vooluring ?
 • Mis ülesanne on vooluallikal ?
 • Mis on tarviti? Tuua näiteid ?
 • Mis on tarviti ülesanne ?
 • Mida nimetatakse elektriskeemiks ?
 • Mis kasu on elektriskeemidest ?
 • Millest koosneb vooluahel ?
 • Kuidas saab ampermeetri mõõtepiirkonda laiendada ?
 • Mida on vaja elektromotoorjõu tekitamiseks ?
 • Mida nimetatakse elektromotoorjõuks (emj.) ?
 • Kuidas emj. tähistatakse, mis ühikutes mõõdetakse ?
 • Millal on emj. üks volt ?
 • Mida tehakse kestva voolu saamiseks vooluahelas ?
 • Kuidas mõõdetakse emj. ja kuidas pinget toiteallika klemmidelt ?
 • Millal saavad emj. ja pinge olla võrdsed (või ei saa) ?
 • Millised ained on elektrivoolu juhid ?
 • Millised ained on elektriisoleer materjalid ?
 • Millised ained on pooljuhid ?
 • Millist voolu nimetatakse alalisvooluks ?
 • Mis tekitavad juhtmes elektrivoolu ?
 • Mida nimetatakse elektrivooluks ?
 • Kuidas elektrivoolu tähistatakse ja mis ühikutes mõõdetakse ?
 • Millal tekib juhtmes püsiv elektrivool ?
 • Millal on vool võrdne ühe ampriga ?
 • Milline on elektrivoolu leppeline suund ?
 • Mida nimetatakse voolutiheduseks ?
 • Mis takistab elektronide kindlasuunalist liikumist vooluringis ?
 • Millal on takistus üks oom ?
 • Kuidas elektritakistust tähistatakse, mis ühikutes mõõdetakse ?
 • Millega mõõdetakse suuri takistusi ja isolatsioonitakistust ?
 • Mida nimetatakse eritakistuseks ?
 • Mis on takistus ja mis on takisti ?
 • Millest sõltub aine eritakistus ja juhtme takistus ?
 • Mida nimetatakse üleminekutakistuseks ?
 • Mida tuleb takistite valikul silmas pidada ?
 • Kuidas muutub metalljuhtmete takistus temperatuuri tõusuga ?
 • Mida nimetatakse ülijuhtivuseks ?
 • Kus kasutatakse ?
 • Kuidas seda tehakse ?
 • Millal võrdub emj. pingega ?
 • Mille järgi saab kindlaks teha, et elektrivool teeb tööd ?
 • Millest oleneb elektrivoolu töö hulk ?
 • Mida nimetatakse elektrivoolu tööks ?
 • Mis on (elektrilise) töö praktiliseks mõõtühikuks ?
 • Mida nimetatakse elektrivoolu võimsuseks ?
 • Mida tähendavad valemis olevad tähed ?
 • Mis on võimsuse mõõtühikuks ?
 • Mida võimsus iseloomustab ?
 • Kumb on võimsam, kas 1 KW või 1 hj (hobujõud) ?
 • Millal on võimsus üks vatt ?
 • Millega mõõdetakse võimsust otseselt ?
 • Mida nimetatakse kaudseks mõõtmiseks ?
 • Mida mõõdab elektriarvesti ?
 • Mida nimetatakse kasuteguriks ?
 • Kuidas tähistatakse ?
 • Mida tähendavad valemis olevad tähed ?
 • Mida kujutab endast elektrivool ?
 • Miks juhe elektrivoolu toimel soojeneb (kuumeneb) ?
 • Millest oleneb juhtme soojenemine (kuumenemine) ?
 • Milline soojushulk on 1kalor (cal) ?
 • Mida nimetatakse elektriseadme kasulikuks võimsuseks ?
 • Mida nimetatakse lühiseks ?
 • Kuidas elektrivõrke lühisvoolude eest kaitstakse ?
 • Mida nimetatakse hargnemispunktiks e. sõlmeks ?
 • Millega võrdub hargnemispunktis voolude algebraline summa ?
 • Kui ahelast võtta üks tarbija ära ?
 • Kui üks tarbija välja lülitada ?
 • Millal kasutatakse eeltakistit ?
 • Kuidas leida eeltakisti võimsus ?
 • Millise nimipingega tarbijaid ühendatakse paralleelselt (rõõbiti) ?
 • Kuidas leitakse segaühenduse korral kogutakistust ?
 • Mis on pingejagur, kus teda kasutatakse ?
 • Mida nimetatakse lühiühenduseks ?
 • Mille juures juhe ei kuumene üle ?
 • Mis on lühiühenduse põhjustajaks ?
 • Mida tehakse lühiste vältimiseks ?
 • Milleks kasutatakse sageli keemilisi vooluallikaid ?
 • Mis on ühekordselt kasutatavad ?
 • Millised vooluallikad on korduvkasutatavad ?
 • Mis on keemiliste vooluallikate tunnusjoonteks ?
 • Mida nimetatakse elemendi mahutavuseks (mahtuvuseks) ?
 • Mis ühikutes elemendi mahtuvust mõõdetakse ?
 • Mida tähendab rahvusvaheliselt tuntud Alkaline element ?
 • Kuivelemendi (näit. tsinksüsielemendiga) ?
 • Milliseid keemilisi voolu- ehk toiteallikaid nimetatakse akudeks ?
 • Miks kasutatakse akusid ?
 • Millest sõltub aku mahtuvus ?
 • Mida tehakse akust kõrgema pinge saamiseks ?
 • Milline peab olema aku laadimispinge võrreldes allikapingega ?
 • Mida tehakse akust suurema mahtuvuse saamiseks ?
 • Millistel tingimustel on aku mahtuvus suurem ja tööiga pikem ?
 • Mis iseloomustab vooluallikaid ?
 • Milliseid takisteid nimetatakse lineaartakistiteks ?
 • Milliseid takisteid nimetatakse mittelineaartakistiteks ?
 • Kus kasutatakse ?
 • Kus kasutatakse ?
 • Kus kasutatakse ?
 • Kus kasutatakse ?
 • Millist ahelat nimetatakse mittelineaarseks ?
 • Mis on magnetism ?
 • Milles magnetväli ilmneb ?
 • Milliseid jõujooni nimetatakse magnetilisteks jõujoonteks ?
 • Milline on magnetjõujoonte kokkuleppeline suund ?
 • Kuidas saab magnetvälja nähtavaks teha ?
 • Millist jõudu nimetatakse magnetiliseks jõuks ?
 • Mida nimetatakse magnetväljaks e. magnetiliseks väljaks ?
 • Mida nimetakse magnetvooks ?
 • Mis ühikutes mõõdetakse ?
 • Kuidas saab kindlaks teha tundmatu magneti pooluseid ?
 • Milliseid magneteid nimetatakse püsimagnetiteks ?
 • Kuidas magnetite poolused üksteist mõjutavad ?
 • Milliste kehade puhul esinevad magnetilised nähtused ?
 • Mis on magnetväli ?
 • Millal magnetväli tekib ?
 • Mis on magnetvälja tugevuse e. väljatugevuse tähiseks ?
 • Kuidas nimetatakse ?
 • Milliseid aineid nimetatakse diamagnetiteks ?
 • Milliseid aineid nimetatakse paramagnetiteks ?
 • Milliseid aineid nimetatakse ferromagnetilisteks aineteks ?
 • Milliseid aineid on võimalik magneetida ?
 • Mis on magnetväli ?
 • Millal magnetväli tekib ?
 • Mida kujutab endast elektrilaengute liikumine ?
 • Mis elektrivooluga alati kaasneb ?
 • Kuidas tähistatakse voolu suunda elektrijuhtmes ?
 • Millest me järeldame, et vooluga juhtme ümber on magnetväli ?
 • Mis määrab el. vooluga juhtmele mõjuva jõu ?
 • Mida tähendavad valemis olevad tähed ?
 • Kuidas määratakse magnetväljas juhtme liikumise suund ?
 • Millal indutseeritakse muutuvas kontuuris emj. 1 volt ?
 • Mida nimetatakse elektrimasinaks ?
 • Milleks muundub elektrienergia elektrimootoris ?
 • Kuidas saab muuta elektrimasina ankru pöörlemise suunda ?
 • Kus võib kasutada pöörleva ankru mehaanilist jõudu ?
 • Mis määrab juhtme (te) ümber tekkiva magnetvälja tugevuse H ?
 • Mida nimetatakse koguvooluks ?
 • Mida ütleb koguvoolu seadus ?
 • Mida ninetatakse solenoidiks ?
 • Millest oleneb solenoidi ümber tekkiva magnetvälja suurus ?
 • Mida nimetatakse amperkeeruks ?
 • Mida nimetatakse pooliks ?
 • Kus kasutatakse pooli omadusi ?
 • Mis on rõngaspooli e. toroidi omapäraks ?
 • Kuidas vooluga juhtmed üksteist mõjutavad ?
 • Millise jõu tekitavad vastassuunalised voolud ?
 • Millise jõu tekitavad samasuunalised voolud ?
 • Mida nimetatamse Lorentsi jõuks ?
 • Milline on liikuvale elektronile mõjuva jõu suund ?
 • Kuidas liigitatakse materjalid magneetimise seisukohalt ?
 • Kui kaua säilitab elektromagnet oma omadused ?
 • Kus leiavad elektromagnetid laialdast kasutamist ?
 • Mis tekib alati vahelduva magnetvälja ümber ?
 • Milleks muutub terassüdamik mis asub vooluga poolis ?
 • Mida nimetatakse terase magnetiliseks küllastuspiiriks ?
 • Mida nimetatakse jääkmagnetismiks ?
 • Millistel terastel on jääkmagnetism väiksem ?
 • Kuidas jääkmagnetismi kaotada ?
 • Mida nimetatakse jääkvoolutiheduseks e. remenentsiks Br ?
 • Mida nimetatakse koertsitiivjõuks Hc ?
 • Mida nimetatakse hüstereesisilmuseks ?
 • Kus omab hüstereesisilmus suurt praktilist tähsust ?
 • Milline pehmetel magnetilistel materjalidel ?
 • Mida nimetatakse hüstereesikaoks ?
 • Mida nimetatakse magnetiliseks hüstereesiks ?
 • Mida nimetatakse vaseskaoks ?
 • Mida nimetatakse rauaskaoks ?
 • Mida tehakse hüstereesikadude vältimiseks ?
 • Mida nimetatakse magnetahelaks ?
 • Mida saab mahnetahela abil teha ?
 • Mis võib olla magnetahela koostisosaks ?
 • Millised ained on kõige väiksema magnetilise takistusega ?
 • Kuidas ferromagnetilised materjalid jagunevad ?
 • Millised materjalid siia kuuluvad ?
 • Kus neid kasutatakse ?
 • Millised materjalid siia kuuluvad ?
 • Mis on magnetahelate arvutuse aluseks ?
 • Kus kasutatakse elektromagneti tõmbejõudu ?
 • Kuidas saab reguleerida elektromagneti tõmbejõudu ?
 • Mida nimetatakse releeks ?
 • Mida nimetatakse elektromagnetiliseks induktsiooniks ?
 • Millal indutseerub (tekib) juhtmes elektromotoorjõud emj. ?
 • Millal tekib juhtmes vool ?
 • Millise reegliga määratakse juhtmes indutseeritava emj. suund ?
 • Millest oleneb indutseeritava emj. suurus ?
 • Mida saab määrata Lenzi reegli järgi ?
 • Milline on alati indutseeritud voolu suund ?
 • Mis põhimõttel töötavad kõik elektrimasinad ?
 • Mida nimetatakse indutseeritud vooluks ?
 • Millistel juhtudel tekib elektromagnetilise induktsiooni nähe ?
 • Mida nimetatakse aheldusvooks ?
 • Kuidas aheldusvoogu tähistatakse ?
 • Mida nimetatakse generaatoriks ?
 • Kuidas ta töötab ?
 • Mida nimetatakse kommutaatoriks ?
 • Kuidas saadakse välisesse vooluahelasse vahelduvvoolu ?
 • Mida nimetatakse generaatori elektromotoorseks jõuks ?
 • Kuidas arvutada generaatori sisetakistus ?
 • Milline on tänapäeva generaatorite kasutegur ?
 • Milline on juhtmele mõjuv jõud ?
 • Mis põhimõttel töötab lihtsaim elektrimootor ?
 • Millal ja kus indutseeritakse elektrivool ?
 • Milliseid voolusid nimetatakse pöörisvooludeks ?
 • Kuidas seda nähet seletada ?
 • Kus pöörisvoolud tekivad, mida nad teevad ?
 • Mida nimetatakse pöörisvoolukadudeks ?
 • Mida pöörisvoolukadude vähendamiseks tehakse ?
 • Millest oleneb endainduktsiooni emj. ?
 • Mida nimetatakse induktiivtakistuseks ?
 • Millal võrdub pooli induktiivsus ühe henriga ?
 • Kuidas henrit tähistatakse ?
 • Kuidas saada suurt induktiivsust ?
 • Millal indutseeritakse juhtmesse elektromotoorne jõud (emj.) ?
 • Mida kujutab endast endainduktsioon ?
 • Mida nimetatakse paispooliks ehk drosseliks ?
 • Millist takistust avaldab paispool e. drossel vahelduvvoolule ?
 • Millist takistust avaldab paispool e. drossel alalisvoolule ?
 • Mida nimetatakse endainduktsiooni elektromotoorjõuks ?
 • Kus praktikas endainduktsiooni nähet kasutatakse ?
 • Kus kahjulik nähe ?
 • Miks tekib ahela väljalülitamise kontaktide vahele kaarleek ?
 • Millest oleneb endainduktsiooni emj. ?
 • Millal ta on eriti suur ?
 • Mida nimetatakse variomeetriks ?
 • Mida kujutab endast bifilaarne mähis ?
 • Kus teda kasutatakse ?
 • Kus neid kasutatakse ?
 • Mis on elektrilaeng ?
 • Mis on elektrilaengu ühikuks ?
 • Millal on elektrihulk 1 kulon ?
 • Mis ümbritseb elektrilaenguga kehasid ?
 • Kuidas saab elektrivälja olemasolu kindlaks teha ?
 • Millest oleneb laetud keha ümbritseva magnetvälja tugevus ?
 • Mida nimetatakse mahtuvuseks ?
 • Millega mahtuvust mõõdetakse ?
 • Mis ühikutes mahtuvust mõõdetakse ?
 • Millal on mahtuvus 1 farad ?
 • Millest sõltub kondensaatori mahtuvus ?
 • Millest mahtuvus ei sõltu ?
 • Mida nimetatakse kondensaatoriks ?
 • Mida nimetatakse kondensaatori elektroodideks e. plaatideks ?
 • Mis moodustavad kondensaatori ?
 • Mida tehakse mahtuvuse suurendamiseks ?
 • Millised andmed märgitakse kondensaatorile ?
 • Millisei kondensaatoreid nimetatakse ülikondensaatoriteks ?
 • Mis piirab esialgu ülikondensaatorite kasutamist ?
 • Kuidas muutub temperatuuri tõusuga ülikondensaatori tööiga ?
 • Milline on jadaühenduse korral ahela kogumahtuvus ?
 • Millal kasutatakse kondensaatorite jadaühenduse viisi ?
 • Milline on rööpkondensaatorite kogulaeng ?
 • Milline on rööpühenduse korral ahela kogumahtuvus ?
 • Millal kasutatakse kondensaatorite rööpühenduse viisi ?
 • Millal kasutatakse kondensaatorite segaühenduse viisi ?
 • Millal tekib laadimisvool ?
 • Kui kaua kestab laadimisvool ?
 • Miks laadimisvool katkeb ?
 • Millal tekib tühjenemisvool ?
 • Millest sõltub kondensaatori laadimis- ja tühjenemisvool ?
 • Millist voolu nimetatakse alalisvooluks ?
 • Millist voolu nimetatakse vahelduvvooluks ?
 • Millist voolu nimetatakse pulseerivvooluks ?
 • Millised põhisuurused iseloomustavad vahelduvvoolu ?
 • Millist voolu kasutatakse tänapäeva elektrivõrkudes ?
 • Kus kasutatakse alalisvoolu ?
 • Kust saadakse siinuselist elektromotoorjõudu ?
 • Mida nimetatakse vahelduvvoolu hetkväärtuseks ?
 • Mida nimetatakse vahelduvvoolu amplituudväärtuseks ?
 • Mis ühikutes mõõdetakse ?
 • Mis ühikutes mõõdetakse ?
 • Millest oleneb sagedus ?
 • Mida nimetatakse algfaasinurgaks ehk algfaasiks ?
 • Mida nimetatakse faasinihkeks ehk faasinihkenurgaks ?
 • Kuidas tähistatakse faasinihkenurka pinge ja voolu vahel ?
 • Milline on seos sinosoidi ja vektori vahel ?
 • Mida nimetatakse vektordiagrammiks ?
 • Milline on siinussuuruste keskmine väärtus perioodi kohta ?
 • Kuidas saadakse keskväärtus ?
 • Kus tavaliselt arvestatakse keskväärtusega ?
 • Mida nimetatakse vahelduvvoolu efektiivväärtuseks ?
 • Mis on soojushulk ?
 • Mida nimetatakse amplituuditeguriks ?
 • Mis ühikutes mõõdetakse ?
 • Millist takistust nimetatakse oomiliseks takistuseks ?
 • Millest on tingitud aktiiv- ja oomilise takistuse erinevus ?
 • Kuidas muutub sageduse kasvamisega aktiivtakistus ?
 • Kuidas muutub aktiivtakistusega ahelas võimsus ?
 • Millist võimsust nimetatakse aktiivvõimsuseks ?
 • Mis on aktiivvõimsuse mõõtühikuks ?
 • Kuidas muundub aktiivtakistuses elektrienergia ?
 • Mida tavaliselt mõistetakse vahelduvvoolu võimsuse all ?
 • Milliseid takistuse viise eristatakse vahelduvvoolu korral ?
 • Mis tekib poolis pooli keerde lõikava magnetvoo muutumisel ?
 • Mis takistavad elektronide suunatud liikumist ?
 • Millest sõltub endainduktsiooni emj. suurus poolis ?
 • Mis on elektrilise inertsi mõõduks ?
 • Palju kui arvutasime) ?
 • Kui palju jääb endainduktsiooni emj. voolust maha ?
 • Mida nimetatakse induktiivttakistuseks ?
 • Mis ühikutes mõõdetakse ?
 • Millest oleneb induktiivpooli takistus ?
 • Mida tähendab sõna var, mida nimetatud tähed tähendavad ?
 • Millest sõltub mahtuvusega vooluringi läbiva voolu suurus ?
 • Millist suurust nimetatakse mahtuvustakistuseks ?
 • Milline on vooluringi keskmine aktiivvõimsus ?
 • Mis on mõõtühikuks ?
 • Millist kolmnurka nimetatakse pingete kolmnurgaks ?
 • Mida nimetatakse näivvõimsuseks ?
 • Millist võimsust nimetatakse aktiivvõimsuseks ?
 • Mida tähendab cos ?
 • Kui suur võib cos maksimaalselt olla ?
 • Milline on kondensaatori takistus alalisvoolu puhul ?
 • Kuidas muutub takistus sageduse suurenemisega ?
 • Millist olukorda nimetatakse pingeresonantsiks ?
 • Millal ja millises vooluringis tekib pingeresonants ?
 • Millise sageduse korral on ülekaalus mahtuvustakistus ?
 • Millise sageduse korral on ülekaalus induktiivtakistus ?
 • Millist sagedust nimetatakse resonantssageduseks ?
 • Millal õeldakse,et vooluringis on induktiivse reaktsiooni ülekaal ?
 • Mida tehakse pingeresonantsi saavutamiseks ?
 • Kui suur on pingeresonantsi korral cos ?
 • Mida nimetatakse ülepingeks ?
 • Millest oleneb ülepinge väärtus ?
 • Kus pingeresonantsi nähet kasutatakse ?
 • Kus pingeresonantsi nähe on kasulik ja kus kahjulik nähtus ?
 • Millist nähtust nimetatakse vooluresonantsiks ?
 • Millal ja millises vooluringis tekib vooluresonants ?
 • Kuidas vooluresonantsi saada ?
 • Milline on resonantsi korral vooluringi kogutakistus ?
 • Milline on vooluresonantsi korral ahelas vool ?
 • Kus vooluresonantsi kasutatakse ?
 • Mida tähendab cos ?
 • Kui suur võib cos maksimaalselt olla ?
 • Miks püütakse cos parandada ?
 • Mis kasu on cos tõstmisest ?
 • Mida tehakse cos parandamiseks ?
 • Mida nimetatakse energiaks ?
 • Millega mõõdetakse aktiivenergiat ?
 • Mis ühikutes aktiivenergiat mõõdetakse ?
 • Millega mõõdetakse reaktiivenergiat ?
 • Mis on mõõtühikuteks ?
 • Miks kasutatakse kolmefaasilist vahelduvvoolu süsteemi ?
 • Millist voolu nimetatakse kolmefaasiliseks vahelduvvooluks ?
 • Kuidas ühendatakse tarbijaid ?
 • Millist pinget nimetatakse faasipingeks ?
 • Millist pinget nimetatakse liinipingeks ?
 • Milline seos on tähtühenduse korral liini- ja faasipingete vahel ?
 • Kuidas tähistatakse mähiste alguseid ja lõppe ?
 • Kui ühes faasis algus ja lõpp ära vahetada ?
 • Kuidas ühendatakse hõõglambid kui nad on valmistatud 220 V pingele ?
 • Kuidas ühendatakse elektrimootorid kui nad on valmistatud 380 V pingele ?
 • Miks pannakse liinijuhtmetesse kaitsmed ?
 • Millal lubatakse kolme juhtme süsteemi puhul ühendada tarbijad tähte ?
 • Mis juhtub kolme juhtme süsteemi korral kui ühes faasis tekib katkestus ?
 • Milline võib olla neutraal(null)juhtme ristlõige võrreldes liinijuhtmega ?
 • Milleks on vajalik neutraal(null)juhe ?
 • Mis juhtub kui neutraal(null)juhe katkeb ?
 • Millal on neutraal(null)juhtme katkemine eriti ohtlik ?
 • Mis juhtub neutraal(null)juhtme katkemise korral kui üks faas lühistub ?
 • Miks ei paigaldata neutraal(null)juhtmesse kaitsmeid ega lüliteid ?
 • Millal lubatakse tarbijad lülitada kolme juhtme süsteemi ?
 • Millised on kolmnurkühenduse korral liini- ja faasipinged ?
 • Millised on voolud sümmeetrilise koormuse korral ?
 • Millised on voolud mittesümmeetrilise koormuse korral ?
 • Mis on mittesümmeetria erijuhuks ?
 • Mis juhtub kui ühes faasis tekib katkestus ?
 • Mis on kolmefaasilise voolu üheks tähtsamaks omaduseks ?
 • Kuidas nimetatakse ruumiliselt pöörlevat magnetvälja ?
 • Millisel nähtusel põhineb asünkroonmootori töö ?
 • Millist koormust kujutab endast asünkroonmootor ?
 • Miks kasutatakse elektrimasinat ?
 • Mis on elektrimasinate ülesandeks ?
 • Kuidas jagunevad elektrimasinad vooluliigi järgi ?
 • Kus kasutatakse ?
 • Millest oleneb otseselt elektrijaama generaatorite töö ?
 • Kuidas saab märgatavalt tõsta üksiku jaama ökonoomsust ?
 • Mis iseloomustab sünkroongeneraatoreid ?
 • Mida nimetatakse vaseskaoks ?
 • Millest selline nimetus ?
 • Mida nimetatakse rauaskaoks ?
 • Mis on ventilatsioonikadu ?
 • Mis on hõõrdekadu ?
 • Mida nimetatakse elektrimasina kasuteguriks ?
 • Kuidas kasutegurit tähistatakse ?
 • Kui suur on elektrimasinate kasutegur ?
 • Millest sõltub elektrimasina kasutegur ?
 • Kus kasutatakse ?
 • Millest sõltub asünkroonmootori rootori pöörlemiskiirus ?
 • Millest sõltub magnetvälja pöörlemiskiirus ?
 • Mida nimetatakse libistuseks ?
 • Kuidas muutub koormuse kasvamisega libistus ?
 • Mida nimetatakse vääratusmomendiks ?
 • Millega saab sujuvalt reguleerida kiirust ?
 • Kus kasutatakse faasirootoriga asünkroonmootoreid ?
 • Kus kasutatakse peamiselt ühefaasilisi asünkroonmootoreid ?
 • Kuidas saadakse mootorile vajalik käivitusmoment ?
 • Kuidas alalisvoolumasinad jagunevad ?
 • Milleks on alalisvoolumootoril kommutaator ?
 • Mis on haruvoolu- mootorile ohtlik ?
 • Kus alalisvoolugeneraatoreid kasutatakse ?
 • Kuidas saab muuta alalisvoolumootori võlli pöörlemise suunda ?
 • Mis on mootori mähiste isolatsioonile kõige ohtlikum ?
 • Mis põhjustavad laagri ülekuumenemist ?
 • Mida tuleb teha kui ruumi temperatuur ületab +40 C ?
 • Milline võib olla elektrimasina kere temperatuur ?
 • Mis põhjustavad mootori vibratsiooni ?
 • Mida kujutab endast vastastikune induktsioon ?
 • Mida nimetatakse vastastikuseks induktsiooniks ?
 • Kus kasutatakse vastastikuse induktsiooni nähet ?
 • Millest sõltub tühikäigu voolu suurus ?
 • Milline on trafode kasutegur ?
 • Milline on lühise korral ahela kogutakistus, vool ?
 • Mis on lühise tagajärjeks ?
 • Milline trafo töötab pinget tõstvalt ja milline pinget madaldavalt ?
 • Kus on kasutusel jõutrafo ?
 • Mis on jõutrafo eesmärgiks ?
 • Miks ei tohi trafot ühendada alalisvoolu võrku ?
 • Millise voolu ülekandmiseks trafo sobib ?
 • Millega on võrdne trafo sekundaasmähises indutseeritav pinge ?
 • Kest ja südamik on pinge all ?
 • Mida nimetatakse elektrolüüsiks ?
 • Kus elektrolüüsi kasutatakse ?
 • Mis tagavad edu kannatanule abi andmisel ?
 • Mida tuleb teha enne remondi või töö alustamist elektrivõrgus ?
 • Millal võib alustada remonttöid ?
 • Milline voolutugevus on inimorganismile juba surmav ?
 • Millist voolu nimetatakse rikkevooluks ?
 • Mida tehakse elektritraumade ärahoidmiseks ?
 • Mida nimetatakse lühiseks ?
 • Mida nimetatakse maaühenduseks ?
 • Mida nimetatakse juhiühenduseks ?
 • Millist voolu suurust loetakse inimesele ohutuks ?
 • Mis juhtub kui inimese keha läbib vool ?
 • Kui kaua saab inimese aju olla ilma verevarustuseta ?
 • Kuidas töötab voolu all inimese süda ?
 • Millest sõltub voolu ohtlikkus ?
 • Mis on elektrilöök ?
 • Mida nimetatakse kaitseväikepingeks ?
Vasakule Paremale
Kontrollküsimused #1 Kontrollküsimused #2 Kontrollküsimused #3 Kontrollküsimused #4 Kontrollküsimused #5 Kontrollküsimused #6 Kontrollküsimused #7 Kontrollküsimused #8 Kontrollküsimused #9 Kontrollküsimused #10 Kontrollküsimused #11 Kontrollküsimused #12 Kontrollküsimused #13 Kontrollküsimused #14 Kontrollküsimused #15 Kontrollküsimused #16 Kontrollküsimused #17 Kontrollküsimused #18 Kontrollküsimused #19 Kontrollküsimused #20 Kontrollküsimused #21 Kontrollküsimused #22 Kontrollküsimused #23 Kontrollküsimused #24 Kontrollküsimused #25 Kontrollküsimused #26 Kontrollküsimused #27
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 27 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2009-05-05 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 128 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 4 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor Reimers Õppematerjali autor

Lisainfo

70 erineva teemakohta küsimused.

IILMA VASTUSTETA !!!!!!!!!!1

Märksõnad

Mõisted


Kommentaarid (4)

muskakene profiilipilt
andrea engelbrecht: polnud minu küsimusele vastust
18:45 07-01-2016
Triinuc profiilipilt
Triinuc: Kas küsimustele on vastused ka?
20:39 15-04-2019
AlekseiN profiilipilt
Alex Nik: loodan, et abiks ikka
16:55 16-05-2013


Sarnased materjalid

138
pdf
Elektrotehnika alused
240
pdf
Elektriajamite elektroonsed susteemid
40
doc
Elektrotehnika laboritööd
34
doc
Elektrotehnika vastused
16
doc
Kordamisküsimused
18
doc
Elektrotehnika ja elektroonika
6
doc
Küsimused
44
doc
Elektriaparaadid ja paigaldised

Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun