Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Aita Ukrainat Sulge
Add link

DNA profiil ja isiku tuvastamine selle abil - sarnased materjalid

profiil, profiilid, inimeselt, multipleks, tuvastamine, alleelid, igud, fragmendid, ikude, sida, rakk, fenool
5
doc

Geenivaramu

...ele suniib välja töötama uusi ravimeid. 3 RÜHMA ANTIBIOOTIKUMEID Raku seina sünteesi pärssivad ained(pensiliin). Ained, mis pärsivad bakteri ribosoomis toimuvat valgusünteesi. Ained, mis mõjutavad nukleiinhapete (DNA,RNA) ainevahetust pärssides baktereid. Seened HALLITUSSEENED · Hallitusseened on mikroorganismid, mis vajavad kasvamiseks niisket keskkonda ning mis võivad põhjustada infektsioone, allergilisi reaktsioone, kutsuda esile astmaatilisi nähtusid. PÄRMSEENED · P...

Bioloogia - Keskkool
15 allalaadimist
352
pdf

Andekusest ja andekatest lastest

...e hindamise lehe näidis 125 3. Enesekohane multiintelligentsuse küsimustik 131 4. Multiintelligentsuse tüpoloogia 139 5. Visuaal-ruumilise õppija vaatlusleht 143 6. Andekate profiilid 145 7. Nõustamiskeskused 149 8. Haridus- ja enesetäiendusvõimalused 153 9. Olümpiaadid ja ainevõistlused 159 Aineloend 169 ...

Psühholoogia -
88 allalaadimist
5
docx

Bioloogia mõisted 12 klass, 1. peatükk

...antikeha sünteesiva lümfotsüüdi ja müeloomiraku hübriid; luuakse monokloonse antikeha saamiseks. 21. Hübriidrakk ­ eri kudedest, eri isenditelt või ka eri liikidelt pärit rakkude liitmisel saadud jagunemisvõimeline rakk. 22. Kloon ­ isendi, raku või DNA molekuli (-fragmendi) kloonimisel tekkiv geneetiliselt identne (ühtlik) järglaskond. 23. Kloonimine ­ DNA-fragmentide, rakkude või organismide geneetiliselt identsete järglaste tekitamine. 24. Meristeempaljundus ­ taimede vegetatiivne paljundamine (klonaalpaljundamine) meristeemkoest in vitro. 25. Monokloo...

Bioloogia - Keskkool
8 allalaadimist
1
doc

Geenitehnoloogia

...nfot (geenikandjad)? Bakteri plasmiidi abil, viiruste abil Selgita lähemalt, mida tähendab geeninokaut. Mis on selle meetodi kasutamise eesmärk? GEENINOKAUT ­ mutatsiooniga rikutakse geeni struktuuri ja mingi kindel tunnus enam ei avaldu. Muutus toimub DNA-s, seega pärandub see edasi, EESMÄRK: Geeninokaudi sihtrühm on hiir. Uuringute eesmärk on inimese pärilike haiguste olemuse ja avaldumise uurimine hiirmudelil. GM organismide loomise võimalused. 1)Organismi siirdatakse mõne võõra liigi geene, et avalduksid teisele liigile omased tunnused. 2) Geeninokaud...

Bioloogia - Keskkool
41 allalaadimist
6
doc

Juurdluspsühholoogia

... süsteemid? Dragnet ­ kui sisestada teatud tunnused, siis süsteem võrdleb neid sarnaste kuritegudega ning näidatakse suurema tõenäolisusega piirkondi. iOPS - kuritegude sidumine, kahtlusaluste prioritiseerimine, geo-käitumuslik profiil, kaasosalised, "kuumad kohad" 39. Milliseid isikutunnuseid põhiliselt kirjeldatakse? Mis on laste isikukirjelduste põhiline erinevus täiskasvanute isikukirjeldusest? Põhilised isikutunnused, mida kirjeldatakse on: sugu, vanus, pikkus, kehaehitus, rass, kaal, juuksevärv, jume. ...

Psühholoogia - Tartu Ülikool
6 allalaadimist
10
docx

STRATIFIKATSIOON, SOTSIAALNE MOBIILSUS

...id kuulsus ülemaailmne. Piirangud sundmobiilsuses on tavaliselt seotud poliitilise süsteemiga ja liikumise võimalused peegeldavad demokraatia üht tahku. Üks kõige tõsisemaid piirangute "loojaid" on paljude maade koolitussüsteem: kohustuslik kutsehariduse profiil, võimatus (piirangud) liikuda ühest koolist või koolisüsteemist teise, elukohajärgne kohustuslik haridus jne. Näiteks meil kutsekool-hariduslik tupik, (rakenduskõrgkooli diplom, mida magistriõppeks ei aktsepteerita ??). Kuigi juhtub harva, et keegi poliitika ja mobiilsuse aspektist koolisüsteem...

Psühholoogia -
39 allalaadimist
94
docx

Juhtimise alused - slaidid piltidega ja kahed eksamiküsimused

...� Muutustele vastuseis. Miks nii iseloomulik? .� Muutuste läbiviimine- vahendid 1)Töötajatega suhtlemine 2)Töötajate kaasamine 3)Töötajate toetamine 4)Läbirääkimised 5)Manipuleerimine 6)Formaalse võimu kasutamine Muudatuste elluviija profiil .� Usub helgemasse tulevikku .� Julge ja vapper .� Usub inimestesse .� Juhindub headest väärtustest .� Eluaegne õppija .� Visionäär .� Määramatust taluv Weiss 1996 Edukas muutja 2 1) Töötaja kaasamine otsustamisel 2) Juhtimine visiooni abil 3) Strateegiline juhtimine 4) Info vaba...

Juhtimispsühholoogia -
84 allalaadimist
41
docx

Nimetu

... hiljem ka tselluloosi- ja paberitööstus, mis on Soome majanduse üheks alustalaks tänaseni. Sellesse perioodi langeb ka Soome majanduse tänase lipulaeva Nokia asutamine, mis tollal tegeles siiski sootuks erinevate tööstusharudega kui on ettevõtte tänane profiil. Tänasel päeval on Soome arenenud tööstusriik. Majanduselu, eriti majanduslikke välissuhteid suunab peamiselt riik. Viljakaks ja püsivaks on arenenud näiteks Soome ja Venemaa vaheline koostöö. Venemaa tellimused annavad tööd tuhandetele soomlastele, eriti energeetikas ja ehituses. Energeetilis...

Antropoloogia - Põhikool
50 allalaadimist
30
docx

Kliiniline psühholoogia

.... Kalduvus kaua viha pidada. Ülim tundlikkus tõrjumise ja ebaedu suhtes. Oma õiguse visa ja sõjakas tagaajamine. Sage ja alusetu armukadedus. Kalduvus pidada end liiga tähtsaks, püsiv enesekesksus. Umbuskliku isiksusetüübi kognitiivne profiil Keskne on kahtlustamine, kõikehõlmav ja ülemäärane kalduvus tõlgendada inimese tegusid alandavate või vaenulikena. Arvamus iseendast: ma olen õiglane inimene, kellele on liiga tehtud. arvamus teistest: petlikud, äraandlikud, ebaõiglased, salaja manipuleerivad. Nad tahavad min...

Psühholoogia - Tartu Ülikool
131 allalaadimist
5
docx

ISIKSUSE PSÜHHOPATALOOGIA

LÄÄNE- VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Sotsiaaltöö õppetool Kõ 2st 2 ,,ISIKSUSE PSÜHHOPATALOOGIA ,, Isiksusepsühholoogia Referaat Juhendaja : Mõdriku 2010 Isiksuse profiil NEO ­PI mudeli järgi Millised normmaalisiksustel leitud dimensioonid võiksid sõltuval isiksusel olla kõrged, polegi lihtne ennustada. Enesestmõistetavalt võiks normist kõrgem olla neurootilisus (N), aga see teadmine on triviaalne. Esiteks, N-i tõusu on leitud rõhuva enamuse psüühiliste häiret...

Isiksusepsühholoogia - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
63 allalaadimist
4
doc

PSÜHHOLOOGIA

PSÜHHOLOOGIA Kodutöö: Isiku X psühholoogiline profiil. VÕimalikult palju ja konkreetselt iseloomustad inimest. Ei tohiks olla inimene, keda juba tead. Selle põhjal peaks ta saama aru kas võtta inimene tööle või ei. Saata: marianne.son@gmail.com New Times- kiri 12- suurus 1,5- A4 lk Mis on psühholoogia? Algselt tähendas hinge alust. Vä...

Psühholoogia -
1 allalaadimist
77
doc

TEHNOÖKOLOOGIA EKSAM

...adava hoiatusmärgiga, millega antakse teada, et kõnealune koht ei ole enam supluskoht. Ümberklassifitseerimise põhjused ja supluskoha väljaarvamine supluskohtade nimekirjast avaldatakse Tervisekaitseinspektsiooni veebilehel. § 8. Nõuded suplusvee profiili koostamisele (1) Tervisekaitseinspektsioon koostab igale supluskohale suplusvee profiili (2) Suplusvee profiil võib hõlmata üht supluskohta või rohkem kui üht kõrvutiasetsevat supluskohta. (3) Suplusvee profiili koostamisel, ülevaatamisel ja ajakohastamisel kasutatakse «Veeseaduse» ja «Keskkonnasei...

Tehnoökoloogia - Eesti Mereakadeemia
41 allalaadimist
284
pdf

Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend: seiremeetodite arendamine ja rakendamine

...ada külastajate hoiakute infoga. Külastajate hoiakute uurimiseks kasutatakse küsitlusankeete. Ankeetide abil on võimalik saada aimu kaitseala külastavate inimeste külastuse põhjustest, ootustest kaitseala osas ning luua keskmise külastaja profiil. Kuna peamiseks hoiakute uurimise võimaluseks on ankeetküsitlus, mis on oma iseloomult ajamahukas, siis on väga oluline, kuidas ja milliseid küsimusi küsitakse. 3. Külastajate käitumise vaatlusuuringud Hoiakute info täiendamiseks on vajalik teostada ka külastajate tegeliku käitumise va...

Loodus - Eesti Maaülikool
5 allalaadimist
12
docx

Psühhofarmakoloogia leong 5

...uronite teket · Rakukultuurides Li+ vähendab glutamaadivastase toimega rakusurma · Li+ aitab kaasa katseloomade taastumisele pärast insulti · Li+ vähendab tau-valgu fosforüülumist ja sellega vahest ka ravib Alzheimeri tõbe; GSK-3 pärssimine vähendab amüloidnaastude arvu hiirtel Alzheimeri tõve mudelis · Liitium muudab ööpäevaseid rütme, mis afektiivsete häirete puhul on nihkunud, muutes rütm NOOTROOPIKUMID · Noos - mõistus; tropein - poole (kr.); cognitive enhancers - kognitiivsete protsesside tugevdajad · Parandavad mälu, tähelepanu, õppimisvõimet;...

Psühholoogia -
29 allalaadimist
990
pdf

Maailmataju ehk maailmapilt 2015

...eisenemine Need on teisendusvalemid ja siin on näha seda, et aeg ja koordinaat võivad ühekorraga muutuda. Aeg t ja koordinaat x on meie süsteemis, kuid aeg t` ja koordinaat x` on aga süsteemis, mis meie suhtes liigub. Nii aja kui ka koordnaadi teisendusvalemid sõltuvad üksteisest. Neid valemeid nimetatakse Lorentzi teisendusvalemiteks. Nendest valemitest on võimalik tuletada aja aeglenemise ja pikkuse lühenemise valemeid. Kui lähtuda üldistest teisendusvalemitest aegruumi koordinaatide vahel, siis on võimalik tuletada relatii...

Üldpsühholoogia -
98 allalaadimist
36
docx

PERSONALIJUHTIMINE

...t antakse ette mingi majanduslik situatsioon, personalijuhile. Küsitakse, kuidas ta seda lahendaks. Võiiii antakse ette Excel ja pead seal mingi ülesande lahendama. Juristile võidakse ette anda kaasus, kuidas lahendab? Isiksuse testid ­ kuivõrd isiksuse profiil võiks ennustada tööga toimetulekut. Enamasti isiksuse omaduste seos sooritusedukusega väike. Seda vaja nt sõjaväes. Kui inimene nt väga neurootiline, võib olla ohuks kaaslastele. Võidakse kasutada ka patoloogia ennetamiseks. V siis välistatakse teatud omadustega inimesed täiesti. Segatestid ­ nt m...

Psühholoogia - Tallinna Ülikool
37 allalaadimist
148
docx

NEUROPSÜHHOLOOGIA

...u” sündroom geenis, • California kirurgid: Bogen ja Vogel ravisid AER allumatu epilepsiat corpus callosumi • HESX1 geen kodeerib organismi arengut mõjutavate valkude DNA siduvate amiinohapete läbilõikamise teel- eraldasid 2 HF-i järjestust • Tulemused: – oluline suuraju ja hüpofüüsi arengu seisukohalt Epileptiline aktiiv...

Psühholoogia - Tartu Ülikool
206 allalaadimist
19
docx

Konspekt Botaanika raamatust

...neraalosa vastastikuse toime tagajärjel kujunevad mullas kihid, mis erinevad üksteisest huumusesisalduse, mineraloogilise, keemilise ja mehaanilise koostise ning morfoloogia poolest ­ mulla geneetilised horisondid. Mulla ehitust peegeldab mulla profiil, mis on eri horisontidest koosnev vertikaalläbilõige maapinnast muutumatu lähtekivimini. Profiili iseloomustavad makromorfolooglised tunnused: Horisontide tüsedus Värvus Lõimis Ülemineku iseloom Struktuur Niiskus Juurestatus Keemilised ja biolo...

Ökoloogia - Tallinna Ülikool
47 allalaadimist
52
doc

Populatsioonigeneetika 2014

...oforeesilt. Avastati, et mutatsioone on rohkem, kui arvati, ja tekkis Neutraalne molekulaarse evolutsiooni teooria (NMET) ja Peaaegu neutraalne molekulaarse evolutsiooni teooria (PNMET). Samuti molekulaarse kella teooria. 3) Alates 1980: Andmed DNA-s leiduvate mutatsioonide kohta (PCR, Sangeri sekveneerimine, restriktsioonanalüüs, mikrosatelliitide analüüs). Kasutati palju mtDNA ja Y kromosoomi andmeid. Tulemusena sündis koalestsentsiteooria ja kirjeldati suhteliselt täpselt paljude looduslike populatsioonide demograafiline ajalugu...

Bioloogia -
6 allalaadimist
323
doc

Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED

...misele D ... proovimisele __ C Palju ideid korraga __ __ D Mis halvasti, see uuesti __ Merlecons ja Ko OÜ 317 ÕPISTIIL Õpistiili profiil Liitke kokku järgmised vastused: 1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 2D 3A 3B 3C 3D 4A 4B 4C ...

Isiksusepsühholoogia -
13 allalaadimist
15
docx

Ökoloogia eksami kordamisküsimused

... selle murenemine (Bot. III)* Mullatekkes on oluliseks lähtekivim ja selle omadused. Lähtekivimi omadused määravad ära ka tulevase mulla koostise. Muld tekib lähtekivimi murenemisel (füüsikaliste ja keemiliste protsesside kaudu). 10. Mullahorisondid, mullaprofiilid (Bot. III)* Mulla geneetilisteks horisontideks nim taimede elutegevuse ning huumusainete ja mulla mineraalosa vastastikuse toime tagajärjel kujunenud mulla kihte, mis erinevad üksteisest huumusesisalduse, mineraloogilise, keemilise ja mehaanilsie koostise ning morfoloogia poolest. Eri horisont...

Ökoloogia -
91 allalaadimist
178
docx

ISIKSUSEPSÜHHOLOOGIA

...lemente. Erinevad ülesanded võib jaotada selle järgi kui palju mingi ülesande jaoks on vaja vaimset energiat. LOUIS LEON THURSTONE (1887-1955) Esmased vaimsed võimed (primary mental abilities). Grupifaktorid (6-7) Sõltumatud. Pärilikud. Võimete profiil. PMA omavahelised korrelatsioonid: N W V M R S W .46 V .38 .51 M .18 .39 .39 R .54 .48 .54 .38 S .25 .17 .16 .14 .38 g .60 .68 .67 .47 .84 .33 ESMASED VAIMSED VÕIMED:  P – taju factor (...

Isiksusepsühholoogia -
354 allalaadimist
25
pdf

Downi Sündroom

...ub selleks vajadus. Alljargnevad tunnusjooned on välja toodud tulenevalt asjaolust, et need on seisundi tuvastamisel väga olulised voi mingil moel seotud vanematega. Nägu. Eestvaates on Downi sündroomiga lapsel reeglina iimar nagu. Küljelt vaadates mõjub profiil lamedana. Pea. Enamikul Downi sündroomiga inimestel on kukal pisut lamenenud. Seda tunnust nimetatakse brahhükefaaliaks (lühipealisus). Silmad. Peaaegu kõigil Downi sündroomiga lastel ja täiskasvanutel on ülespoole viltuse lõikega silmad. Lisaks sellele iseloomustab nende silmi sageli vaike...

Eripedagoogika - Tallinna Ülikool
118 allalaadimist
13
doc

Hüdrobioloogia spikker

... 400n m ) on bioloogilis elt ,,ärritavad", s.t. nad võivad olen ev alt doo si suuru s e st põhju stada elus org a nis mid e s muutu si molekulaars el tase m e l. Näiteks põhju stada pärilikkus e g a se otud erin evaid DNA või kromo s o o m i d e mutatsioon e . Märkimisväärn e osa UV kiirgus e st (eriti 200 280n m ) absorb e e ritaks e Maad ümbritsev a oso o nikihi (O3) ja atmo sf äärs e hapniku (O2) poolt. Vee org a nis mid el e mõju b UV kiirgu s väh e m , se st se e ne eldu b ve eko...

Hüdrobioloogia - Eesti Mereakadeemia
75 allalaadimist
41
docx

Kordamisteemad ärilogistika eksamiks

...ilable) ­ OSA % + OOS-time % = 100% ­ Aga: 5% ajast OOS ei pruugi tähendada 5% klientidest ­ Tarneauk tund aega enne sulgemist ei ole sama, mis tarneauk tipptunnil ­ Erinevate kliendirühmade profiil ­ % klientidest on võimalik tuletada, kui teada, mis on ,,sel-päeval-ja- sel-tunnil" keskmine poekülastajate arv ­ + nüüd lisa juurde, et ,,keskmiselt iga kolmas klient ostab piima" · Telefoni- või meili teel tellimine!! Internetipoes: kuidas tea...

Ärilogistika - Tallinna Tehnikaülikool
51 allalaadimist
18
doc

Molekulaarbioloogia praktikumi protokoll

Molekulaarbioloogia I praktikumi töö (2013 a) Nimi: YAGB41 Inimese genoomi CpG "saarekestel" paiknevate geenide kloneerimine (genoomse DNA restriktsioon Cfr42I (SacII) abil, fragmentide kloneerimine pBS SK+ plasmiidi, E.coli transformatsioon, rekombinantse klooni eraldamine, restriktsioon-analüüs, PCR, sekveneerimine, bioinformaatiline analüüs) Imetajate genoomides on mitmed geenid koondunud nn. CpG saarekestele (CpG islands). CpG s...

Molekulaarbioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
30 allalaadimist
66
doc

Kriminoloogia konspekt

...stal 1996) (praegu 11, aga see ikka kõrge). 1993: kolmandik pandi toime Tallinnas, 100 000 inimese kohta oli kõige hullem Ida- Virumaa ja Narva. 2001: veerand pandi toime Tallinnas, 100 000 kohta olid kõige hullemad Narva ja Harjumaa. Sotsiaalne profiil: 1993 ­ mitte-eestlased 51% 2001 ­ mitte-eestlased 63%, mehed 93% Alaealised on u 5-9% (tapmiste toimepanijate vanus on igas riigis kõrgem kui üldiselt kurjategijatel). Väga palju on varem karistatuid (40-50%). Mõjufaktorid: Vägivaldse kuritegevuse tase korreleerub niisuguste ühiskonnaelu fa...

Sissejuhatus õigusteadusesse - Tartu Ülikool
85 allalaadimist
8
doc

Biotehnoloogia kontrolltöö nr 1

...mikroobe. 5. Molekulaarbioloogia põhiprotsessid (replikatsioon, transkriptsioon, translatsioon), põhiprotsesside keerukus tegelikkuses: intron, ekson, RNA splaising. Valkude splaising. (Konspekt). Replikatsioon- on rakutuumas toimuv DNA süntees, mille tulemusena saadakse ühest DNA molekulist kaks ühesuguse nukleotiidse järjestusega DNA molekuli. Transkritsioon- on DNA ühe ahela alusel komplementaarse RNA molekuli süntees. Translatsioon- protsess, mille käigus sünteesitakse aminohapetest polüpeptiidahel. Translatsioon on pe...

Biotehnoloogia - Keskkool
25 allalaadimist
84
doc

Uurimustöö alused

...kujundamiseks; · uuritav sihtrühm. Küsitletavatel peab olema isiklik juurdepääs internetile, mida nad kasutavad vähemalt korra nädalas ning soovitatavalt kodus. See tingimus saab sageli internetiküsitluse komistuskiviks. Internetikasutajate profiil erineb oluliselt keskmisest Eesti elaniku profiilist ja seega ei saa tulemusi üldistada. Prespektiivsem on internetiküsitluse kasutamine äriturunduses; · vastajate leidmine. Küsitletavaid saab värvata teiste elanikkonna uuringute kaudu või internetireklaami kaudu; · küsitluste hulk. ...

Uurimistöö alused ja... - Tartu Ülikool
1025 allalaadimist
84
pdf

Turundusuuringud

...ega ning tarkvaraga, mida läheb vaja ankeedi kujundamiseks;  uuritav sihtrühm. Küsitletavatel peab olema isiklik juurdepääs internetile, mida nad kasutavad vähemalt korra nädalas ning soovitavalt kodus. Internetikasutajate profiil erineb oluliselt keskmisest Eesti elaniku profiilist ja seega ei saa tulemusi üldistada  vastajate leidmine. Küsitletavaid saab värvata teiste elanikkonna uuringute kaudu või internetireklaami kaudu.  Küsitluste hulk. Internetiküsitluse puhul ei sõltu uur...

Turundus -
46 allalaadimist
67
pdf

Kvaliteedijuhtimise konspekt

...d ja siis, kui nad seda tahavad ning neile pakutakse teenust seal, kus nad tahavad ja kuidas nad tahavad. Teenuse kvaliteet kujuneb tarbija ootuste ja kogetud teenuse subjektiivsest võrdlusest. Ootusi mõjutavad reklaam turul ja suusõnalised teated ning profiil. Kogemusi jällegi mõjutavad tema järgi lõpptoodete tehniline kvaliteet (mis?) ja protsessi tegevuslik kvaliteet (kuidas?). Kui teenus ei vasta ootustele, kliendid pettuvad. Kui taas ootused saavutatakse ja ületatakse, ostavad kliendid toodet uuesti. Kriteeriumid, mida tarbijad kasutavad teenuse kval...

Inimeste juhtimine... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
370 allalaadimist
164
pdf

Karjäärinõustamise käsiraamat 2014

....................................... 70 Elustiil ja identiteet...................................................................... 71 Erinevused vana ja uue ühiskonna vahel............................................. 74 Huvide profiil................................................................................... 75 Hoiakute mägi................................................................................. 78 Karjäärinõustamine ...

Ametijuhend -
25 allalaadimist
20
docx

Trükitehnoloogia üldõpingud (trükkalid ja trükiettevalmistajad)

...¼kis kasutatavad densiteedid jäävad 0,8 D ja 2,3 D vahele. Sobivad ja õiged densiteedid leitakse trükiste põhitoonide mõõtmisel spektromeetriga ja tulemuste võrdlemisel vastavale paberile ja trükimasinale ettenähtud icc profiilis olevate põhitoonide värviväärtustega. Värviväljad, kus profiiliga võrreldes ΔE on kuni 2, mõõdetakse denistomeetriga optiline tihedus ning see ongi mõõdetud värvi densiteediks. 2. Punktikasvu. Punktikasv on plaadil oleva rastripunkti suuruse...

Trükitehnoloogia - Kutsekool
19 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun