Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge

BOILER - sarnased materjalid

boiler, boileri, kraan, kraani, keera, katlakivi, horisontaalse, kraanid, võite, sete, avage, jookseb, nupukas, kusagilt, torude, maandusjuhe, kere, puhastatud, oodake, puhastamiseks, otsima, mehaaniline, abinõusid, varianti, terasest, äädikas, puhastama, planeerida
thumbnail
9
doc

Veeboileri ülesanne

Vee lõpptemperatuur t2= 87 °C Auru temperatuur tuleb leida aurutabelist. Primaarauru rõhk pa = 1,2 ata. Sellele vastab temperatuur ta = 105 °C. Keskmine logaritmiline temperatuuride vahe kütteauru ja vee vahel: t 2 - t1 87 - 20 67 67 t = = = = = 43,2 ta - t 1 105 - 20 ln ( 4,722 ) 1,552 °C ln ln ta - t 2 105 - 87 t= 43,2 °C Joonis 1. Boileri töö temperatuuride graafik 3. Vee keskmine temperatuur aparaadis ja sellele vastavad vee füüsikalised omadused Vee keskmine temperatuur: tkesk = ta ­ t ; °C tkesk = 105 ­ 43,2= 61,8 °C tkesk = 61,8 °C Selle temperatuuri järgi leian veetabelist järgmised näitajad: Soojusjuhtivustegur = 0,567 kcal/m°Ch Tihedus (erikaal) = 983,2 kg/m3 Erisoojus c = 1,004 kcal/kg°C Kinemaatiline viskoossus = 0,479 10-6 m2/s Prandtli kriteerium Pr = 3,00 4. Vee voolukiirus aparaadis

Tööstuslikud protsessid
60 allalaadimist
thumbnail
32
pdf

Veeboileri soojuslik ja hüdrauliline projektarvutus

....................................................................................................6 6. Soojusülekandetegur vee poolel.......................................................................................................7 7. Soojusülekandetegur kütteauru poolel.............................................................................................7 8. Soojusläbikandetegur k ja valitud toru seina temperatuuri kontroll.................................................8 9. Boileri küttepind ja peamised ehituslikud näitajad..........................................................................8 10. Boileri hüdrauliline arvutus...........................................................................................................9 10.1 Survekadu kohttakistuste ületamiseks boileris........................................................................9 10.2 Liinikaod boileris....................................................................................

Tehnoloogia
23 allalaadimist
thumbnail
17
odt

Elektrienergia säästu võimalused koduses majapidamises

küttekulusid kokku hoida ja suvel paremini maja ülekuumenemise eest kaitsta. 6. Otsese päikeseenergia kasutamine sooja vee saamiseks nn. päikesepaneelide abil. Kuigi tasuvusajad kipuvad veel minema üle 8-10 aasta, on asjal jumet. 7. Veetarbimise piiramiseks säästliku sanitaartehnika (wc- pottide, kraanide) kasutamine, mis vähendavad vee raiskamist peamiselt sellega, et vähendavad asjatut veekulu, ning pumba ja boileri tööd, kas mehhaaniliste või elektrooniliste meetoditega. 8. Energiasäästlik valgustus. LED tehnoloogia energiakulu on niivõrd palju väiksem, et tänu energiahindade pidevale tõusule on igati mõistlik neid kasutada. 9. Automaatika kõikvõimaliku energia säästu teenistuses, näiteks liikumisanduritelt saadud info alusel kustutatakse majas automaatselt tuled või maja valve alla pannes lülitatakse välja kõik mittevajalik elektrienergia tarbimine.

Füüsika
22 allalaadimist
thumbnail
26
xlsx

Eesti-inglise-vene laeva mehaanika terminoloogia sõnastik

peajõuseade propulsion plant, propulsion machinery peaülekanne main transmission, main gear propulsiivseade propulsion unit puistlastilaev, balker bulk carrier, bulker puksiir tug, tug boat sõjalaev warship tanker tanker tsiviilotstarbeline laev merchant ship (kaubalaev) turbogeneraator turbo-generator utilisatsioonikatel exhaust gas boiler võlligeneraator shaftgenerator võlliliin shaftline, shafting vöör bow admiraliteeditegur admiralty coefficient aer oar aktiivkäitur active propulsor Bernoulli seadus Bernoullis law düüs nozzle esiserv leading edge, entering edge geomeetriline samm geometrical pitch

Laevade ehitus
37 allalaadimist
thumbnail
21
pdf

Suhted laste ja vanematega

Maturita Solutions Upper-Intermediate Workbook Key Unit 1 2 members of the royal family, politicians, reality TV contestants, 4 1 2 had known had been waiting singers and TV presenters 3 had enjoyed/had been enjoying 1A Talking about people

Inimeseõpetus
16 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Soojusülekanne

Ülesanne 9 Soojusülekanne Silindrilise kerega veesoojendusboiler asub ruumis, kus puudub kunstlik õhu liikumine. Boiler, mille kere läbimõõt on d ja pikkus z, võib olla monteeritud kas vertikaalselt (V) või horisontaalselt (H). Ruumi õhu temperatuur on t õ ning isoleeritud boileri pinnatemperatuur t p= 45 °C. Kui boileril puuduks soojusisolatsioon, oleks tema pinna temperatuur lähedane boileris oleva vee temperatuurile tv. Algandmed: Boiler on horisontaalses asendis. tv=70°C d=900mm=0,9m tp=45°C z=3100mm=3,1m Soojuskadu φ=? tõ=5°C Arvutused: 1. isoleeritud Λtk=2,827·10-2 W/m·K Tk=45+5/2=25 K Vtk=16,975·10-6m2/s Δt=45-5=40°C

Soojustehnika1
76 allalaadimist
thumbnail
10
doc

Boileri arvutus

Igas protsessis on vaja ka teada, millise võimsusega pumpa vaja on. Need kõik arvutused on olulised, et majanduslikult teha ratsionaalseid otsuseid. Töö- ja arvutuskäik 2. Temperatuuride graafik ja keskmine logaritmiline temperatuuride vahe Keskmine logaritmiline temperatuuride vahe kütteauru ja vee vahel: t 2 - t1 t = ta - t1 ; °C t = (80-25)/ ln /((100-25)/(100-80)) = 41, 6 ºC ln ta - t 2 Joonis 1. Boileri töö temperatuuride graafik 3. Vee keskmine temperatuur aparaadis ja sellele vastavad vee füüsikalised omadused Vee keskmine temperatuur: tkesk = ta ­ t ; °C tkesk= 100- 41,6 = 58,4 ºC Selle temperatuuri järgi leitakse veetabelist järgmised näitajad: Soojusjuhtivustegur = 0,5645 kcal/m°Ch Tihedus (erikaal) = 984,4 kg/m3 2 Erisoojus c = 1,0035 kcal/kg°C Kinemaatiline viskoossus = 0,497 10-6 m2/s

Tööstuslikud protsessid
114 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Sissejuhatus digitaaltehnikasse, individuaalne koduülesanne

signaali liikumise peale ja aeglülitit, mis annab signaali hämaral ajal. See on kella-ajaliselt paika pandud. Kui tuleb mõlemalt signaal JA-funktsiooni, läheb signaal edasi valgustitele, mis juba õue valgendama hakkavad. Joonis 2: Valgustite süsteem Boiler: vee soojendamisel midagi ära-ütlemata keerulist ei ole. Meil on analoog lävipäästik, mis vee temperatuuri jälgib, ja annab boileri termostaadile signaali kui temperatuur on 65 kraadi ning lõpetab oma töö, kui saavutatakse 75 kraadi Celsiuse järgi. Joonis 3: Boileri kontrollimine

Sissejuhatus...
72 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Piimanduse üldseadmed

Aseptilised, herm.ülerõhuga tankid(juuretis). Max 20000 l. Agens segistis. 1 15. Piimatorustikud: Standardiseeritud tollmõõdustikus torud, roostevaba teras ka klaas(korrosioon)Torustiku läbim.vastavalt tootlikkusele. Põlved, üleviigud, keermest.muhvid+põlv, toesed(vardad,torud)kinnitusklambrid-regul.tav. Hargnamiseks kolmikud, voolu suunamiseks/peatamiseks kraanid, klapid, ventiilid proovivõtukohadAndurid(rõhk,voolukiirus), 16. Piimatorustike armatuur: Põlved, üleviigud, keermest.muhvid+põlv, toesed(vardad,torud)kinnitusklambrid-regul.tav. Hargnamiseks kolmikud, voolu suunamiseks/peatamiseks kraanid, klapid, ventiilid. Proovivõtukohad. Andurid(rõhk,voolukiirus), kolmikkraan 17. Klapid: Vedruklapp: rakendamiseks suruõhk(ei saasta lekkel, elektriohutu), ennistamiseks vedru. Tollkeermes- sobib muu armatuuriga. Tihendiga varustatud ketas, juhtvarras

Lihatehnoloogia
52 allalaadimist
thumbnail
18
doc

Kinnistu tutvustus

SISUKORD 1.KINNISVARA OLEMUS JA SISU.........................................................................................3 1.2.Kinnisvara liigitus.............................................................................................................3 2.KINNISVARA ASUKOHA KIRJELDUS...............................................................................6 2.1. Sotsiaal –ja majanduslikud näitajad Jõgevamaal.............................................................7 3.MAAKATASTRI ANDMED...................................................................................................9 4.EHITISREGISTRI ANDMED JA HOONE SEISUKORD...................................................12 5.KINNISTUSRAAMATU ANDMED....................................................................................13 6.KINNISVARA MAJANDUSLIKUD ALUSED....................................................................14 KOKKUVÕTE.....................................................

Kinnisvara korrashoid
38 allalaadimist
thumbnail
26
docx

Toiduainete tehnoloogia põhiprotsessid

ja tüübist. Soojuslike protsesside üldosa 1. Millised on 3 põhilist soojuslevi viisi? Juhtivuslik, konvektiivne ja kiirguslik soojuslevi. 2. Soojuslike protsesside liikumapanevat jõudu (Δt) ei ole mõtet suurendada üle optimaalse (või kriitilise) piiri. Miks? Esitada vähemalt 3 põhjust. Toiduaine kvaliteet võib langeda - kõrbemine, soojusvahetus võib aeglustuda – katlakivi, tekib kihiline keemine mullilise keemise asemel. Soojusenergia kaod suurenevad. 3. Mida näitab aine soojusjuhtivustegur λ? Võrrelda vabal valikul 2 aine (keskkonna) soojusjuhtivustegurite erinevust. Näitab kui kiiresti suudab soojus teatud keskkonnas levida. Piim ja kondenspiim – piim juhib paremini ja kondenspiim halvemini, sest on rasvasem. 4. Millise 2 põhitingimusega (soojuslike protsesside efektiivsuse mõttes) peab arvestama

Toit ja toitumine
29 allalaadimist
thumbnail
52
doc

Katlatehnika eksami vastused

KORDAMISKÜSIMUSED EKSAMIKS KATLATEHNIKA BOILER ENGINEERING Sügi s 2007 1. Tahk ete kütuste põleta mi s e tehnoloo gi ad Tahkekütuse latentse energia elektrienergiaks muundamise kohta kehtivad samad üldised seaduspärasused, mis gaasja vedelkütuste korralgi. Määravaks on ringprotsessi parameetrid. Tahkete kütuste põletustehnoloogiad võib jagada nelja rühma: · kihtpõletus (restkolded), · tolmpõletus (tolmküttekolded ehk kamberkolded),

Katlatehnika
80 allalaadimist
thumbnail
142
pdf

Aruanne mv TransDistinto

34. Auxiliary generator x 2pc. (Scania DS9) 35. DG Expansion tank x 2pc. 36. Air bottle x 2pc. (250l) 37. Box cooler ME LT x 2pc. (Bloksma K8-86/2P- L; 764 kW) 38. Box cooler ME LT (Bloksma K6-86/2P- L; 1425 kW) 39. Box cooler air conditiong (Bloksma K6-86/4P- L; 115 kW) 10 40. Box cooler Aux.Engine x 2pc. (K 25- 2P-L; 142 kW) 41. Main switch board 42. ECR control box 43. Oil sludge pump (Behrens Pumpen Type: B-EL 375) 44. Central heating boiler (COMPACT CA 350) 45.CPP unit (KaMeWa) 1.2.6 Ballastisüsteem Ballasti tankide mahtuvus: 1731,3 m3 BBP Bilge/ ballast pump ( 135 m3/h; 2,0 bar; 1450 rpm) 11 1.2.7 Kuivendus- ja tuletõrjesüsteem FFP- Tuletõrjepump (70 m3/h; 5,2 bar) BEP- Bilge ejector feedpump (70 m3/h; 5,2 bar) BE (aft)- Bilge ejector (62 m3/h; 5,2 bar) BE (fore)- Bilge ejector (5 m3/h) 12 1.2

Masinamehaanika
24 allalaadimist
thumbnail
113
doc

Energia ja keskkond konspekt

...............73 7.1.2 Elektri ja soojuse koostootmine biokütuste baasil..........................................................................75 7.2 HÜDROENERGIA............................................................................................................................................78 7.3 TUULEGENERAATORID..................................................................................................................................80 7.3.1 Horisontaalse võlliga propellerturbiiniga tuulegeneraatori ehitus..................................................81 7.3.2 Tuulikute vähemlevinud tehnilised lahendused..............................................................................83 7.4 PÄIKESEELEKTRIJAAMAD..............................................................................................................................83 8 TUUMAELEKTRIJAAMAD..........................................................................

Energia ja keskkond
55 allalaadimist
thumbnail
46
docx

Uurimistöö AS Tamsalu Kalor

tehnoloogial töötav katlamaja Eestis.51 Seade kannab nime Scale blaster ning tekitab oma töö käigus elektromagnetvälja, mis juhitakse läbi vee ja mille mõjul veevärgisüsteemis oleva kaltsiumi ja mineraalide struktuur muutub. Vees olevad kristallid kaotavad selle tulemusena oma kleepumisvõime ja ei ladestu toru seintele. Seadme toimel ei muutu ainult vesi pehmeks ja lahustumisvõimeliseks, vaid lõhutakse ka juba ladestunud katlakivi ja see uhutakse veesüsteemist välja. Ainsaks probleemiks seadme juures on see, et selle töö tulemusena võib ette tulla mõningaid veetrasside ummistusi.52 Scale blaster'i paigaldas Tallinnas tegutsev firma AS RE-Ehitus koostöös seadme Eestisse tooja AS-ga Nordex. Seadme maksumuseks oli koos ülespanekuga ligi 740 eurot. Seadme tööpiirkonnaks on ligikaudu 1,5 kilomeetrit.53 50 Kasekamp, E. (26.04.2014). [suuliselt autorile]. Tamsalu. 51 Tamsalu ajalugu 1991-2000. (2000)

Soojusmajandus
8 allalaadimist
thumbnail
25
doc

Katlatehnika kordamisküsimused

KORDAMISKÜSIMUSED EKSAMIKS KATLATEHNIKA BOILER ENGINEERING Sügi s 2007 1. Tahk ete kütuste põleta mi s e tehnoloo gi ad 2. Põlevkivi põletuste h n ol o o gi ad 3. Katla mõi ste ja põhitüübid 4. Kollete tööd iseloo m u st av a d näitajad 5. Katla sooju s bilan s s 6. Sooju sk a d u katlast väljuvate gaa sid e g a 7. Sooju sk a d u ke e milis elt mittetäielikust põle mi s e st 8

Katlatehnika
71 allalaadimist
thumbnail
125
pdf

Rakendusenergeetika

MSJ0230 - Rakendusenergeetika Applied Energy Engineering Allan Vrager Õpingukorraldusest: 8 loengut 4 harjutustundi ehk 6x1,5h Eksami eelduseks koduülesannete lahendamine, mis annavad 30% kogu hindest Aine lõppeb kirjaliku eksamiga Kirjandus: A. Ots. Soojustehnika aluskursus. TTÜ Kirjastus, 2011 A. Kull, I. Mikk, A. Ots. Soojustehnika. Valgus, 1966, 1976. A. Ots. Termodünaamika. Valgus, 1972. I. Mikk (koostaja). Soojustehnika kasiraamat. Valgus, 1977. A. Paist, A. Poobus. Soojusgeneraatorid. TTÜ Kirjastus, 2008 A. Paist, K. Plamus. Lokaalkatlamajad. TTÜ Kirjastus, 2013 V. Vares. Energiatehnika. TTÜ Kirjastus, 2011 E. Risthein. Sissejuhatus energiatehnikasse. Kirjastus Elektriajam, 2007. CRC handbook of energy efficiency. CRC Press, 1997. CRC handbook of thermal engineering. CRC Press, Springer, c 2000. Ja palju muud. Lisan tulevastes loengutes teemade juurde lisakirjandust. Õppeaine s

Füüsika
16 allalaadimist
thumbnail
120
ppt

FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED

Elektripliit 7200 Nõudepesumasin 1700 Kohvimasin 1000 Mikrolaineahi 800 Pesumasin 2000 Triikraud 1200 Teler 57 Arvuti 200 Tolmuimeja 400 Elektriküte (100 m2) 4000 Sooja vee boiler 1200 Raadio 10 südame võimsus olenevalt olukorrast 1,5 W - 15 W · Kasutegur näitab kasuliku töö ja kogu tehtud töö suhet: = (Akas/ Akogu)*100 %. · Kogu töö sisaldab endas ka tööd mis läheb erinevate takistavate jõudude vastu tehtavaks tööks. · suletud süsteem ­ keha on vastastikmõjus ainult süsteemi siseste kehadega (soojusülekanne, elektrilaengu ülekanne jne) termos

Füüsika
4 allalaadimist
thumbnail
240
ppt

FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED

Elektripliit 7200 Nõudepesumasin 1700 Kohvimasin 1000 Mikrolaineahi 800 Pesumasin 2000 Triikraud 1200 Teler 57 Arvuti 200 Tolmuimeja 400 Elektriküte (100 m2) 4000 Sooja vee boiler 1200 Raadio 10 südame võimsus olenevalt olukorrast 1,5 W - 15 W • Kasutegur näitab kasuliku töö ja kogu tehtud töö suhet: = (Akas/ Akogu)*100 %. • Kogu töö sisaldab endas ka tööd mis läheb erinevate takistavate jõudude vastu tehtavaks tööks. • suletud süsteem – keha on vastastikmõjus ainult süsteemi siseste kehadega (soojusülekanne, elektrilaengu ülekanne jne)

Füüsika
24 allalaadimist
thumbnail
22
doc

Kordamine eesti keele eksamiks

Sisukord Sisukord........................................................................................................................................... 1 ORTOGAAFIA................................................................................................................................2 Hääliku pikkuse õigekiri..........................................................................................................2 Sulghäälikute õigekiri.............................................................................................................. 3 h õigekiri..................................................................................................................................3 i ja j õigekiri.............................................................................................................................3 Kaashäälikuühendi õigekiri ......................................................................................

Eesti keel
172 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Kirjanduse võõrsõnad

Abiturient-keskkoolilõpetaja paragrahv-lõik või alajaotus tekstis absoluutne-täielik paralleelene-rööbitine abstraktne-mõtteline,meeltega tajumatu personal-isikkoosseis absurdne-mõttetu,võimatu pidzama-ööriietus akrobaat-võimleja pokaal-karikas,väike jalgadega nõu alfabeet-tähestik presitent-vabariigi riigipea alkohol-viin propaganda-ideede,õpetuste levitamine anekdoot-lühike ,huvitav enamasti väljamõeldud looke prozektor-aparaat kaugete esemete apldeerima-käsi plaksutama valgustamisek arhitekt-ehituskunstnik psühholoogia-hingeteadus,hingelaad aasfald-pigitaoline teekattemat

Kirjandus
23 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Kuidas saame aidata vältida globaaalset kliima soojenemist?

Mida siis selleks teha? Üks samm globaalse kliima soojenemise vastu on vähendada tööstuslike tehaseid. Tehastest tulenevaid gaase jääb vähemaks, mis oleks omakorda kasulik tehaste lähedal asuval loodusel ning ka inimestel. Energia säästmiseks on palju võimalusi. Üks neist on see kui me soojustame oma maja korralikult ära, siis läheb kütmiseks vähem energiat. Boilerit ei tohiks hoida liiga kuumal temperatuuril. Kuna boiler on üks suurimaid eneregiakulutajaid. Selletõttu säästaksime palju energiat. Kodudes peaksime kasutama taaskasutatavaid pakendeid. Poodidesse võiks tulla ise lagunevaid kotte ning, mida saaks omakorda taaskasutada. Metsade lageraiet peaksime ka omakorda vähendama kuna selle mõjul kaob loomade elupaigad ning neil pole ohtude eest ka kuhugile peituda. Ning taimed toodavad hapniku, säiliks puhas õhk. Selletõttu peamegi säilitama metsi ja üleüldiselt rohelust.

Geograafia
64 allalaadimist
thumbnail
548
pdf

Cialdini raamat

More praise for Influence: Science and Practice! "We've known for years that people buy based on emotions and justify their buying decision based on logic. Dr. Cialdini was able, in a lucid and cogent manner, to tell us why this happens." --MARK BLACKBURN, Sr. Vice President, Director of Insurance Operations, State Auto Insurance Companies "Dr. Cialdini's ability to relate his material directly to the specifics of what we do with our customers and how we do it, enabled us to make significant changes. His work has enabled us to gain significant competitive differentiation and advantage" -LAURENCE HOF, Vice President, Relationship Consulting, Advanta Corporation "This will help executives make better decisions and use their influence wisely ... Robert Cialdini has had a greater impact on my thinking on this topic than any other scientist." -CHARLES T. MUNGER, Vice Chairman, Berkshire Hathaway, Inc.

Psühholoogia
24 allalaadimist
thumbnail
7
docx

Energienutzung Fachbegriffe Deutsch-Estnisch

5 Sicherungen die x kaitse die Sicherung ist 4 durchgebrannt 5 Schreibmaschine die x kirjutusmasin etwas auf der 5 Schreibmaschine schreiben 5 Druckmaschine die x trükimasin Die Druckmashine 6 druckt zeitungen 5 Kessel der x boiler der Kessel der 7 Zentralheizung 5 Dampf der x aur die Küche war voller 8 Dampf 5 Nebel der x udu dichter Nebel 9 6 Segel das x puri die Segel klarmachen 0 6 Rohr das x toru ein verstopftes Rohr 1 6 Schlauch der x voolik auf dem Schlauch

Saksa keel
3 allalaadimist
thumbnail
13
pdf

Kursuseprojekt - ERAMU

Panipaik ,,Siler 6" + ,,Siler 6" + värv värv 10 1.3.7. Ülevaade sanitaar- ja insenertehnilistest seadmetest. Hoones on loomulik ventilatsioon, köögis ja märgades ruumides on lisaks sundventilatsioon. Veevarustuseks on ette nähtud puurkaev. Vee kogus 1 ­ 5 m³ ööpäevas. Tarbevee soojendamiseks paigaldada 250 l boiler Prantsusmaa firmalt State. Reoveed juhitakse krundil asuvasse 10 m³ reovee kogumis­ ja settekaevu, mida tuleb regulaarselt tühjendada. Küttesüsteemiks on ette nähtud põranda sisse paigaldatud küttetorud, mida varustab soojaenergiaga maasoojuspump. Elamu elektrivõrguga liitumispunkt asub krundi piiril, peakilp paigaldatakse välisukse kõrvale, selleks ette nähtud süvendisse seinas. 11 1.3.8

Hooned
544 allalaadimist
thumbnail
13
odt

Tuuma energia

the internal combustion engine. Scottish engineer and inventor William Murdock created a vehicle that was powered by a miniature steam engine. In 1813, the precursors to the steam engine train was built by William Hedly. Between 1800 and 1825 steam powered travel increased. Boats, vehicles, and trains used steam engines. The method of steam production was by burning some substance. Superheated steam was produced in an experiment by Jacob Perkins in 1823. His experiment was called a flash boiler. Steam of this type is later used in nuclear power plants to turn the steam turbine. In 1892, Rudolf Diesel of Germany patented the diesel engine. It operated through fuel ignition that caused highly compressed air to expand against a piston. The diesel engine had a 50% thermal efficiency, and was more efficient than steam engines. From 1880 - 1890's Carl Gustaf Patrik de Laval developed an impulse type of steam turbine. Between 1900 to the present, turbine technology improved.

Füüsika
22 allalaadimist
thumbnail
1
doc

õigekeel, võõrsõnad, jutumärgid, suur ja väike algustäht

Tähtas, uhkelt, varbsein, kõrgkiht, leibkond, leibki, hertsogkond, vaatabki, kündke, sõudke, kärbse, raudse, soodsa, õudse, röntgen, usbekk, Abiturient,absoluutne,abstraktne,absurdne,adekvaatselt,afekt,aferist,afiss,afisi,akadeemik,akrobaat,alfabeet,alkohol,anekdoot,annulleerima,aplodeerima,areen,ar kompott, lillgi, kasski, vattki, ehkki, Kristallselge, metallkonks, parkettpõrand, Ressurss, renessanss, forsseerima, profid, sahariin, professor, hitekt,arhitektuur,arreteerima,asfalt,asfaldi,atentaat,bakalaureus,balansseerima,banaalne,barbaarne,bareljeef,bariton,barjäär,barokne,baseeruma,bestseller,blama Abiturient, absoluutne, abstraktne, afekt, alfabeet, atentaat, barokne, diagramm, diagnoos, daatum, defekt, gigantne, globaalne, grammofon, az,blokaad,bluffima,boheemlane,boiler,botikud,bravuurne,brigadir,brikett,brosüür,daatu,dateerima,defekt,defitsiitne,degenerant,dekadents,deklamatsioon,deklar grimeerima, homogeenne, hospidal, immuunne, intervjuu, karusse

Eesti keel
101 allalaadimist
thumbnail
10
docx

BARRIERS TO DISTRICT HEATING DEVELOPMENT IN SOME EUROPEAN COUNTRIES

As an example, district heating is assessed to be somewhat less competitive in Romania than in the Czech Republic. It follows a description of barriers in the individual countries emphasising the largest barriers. tHE BRITISH ISLES In the United Kingdom (UK), and even more in Ireland, district heating is not really an established phenomenon. Error: Reference source not found shows that residences mostly are heated with gas in the UK, often through a gas boiler for the individual household. Oil is the most common fuel in Irish homes but gas is expanding. The largest problem is district heating distribution (Table I). It is expensive and complicated to build DH networks in already built areas and, at least in the UK, it is not straightforward to obtain a licence for putting district heating pipes into streets. The financing difficulties in the British Isles are primarily due to a fragmented value chain with many contract issues that need to

Inglise keel
1 allalaadimist
thumbnail
7
docx

Äriplaan kohviku taasavamine

Kohvik on mõttekas avada enne suvehooaja algust. Suveks saame kasutada ka maja ees asuvat terrassi, kuhu paigaldada välilauad. Kõne alla tuleb ka tegevuse laiendamine, korraldades välimüüke laatadel ja mitmetel teistel ümbruskonna suveüritustel. Seadmed Kohviku avamiseks on vaja muretseda järgmised seadmed: külmvitriin külmkapp/sügavkülmkapp mikrolaineahi koos grilliga fritüür ja õhupuhasti boiler veemõõtjad elektriarvesti raadio ja televiisor Vaja on muretseda ka hulk väikevahendeid ( pesemis-ja koristusinventar, nõud, presskohvikannud jms.). Tooted ja teenused Kohvikus planeeritakse hakata pakkuma järgmisi tooteid: kohv (filtri- ja presskannukohv), tee, cappuccino ; hind 1 - 2 . karastusjoogid ja õlu ; hind 2.50 klaas, pudel 3 . saiad, pirukad, koogid; hind 0.75 ­ 1 . hamburger; hind 2 .

Majandus
205 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Häälikuõigekirja reeglid

a. kaashäälikuühend, kus kehtib konkreetne reegel dusid - dusside sefid - seffide 3. t kõrvale kirjutatakse tavalisel s, d kõrvale z klatsima, tsekk, tsempion dzemper, pidzaama, dzungel 4. Sulghääliku kirjutamine sõna lõpus oleneb rõhust pankrot - saslõkk *ka siin on tekkinud juba rõhunihked, nii et tuleb lihtsalt teada... 5. Sulghäälik sõna alguses: reegleid pole, tuleb lihtsalt teada! boiler, gabariit, gurmaan garantii- karantiin 6. Heliliste häälikute ja s kirjutusviis põhineb õigel hääldusel, järelikult tuleb õigesti hääldada... Mõned ohtlikud sõnad: ballett - baleriin grimm - grimeerima ümmardama - ümardama varrukas - karikatuur balansseerima - kurseerima dresseerima - fokuseerima *siin läheb vaja iseseisvat tööd ÕS-ga 7

Eesti keel
33 allalaadimist
thumbnail
78
pdf

Merepraktika aruanne: Praktikakoht Victoria I

korrektses mahatulekus trumlilt. Mootori käivitamine 1. Ava kütuseklapp, veendu, et käigukang on neutraalasendis. 2. Kontrolli, et aku pealüliti oleks asendis ON (süütepositsioon). Süttivad akulaadimis- ja õlirõhutuli ja käivitub audiosignaal. 3. Liiguta kiiruse/käigukasti kang maksimaalse kiiruse positsiooni, veendu, et sidur on lahutatud asendis. 4. Sõltuvalt temperatuurist keera starteri lüliti eelsoojendusasendisse ja hoia seda 10-20 sekundit. Seejärel keera starteri lüliti käivitusasendisse. Vabasta lüliti koheselt kui mootor on käivitunud. Signaaltuled ja aku laadimistuled peavad seejärel kustuma. 5. Kui mootor ei käivitu aku tühjenemise tõttu, lülita akulüliti teisele akule ja korda stardiprotseduuri. 6. Kui mootor ei käivitu 15 sekundi jooksul vaatamata sellele, et akud on täis, vabasta lüliti

Merepraktika
284 allalaadimist
thumbnail
62
doc

Energy - põhjalik referaat energiast

the remaining 10 percent of commercial building energy. 10 Picture 2.7 Energy use by type of building 2.5 Industrial and Manufacturing Energy Use The United States is highly industrialized. Industry accounts for about one-third of the energy used in the country. There are many different uses and a variety of different energy sources in the manufacturing sector. One main use is as boiler fuel, which means producing heat that is transferred to the boiler vessel to generate steam or hot water. Another use is as process heating, which is when energy is used directly to raise the temperature of products in the manufacturing process; examples are separating components of crude oil in petroleum refining, drying paint in automobile manufacturing, and cooking packaged foods. Picture 2.8. Major end uses of some common energy sources

Inglise keele foneetika ja...
18 allalaadimist
thumbnail
7
pptx

The Steam Engine

idea on how to use a steam engine to power something with wheels. Alright, but why are they important? Steam engines are veryveryvery important because it was the dominant source of power well into the 20th century. They actually were the moving force behind the Industrial Revolution. So no steam engines = no Industrial Revolution = Middle Ages that last approximately forever, give or take a few days But how do they work? One of the 2 important parts is the boiler which contains water to be boiled. The second important part of a steam engine are the pistons. In James Watt's engine the pistons are moved by condensing water which causes vacuum which is created on both sides of the piston to make it move back and forth. Okay, okay I get the point. The End Used materials http://en.wikipedia.org/wiki/Steam_engine http://et.wikipedia.org/wiki/Aurumasin http:// science.howstuffworks.com/transport/enginesequipment/steam.htm http://inventors.about

Inglise keel
4 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun