Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Tõmba moblasse sammulugeja! Tragimatele auhinnad Kõnni terviseks Sulge
Add link


Kontrollküsimused (4)

1 HALB
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mida nimetatakse elektrotehnikaks?
 • Mida nimetatakse energeetikaks?
 • Mida nimetatakse energiasüsteemiks?
 • Mida nimetatakse elektrisüsteemiks?
 • Milliseid seadmeid nimetatakse elektriseadmeiks?
 • Millised seadmed on valgustusseadmed?
 • Millised seadmed on jõusedmed?
 • Millised seadmed on elektrivõrgud?
 • Millised seadmeid nimetatakse elektritarbijaiks?
 • Kuidas jaotatakse elektriseadmeid pinge järgi?
 • Mida nimetatakse mateeriaks?
 • Kuidas on molekulid omavahel seotud?
 • Millest oleneb aine temperatuur?
 • Kuidas jaotatakse ained vastavalt nende füüsikalistele omadustele?
 • Kui kiiresti liiguvad elektronid ümber aatomituuma?
 • Mida nimetatakse positiivseks iooniks?
 • Mida nimetatakse negatiivseks iooniks?
 • Kuidas elektrilaengud mõjutavad üksteist?
 • Millist laengut ta endas mahutab?
 • Mida nimetatakse elektriväljaks?
 • Kuidas saab elektrivälja kindlaks teha?
 • Mida kujutavad endast jõujooned?
 • Mida nimetatakse potentsiaaliks?
 • Kuidas potentsiaali tähistatakse?
 • Mitme laengu poolt?
 • Mida nimetatakse pingeks?
 • Kuidas pinget tähistatakse?
 • Mis on vooluring?
 • Mis ülesanne on vooluallikal?
 • Mis on tarviti Tuua näiteid?
 • Mis on tarviti ülesanne?
 • Mida nimetatakse elektriskeemiks?
 • Mis kasu on elektriskeemidest?
 • Millest koosneb vooluahel?
 • Kuidas saab ampermeetri mõõtepiirkonda laiendada?
 • Mida on vaja elektromotoorjõu tekitamiseks?
 • Mida nimetatakse elektromotoorjõuks emj?
 • Kuidas emj tähistatakse mis ühikutes mõõdetakse?
 • Millal on emj üks volt?
 • Mida tehakse kestva voolu saamiseks vooluahelas?
 • Kuidas mõõdetakse emj ja kuidas pinget toiteallika klemmidelt?
 • Millal saavad emj ja pinge olla võrdsed või ei saa?
 • Millised ained on elektrivoolu juhid?
 • Millised ained on elektriisoleer materjalid?
 • Millised ained on pooljuhid?
 • Millist voolu nimetatakse alalisvooluks?
 • Mis tekitavad juhtmes elektrivoolu?
 • Mida nimetatakse elektrivooluks?
 • Kuidas elektrivoolu tähistatakse ja mis ühikutes mõõdetakse?
 • Millal tekib juhtmes püsiv elektrivool?
 • Millal on vool võrdne ühe ampriga?
 • Milline on elektrivoolu leppeline suund?
 • Mida nimetatakse voolutiheduseks?
 • Mis takistab elektronide kindlasuunalist liikumist vooluringis?
 • Millal on takistus üks oom?
 • Kuidas elektritakistust tähistatakse mis ühikutes mõõdetakse?
 • Millega mõõdetakse suuri takistusi ja isolatsioonitakistust?
 • Mida nimetatakse eritakistuseks?
 • Mis on takistus ja mis on takisti?
 • Millest sõltub aine eritakistus ja juhtme takistus?
 • Mida nimetatakse üleminekutakistuseks?
 • Mida tuleb takistite valikul silmas pidada?
 • Kuidas muutub metalljuhtmete takistus temperatuuri tõusuga?
 • Mida nimetatakse ülijuhtivuseks?
 • Kus kasutatakse?
 • Kuidas seda tehakse?
 • Millal võrdub emj pingega?
 • Mille järgi saab kindlaks teha et elektrivool teeb tööd?
 • Millest oleneb elektrivoolu töö hulk?
 • Mida nimetatakse elektrivoolu tööks?
 • Mis on elektrilise töö praktiliseks mõõtühikuks?
 • Mida nimetatakse elektrivoolu võimsuseks?
 • Mida tähendavad valemis olevad tähed?
 • Mis on võimsuse mõõtühikuks?
 • Mida võimsus iseloomustab?
 • Kumb on võimsam kas 1 KW või 1 hj hobujõud?
 • Millal on võimsus üks vatt?
 • Millega mõõdetakse võimsust otseselt?
 • Mida nimetatakse kaudseks mõõtmiseks?
 • Mida mõõdab elektriarvesti?
 • Mida nimetatakse kasuteguriks?
 • Kuidas tähistatakse?
 • Mida tähendavad valemis olevad tähed?
 • Mida kujutab endast elektrivool?
 • Miks juhe elektrivoolu toimel soojeneb kuumeneb?
 • Millest oleneb juhtme soojenemine kuumenemine?
 • Milline soojushulk on 1kalor cal?
 • Mida nimetatakse elektriseadme kasulikuks võimsuseks?
 • Mida nimetatakse lühiseks?
 • Kuidas elektrivõrke lühisvoolude eest kaitstakse?
 • Mida nimetatakse hargnemispunktiks e sõlmeks?
 • Millega võrdub hargnemispunktis voolude algebraline summa?
 • Kui ahelast võtta üks tarbija ära?
 • Kui üks tarbija välja lülitada?
 • Millal kasutatakse eeltakistit?
 • Kuidas leida eeltakisti võimsus?
 • Millise nimipingega tarbijaid ühendatakse paralleelselt rõõbiti?
 • Kuidas leitakse segaühenduse korral kogutakistust?
 • Mis on pingejagur kus teda kasutatakse?
 • Mida nimetatakse lühiühenduseks?
 • Mille juures juhe ei kuumene üle?
 • Mis on lühiühenduse põhjustajaks?
 • Mida tehakse lühiste vältimiseks?
 • Milleks kasutatakse sageli keemilisi vooluallikaid?
 • Mis on ühekordselt kasutatavad?
 • Millised vooluallikad on korduvkasutatavad?
 • Mis on keemiliste vooluallikate tunnusjoonteks?
 • Mida nimetatakse elemendi mahutavuseks mahtuvuseks?
 • Mis ühikutes elemendi mahtuvust mõõdetakse?
 • Mida tähendab rahvusvaheliselt tuntud Alkaline element?
 • Kuivelemendi näit tsinksüsielemendiga?
 • Milliseid keemilisi voolu- ehk toiteallikaid nimetatakse akudeks?
 • Miks kasutatakse akusid?
 • Millest sõltub aku mahtuvus?
 • Mida tehakse akust kõrgema pinge saamiseks?
 • Milline peab olema aku laadimispinge võrreldes allikapingega?
 • Mida tehakse akust suurema mahtuvuse saamiseks?
 • Millistel tingimustel on aku mahtuvus suurem ja tööiga pikem?
 • Mis iseloomustab vooluallikaid?
 • Milliseid takisteid nimetatakse lineaartakistiteks?
 • Milliseid takisteid nimetatakse mittelineaartakistiteks?
 • Kus kasutatakse?
 • Kus kasutatakse?
 • Kus kasutatakse?
 • Kus kasutatakse?
 • Millist ahelat nimetatakse mittelineaarseks?
 • Mis on magnetism?
 • Milles magnetväli ilmneb?
 • Milliseid jõujooni nimetatakse magnetilisteks jõujoonteks?
 • Milline on magnetjõujoonte kokkuleppeline suund?
 • Kuidas saab magnetvälja nähtavaks teha?
 • Millist jõudu nimetatakse magnetiliseks jõuks?
 • Mida nimetatakse magnetväljaks e magnetiliseks väljaks?
 • Mida nimetakse magnetvooks?
 • Mis ühikutes mõõdetakse?
 • Kuidas saab kindlaks teha tundmatu magneti pooluseid?
 • Milliseid magneteid nimetatakse püsimagnetiteks?
 • Kuidas magnetite poolused üksteist mõjutavad?
 • Milliste kehade puhul esinevad magnetilised nähtused?
 • Mis on magnetväli?
 • Millal magnetväli tekib?
 • Mis on magnetvälja tugevuse e väljatugevuse tähiseks?
 • Kuidas nimetatakse?
 • Milliseid aineid nimetatakse diamagnetiteks?
 • Milliseid aineid nimetatakse paramagnetiteks?
 • Milliseid aineid nimetatakse ferromagnetilisteks aineteks?
 • Milliseid aineid on võimalik magneetida?
 • Mis on magnetväli?
 • Millal magnetväli tekib?
 • Mida kujutab endast elektrilaengute liikumine?
 • Mis elektrivooluga alati kaasneb?
 • Kuidas tähistatakse voolu suunda elektrijuhtmes?
 • Millest me järeldame et vooluga juhtme ümber on magnetväli?
 • Mis määrab el vooluga juhtmele mõjuva jõu?
 • Mida tähendavad valemis olevad tähed?
 • Kuidas määratakse magnetväljas juhtme liikumise suund?
 • Millal indutseeritakse muutuvas kontuuris emj 1 volt?
 • Mida nimetatakse elektrimasinaks?
 • Milleks muundub elektrienergia elektrimootoris?
 • Kuidas saab muuta elektrimasina ankru pöörlemise suunda?
 • Kus võib kasutada pöörleva ankru mehaanilist jõudu?
 • Mis määrab juhtme te ümber tekkiva magnetvälja tugevuse H?
 • Mida nimetatakse koguvooluks?
 • Mida ütleb koguvoolu seadus?
 • Mida ninetatakse solenoidiks?
 • Millest oleneb solenoidi ümber tekkiva magnetvälja suurus?
 • Mida nimetatakse amperkeeruks?
 • Mida nimetatakse pooliks?
 • Kus kasutatakse pooli omadusi?
 • Mis on rõngaspooli e toroidi omapäraks?
 • Kuidas vooluga juhtmed üksteist mõjutavad?
 • Millise jõu tekitavad vastassuunalised voolud?
 • Millise jõu tekitavad samasuunalised voolud?
 • Mida nimetatamse Lorentsi jõuks?
 • Milline on liikuvale elektronile mõjuva jõu suund?
 • Kuidas liigitatakse materjalid magneetimise seisukohalt?
 • Kui kaua säilitab elektromagnet oma omadused?
 • Kus leiavad elektromagnetid laialdast kasutamist?
 • Mis tekib alati vahelduva magnetvälja ümber?
 • Milleks muutub terassüdamik mis asub vooluga poolis?
 • Mida nimetatakse terase magnetiliseks küllastuspiiriks?
 • Mida nimetatakse jääkmagnetismiks?
 • Millistel terastel on jääkmagnetism väiksem?
 • Kuidas jääkmagnetismi kaotada?
 • Mida nimetatakse jääkvoolutiheduseks e remenentsiks Br?
 • Mida nimetatakse koertsitiivjõuks Hc?
 • Mida nimetatakse hüstereesisilmuseks?
 • Kus omab hüstereesisilmus suurt praktilist tähsust?
 • Milline pehmetel magnetilistel materjalidel?
 • Mida nimetatakse hüstereesikaoks?
 • Mida nimetatakse magnetiliseks hüstereesiks?
 • Mida nimetatakse vaseskaoks?
 • Mida nimetatakse rauaskaoks?
 • Mida tehakse hüstereesikadude vältimiseks?
 • Mida nimetatakse magnetahelaks?
 • Mida saab mahnetahela abil teha?
 • Mis võib olla magnetahela koostisosaks?
 • Millised ained on kõige väiksema magnetilise takistusega?
 • Kuidas ferromagnetilised materjalid jagunevad?
 • Millised materjalid siia kuuluvad?
 • Kus neid kasutatakse?
 • Millised materjalid siia kuuluvad?
 • Mis on magnetahelate arvutuse aluseks?
 • Kus kasutatakse elektromagneti tõmbejõudu?
 • Kuidas saab reguleerida elektromagneti tõmbejõudu?
 • Mida nimetatakse releeks?
 • Mida nimetatakse elektromagnetiliseks induktsiooniks?
 • Millal indutseerub tekib juhtmes elektromotoorjõud emj?
 • Millal tekib juhtmes vool?
 • Millise reegliga määratakse juhtmes indutseeritava emj suund?
 • Millest oleneb indutseeritava emj suurus?
 • Mida saab määrata Lenzi reegli järgi?
 • Milline on alati indutseeritud voolu suund?
 • Mis põhimõttel töötavad kõik elektrimasinad?
 • Mida nimetatakse indutseeritud vooluks?
 • Millistel juhtudel tekib elektromagnetilise induktsiooni nähe?
 • Mida nimetatakse aheldusvooks?
 • Kuidas aheldusvoogu tähistatakse?
 • Mida nimetatakse generaatoriks?
 • Kuidas ta töötab?
 • Mida nimetatakse kommutaatoriks?
 • Kuidas saadakse välisesse vooluahelasse vahelduvvoolu?
 • Mida nimetatakse generaatori elektromotoorseks jõuks?
 • Kuidas arvutada generaatori sisetakistus?
 • Milline on tänapäeva generaatorite kasutegur?
 • Milline on juhtmele mõjuv jõud?
 • Mis põhimõttel töötab lihtsaim elektrimootor?
 • Millal ja kus indutseeritakse elektrivool?
 • Milliseid voolusid nimetatakse pöörisvooludeks?
 • Kuidas seda nähet seletada?
 • Kus pöörisvoolud tekivad mida nad teevad?
 • Mida nimetatakse pöörisvoolukadudeks?
 • Mida pöörisvoolukadude vähendamiseks tehakse?
 • Millest oleneb endainduktsiooni emj?
 • Mida nimetatakse induktiivtakistuseks?
 • Millal võrdub pooli induktiivsus ühe henriga?
 • Kuidas henrit tähistatakse?
 • Kuidas saada suurt induktiivsust?
 • Millal indutseeritakse juhtmesse elektromotoorne jõud emj?
 • Mida kujutab endast endainduktsioon?
 • Mida nimetatakse paispooliks ehk drosseliks?
 • Millist takistust avaldab paispool e drossel vahelduvvoolule?
 • Millist takistust avaldab paispool e drossel alalisvoolule?
 • Mida nimetatakse endainduktsiooni elektromotoorjõuks?
 • Kus praktikas endainduktsiooni nähet kasutatakse?
 • Kus kahjulik nähe?
 • Miks tekib ahela väljalülitamise kontaktide vahele kaarleek?
 • Millest oleneb endainduktsiooni emj?
 • Millal ta on eriti suur?
 • Mida nimetatakse variomeetriks?
 • Mida kujutab endast bifilaarne mähis?
 • Kus teda kasutatakse?
 • Kus neid kasutatakse?
 • Mis on elektrilaeng?
 • Mis on elektrilaengu ühikuks?
 • Millal on elektrihulk 1 kulon?
 • Mis ümbritseb elektrilaenguga kehasid?
 • Kuidas saab elektrivälja olemasolu kindlaks teha?
 • Millest oleneb laetud keha ümbritseva magnetvälja tugevus?
 • Mida nimetatakse mahtuvuseks?
 • Millega mahtuvust mõõdetakse?
 • Mis ühikutes mahtuvust mõõdetakse?
 • Millal on mahtuvus 1 farad?
 • Millest sõltub kondensaatori mahtuvus?
 • Millest mahtuvus ei sõltu?
 • Mida nimetatakse kondensaatoriks?
 • Mida nimetatakse kondensaatori elektroodideks e plaatideks?
 • Mis moodustavad kondensaatori?
 • Mida tehakse mahtuvuse suurendamiseks?
 • Millised andmed märgitakse kondensaatorile?
 • Millisei kondensaatoreid nimetatakse ülikondensaatoriteks?
 • Mis piirab esialgu ülikondensaatorite kasutamist?
 • Kuidas muutub temperatuuri tõusuga ülikondensaatori tööiga?
 • Milline on jadaühenduse korral ahela kogumahtuvus?
 • Millal kasutatakse kondensaatorite jadaühenduse viisi?
 • Milline on rööpkondensaatorite kogulaeng?
 • Milline on rööpühenduse korral ahela kogumahtuvus?
 • Millal kasutatakse kondensaatorite rööpühenduse viisi?
 • Millal kasutatakse kondensaatorite segaühenduse viisi?
 • Millal tekib laadimisvool?
 • Kui kaua kestab laadimisvool?
 • Miks laadimisvool katkeb?
 • Millal tekib tühjenemisvool?
 • Millest sõltub kondensaatori laadimis- ja tühjenemisvool?
 • Millist voolu nimetatakse alalisvooluks?
 • Millist voolu nimetatakse vahelduvvooluks?
 • Millist voolu nimetatakse pulseerivvooluks?
 • Millised põhisuurused iseloomustavad vahelduvvoolu?
 • Millist voolu kasutatakse tänapäeva elektrivõrkudes?
 • Kus kasutatakse alalisvoolu?
 • Kust saadakse siinuselist elektromotoorjõudu?
 • Mida nimetatakse vahelduvvoolu hetkväärtuseks?
 • Mida nimetatakse vahelduvvoolu amplituudväärtuseks?
 • Mis ühikutes mõõdetakse?
 • Mis ühikutes mõõdetakse?
 • Millest oleneb sagedus?
 • Mida nimetatakse algfaasinurgaks ehk algfaasiks?
 • Mida nimetatakse faasinihkeks ehk faasinihkenurgaks?
 • Kuidas tähistatakse faasinihkenurka pinge ja voolu vahel?
 • Milline on seos sinosoidi ja vektori vahel?
 • Mida nimetatakse vektordiagrammiks?
 • Milline on siinussuuruste keskmine väärtus perioodi kohta?
 • Kuidas saadakse keskväärtus?
 • Kus tavaliselt arvestatakse keskväärtusega?
 • Mida nimetatakse vahelduvvoolu efektiivväärtuseks?
 • Mis on soojushulk?
 • Mida nimetatakse amplituuditeguriks?
 • Mis ühikutes mõõdetakse?
 • Millist takistust nimetatakse oomiliseks takistuseks?
 • Millest on tingitud aktiiv- ja oomilise takistuse erinevus?
 • Kuidas muutub sageduse kasvamisega aktiivtakistus?
 • Kuidas muutub aktiivtakistusega ahelas võimsus?
 • Millist võimsust nimetatakse aktiivvõimsuseks?
 • Mis on aktiivvõimsuse mõõtühikuks?
 • Kuidas muundub aktiivtakistuses elektrienergia?
 • Mida tavaliselt mõistetakse vahelduvvoolu võimsuse all?
 • Milliseid takistuse viise eristatakse vahelduvvoolu korral?
 • Mis tekib poolis pooli keerde lõikava magnetvoo muutumisel?
 • Mis takistavad elektronide suunatud liikumist?
 • Millest sõltub endainduktsiooni emj suurus poolis?
 • Mis on elektrilise inertsi mõõduks?
 • Palju kui arvutasime?
 • Kui palju jääb endainduktsiooni emj voolust maha?
 • Mida nimetatakse induktiivttakistuseks?
 • Mis ühikutes mõõdetakse?
 • Millest oleneb induktiivpooli takistus?
 • Mida tähendab sõna var mida nimetatud tähed tähendavad?
 • Millest sõltub mahtuvusega vooluringi läbiva voolu suurus?
 • Millist suurust nimetatakse mahtuvustakistuseks?
 • Milline on vooluringi keskmine aktiivvõimsus?
 • Mis on mõõtühikuks?
 • Millist kolmnurka nimetatakse pingete kolmnurgaks?
 • Mida nimetatakse näivvõimsuseks?
 • Millist võimsust nimetatakse aktiivvõimsuseks?
 • Mida tähendab cos?
 • Kui suur võib cos maksimaalselt olla?
 • Milline on kondensaatori takistus alalisvoolu puhul?
 • Kuidas muutub takistus sageduse suurenemisega?
 • Millist olukorda nimetatakse pingeresonantsiks?
 • Millal ja millises vooluringis tekib pingeresonants?
 • Millise sageduse korral on ülekaalus mahtuvustakistus?
 • Millise sageduse korral on ülekaalus induktiivtakistus?
 • Millist sagedust nimetatakse resonantssageduseks?
 • Millal õeldakseet vooluringis on induktiivse reaktsiooni ülekaal?
 • Mida tehakse pingeresonantsi saavutamiseks?
 • Kui suur on pingeresonantsi korral cos ?
 • Mida nimetatakse ülepingeks?
 • Millest oleneb ülepinge väärtus?
 • Kus pingeresonantsi nähet kasutatakse?
 • Kus pingeresonantsi nähe on kasulik ja kus kahjulik nähtus?
 • Millist nähtust nimetatakse vooluresonantsiks?
 • Millal ja millises vooluringis tekib vooluresonants?
 • Kuidas vooluresonantsi saada?
 • Milline on resonantsi korral vooluringi kogutakistus?
 • Milline on vooluresonantsi korral ahelas vool?
 • Kus vooluresonantsi kasutatakse?
 • Mida tähendab cos ?
 • Kui suur võib cos maksimaalselt olla?
 • Miks püütakse cos parandada?
 • Mis kasu on cos tõstmisest?
 • Mida tehakse cos parandamiseks?
 • Mida nimetatakse energiaks?
 • Millega mõõdetakse aktiivenergiat?
 • Mis ühikutes aktiivenergiat mõõdetakse?
 • Millega mõõdetakse reaktiivenergiat?
 • Mis on mõõtühikuteks?
 • Miks kasutatakse kolmefaasilist vahelduvvoolu süsteemi?
 • Millist voolu nimetatakse kolmefaasiliseks vahelduvvooluks?
 • Kuidas ühendatakse tarbijaid?
 • Millist pinget nimetatakse faasipingeks?
 • Millist pinget nimetatakse liinipingeks?
 • Milline seos on tähtühenduse korral liini- ja faasipingete vahel?
 • Kuidas tähistatakse mähiste alguseid ja lõppe?
 • Kui ühes faasis algus ja lõpp ära vahetada?
 • Kuidas ühendatakse hõõglambid kui nad on valmistatud 220 V pingele?
 • Kuidas ühendatakse elektrimootorid kui nad on valmistatud 380 V pingele?
 • Miks pannakse liinijuhtmetesse kaitsmed?
 • Millal lubatakse kolme juhtme süsteemi puhul ühendada tarbijad tähte?
 • Mis juhtub kolme juhtme süsteemi korral kui ühes faasis tekib katkestus?
 • Milline võib olla neutraalnulljuhtme ristlõige võrreldes liinijuhtmega?
 • Milleks on vajalik neutraalnulljuhe?
 • Mis juhtub kui neutraalnulljuhe katkeb?
 • Millal on neutraalnulljuhtme katkemine eriti ohtlik?
 • Mis juhtub neutraalnulljuhtme katkemise korral kui üks faas lühistub?
 • Miks ei paigaldata neutraalnulljuhtmesse kaitsmeid ega lüliteid?
 • Millal lubatakse tarbijad lülitada kolme juhtme süsteemi?
 • Millised on kolmnurkühenduse korral liini- ja faasipinged?
 • Millised on voolud sümmeetrilise koormuse korral?
 • Millised on voolud mittesümmeetrilise koormuse korral?
 • Mis on mittesümmeetria erijuhuks?
 • Mis juhtub kui ühes faasis tekib katkestus?
 • Mis on kolmefaasilise voolu üheks tähtsamaks omaduseks?
 • Kuidas nimetatakse ruumiliselt pöörlevat magnetvälja?
 • Millisel nähtusel põhineb asünkroonmootori töö?
 • Millist koormust kujutab endast asünkroonmootor?
 • Miks kasutatakse elektrimasinat?
 • Mis on elektrimasinate ülesandeks?
 • Kuidas jagunevad elektrimasinad vooluliigi järgi?
 • Kus kasutatakse?
 • Millest oleneb otseselt elektrijaama generaatorite töö?
 • Kuidas saab märgatavalt tõsta üksiku jaama ökonoomsust?
 • Mis iseloomustab sünkroongeneraatoreid?
 • Mida nimetatakse vaseskaoks?
 • Millest selline nimetus?
 • Mida nimetatakse rauaskaoks?
 • Mis on ventilatsioonikadu?
 • Mis on hõõrdekadu?
 • Mida nimetatakse elektrimasina kasuteguriks?
 • Kuidas kasutegurit tähistatakse?
 • Kui suur on elektrimasinate kasutegur?
 • Millest sõltub elektrimasina kasutegur?
 • Kus kasutatakse?
 • Millest sõltub asünkroonmootori rootori pöörlemiskiirus?
 • Millest sõltub magnetvälja pöörlemiskiirus?
 • Mida nimetatakse libistuseks?
 • Kuidas muutub koormuse kasvamisega libistus?
 • Mida nimetatakse vääratusmomendiks?
 • Millega saab sujuvalt reguleerida kiirust?
 • Kus kasutatakse faasirootoriga asünkroonmootoreid?
 • Kus kasutatakse peamiselt ühefaasilisi asünkroonmootoreid?
 • Kuidas saadakse mootorile vajalik käivitusmoment?
 • Kuidas alalisvoolumasinad jagunevad?
 • Milleks on alalisvoolumootoril kommutaator?
 • Mis on haruvoolu- mootorile ohtlik?
 • Kus alalisvoolugeneraatoreid kasutatakse?
 • Kuidas saab muuta alalisvoolumootori võlli pöörlemise suunda?
 • Mis on mootori mähiste isolatsioonile kõige ohtlikum?
 • Mis põhjustavad laagri ülekuumenemist?
 • Mida tuleb teha kui ruumi temperatuur ületab 40 C?
 • Milline võib olla elektrimasina kere temperatuur?
 • Mis põhjustavad mootori vibratsiooni?
 • Mida kujutab endast vastastikune induktsioon?
 • Mida nimetatakse vastastikuseks induktsiooniks?
 • Kus kasutatakse vastastikuse induktsiooni nähet?
 • Millest sõltub tühikäigu voolu suurus?
 • Milline on trafode kasutegur?
 • Milline on lühise korral ahela kogutakistus vool?
 • Mis on lühise tagajärjeks?
 • Milline trafo töötab pinget tõstvalt ja milline pinget madaldavalt?
 • Kus on kasutusel jõutrafo?
 • Mis on jõutrafo eesmärgiks?
 • Miks ei tohi trafot ühendada alalisvoolu võrku?
 • Millise voolu ülekandmiseks trafo sobib?
 • Millega on võrdne trafo sekundaasmähises indutseeritav pinge?
 • Kest ja südamik on pinge all?
 • Mida nimetatakse elektrolüüsiks?
 • Kus elektrolüüsi kasutatakse?
 • Mis tagavad edu kannatanule abi andmisel?
 • Mida tuleb teha enne remondi või töö alustamist elektrivõrgus?
 • Millal võib alustada remonttöid?
 • Milline voolutugevus on inimorganismile juba surmav?
 • Millist voolu nimetatakse rikkevooluks?
 • Mida tehakse elektritraumade ärahoidmiseks?
 • Mida nimetatakse lühiseks?
 • Mida nimetatakse maaühenduseks?
 • Mida nimetatakse juhiühenduseks?
 • Millist voolu suurust loetakse inimesele ohutuks?
 • Mis juhtub kui inimese keha läbib vool?
 • Kui kaua saab inimese aju olla ilma verevarustuseta?
 • Kuidas töötab voolu all inimese süda?
 • Millest sõltub voolu ohtlikkus?
 • Mis on elektrilöök?
 • Mida nimetatakse kaitseväikepingeks?
Vasakule Paremale
Kontrollküsimused #1 Kontrollküsimused #2 Kontrollküsimused #3 Kontrollküsimused #4 Kontrollküsimused #5 Kontrollküsimused #6 Kontrollküsimused #7 Kontrollküsimused #8 Kontrollküsimused #9 Kontrollküsimused #10 Kontrollküsimused #11 Kontrollküsimused #12 Kontrollküsimused #13 Kontrollküsimused #14 Kontrollküsimused #15 Kontrollküsimused #16 Kontrollküsimused #17 Kontrollküsimused #18 Kontrollküsimused #19 Kontrollküsimused #20 Kontrollküsimused #21 Kontrollküsimused #22 Kontrollküsimused #23 Kontrollküsimused #24 Kontrollküsimused #25 Kontrollküsimused #26 Kontrollküsimused #27
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 27 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2009-05-05 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 140 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 4 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor Reimers Õppematerjali autor

Lisainfo

70 erineva teemakohta küsimused.

IILMA VASTUSTETA !!!!!!!!!!1

Märksõnad

Mõisted


Kommentaarid (4)

muskakene profiilipilt
andrea engelbrecht: polnud minu küsimusele vastust
18:45 07-01-2016
Triinuc profiilipilt
Triinuc: Kas küsimustele on vastused ka?
20:39 15-04-2019
AlekseiN profiilipilt
Alex Nik: loodan, et abiks ikka
16:55 16-05-2013


Sarnased materjalid

138
pdf
Elektrotehnika alused
240
pdf
Elektriajamite elektroonsed susteemid
40
doc
Elektrotehnika laboritööd
34
doc
Elektrotehnika vastused
16
doc
Kordamisküsimused
18
doc
Elektrotehnika ja elektroonika
6
doc
Küsimused
44
doc
Elektriaparaadid ja paigaldised

Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun