Kategoorias pedagoogika leiti 9 faili

Pedagoogika >> Pedagoogika
ÕPETAMINE JA JUHENDAMINE
2
odt

ÕPETAMINE JA JUHENDAMINE

ÕPETAJA ROLL Väga oluline lähtuda aspektist, et õpetaja ei ole ainuke tark inimene, ning õpetada tuginedes õppija teadmistele. Seos õppestrateegiaga Oluline kasutada erinevaid meetodeid, kuna õppijate oskused, kogemused, teadmised on erineval tasemel. Õpetaja peab omama kannatlikust, olema ``kuulaja rollis``, olema...

Pedagoogika - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
21 allalaadimist
Erivajadustega laps tavakoolis-sotsiaalne võimekus ja väärtuskasvatus
6
docx

Erivajadustega laps tavakoolis: sotsiaalne võimekus ja väärtuskasvatus

Loovtöö Erivajadustega laps tavakoolis: sotsiaalne võimekus ja väärtuskasvatus 2012 Tõenäoliselt on raske kahelda väites, et jätkusuutlikus ja turvalises ühiskonnas on hoolivus, sallivus ja koostöövalmidus vajalikud väärtused ja hoiakud. Võtmeküsimus on, kuidas saavutada see, et nee...

Pedagoogika - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
37 allalaadimist
Pedagoogiline psühholoogia eksam
13
docx

Pedagoogiline psühholoogia eksam

Õppimise mõiste. Õppimine on keeruline pedagoogiline protsess. Peaaegu 2000 aastat on valitsenud arvamus, et õppimine toob inimeses esile kaasasündinud ideed. Õppimine on võime, mis on evolutsiooni käigus loomadel ja inimestel kujunenud kohanemiskes keskkonnaga. Tänapäeval defineeritakse õppimist kui suhteliselt püsivat muutust potensiaalses käitumises, mis tekib praktilise kogemuse vahen...

Pedagoogika - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
198 allalaadimist
Avahooldus ja asutusehooldus
2
docx

Avahooldus ja asutusehooldus

AVA- JA ASUTUSEHOOLDUS Avahoolduse eesmärk on klientide tervise ja heaolu parandamine läbi nende toimetuleku kodudes ja kogukonnas. Lihtsamalt öeldes on avahooldus süsteem, mis aitab inimestel (sh ka lastel), kellel on hoolekande- või sotsiaalprobleemid, jääda oma koju, et osutada isikule kodustes tingimustes pakutavaid teenuseid, mis aitavad tal igapäevaelu vajadusi rahuldada (sh ka nõustamine ja juhenda...

Pedagoogika - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
17 allalaadimist
Seisuslik haridus keskajal
13
doc

Seisuslik haridus keskajal

Tartu Ülikool Haridusteaduskond SEISUSLIK HARIDUS KESKAJAL Referaat Juhendaja Karmen Trasberg Tartu 2011 1 Sisukord Sisukord...

Pedagoogika - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
25 allalaadimist
Hariduskorraldus kontrolltöö
7
doc

Hariduskorraldus kontrolltöö

Kodune Kontrolltöö Palun analüüsige elitaarse hariduse põhimõtteid ning nende rakendumist eesti haridussüsteemis. Elitaarse hariduse põhimõte on valida välja võimekad lapsed ning võimaldada valitutele maksimaalne võimetekohane areng. Elitaarsus egalitaarses Eestis väljendub erakoolide ja eliitkoolide näol. Eliitkoolid põhjustavad sotsiaalset kihistumist ja eliidi ja n...

Pedagoogika - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
53 allalaadimist
Erivajadustega õppija essee
2
docx

Erivajadustega õppija essee

Ma ei suhtu kunagi erivajadustega inimestesse eemaletõukavalt ega kuidagi eriti teisiti, kui tavalistesse ­ tervetesse inimestesse. See, et inimesel on puue ei tähenda, et ta ei oleks inimene ja ei vääriks meie austust. Muidugi on kurb vaadata, kui näen linnapeal inimesi, kes ei saa endaga ise hakkama kuid ega minu haletsemine ei aita, vaid võib olla muudab minu oleks teise inimese kuidagi negatiivseks...

Pedagoogika - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
20 allalaadimist
Väljaspool lasteaia territooriumi liikumise juhend
9
doc

Väljaspool lasteaia territooriumi liikumise juhend

Väljaspool lasteaia territooriumi liikumise juhend Õppekäik ja väljasõit lastega algavad selle hoolika planeerimisega. Sisuka programmi kõrval on väga oluline pöörata tähelepanu ka selle turvalisusele. Kõigi muude praktiliste ülesannete kõrval (bussi tellimine, programmi koostamine jne) tuleks enne teele asumist analüüsida ka sellega kaasnevaid turvalisuse riske ja läbi mõelda kuidas tegutseda võimalike õnnet...

Pedagoogika -
6 allalaadimist
Kunstiteraapia
11
docx

Kunstiteraapia

TARTU ÜLIKOOL SOTSIAAL ­ JA HARIDUSTEADUSKOND ERIPEDAGOOGIKA KUNSTITERAAPIA Referaat Juhendaja: Ants Reinmaa Tartu 2011 Sissejuhatus Loovtöö eesmärgiks on tutvustada kunstiteraapiat ja selle kasutusvõimalusi erivajadustega laste arendamisel. Valisin selle teema lähtudes oma isiklikust huvist kunstiteraapia vastu. Kuna kunst ja loovus on minu elu l...

Pedagoogika - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
49 allalaadimist