Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Sulge
Add link

Juhend essee kirjutamiseks - sarnased materjalid

kirjand, elda, kirjandi, nast, imalik, stitus, proov, rjekorras, tudengi, tete, valdkond, simuste, peast, probleemip, hemalt, eristatud, eksamit, ritus, otsek, kujundlik, esseest, inimelu, ranges, istete, ppet, pikkune, alata, aktuaalsed, idatakse, iesti, kirjutatakse, henemise, uetest, kirjutamisel, jutuke, viitamine, argumenteeritud, heks, vastuste
1
doc

Essee kirjutamise juhend

Essee on lühike üldarusaadav teadusliku sisuga kirjutis, mis analüüsib mingit probleemi või situatsiooni läbi autori isikliku lähenemise. Essee ei ole referaat!!! ­ seetõttu ajaloosündmuste ümberjutustus, institutsioonide kirjeldus, erinevate autorite hinnangute refereerimine jms. ei anna üle 13 punkti...

Eesti keel - Keskkool
427 allalaadimist
2
doc

Essee kirjutamise juhend

Essee on lhike ldarusaadav teadusliku sisuga kirjutis, mis analsib mingit probleemi vi situatsiooni lbi autori isikliku lhenemise. Essee ei ole referaat!!! seetttu ajaloosndmuste mberjutustus, institutsioonide kirjeldus, erinevate autorite hinnangute refereerimine jms. ei anna le 13 punkti 25-st. Es...

Eesti keel - Keskkool
5 allalaadimist
54
doc

Eesti kirjanduse ajalugu I eksam

... 8 pakkus lahendusi). Võitles ühtse põhjaeestikeele eest. „Aabitsajutud” ehk „ABD ehk Luggemise- Ramat Lastele” oli üks esimesi ilmalikke jutte sisaldav eestikeelne aabits, sh metoodilised juhised lapsevanematele, juhend sakslastele eesti k omandamiseks. Rahvavalgustuslik teos “Pühhapäwa Wahhe-luggemissed” (1818) kandis eesmärki äratada talupojas välismaailma ja looduse vastu huvi – pildid teiste rahvaste ja loomade elust jne. Andis välja ajalehte „Marahwa Näddala-Leht” (1821–1823, 1825), kus...

Eesti kirjandus - Tartu Ülikool
54 allalaadimist
21
doc

Maailmakirjandus II (keskajast klassitsismini)

...iku kiriku rikutust ja liigseid rituaale. Jäi varakult orvuks, sai alghariduse augustiinlaste kloostris. Õppis tundma seal klassikalist kultuuri. Seejärel õppis usuteadust Pariisis. Nagu enamik humaniste, kirjutas ladina keeles. "Kõnekäänud" ­ moraalifilosoofiline esseekogu. Torinos sai teoloogiadoktoriks. Reisis palju, hulganisti reisikirju. Sõbrunes Inglise humanistidega, eriti More'iga. "Narruse kiitus", "Usalduslikud kõnelused". Avaldas Uue Testamendi ladinakeelse uustõlke koos kreekakeelse lähtetekstiga ­ pani aluse sellega pühakirja filoloogilisele tekstikri...

Kirjandus - Tartu Ülikool
70 allalaadimist
60
pdf

Eesti keel ja kirjandus

...amine (asukoht ja Helide, häälte ja häälikute järjekord sõnas), hääliku pikkuse eristamine, põhirõhk eristamine (asukoht ja täishääliku pikkusel. järjekord sõnas), hääliku Õpetaja ja kaaslase kuulamine ning suulise juhendi järgi pikkuse eristamine, toimimine. Õpetaja ja kaaslase ettelugemise kuulamine. põhirõhk täishääliku Kuuldu ja nähtu kommenteerimine. pikkusel. Õpetaja ja kaaslase ...

Kirjandus - Keskkool
17 allalaadimist
58
doc

Kirjanduse eksam

...raamat Tabel Internet Artikkel Reportaaz Lüürika Reklaam Diagramm Arvuti Artikkel Lüroeepika Sõnaraamat Grafiti Koomiks Dramaatika Juhend Eeskiri Skeem Pilapilt Kuulutus Telefoniraamat Sõiduplaan Spikker ...

Kirjandus - Keskkool
194 allalaadimist
42
doc

Nüüdiskirjandus

...väga tegeldud. Siin ongi huvitav see, et 90ndate lõpust alates Krulli huvid pöörduvad koduse kultuuripärandi suunas. Järgmistes raamatutes hakkab ta väga intensiivselt eesti folklooriga ja rahvapärandiga seonduvaid teemasid. Eepos ,,Meeter ja Demeeter" (2004), pikem essee ,,Loomise mõnu ja kiri", luulekogu ,,Talv" (2006). Need kom raamatut moodustavad ühtsete teemadega seotud tekstivõrgustiku. Need on kõik ühel ja samal perioodil kirjutatud tekstid, küll erinevas vormis ja stiilis. Sellest eeposest on olemas ka audiovariant 3 CD-l. See Krulli eepos on loomiseepos...

Kirjandus - Tartu Ülikool
243 allalaadimist
3
docx

Arutleva kirjandi kirjutamise etapid

Arutleva kirjandi kirjutamise etapid 1. Loe hoolega pealkirja. 2. Leia sealt kõige olulisemad sõnad (need on tuumsõnad). Kui loed pealkirja ,,Kas kool teeb õnnelikuks?" ja hakkad siis jälle kirjutama hariduse vajalikkusest ja sellest, mida sa üldse koolist tead ja et koolis tuleb õppida, oled sa järjekordse...

Kirjand - Põhikool
15 allalaadimist
82
doc

KIRJANDUSE LÕPUEKSAM kevad 2017

...d lähenevad teineteisele. Laistrügoonid purustasid nende laevad, va ühe, millega jõuti nõid Kirke juurde, kes mehed sigadeks muutis, O muutis nad imerohu abil tagasi mehadeks. O leiab Kirkega vastastikust teineteisemõistmist ning jääb aastaks sinna. Kirke saadab O kindlate juhendite järgi surnuteriiki, kus kohtab Agamemnonit, Achilleust oma ema ja teisi sugulasi tuttavaid. Tagasi tulles jätkub tema teekond. Teele jäävad sireenid, kelle eesmärk mehed oma kauni lauluga teelt kõrvale juhtida. Kõrvad vaha täis ja masti külge siduda. Läbiti ka Skylla (koletis) ja Charybdis...

Kirjandus - Keskkool
64 allalaadimist
51
doc

Maailmakirjandus II (keskajast klassitsismini)

... John Donne ­ luuletaja, kelle luule enamik eestikeelsest tõlkest on maailmakirjanduse keskkooli lugemikus, mida on raske kätte saada. Üht kolmest antoloogiast peab olema korralikult lugenud. M. Bahtin ,,Valitud tööd" esseest ,,Aja ja kronotoobi vormid romaanis" peatükid V, VI, VII. Näitab narratiivide põhitüüpe, mis on läbinud erinevaid aegu. Kurtna, A ja Talvet, J. Boccaccio elust ja loomingust. (Dekameroni saatesõnas ka 1993, aga seda on raske kätte saada.). Talvet, J. Hispaania vaim. (selle käsitlused...

Kirjandus - Tartu Ülikool
316 allalaadimist
13
doc

Nõuded magistritöö kirjutamiseks

1Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Üliõpilaste kirjalike uurimus- ja kraaditööde nõuded (Prof. Urve Lippuse juhendi põhjal töödelnud ja praktiliseks kasutamiseks täiendanud Kristel Pappel) EMTA uurimis- ja kraaditööde liigid tulenevad õppekavade nõuetest ja võivad muutuda koos õppekavade muutustega. Jooksvalt täpsustatud nõuded tööde kirjutamiseks kasutatava aja ja tööde mahu kohta leiab õppekavadest ja ainekatal...

Kirjandus -
20 allalaadimist
55
doc

Kirjanduse eksam

... Essee Reportaaz Lüürika Reklaam Tabel Internet Artikkel Lüro- eepika Sõnaraamat Diagramm Koomiks Dramaaatika Juhend Grafitid Pilapilt Eeskiri Kuulutus Telefoniraamat ...

Kirjandus - Keskkool
73 allalaadimist
28
docx

Eesti kirjandus I, kordamine

...riduse. Mõistis ka klassikalisi keeli - ladina, kreeka. Pärast seda, kui oli olnud koduõpetaja, jätkas kirikuõpetajana ­ Lüganuse pastor, Viru-Nigula pastor (20 aastat). Viru-Nigula perioodil ilmus 1795 ABD Lugemise raamat lastele. Silmapaistev aabits. Selles raamatus ka juhend lastevanematele, kus annab nõu oma kogemustele viidates, et sundimise asemel tuleb lastes lugemise vastu huvi äratada. 1815 sai temast Äksi pastor. Hiljem sai temast ka Tartuma praost. Tema elulaad polnud nii boheemlaslik, kui Mainteuffelil. Oli väga suure jõudlusega mees, kellel oli väga kindel p...

Ajalugu -
18 allalaadimist
6
doc

Kuidas kirjutada esseed

The Essay Writing Manual Brain Storming The process of writing the application essay can be broken into five very basic parts: Brainstorming Selecting the essay topic Writing the essay Revising the essay Coming up with the final draft 1. BRAINSTORMING: Brainstorming is the proce...

Inglise keel - Keskkool
429 allalaadimist
17
doc

Referaadi koostamine

...akse eelkõige kirjalikele allikatele. Referaadi koostamisel on eesmärgiks süvendada üliõpilase/õpilase oskusi kasutada erialast kirjandust ja arendada väljendusoskust. Referaadis on soovitav esitada järeldused ja omapoolne arvamus. Üldjuhul ei ole referaadi kirjutamisel juhendajat. Referaat kirjutatakse ühe õppeaine teema piirides. Referaadi maht on orienteeruvalt 10-20 lehekülge (Lepikult, Tamm 2003, lk.10). Referaat ei tähenda mitte tõlkimist, vaid just antud teksti refereerimist emakeeles. Ümberjutustus peab olema sidus ja arusaadav. Kui tekib raskusi mingite t...

Kirjandus - Põhikool
15 allalaadimist
51
odt

Infoteaduse lõpueksami küsimused ja vastused

...Itaalias ja Venemaal kaks, sest nad ei suuda otsustada). Tegevused: · säilitab ja arendab suurt ja esinduslikku kogu, k.a välismaal ilmunud oma maad käsitlevad teavikud · tegutseb üleriigilise bibliograafiainfo keskusena · koostab koondkatalooge · juhendab teiste raamatukogude töökorraldust ja/või edendab koostööd · koordineerib teadus- ja arendustegevust raamatukogunduse valdkonnas jne. Õiguslik seisund: Rahvusraamatukogude kui rahvusliku kultuuripärandi kogujate ja haldajate ülesannete täitmiseks peavad olema seadusandlikud garantiid tasuta ...

Infoteadus -
242 allalaadimist
156
pdf

Äriplaani e-kursuse materjal

...ttevõttest FIE-na palga asemel teenuste eest osutatud tulu saama ning sellega „ettevõtjaks olemine“ piirdubki. Äriplaani koostamise kergendamiseks on olemas töövihik, mille küsimustikud aitavad oluliselt kirjutamisele kaasa. Seetõttu ei ole käesolevas juhendis võimaliku dubleerimise põhjusel rohkem abistavaid küsimustikke lisatud. Küll on aga iga alapeatüki kohta toodud mõningaid üldisemaid suunised äriplaani parandamiseks. Kuna juhendi autoril on pea paarikümneaastane kogemus äriplaanide juhendamise ning hindamise vallas, siis on välja toodud ka äripl...

Majandus -
55 allalaadimist
6
pptx

REFERAADI KIRJUTAMINE

...d. Tiitelleht, sisukord ja sissejuhatuse esimene lehekülg võetakse nummerdamisel arvesse, kuid leheküljenumbreid neile ei märgita. Leheküljenumbrid kirjutatakse alla keskele või paremasse nurka (Referaadi vormistamine ... 2005; Kirjalike tööde koostamise ja vormistamise juhend ... 2002; Roomets 2005, lk.5). ESSEE Essee on vabas vormis loov mõttearendus teatud teemal. Essees ei nõuta oma väidete tõestamist. Kirjanduse kasutamine ja sellele viitamine ei ole kohustuslik. TIITELLEHT Tiitellehele tuleb märkida: k...

Kirjandus - Põhikool
6 allalaadimist
53
doc

Kirjanduse eksam 10 klass

...enevad teineteisele. Laistrügoonid purustasid nende laevad, va ühe, millega jõuti nõid Kirke juurde, kes mehad sigadeks muutis, O muutis nad imerohu abil tagasi mehadeks. O leiab Kirkega vastastikust teineteisemõistmist ning jääb aastaks sinna. Kirke saadab O kindlate juhendite järgi surnuteriiki, kus kohtab Agamemnonit, Achilleust oma ema ja teisi sugulasi tuttavaid. Tagasi tulles jätkub tema teekond. Teele jäävad sireenid, kelle eesmärk mehed oma kauni lauluga teelt kõrvale juhtida. Kõrvad vaha täis ja masti külge siduda. Läbiti ka...

Kirjandus - Keskkool
487 allalaadimist
36
pdf

IT töökorralduse arengufaasid ettevõttes

...ik need on IT firma probleemid motiveerimine, arendamine, juhtimine IT Personalijuhtimine 8 Töö analüüs - personalijuhtimise oluline töölõik · Töö analüüsi väljundiks on ametikirjeldus ehk ametijuhend · Ametijuhendis fikseeritakse ametikoha eesmärk, töötaja töökohustused, töö edukuse hindamise kriteeriumid, töötaja vastutus ja õigused ning töötajale esitatavad nõuded. · Ametijuhend vormistatakse reeglina töölepingu lisana. · Sellega on tagatud, et mõlemad osapooled saavad töökohustustest ...

IT korraldus - Keskkool
52 allalaadimist
32
docx

Eesti kirjanduse ajalugu II kevadsemestri konspekt

... noore kirjanduse avaldumise kohana. - 58ndast hakkab ilmuma ajakiri Keel ja Kirjandus. Ei avalda ilukirjandust, laiendab võimalusi kus saab rääkida kirjandusteemadel. Kadunud asja tagasitegemine kitsendatud moel. "LOoming" klassikaline kirjandusajakiri, ilmub esseesid, arvustusi jne. "Keeles ja Kirjanduses" näeme teaduslikku väljundit ja teaduslikku kõnepruuki. Tuleb ka muid väljaandeid nt "Eesti Loodus". "Loomingu" sisu muutub vabameelsemaks ja huvitavamaks - 62.aastast hakkkavad ilmuma sarjana luulekassetid. Tegemist on papist karpidega, kuhu panna...

Eesti kirjanduse ajalugu II - Tartu Ülikool
54 allalaadimist
52
doc

Tööde vormistamise juhend

......................................................................................3 3 SAATEKS Käesolev metoodiline juhend on parandatud ja täiendatud väljaanne 2001. a. ilmunud juhendi esimesest trükist "Tallinna Pedagoogikaülikooli kasvatusteaduslike üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhend". Algselt eelkõige kasvatusteaduste eriala üliõpilaste jaoks koostatud juhend on mõeldud abivahendiks kõikidele TPÜ üliõpi...

Tööde vormistamine - Tallinna Ülikool
399 allalaadimist
3
docx

Kirjandi kirjutamise juhend

...rjutaja otsustada. See otsus tuleb langetada iseenda teadmiste, tunnetuse e intuitsiooni ja kogemuste abil. Ainestikku kogutakse pidevalt lahtiste silmadega elus ringi liikudes, vesteldes, arutludes, loetu üle mõeldes. Napi vaimse pagasiga inimene ei saa kirjutada head esseed ja kirjandit (!). Pealkiri määratleb: 1. Kirjandi teema 2. Kirjandi liigi ja esituslaadi, peegeldab sisulisi rõhuasetusi. Teemast mööda kirjutamine on kõige suurem viga. Teemat lahti mõtestades tuleb endale esitada küsimused: - Kui lai või kui kitsas on teema - kas teema on avatud või suletud e kui...

Kirjandus - Põhikool
165 allalaadimist
21
pdf

Teadustöö vormistamise juhend

KEILA KOOL Teadustöö vormistamise juhend Keila Koolis Koostaja: Ahti Noor Keila 2010 SISUKORD 1. UURIMISTÖÖ OLEMUS ..................................................................................................... 3 2. ÕPPEOTSTARBELISED TÖÖD ...................................................................

Informaatika - Keskkool
30 allalaadimist
20
docx

Filosoofia p?eriood

...iline imperatiiv: "Täida alati oma ülesannet!" Riigi-teemas kirjeldab inimese kohustusi ühiskonna liikmena. Riigi tähtsaim ülesanne on rahvustunde äratamine ja hooldamine. Vihjas Saksa pinnal sotsiaalse riigi ideele. Riik peab kujunema kasvatuse peremeheks. Religioon. "Juhend õndsaks eluks" tõi kaasa kriitika. Püüdlus täiuslikkuse poole moraalse seaduse raames on õndsus, saabub peale täidetud kohust. Samastab moraalse korra jumalaga. Elu jumalas on olla vaba. FRIEDRICH WILLHELM JOSEPH SHELLING (1775-1854) On vaimustunud Prantsuse revolutsioonist. Algselt inspirerib ted...

Filosoofia - Keskkool
34 allalaadimist
114
doc

Laondus ja veokorraldus

.......................................................................................34 13. Lao planeerimine............................................................................................36 14. Vastukaaltõstukite kasutamise juhend............................................................43 15. Siirdamistõstukite kasutamise juhend.............................................................49 16. Tõstukite hooldustööd.....................................................................................51 17. Puhastustööd laos...........................................................................

Laomajandus - Kutsekool
602 allalaadimist
40
pdf

ÕPILASTE KIRJALIKE TÖÖDE KOOSTAMINE JA VORMISTAMINE

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS KIRJALIKE TÖÖDE KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND Pärnu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS ..................................................................................................................................3 1 KIRJALIKE TÖÖDE LIIGID .......................................................................................

Sport - Kutsekool
6 allalaadimist
9
doc

Arutluse kirjutamine - juhend

Arutluse kirjutamisest 1. HINDAMISKRITEERIUMID HINDAMISJUHEND (25 punkti) 9 punkti 2p töö struktuur vastab arutluse nõuetele: 0p esitatud on ainult teemaarendus, töö ei ole struktureeritud; 1p töö on struktureeritud, kuid ülesehituses puudub tervik ja loogika (puudub kas sissejuhatus või kokkuvõte); 2p ülesehitus on üldnõuetele vastav (sissejuhatus, teema...

Kirjandus - Keskkool
366 allalaadimist
27
doc

Uurimistöö vormistamine

Uurimistöö kirjutamise ja vormistamise juhend Tartu Gümnaasiumi õppekava järgi on üks eksami sooritamise vorme õpilase kirjutatud teaduslik töö, mille eesmärgiks on omandada: · teadusliku kirjandusega töötamise kogemus; · teaduslik väljendusoskus; · vormistusoskus. Gümnaasiumi eksamitöö on uurimistöö, mis on oma laadi...

Uurimistöö - Keskkool
583 allalaadimist
58
doc

Personali juhtimine ja organisatsiooni käitumine

...emisvõrgustikke 7. Skeem Sotsiogramm Organisatsiooniskeem 8. Muud küsimused a) keda liikmeks Ainult neid, keda Kõik töögrupi liikmed võetakse aktsepteeritakse b) omavahelised suhted Tekivad spontaanselt Ametijuhendiga ette nähtud c) liider Kujuneb grupi liikmete Määratakse organisatsioonist hulgast d) ühistegevuse baas Isiksuse tunnused ja Töökohustused või staatus positsiooni lojaalsus e) ühendus alus kohesi...

Majandus -
96 allalaadimist
290
pdf

Holokaust

... 57 MIS ON HOLOKAUST? Christer Mattson I Juhend õpetajale Holokaust on ajalooline sündmus, mis on muutnud meie arusaama demokraatiast, inimõigustest ja rassismist. Just seoses holokaustiga on tulnud käibele ka sõna genotsiid. Avardades õpilaste teadmisi holokaustist, suudame ehk vältida genotsiidide kordumist tulevikus. 27. jaanuar...

Euroopa tsivilisatsiooni... - Tartu Ülikool
29 allalaadimist
544
pdf

Mitmekeelne oskussuhtlus

...väga rangelt reglementeeritud raadiosuhtlus. Konventsioon on seal lihtsalt väga tugev ja selgelt välja kujunenud. Siiski kasutavad ka sealsed suhtlejad reglementeerimata keelendeid pidevalt ja isegi naljatavad omavahel.1 Veelgi enam, isegi raadiosuhtlust reguleeriv juhend (FAA 2012: 4.2.1) soovitab täpse fraseoloogia ebapiisavuse korral kasutada ükskõik milliseid sõnu, peaasi et kuulaja soovitud viisil aru saaks. Igaühe mõjutusvõimalus tähendab ühtlasi, et praegune konvent- sionaalne tähendus ei saa olla argument sellesama konventsionaalse tähenduse mu...

Inimeseõpetus -
28 allalaadimist
60
pdf

ÕPILASUURIMUSE JA PRAKTILISE TÖÖ JUHEND

Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium ÕPILASUURIMUSE JA PRAKTILISE TÖÖ JUHEND Tartu 2017 SISUKORD SISSEJUHATUS..................................................................................................................................... 3 1. ÕPILASUURIMUS JA PRAKTILINE TÖÖ TARTU KRISTJAN JAAK PETERSONI GÜMNAASIUMIS ..........................................................................................................

Essee filmist - Keskkool
14 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun