Kategoorias arhiivihaldus leiti 10 faili

Haldus >> Arhiivihaldus
arhiivihaldus - dokumentide haldamise tegevused, mille hulka kuuluvad säilitustähtaja määramine, säilitamine, hävitamiseks eraldamine, arhiivi üleandmiseks korrastamine ja kirjeldamine (tegevusala, mis käsitleb dokumentide säilitamist, kogumist, juurdepääsu tagamist.
Inimressursi analüüs Selveri näitel
10
doc

Inimressursi analüüs Selveri näitel.

INIMRESSURSSIDE JUHTIMINE xxxxxx SELVERI NÄITEL Analüüs 2012 Igapäevases juhtimises räägime esmajoones inimeste juhtimisest, sest see on konkreetne tegevus, millega juhid on seotud päevast-päeva. Inimressursi juhtimisel on tähelepanu keskpunktis inimeste juhtimise töö üldine organiseerimine ja selle ressursi tõhus kasutamine. Igal ressursil on oma erijooned....

Arhiivihaldus -
107 allalaadimist
Tulemustasud ja nende mõju töötaja töösooritusele
docx

Tulemustasud ja nende mõju töötaja töösooritusele

Inimressursside juhtimine referaat - tulemustasud ja nende mõju töötaja töösooritusele...

Arhiivihaldus - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
2 allalaadimist
Digitaalse info hoidmine CD-Ril
15
pptx

Digitaalse info hoidmine CD-Ril

Digitaalse info hoidmine CD Ril Optiliste andmekandjate perekond CDROM ­ Compact Disc Read Only Memory CDR Compact Disc Recordable CDRW ­ Compact Disc ReWritable DVDROM ­ CDROMi analoog DVDR, DVD+R ­ DCRi analoog DVDRAM, DVDRW, DVD+RW ­ korduvkirjutatavad DVD, CDRW analoog MO Compact Disc MagnetoOptical Optiliste andmekandjate kasutamine digitaalse info säilitamiseks ja arhivee...

Arhiivihaldus - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
9 allalaadimist
Digitaalarhiivindus
7
odp

Digitaalarhiivindus

Digitaalarhiivindus Maarja Laanem TK 12 Mis see on? Elektrooniline dokumentide arhiveerimise infosüsteem Uus viis tagada info turvaline säilivus ja taaskasutatavus kogu säilitusperioodi jooksul Digiarhiveerimine hakkas Eestis laialdasemalt levima 2010. aastast. Mis see on? Elektrooniline dokumentide arhiveerimise infosüsteem...

Arhiivihaldus - Kutsekool
6 allalaadimist
Asjaajamiskorra analüüs
14
doc

Asjaajamiskorra analüüs

Asjaajamiskorra (edaspidi: kord) eesmärgiks on määratleda XXX (edaspidi: asutus) dokumendihalduse üldised põhimõtted ning vorminõuded. Asjaajamiskorras käsitletakse dokumentide vormistamist, töötlemist, registreerimist, edastamist ja süstematiseerimist ning reguleeritakse: 1. haldusdokumentide koostamise, kooskõlastamise ja allakir...

Arhiivihaldus - Kutsekool
41 allalaadimist
Dokumenditöö-blankett asutusele saatmiseks
2
doc

Dokumenditöö: blankett asutusele saatmiseks

NÕMME LINNAOSA VALITSUS OO Maarika Mägi Teie: 2-756 Avalik Amet Rakvere mnt 37 4432 JÕGEVA Meie: 13.12.2013 nr 6.-348 Pretensiooni esitamine Austatud juhataja AS Sajandivahet...

Arhiivihaldus - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
6 allalaadimist
Riik ja õigus
8
rtf

Riik ja õigus

Haldus- riigi ja kohalikomavalitsus ülesannete täitmine Vabariigi valitsuse seadus Haldusmenetlus  eesmärgiga hoida ära rikkumised(ennetada)  haldusorg. tegevus haldusakti menetlused(erinevad load: relvaluba)  toimingu sooritamisel  kui on tegemist karistamisega ei ole tegemist enam haldusmenetlusega 1. Õiguste kaitse- peab lähtuma vastavalt seadusele 2. proportsionaalsus- parim viis eesmärgi saami...

Arhiivihaldus -
8 allalaadimist
Kvaliteediinnovatsiooni auhind
28
docx

Kvaliteediinnovatsiooni auhind

TARTU ÜLIKOOL Pärnu kolledž Turismiosakond Anu Uusmaa TDJ15 KVALITEEDIINNOVATSIOONI AUHIND Seminaritöö Juhendaja: dotsent Heli Tooman Pärnu 2015 SISUKORD Sissejuhatus.......................................................................................................................3 1. KVALITEEDIINNOVATSIOONI AUHIND...

Arhiivihaldus - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
8 allalaadimist
DOKUMENTATSIOONI KORDAMISKÜSIMUSED ARVESTUSEKS
docx

DOKUMENTATSIOONI KORDAMISKÜSIMUSED ARVESTUSEKS

...

Arhiivihaldus - Kutsekool
2 allalaadimist
Asjaajamine eesti keeles-Terminid
9
docx

Asjaajamine eesti keeles. Terminid

Terminid Ainedidaktika - vastava aine õpetamisõpetus ehk õpetamisoskus. Ainekava - iga õppeaine kohta koostab vastutav õppejõud ainekava, mille kinnitab programmijuht; sisaldab aine konkreetse toimumisega seonduvat informatsiooni (õppejõud; loengute, praktikumide ja iseseisva töö hulk; iseseisvate tööde loetelu ja juhend nende tegemiseks; eksamile või arvestusele pääsemi...

Arhiivihaldus - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
3 allalaadimist