Vajad kellegiga rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Krüptoraha on tõusuteel. Nüüd on just õige aeg osta! Ära riski ja kauple turvalises keskonnas -> TEE KONTO Sulge
Facebook Like
Add link

"uhise" - 43 õppematerjali

4
pdf

Muusika Eestis 19.sajandil. Rahvuslik ärkamisaeg.

eestirahvaesimeselaulupeoikkagi teoks tegi. Esimesetildlaulupeo m6ju rahva isamaalistele tunnetele on v6imatu tile hinnata. Thsub meeles pidada t6siasja, et ei laulupeoj:irgseil aastail ega mituki.immend Uhise iirituse 6nnesrumine sisendasusku ja lootust. Laulupidu andis hoogu ka aastat hiljemgi polnud Eesds iihtegi muusikakooli. K6ige rohkem v6is muusika- koorilaulu edasiseksarenguks, pannes aluse suuri rahvahulki haaravalekoorilaulu- alaseidteadmisi saadaCimze seminarist Valgas,kust v6rsusidki meie esimesedo m a traditsioonile. Paraku j:ieti - peamiselt pastorite n5udmisel - laulupeost eemale heliloojad: vennad Saebelman...

Muusika - Keskkool
32 allalaadimist
19
docx

Üldkeemia kordamisküsimuste vastused

Mis on aatom? Millest see koosneb? (Kirjelda naatrium aatomi näitel) Aatomiks (vanakreeka sonast (atomos) 'jagamatu')nimetatakse vaikseimat osakest, mis sailitab talle vastavakeemilise elemendi keemilised omadused. Aatomid voivad aines esineda uksikuna voi molekulideks liitununa. · Keemia seisukohast on aatom jagamatu, fuusikalistevahenditega aga saab teda lahutada elementaarosakesteks. Aatomi...

Üldkeemia - Eesti Maaülikool
142 allalaadimist
24
docx

Side teooria

Seega on koigil koaksiaalkaabli ajajaotusega hulgipoordus ja sagedusjaotusega elementidel hulgipoordus. uhine telg (ingl. k. axis). Terve hulga selliseid Nende kolme multipleksimismeetodi puhul kaableid kasutavad vastuvotjad voib paigutada uhisesse varjesse, et suurendada signaalide eristamiseks vastavalt kas erinevaid sidekanalite koode (CDMA), arvu. ajapilusid (TDMA) voi sageduskanaleid (FTMA). Koaksiaalkaabel leiutati 1929. a. ja leidis Kui TDMA ja FDMA puhul on teoreetiliselt esmakordselt voimalik taielikult toostuslikku kasutust 1941. a...

Side - Tallinna Tehnikaülikool
223 allalaadimist
17
docx

Sissejuhatus infosüsteemidesse testi vastused

Valige ÕIGE väide. Relatsioonilistes andmebaasides (Näiteks MS Access) hoitakse andmeid Kaustades Vormides Tabelites Failides Raportites 2. Valige ÕIGE väide. Organisatsiooni eesmärgiks on: oma tegevuse kiire lõpetamine oma töötajate arvu suurendamine oma huvigruppide vajaduste rahuldamine oma huvirühmade vajaduste rahuldamata jätmine oma töötajate arvu vähendamine 3. Valige VALE väide. Iteratiivs...

Sissejuhatus... - Tallinna Tehnikaülikool
351 allalaadimist
74
pdf

Kujutava Geomeetria abimaterjal

2.12). Seda, nn. on omavahelparalleelsed, kuid pole risti variumiseprobleemilahendataksekaksvaatel kaksvaate teljega, siis need sirged on uhisel kujutamiskiirelasetsevatekonkureeri- ruumisparalleelsed. vate punktide(oonisel212 M ja N; U ja V) v6rdlemiseteel. Suurema kvoodiga punkt Luhidalt a llb, se st a 'l l b ' ja mddrab varjava sirge. On oluline meelde a" llb" jdtta,etsamalmeetodillahendatakse fioon2.10)....

Insenerigraafika - Tallinna Tehnikaülikool
79 allalaadimist
40
docx

Keemia eksami vastused

Iseeneslikult saavad pindkihti koguneda vaid need ained, mis pohjustavad pindpinevuse e. pinna vabaenergia vahenemist. On olemas kaks adsorptsiooni tuupi: • Fuusikalise adsorptsiooni aluseks on fuusikalised nahtused – van der Waalsi joud adsorbaadi osakeste vahel. • Kemosorptsioonil tekib keemiline side adsorbendi ja adsorbaadi vahel. Voib tekkida nii elektroni uleminekul kui uhise elektronpaari tekkel. 79. Gibbsi adsorptsioonivōrrand. Γ= - cRT x δ∂∂c kus, c – PAA kontsentratsioon lahuses, σ – pindpinevus vedelik-gaas pinnal, Γ - adsorbeeritud aine liig pinnakihis Gibbsi adsorptsiooniks e. Gibbsi pindliiaks nimetatakse aine hulka, mis tuleb lisada süsteemile, kui pindala suureneb ühe ühiku võrra (näiteks 1 cm2) selleks, et aine kontsentratsioon süsteemis jääks samaks. 80. Adsorptsioon ved...

Keemia - Keskkool
13 allalaadimist
9
docx

Juhtimine

Eesmark on anda lugejale voimalus haarata kiiresti kogu ariplaani iseloomustav uldine informatsioon. 30. Selgitage Juhtimine eesmargi kaudu pohimotet. Tegutsemisviis org-nis, mille kaigus uksteisega seotud org.-ni alluksused ja tootajad maaravad kindlaks ning uhildavad oma eesmargid uhise eesmargi saavutamise nimel, kasutades selleks koostood. Vaadeldav teooria keskendub lopptulemusele, millest lahtuvad hinnangud ja huvised. 31. Mida selgitab M.Porteri Viie konkurentsijou mudel? Porteri 5-jou analuus (Porteri viie konkurentsijou mudel) aitab valja selgitada tegevusvaldkonna (toostusharu) olukorra. Mida suuremad on konkurentsijoud, seda vaiksemad on ettevotte voimalused hinna tostmiseks ja suurema k...

Demokraatia, inimese õigused,... -
1 allalaadimist
47
docx

Äriõiguse konspekt

Mida tähendab õigus objektiivses ja subjektiivses mõttes - Objektiivses tähenduses on õigus õigusnormide kogu; kõik õigusnormid kokku. - Subjektiivses tähenduses on õigus konkreetsele indiviidile kuuluv käitumisvõimalus, mis tuleneb õigusnormidest (seadustest). 2. Nimeta õiguse idee kolm elementi Õigus koosneb: õiglusest - on inimeste koosluse põhiväärtus, mis esitab õigusele nõ...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
14 allalaadimist
72
docx

Tööõigus

Merle Erikson I Tööõiguse olemus ja rakendusala Tööõiguse olemus Töötamine töölepingu alusel Töö tegemine võib toimuda erinevates õiguslikes vormides Tööõigus reguleerib töölepingu alusel tekkinud suhteid Töölepingu alusel: teeb fuusiline isik (töötaja) teisele isikule (tööandja) tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile tööandja maksab töö...

Tööõigus -
28 allalaadimist
10
docx

Praktikum 2 Õppimine kõrgkoolis

2 JUHEND (õigusteadus) Teadusteksti spetsiifika ja selle eristamine teistest tekstivormidest Ülesanne 1.1 Käesoleva juhendi lisas on toodud üheksa erinevat teksti (vt Lisad 1 kuni 9). Sirvi tähelepanelikult toodud tekste ja ... : a) hinda toodud allikate akadeemilist kvaliteeti, määratledes, kas tegemist on akadeemilise, pool-akadeemilise...

Õigusteadus - Eesti Kunstiakadeemia
15 allalaadimist
41
docx

Arengubioloogia kordamisküsimused 2020

1 Oogenees.................................................................................6 Viljastumine...........................................................................10 Lõigustumine.......................................................................... 13 Gastrulatsioon........................................................................20 Ektoderm...

Geenitehnoloogia - Tallinna Tehnikaülikool
1 allalaadimist
61
docx

Õpirände mõju ja selle mõõtmise viisid

3. Lihvige võõrkeele oskust! Hea võõrkeele oskus aitab paremini kooli ja uude keskkonda sisse elada. Aita oma noorel vajadusel leida keeleõppeks täiendavaid võimalusi juba enne võõrriiki lahkumist. 4. Kultuurierinevustega toimetulek. Eri maade ja kultuuride kombed varieeruvad suurel määral, mistõttu ei ole võimalik anda üheseid ja igal maal kehtivaid käitumisjuhiseid. Tihti võib enne välismaale suundumist olla noorel sihtriigist idealistlik või ebareaalne ettekujutus, aita oma noorel maa peale tagasi tulla! 5. Paku moraalset ja emotsionaalset tuge! Olenemata uue keskkonna elevusest, oled sa kogu eemaloleku perioodi jooksul oma noore jaoks asendamatu. Leppige kokku, kuidas ja millal te suhtlete. Tea, et kui oled oma noorele lihtsalt olemas, siis annab see talle tohutult algatusvõimet, suutlikkust oma...

Nõustamine - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
3 allalaadimist
67
docx

ASJAÕIGUSE SEMINARIDE ETTEVALMISTUSMATERJAL 2019-2020

ETTEVALMISTUSMATERJAL ASJAÕIGUSE SEMINARIDEKS Õppeaasta 20192020 kevadsemester Seminarideks tuleb eelnevalt läbi töötada loetelus märgitud põhimaterjal, kohtupraktika ja seadused. Seminarides lahendatavad õppekaasused on ilmunud kogumikus „Asjaõiguse seminariülesanded“ (K. Kullerkupp jt, AS Juura, Tallinn 2018). Seminarideks valmistumisel on kohustuslik tutvuda ka tsiviilseadustiku ü...

Asjaõigus - Tallinna Majanduskool
6 allalaadimist
4
docx

Palliatiivne ravi geriaatriline õendus

Eestikeeles puudub konkreetne vastse aga see on kombineeritud kokku toetavast ja leevendavast ravist. Antud ravi keskendub pikaajalise, kroonilise kuu, jätkuvat ravi, selle järgimist ning sümptomite kontrolli vajava elukorralduse muutumist põhjustava haigusega patsientide ning nende lähedaste toimet...

Õendus -
13 allalaadimist
21
docx

Etoloogia alusmoodul-Tartu Ülikool

SISSEJUHATUS. KÜSIDES KÜSIMUSI KÄITUMISEST. Inimeste huvi põhjus loomade käitumise vastu, naiivne periood. Otsinguline huvi ehk soov seletada käitumist, mida nähti juhuslikult. Praktiline huvi – vajadus aru saada ja kontrollida jahi- ja koduloomade käitumist. Seletused tihti naiivsed. Näide: Aristoteles (384- 322 e.K.): 1)huvitus, kuhu kaovad talveks pääsukesed 2)nägi neid sügiseti kogunemas kaldaroostikesse 3)oletas, et nad talvi...

Etoloogia - Eesti Maaülikool
2 allalaadimist
17
doc

Mis on filosoofia?

MIS ON FILOSOOFIA? Filosoofia (kreeka keeles tarkusearmastus) defineerimine on ise filosoofiline küsimus. Filosoofia uurib sääraseid filosoofilisi küsimusi, nagu tõde, hüve ja ilu loomus, teadmise saavutamise võimalikkus või välismaailma olemasolu. Ta püüab neile küsimustele põhiliselt mõistusele toetudes vastata või ka kritiseerida seda ettevõtmist. Filosoofiale on tüüpiline ratsionaalsete argumentide esitamine ja nende kritiseer...

Filosoofia -
1 allalaadimist
473
pdf

NANDA õendusdiagnoosid 2012-2014 e-raamat

81ȱ Õendusabiȱtulemusteȱklassifikatsioonȱ..............................................................82ȱ Õendussekkumisteȱklassifikatsioonȱ..................................................................82ȱ Lisa:ȱ“Terviseseisundiȱhindamiseȱskeem”ȱ................................................ 84ȱ Juhised............................................................................................................ 84ȱ TervisetajuȬtervisejuhtimiseȱvaldkondȱ.............................................................85ȱ ToitumiseȬainevahetuseȱvaldkond.....................................................................85ȱ Erituselunditeȱtalitluseȱvaldkond...

Õendus -
41 allalaadimist
5
pdf

Molekulaar- ja rakubioloogia KT 2

Kordamisküsimused MOLEKULAAR- JA RAKUBIOLOOGIA KT2 2020 Mõisted: • Kromosoom on eukarüootsetes rakkudes mitoosi ja meioosi ajal valgusmikroskoobis nähtavad valkudega kondenseerunud DNA-molekulid (nukleoproteiinsed kepjad kehakesed). • Kromatiid on geneetiliselt identse informatsiooniga koopia kromosoomist, mis on ühendatud sellesama kromosoomiga tsentromeeri kaudu. • Kromatiin on eukarüootse organismi kromosoomide D...

Molekulaar - ja rakubioloogia... - Tallinna Tehnikaülikool
4 allalaadimist
98
docx

Tööõigus - Loengud

Alluvus väljendub selles, et tööandja määrab kindlaks töö tegemise aja, viisi ja koha. Miks tööandja tahab TL alusel sõlmida KL – töösuhtes on töötajal väga palju õigusi ja tagatasi, tööandja ei soovi seda. IT-spetsialist (ei ole põhitegevus, lihtsalt on vaja hallata süsteeme, kohal ei pea olema) – oluline on kui palju tööandja annab juhiseid. See võib olla nii käsundusleping (spetsialist müüb oma teenust). Taksojuht (enda auto, marssuuti ei anta ette, kuna seda määrab klient, tööandja ei tea kus töötaja viib – aeg ja koht langevad ära) – kas on alluvus või ei ole (kas on tööandja korraldused või mitte). Täna räägitakse töötaja majanduslik sõltuvuses tööandjast – tööandja maksab tasu, mis on regulaarne ja pidev. Platvormitöötaja (Bolt, Uber, Gowor...

Tööõigus -
6 allalaadimist
21
pdf

ANATOOMIA KÜSIMUSED JA VASTUSED

Millised alltoodud väidetest on tõesed? *Diafragma paikneb rindkereõõne ja kõhuõõne vahel. *Frontaaltelg kulgeb vasakult paremale 2.​"Erinevate elundite ühendamisel tervikuks on oluline roll närvisüsteemil, südame-veresoonkonnal ja sisenõrenäärmetel. Erinevate elundkondade talitlust kooskõlastab ja organismi pidevalt muutuvate väliskeskkonna tingimustega kohandab närvisüsteem. Kudede ja elundite ainevahetuspro...

Füsioloogia - Eesti Maaülikool
5 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun