Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge

Kategooria arhiivihaldus - 12 õppematerjali

Haldus >> Arhiivihaldus
arhiivihaldus - dokumentide haldamise tegevused, mille hulka kuuluvad säilitustähtaja määramine, säilitamine, hävitamiseks eraldamine, arhiivi üleandmiseks korrastamine ja kirjeldamine (tegevusala, mis käsitleb dokumentide säilitamist, kogumist, juurdepääsu tagamist.
thumbnail
10
doc

Inimressursi analüüs Selveri näitel.

INIMRESSURSSIDE JUHTIMINE xxxxxx SELVERI NÄITEL Analüüs 2012 Igapäevases juhtimises räägime esmajoones inimeste juhtimisest, sest see on konkreetne tegevus, millega juhid on seotud päevast-päeva. Inimressursi juhtimisel on tähelepanu keskpunktis inimeste juhtimise töö üldine organiseerimine ja selle ressursi tõhus kasutamine. Igal ressursil on oma erijooned. Inimressursi all peame peaasjalikult silmas organisatsiooni töötajaid. Selle ressursi muudab eriliseks see, et indiviidid (töötajad) on ühtaegu ka organisatsiooni üks peamisi huvirühmi (klientide, omanike ja avalikkuse kõrval). Inimest saab käsitleda kõige olulisema ressursina organisatsioonis.Inimeste tulemuslik juhtimine nõuab juhilt nii strateegilise terviku nägemise oskust kui ka oskust hakkama saada iga töötajaga eraldi, arvestades tema tundeid, soove, huve ja võimeid. Edukate organisatsioonide analüüsimine jõuab pidevalt ühele...

Arhiivihaldus
135 allalaadimist
thumbnail
9
docx

Tulemustasud ja nende mõju töötaja töösooritusele

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Majandusteaduskond Ärikorralduse instituut Organisatsiooni ja juhtimise õppetool Tulemustasud ja nende mõju töötaja töösooritusele Ainetöö õppeaines "Inimressursi juhtimine" Tallinn 2017 ÜLEVAADE ORGANISATSIOONIST Antud töös käsitletavaks ettevõtteks on AS Konesko. Konesko on 1992. aasta lõpus loodud Eesti erakapitalil põhinev ettevõte, mille põhitegevusalaks oli algselt teenustööna elektrimootorite staatorite mähkimine. Algusaastetel toimus ettevõtte tootmistegevus Tallinnas. Tegevuse oluline laienemine algas 2003.aastal, kui pikaaegne koostööpartner KCI Konecranes OY otsustas lõpetada mootorite valmistamise Soomes ning siirdada mootorite tootmine tervikuna Eestisse. 2013.a lõpust on AS Konesko aktsionäride ringi kaasatud 49% osalusega ka Konecranes Finance OY. Alates 2004. a suvest asub firma mootoritehas...

Arhiivihaldus
4 allalaadimist
thumbnail
15
pptx

Digitaalse info hoidmine CD-Ril

Digitaalse info hoidmine CD Ril Optiliste andmekandjate perekond CDROM ­ Compact Disc Read Only Memory CDR Compact Disc Recordable CDRW ­ Compact Disc ReWritable DVDROM ­ CDROMi analoog DVDR, DVD+R ­ DCRi analoog DVDRAM, DVDRW, DVD+RW ­ korduvkirjutatavad DVD, CDRW analoog MO Compact Disc MagnetoOptical Optiliste andmekandjate kasutamine digitaalse info säilitamiseks ja arhiveerimiseks Igapäevaste varukoopiate tegemisel omab tooriku kvaliteet ja salvestamise protsess suurt tähtsust. Tehnoloogia praegusel arenguetapil tuleb lugeda kõige sobivamaks autonoomseks digitaalse info säilitamise meediumik ühekordseks salvestamiseks mõeldud CDRi. DVD mahutab lgikaudu seitse korda rohkem infot kui CD. Rahvusarhiiv ei soovita andmete arhiveerimiseks kasutada DVDsid. Soovitused: 1. SOOVITUS: Planeerige digitaalse info arhiveerimist Arhiveerimine= info korrastamine + selle kirjeldamine Planeerimist tuleks alustada info hul...

Arhiivihaldus
9 allalaadimist
thumbnail
7
odp

Digitaalarhiivindus

Digitaalarhiivindus Maarja Laanem TK 12 Mis see on? Elektrooniline dokumentide arhiveerimise infosüsteem Uus viis tagada info turvaline säilivus ja taaskasutatavus kogu säilitusperioodi jooksul Digiarhiveerimine hakkas Eestis laialdasemalt levima 2010. aastast. Mis see on? Elektrooniline dokumentide arhiveerimise infosüsteem Uus viis tagada info turvaline säilivus ja taaskasutatavus kogu säilitusperioodi jooksul Digiarhiveerimine hakkas Eestis laialdasemalt levima 2010. aastast. Digitaalarhiivi infosüsteem haldab: Säilitatavaid faile ja andmekandjaid Digitaalarhiivi inimesi ja protsesse Digitaalse arhiveerimise märksõnad Kiire otsingusüsteem Online ligipääs 24/7 Suur turvalisus Kasutusmugavuse kasv Juhtidel hea ülevaade kõigest Eelised traditsioonilise arhiveerimise ees Säästab aega Säästab investeeringui...

Arhiivihaldus
6 allalaadimist
thumbnail
6
odt

Kirjade esitlusvormi elemendid

Aadress- on sideandmed, et kiri jõuaks adresaadini: Postiaadress, kui kiri saadetakse posti teel. 1. riigisisene Hr Kaido Keerutaja OÜ Kallur Vabaduse 4 54565 PÄRNU 2. rahvusvaheline 76 Golden Street London EG 1 34H ENGLAND 3. Postiettevõtte teenuse puhul Nimekast nr 3 Tallinna Peapostkontor 10001 TALLINN 4. e-posti aadress, kui kiri saadetakse e-postiga Epost: sekr@sekr.ee 5. Faksi aadress, kui kiri saadetakse faksiga Faks 654 5656 Faks 6556 5657 Rah...

Arhiivihaldus
8 allalaadimist
thumbnail
14
doc

Asjaajamiskorra analüüs

Asjaajamiskorra (edaspidi: kord) eesmärgiks on määratleda XXX (edaspidi: asutus) dokumendihalduse üldised põhimõtted ning vorminõuded. Asjaajamiskorras käsitletakse dokumentide vormistamist, töötlemist, registreerimist, edastamist ja süstematiseerimist ning reguleeritakse: 1. haldusdokumentide koostamise, kooskõlastamise ja allakirjutamise protseduur; 2. dokumendiringluse korraldamine asutuses alates dokumendi asutusse saabumisest või koostamisest kuni väljasaatmiseni või toimikusse paigutamiseni; 3. dokumentide ettevalmistamine säilitamiseks; 4. asjaajamise üleandmine töötajaga töölepingu muutumisel või lõpetamisel. Antud korraga tagatakse ühtne ja korrektne dokumendihaldus asutuses. Kord kehtib kõigis asutuse struktuuriüksustes. Korra täitmise eest vastutavad kõik asutuse töötajad, kes puutuvad kokku dokumentide ringluse ja haldusega. Asjaajam...

Arhiivihaldus
46 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Dokumenditöö: blankett asutusele saatmiseks

NÕMME LINNAOSA VALITSUS OO Maarika Mägi Teie: 2-7/56 Avalik Amet Rakvere mnt 37 4432 JÕGEVA Meie: 13.12.2013 nr 6.-3/48 Pretensiooni esitamine Austatud juhataja AS Sajandivahetus teatab, et Teie firmale 30. novembril toimetatud defektiga kaup asendatakse täielikult AS Sajandivahetus kuludest ning toimetatakse Teieni esimesel võimalusel. Kaup sai kahjustusi autojuhi ebaprofessionaalse käitumise tõttu kaupa transportides ja seda maha laadides. AS Sajandivahetus vabandab Teile põhjustatud ebamugavuste pärast. Lugupidamisega Marie Rahnu tegevdirektor Tallinna tee 45 Telefon 70865654 Arveld...

Arhiivihaldus
9 allalaadimist
thumbnail
8
rtf

Riik ja õigus

tegevus haldusakti menetlused(erinevad load: relvaluba)  toimingu sooritamisel  kui on tegemist karistamisega ei ole tegemist enam haldusmenetlusega 1. Õiguste kaitse- peab lähtuma vastavalt seadusele 2. proportsionaalsus- parim viis eesmärgi saamise, leebed. 3. Kaalutlusõigus -on volitatud tegema otsuse, kuid ei tee seda, tooma välja põhjendused, valima meetmed mis toimiksid. Vormivabadus ja eesmärgipärasus menetlus tuleb läbi viia lihtsalt, kiirelt ja vältides üleliigseid kulutusi ja ebameeldivusi. vormivabadus tähendab haldusorgani jaoks võimalust kasutada mistahes shtlemisvormi, kui menetlusosaline suudab sel viisil edastatud teavet vastu võtta. Uurimispõhimõte kohustab haldusorg ise väla selgitama ja koguda tõendeid Avalikkus...

Arhiivihaldus
13 allalaadimist
thumbnail
28
docx

Kvaliteediinnovatsiooni auhind

TARTU ÜLIKOOL Pärnu kolledž Turismiosakond Anu Uusmaa TDJ15 KVALITEEDIINNOVATSIOONI AUHIND Seminaritöö Juhendaja: dotsent Heli Tooman Pärnu 2015 SISUKORD Sissejuhatus.......................................................................................................................3 1. KVALITEEDIINNOVATSIOONI AUHIND................................................................4 1.1. Kvaliteediinnovatsiooni auhinna tutvustus.............................................................4 2. EESTLASTE EDULOOD KVALITEEDIINNOVATSIOONI KONKURSIL.............8 2.1. 2010 – esimese osalemisaastaga kolm võidutiitlit..................................................8 Kokkuvõte.......................................................................................................................12 Viidatud allik...

Arhiivihaldus
10 allalaadimist
thumbnail
6
docx

DOKUMENTATSIOONI KORDAMISKÜSIMUSED ARVESTUSEKS

Dokumendihalduse korralduse eesmärk- on tagada väärtuslikku teavet tagavate dokumentide säilimine ning kättesaadavus 2. Valdkonna põhimõisted: dokumendihaldus- tegevused dokumendisüsteemi loomiseks ja haldamiseks; dokumentide koostamiseks ning dokumentide hõlmamiseks ja nende elukäigu haldamiseks dokument- mistahes teabekandjale jäädvustatud teave, mis on loodud või saadud asutuse või isiku tegevuse käigus ning mille sisu, vorm ja struktuur on küllaldane faktide või tegevuse tõendamiseks. arhivaal- dokument või teavik, mida säilitatakse kestvalt tema väärtuse tõttu isikule, organisatsioonile või ühiskonnale. dokumendi elukäik- protsess, mis algab dokumendi loomisega ja lõpeb selle hävitamisega või jätkub püsiva säilitamisega arhiivis dokumendisüsteem - ­ isikute, dokumentide,...

Arhiivihaldus
11 allalaadimist
thumbnail
9
docx

Asjaajamine eesti keeles. Terminid

Terminid Ainedidaktika - vastava aine õpetamisõpetus ehk õpetamisoskus. Ainekava - iga õppeaine kohta koostab vastutav õppejõud ainekava, mille kinnitab programmijuht; sisaldab aine konkreetse toimumisega seonduvat informatsiooni (õppejõud; loengute, praktikumide ja iseseisva töö hulk; iseseisvate tööde loetelu ja juhend nende tegemiseks; eksamile või arvestusele pääsemise tingimused jpm). Ainekava koosneb järgmistest punktidest: vastava aine rõhuasetused, õpetamise põhimõtted, taotletavad õpitulemused ja õppesisu. Ajurünnak - aktiivõppe meetod, rühmatöö vorm, ideede genereerimise meetod, mille töötas välja 1950-ndatel a-tel Alex Osborne. Aktiivõpe - õppetöö vorm, kus õppurid ise osalevad aktiivselt õppeprotsessis. Andragoogika - (andras=täiskasvanu) täiskasvanupedagoogika; õpetus täiskasvanute õppimisest ja õpetamisest. Arengukava - on nägemus haridusasutuse põhi-, täiend- ja abistavate tegevuste are...

Arhiivihaldus
7 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Ametikiri

AS SULEPADI Toominga 68 10235 Tallinn Telefon 5623 0120 info@sulepadi.ee Juku Ilves AS Nipi info@nipi.ee 03.11.2017 nr 6-3/147 Kahju hüvitamine Lugupeetud tegevdirektor Saime kätte tellitud padjad. Kotid, millesse padjad olid pakitud, said transportimisel kahjustada. 200-st padjast on 10 muutunud kasutuskõlbmatuks ja neid pole võimalik müüa. Saadame kahjustatud padjad tagasi ja palume need asendada uutega nii kiiresti kui võimalik. Austusega (allkirjastatud digitaalselt) Siiri Udusulg tegevdirektor Lisa: Ekspertiisiakt 03.11.2017 1 lehel Melita Škljar 5686 3251 melitaskljar@gmail.com ...

Arhiivihaldus
10 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun