Kategoorias geodeesia leiti 18 faili

Geograafia >> Geodeesia
geodeesia on teadus Maa ning selle pinna osade kuju ja suuruse määramisest, seejuures kasutatavatest mõõtmismeetoditest, mõõtmistulemuste matemaatilisest töötlemisest ning maapinnaosade mõõtkavalisest kujutamisest digiaalselt või paberkandjal kaartide, plaanide ja profiilidena. Geodeesia on teadusharu, mis vaatluste ja mõõtmiste tulemusena määrab terve maakera kuju ja suuruse, objektide täpsed asukohad, aga ka raskusjõu väärtused ja selle muutused ajas.
Geodeesia kordamismaterjal eksamiks
2
pdf

Geodeesia kordamismaterjal eksamiks

Riigi geodeetilise võrgu jagunemine. I ja II klassi võrguks ja tihendusvõrguks, Nivelleerimise I, II ja III klassi võrguks, Gravimeetriliseks I, II ja III klassi võrguks, Mareograafiliseks võrguks. 2. Horisontaalid Horisontaal on mõtteline joon, mille kõik punktid asuvad ühesugusel kõrgusel. Järjestikku asuvate samakõrgusjoonte kõrguste erinevus on ühesuurune, seda nimetatakse reljeefi lõikevahek...

Geodeesia - Tallinna Tehnikakõrgkool
289 allalaadimist
Kinnise käigu arvutus ja tabel-Geodeesia
3
docx

Kinnise käigu arvutus ja tabel. Geodeesia

____ Koor pare Direk dinaa m___ tsioon Tabel tide Koor __po i inurg Joone juurd dinaa PT olsed nurga ad e. pikku did PT ekas nurga...

Geodeesia - Tallinna Tehnikakõrgkool
230 allalaadimist
Geodeesia
16
doc

Geodeesia

Millised on geodeesia harud? Selgita Topograafia- väiksemate maa-alade kohta koostatud suure mõõtkavaline kujutis; plaan on koostatud ortogonaalprojektsioonis, mis tähendab, et ei ole arvestatud maapinna kumerusega (1:100; 1:500; 1:1000); plaani mõõtkava on igas tema punktis õige. Plaani peal on ainult kujutatud tasapinnaliste ristkoordinaatide võrgustik. Topograafilisel plaanil antud maast...

Geodeesia - Tallinna Tehnikakõrgkool
431 allalaadimist
Geodeesia mõõtkavade testi kordamisküsimused ja vastused
2
docx

Geodeesia mõõtkavade testi kordamisküsimused ja vastused

Mis on mõõtkava, arv-, põik-, selgitav ja joonmõõtkava? Arvmõõtkava - Mõõtkava numbriline väljendus on arvmõõtkava, see on murd, mille lugejas on 1. Nt D/S=1/M. Arvmõõtkava 1/500, tähendab, et 1 cm plaanil vastab 500 cm (5 m) tegelikkuses. Põikmõõtkava ­ Täpsuse suurendamiseks konstrueeritakse lisaks joonmõõtkavale ka põikmõõtkava. Põikmõõtkaval jagavad paralleelsed jooned aluse kümne...

Geodeesia - Tallinna Tehnikakõrgkool
145 allalaadimist
Horisontaalide konstrueerimine TTK I kursus geodeesia
0
png

Horisontaalide konstrueerimine TTK I kursus geodeesia

Tegemist on selgitava pildiga, mis sisaldab arvutus näidet (horisontaalide interpoleerimine), plaanilist näidet ning arvestatud tööd. Juurde panin ka mõne selgitava lause. Lisainfo: Pilt on png failina avatav paintis, photoshopis või mõnes muus pildifaili lugejas. Töö on esitatud aastal 2012 kevad semestri ajal. Töö on teostanud I kursuse TTK tudeng...

Geodeesia - Tallinna Tehnikakõrgkool
202 allalaadimist
Nivelleerimiskäik
4
docx

Nivelleerimiskäik

05.2011 Instrument niveliir Töö algus 00.00 llmastik päikseline Töö lõpp 00.00 Temperatuur 25...

Geodeesia - Tallinna Tehnikakõrgkool
178 allalaadimist
Joone mõõtmise täpsus ning parandid
2
rtf

Joone mõõtmise täpsus ning parandid

Joone pikkust mõõdeti keskmistes tingimustes 2 korda ja saadi järgmised tulemused D1 = 174,02 + 0,jrk nr m ja D2 = 174,00 + 0,jrk nr m (nt jrk 15 siis D1=174,17). Hinnata mõõtmiste kvaliteeti ja leida joone tõenäolisim väärtus. Lahendus: Antud: D1=174,02 + 0,13 = 174,21 m D2 = 174,00 + 0,13 = 174,13 m Leida: D ja ka...

Geodeesia - Tallinna Tehnikakõrgkool
69 allalaadimist
Nivelleerimine kahe horisondiga
2
pdf

Nivelleerimine kahe horisondiga

13.09.2011 Töö jaamas- nivelleerimine kahe horisondiga...

Geodeesia - Tallinna Tehnikakõrgkool
73 allalaadimist
Elektrontahhümeetrite areng läbi aja
10
pdf

Elektrontahhümeetrite areng läbi aja.

Siim Nugis, Jaago Kajalainen, Mirko Oja ELEKTRONTAHHÜMEETRITE ARENG LÄBI AJA REFERAAT Õppeaines: ÜLDGEODEESIA Ehitusteaduskond Õpperühm:TEI-11 Juhendaja: Katrin Uueküla Tallinn 2011 SISUKORD 1 MÕISTE...

Geodeesia - Tallinna Tehnikakõrgkool
49 allalaadimist
Elektrontahhümeetrite areng läbi aja
16
pptx

Elektrontahhümeetrite areng läbi aja.

Siim Nugis, Jaago Kajalainen, Mirko Oja Mõiste Tahhümeetria (kiirmõõtmine) on sisuliselt teodoliitmõõdistamise täiustatud variant, kus välitööde käigus mõõdetakse bussooliga magnetilised suunad ja niikaugusmõõturiga joonepikkused. Tahhümeetriline mõõdistamisviis hakkas levima 19. sajandi lõppkümnenditel. Elektrontahhü...

Geodeesia - Tallinna Tehnikakõrgkool
25 allalaadimist
Kinnise teodoliitkäigu tabel
3
docx

Kinnise teodoliitkäigu tabel

_____ Koor Direk dinaa ____p tsioon Tabeli Koor oolse tide i nurga Joone dinaa PT d juurd nurga d e. pikku did PT nurg...

Geodeesia - Tallinna Tehnikakõrgkool
234 allalaadimist
Joone mõõtmise täpsus
2
docx

Joone mõõtmise täpsus

Antud: D1=174,02 + 0,84 = 174,86 m D2 = 174,00 + 0,84 = 174,84m Leida: D ja 1 N 1 2000 d = D1 - D2 ( D1 + D2 ) D= 2 Vastus:Tõenäolisim väärtus on D = 174,38 m ning mõõtmistekvaliteet jääb lubatud piiridesse. 2. Antud: D = 415,00 + 0,84 = 415,84 v = 2,3o t = + 32 oC lk = -14 mm Dk = 20 mm t0 = + 20 oC = 0,0000125 Leida: Dv,...

Geodeesia - Tallinna Tehnikakõrgkool
30 allalaadimist
Kinnise käigu arvutus tabel ja valemid
3
docx

Kinnise käigu arvutus,tabel ja valemid

____ Koor pare Direk dinaa m___ tsioon Tabel tide Koor __po i inurg Joone juurd dinaa PT olsed Nurg ad e. pikku did PT ekas nurga ad...

Geodeesia - Tallinna Tehnikakõrgkool
147 allalaadimist
Kinnise käigu arvutus
2
doc

Kinnise käigu arvutus

KINNISE KÄIGU ARVUTUS ____parem_____poolsed Tabelinurg Koordinaatide juurdekasvud Direktsiooni Joone nurgad...

Geodeesia - Tallinna Tehnikakõrgkool
130 allalaadimist
Mkm nõuded
4
doc

Mkm nõuded

Geodeetiliste tööde aruanne koosneb järgmistest osadest: 1) tellija lähteülesanne, kui töö kohta on kohaldatud erinõudeid; 2) seletuskiri; 3) objekti asukoha skeem koos mõõdistusala äranäitamisega; 4) geodeetilise mõõdistamisvõrgu skeem (võimalusel ühildatakse objekti asukoha skeemiga); 5) mõõdistamisvõrgu arvutust...

Geodeesia - Tallinna Tehnikakõrgkool
36 allalaadimist
Kahe reeperi vahelise nivelleerimiskäigu arvutamine-Tabel
2
doc

Kahe reeperi vahelise nivelleerimiskäigu arvutamine. Tabel

01.2012 Instrument Töö algus llmastik Töö lõpp Temperatuur Keskmised Latipunkti...

Geodeesia - Tallinna Tehnikakõrgkool
97 allalaadimist
Kinnise käigu tabel- arvutus
2
doc

Kinnise käigu tabel + arvutus

KINNISE KÄIGU ARVUTUS ____parem_____poolsed Tabelinurg Koordinaatide juurdekasvud Direktsiooni Joone nurgad nurgad ad e....

Geodeesia - Tallinna Tehnikakõrgkool
130 allalaadimist
Kahe reeperi vahelise nivelleerimiskäigu arvutamine
3
docx

Kahe reeperi vahelise nivelleerimiskäigu arvutamine.

Kahe reeperi vahelise nivelleerimis käigu Töö nimetus arvutamine Kuupäev 06.02.2012 Instrument Niveliir Töö algus 00.00 llmastik Päikseline Töö lõpp 00.00 Temperatuur 20,1 0C...

Geodeesia - Tallinna Tehnikakõrgkool
79 allalaadimist