Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge

"banaanivabariik" - 11 õppematerjali

banaanivabariik - majandusteoorias kasutatav termin tähistamaks riiki, kus suur osa elanikkonnast elab vaesuses ning põhiline rikkus on koondunud väikesearvulise eliidi (oligarhia) kätte
thumbnail
16
docx

Majanduse abc

· avalik sektor ­ koosneb lisaks keskvalitsusele ka kohalikest omavalitsustest ja mitmetest kasumit mittetaotlevatest organisatsioonidest ning riigiettevõtetest. · avalik tarbimine ­ avaliku sektori ehk valitsuse kulutused, mis on tehtud uue lõpptoodangu või teenuse hankimiseks · avatud majandus ­ majandussüsteem, milles lubatakse tehinguid välismaiste majandussubjektidega B · banaanivabariik ­ majandusteoorias kasutatav termin tähistamaks riiki, kus suur osa elanikkonnast elab vaesuses ning põhiline rikkus on koondunud väikesearvulise eliidi (oligarhia) kätte · bilanss ­ raamatupidamise aruanne, mis kajastab kindla kuupäeva seisuga raamatupidamiskohuslase vara, kohustusi ja omakapitali · brutopalk ­ väljateenitud palk enne maksude maksmist...

Majandus
515 allalaadimist
thumbnail
17
ppt

Riikide arengutase

Riikide jaotamine Lisaks kasutatakse mitmesuguseid nimetusi sarnase majandusstruktuuri või arengulooga riikide kohta, näiteks: · Naftariigid ­ · Istandusriigid - · Aasia tiigrid ­ nii kutsuti 1970ndatel kiiresti arenevaid Kagu-Aasia riike ­ Lõuna-Koread, Singapuri, Taiwani ja Hongkongi. Neis riikides panustati tootmise ümberkorraldamisele ja moderniseerimisele ja nende odavad tooted vallutasid kiiresti maailmaturu. · Banaanivabariik ­ võeti kasutusele eelkõige Kesk-Ameerika riikide kohta, kelle mahajäänud majandus sõltus peamiselt troopiliste puuviljade ekspordist. Nüüd kasutatakse seda nimetust halvustavalt riigi kohta, kelle majandus sõltub mõnest suuremast riigist. ÜHISKONNAGEOGRAAFIA E-KURSUS GÜMNAASIUM...

Geograafia
86 allalaadimist
thumbnail
5
doc

Majanduse alused

homo economicus - majanduslikult ratsionaalselt mõtlev ja käituv mudelinimene, kes tegutseb mingite väga rangelt formuleeritud reeglite piires ratsionaalne majanduslik käitumine - tähendab, et majandussubjektid maksimeerivad kasulikkust mingite kehtestatud piirangute raamides majandussubjekt- Majandussuhetes aktiivselt osaleva füüsilise või juriidilise isiku üldnimetus majanduse kolm põhiküsimust: mida toota?kellele toota?kuidas toota? Erinevad majandussüsteemid: 1)Käsumajandus- majanduslik ratsionaalsus on allutatud mingile poliitilisele ideele 2)nähtamatu käsi- Konkurents, mis hüviste suhtelistes hindades peituva informatsiooni alusel paigutab tootlikud ressursid ühiskonnas efektiivselt 3)robinson crusoe- Tootja ja tarbija ning tootmis-ja tarbimisotsus langevad kokku 4)tavamajandus- majanduslik ratsionaalsus on allutatud mingile uskumusele, veendumusele või tavale võimaliku tootmise piir (VTP) (ka: tootmisvõimaluste rada) -...

Majanduse alused
160 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Majanduslik ebavõrdsus ja vaesus

Üks olulisemaid seoste kogumeid on igas ühiskonnas tootmistegurite ja nende vastavate teguritulude jaotumine ühiskonnaliikmete vahel.Piltlikult võib vaadata seda kui võidujooksu, kus on kiiremad ja aeglasemad jooksjad. Kuna ressursid on piiratud ei jätku hüviseid kõigile võrdselt. Majandusliku seisundi määrab osasaamine algsetest tegurituludest.Algsed tulud ja nende allikad jaotatakse järgnevalt: TOOTMISTEGUR TEGURITULU Töö - Palk Kapital - Intress ja dividendid Maa - Rent Ettevõtlus - Kasum Tulude erinevus tuleneb asjaolust, et tootmistegurid on inimeste vahel väga erinevalt jaotunud.Töö ja palga suhe sõltub: a) inimese oskustest ja teadmistest b) inimese loodusl...

Majandus
55 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Globaliseerumine, majandusorganisatsioonid, ühiskonnad

Reguleerib maailmakaubanduse vastavate lepetega selle liberaliseerimise suunas. IMF- Rahvusvaheline valuutafond. Riikidevahelise koostöö reguleerimine, krediidi võimaldamine liikmesriikidele. NAFTA- Põhja-Ameerika Vabakaubandusassotsiatsioon. Kanada, Mehhiko, USA. Liikmesriikide vaheliste kaubandustõkete puudumine, firmade tegevuse korraldamine. EFTA ehk Euroopa Majanduspiirkond. Euroopa riigid kuuluvad, Euroopa liit ka Norra, Island. Kaupade, isikute teenuste ja kapitali vaba liikumine. ASEAN- Kagu-Aasia Maade Assotsiatsioon. ,,Oma" rahvusvaheliste firmade abistamine ja võõraste tegevuse kontroll. APEC- Aasia-Vaikse Ookeani Majandusliku Koostöö Organisatsioon. Vabakaubanduse ja majanduse arendamine, püütakse energivajaduse valdkondades koostööd teha. Austraalia Hiina Jaapa...

Geograafia
16 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Globaliseerumine, rahvusvahelised organisatsioonid, rahvusvahelised kokkulepped, arengutase, rahvusvahelised ettevõtted

riikide kohta, näiteks: w Naftariigid ­põhiline sissetulek on naftatootmisest tulenev (AÜE, Saudi Araabia jne) w Istandusriigid - põhiline sissetulek on põllumajdnustoodetest (Kuuba) w Aasia tiigrid ­ nii kutsuti 1970ndatel kiiresti arenevaid Kagu-Aasia riike ­ Lõuna- Koread, Singapuri, Taiwani ja Hongkongi. Neis riikides panustati tootmise ümberkorraldamisele ja moderniseerimisele ja nende odavad tooted vallutasid kiiresti maailmaturu. w Banaanivabariik ­ võeti kasutusele eelkõige Kesk-Ameerika riikide kohta, kelle mahajäänud majandus sõltus peamiselt troopiliste puuviljade ekspordist. Nüüd kasutatakse seda nimetust halvustavalt riigi kohta, kelle majandus sõltub mõnest suuremast riigist. RAHVUSVAHELISED ETTEVÕTTED Põlvkond Iseloomulikud tunnused Tegevusvaldkonnad, näited Esimene Sõltusid päritolumaa Kaubandus karusnahkade...

Geograafia
20 allalaadimist
thumbnail
4
docx

10.klassi geograafia KT konspekt

( nt Saudi Araabia, Iraak, Liibüa ) ° Istandusriigid - põhiline tulu istandustest, Kariibi mere piirkond. ( nt Jamaica, Costarica ) ° Aasia Tiigrid - nii kutsuti 1970ndatel kiiresti arenevaid riike: Lõuna ­ Korea, Kagu ­ Aasia piirkond, Taiwan, Singapur. Neis riikides panustati tootmise ümberkorraldamisele ja moderniseerimisele ja nende odavad tooted vallutasid kiiresti maailmaturu. ° Banaanivabariik ­ algselt kasutati banaanivabariigi mõistet Kesk-Ameerika riikide kohta, kelle majandus põhines puuviljakasvatusel ja kes sõltusid majanduslikult USA ettevõtetest. Tänapäeval kasutusel halvustava mõistena vaese ja korruptiivse riigi kohta. ° Inforiigid ­ hästi arenenud põhja riigid. ( nt Lääne ­ Euroopa, Põhja ­ Ameerika, Jaapan ) II Agraar-, industriaal- ja infoühiskonna rahvastiku, asustuse, majanduse ning selle ruumilise korralduse iseloomustamine. 1. Agraarühiskond...

Globaliseeruv maailm
33 allalaadimist
thumbnail
36
docx

Majandus

moel  avalik sektor – koosneb lisaks keskvalitsusele ka kohalikest omavalitsustest ja mitmetest kasumit mittetaotlevatest organisatsioonidest ning riigiettevõtetest.  avalik tarbimine – avaliku sektori ehk valitsuse kulutused, mis on tehtud uue lõpptoodangu või -teenuse hankimiseks  avatud majandus – majandussüsteem, milles lubatakse tehinguid välismaiste majandussubjektidega B  banaanivabariik – majandusteoorias kasutatav termin tähistamaks riiki, kus suur osa elanikkonnast elab vaesuses ning põhiline rikkus on koondunud väikesearvulise eliidi (oligarhia) kätte  bilanss – raamatupidamise aruanne, mis kajastab kindla kuupäeva seisuga raamatupidamiskohuslase vara, kohustusi ja omakapitali  brutopalk – väljateenitud palk enne maksude maksmist  börs – organiseeritud kauplemissüsteem, mis pakub võimalikult efektiivset, mugavat...

Pangandus
33 allalaadimist
thumbnail
6
doc

Tulude jaotus ühiskonnas konspekt

TULUDE JAOTUS ÜHISKONNAS, EBAVÕRDSUS Majandusliku ebavõrdsuse põhjused: - ebavõrdsus töötuludes - ebavõrdsus maa ja kapitali omanduses - ebavõrdsus kasumis, intressis ja renditulus Tulu – raha või naturaalne hüve, mida inimene saab teatud aja jooksul. Hüvede juurdevool. Mõõdetakse rahas ajaühiku kohta. Rikkus – kapital ehk vara, mida mõõdetakse rahas teatud kindlal ajahetkel. Jaotub: 1)füüsiline vara – maa, hooned jne. 2)finantskapital – sularaha, pangahoiused, väärtpaberid Ressursid või tootmistegurid ja nendelt saadav tululiik: 1)töö – töötasu 2)kapital – intress (%-des), dividend 3)maa, kinnisvara – rent 4)ettevõtlus – kasum EBAVÕRDSUSE MÕÕTMINE Inimesed jaotatakse tulude suuruse alusel kas kümnesse või viide tulugruppi. Esimesse gruppi kuuluvad kõige vaesemad ja viimasesse kõige rikkamad. Banaanivabariik – riik, kus suur osa elanikko...

Majandus
16 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Makroökonoomika eksam

1) Esialgu rahaturu, kaubaturu tasakaal. Tegemist on fikseeritud vahetuskursiga ning tahetakse rakendada rahapoliitikat. 2) LM-kõver nihkub vasakule, kuna rahapakkumist vähendatakse. Raha väheneb ning raha muutub kallimaks. Intressimäärad lähevad ülesse. Varsti nihkub aga tagasi paremale keskpanga tegevuse tõttu, et kurssi säilitada. Fikseeritud kursi raames on rahapoliitika võimetu ja majandus üldiselt paremaks ei lähe. 4. Banaanivabariik on väike avatud majandusega riik, mis kasutab ujuvat vahetuskurssi ning ei piira kapitali rahvusvahelist liikumist. Samal ajal on tööpuudus muutunud väga kõrgeks ja on tekkinud vajadust majanduskasvu toetava majanduspoliitika elluviimiseks. Selgita, missugust majanduspoliitikat peaks kasutama ja näita ära selle poliitika eeldatav mõju majandusele. Majanduspoliitikast peaks kasutama ujuva vahetuskursi korral monetaar-ehk rahapoliitikat. Raha...

Makroökonoomika
52 allalaadimist
thumbnail
4
rtf

Geograafia mõisted

SKT sisemajanduse kogutoodang RKT rahvamajanduse kogutulu Inimarengu indeks- inimese keskmine eluiga, harituse ja majanduse arengutase ÜRO jaotus inimarengute põhjal: 1)väga kõrge inimarenguga riigid 2)kõrge inimarenguga riigid (Eesti) 3)keskmise inimarenguga riigid 4)madala inimarenguga riigid Banaanivabariik vähem arenenud riigid väikese pindala ja rahvaarvuga istandusriigid. Arenenud riigi põhja-ameerika, austraalia, euroopa. Põhjariigid Arengumaad Aafrika. Lõunariigid Inimajaloo 3 ajastust: 1)agaarühiskond (põllumajandus) 2)tööstusühiskond (industriaalajastu) 3)infoühiskond (infoajastu) Agaarühiskond Rõhk tootmises kvaliteedil, primaarsektori domineerimine, õiguslik kaitsetus, sotsiaalne kihistumine, paikne...

Geograafia
4 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun