Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Arvutiarhitektuuri eksami teooriaküsimused vastustega (0)

1 Hindamata
Punktid
 
Säutsu twitteris
Kordamisküsimused aines IAY0520
 • Mõisted arvuti, arvutisüsteem, arvuti riistvara iseloomustavad näitajad.
  Arvutit võib vaadelda kui süsteemi (arvutisüsteemi), mis töötleb programmimälus masinakeelset programmi ning teisendab andmemälus olevaid andmedi vastavalt sellele programmile.
  Arvuti riistavara iseloomustavad näitajad:
  Protsessor (keskprotsessor)
  • Aritmeetika-loogikaüksus
  • Juhtüksus
  Mälusüsteem
  • Mälussüsteemi hierarhiline korraldus
  • Infomahutavus
  • Kiirus
  • Maksumus
  Sisend -väljundsüsteem
  • Info läbilaskevõime ( reaktsiooniaeg )
  • Struktuurne korraldus
  • S/V-süsteemi talitluse korraldus:
   • Programselt juhitav
   • Katkestuste süsteemi rakendav
   • Otsemällupöördumise rakendamine
   • Kanalite (selektro, multipleks) rakendamine
   • S/V- protsessorite ehk preprotsessorite (eelprotsessorite) rakendamine

  LISA:
  Informatsiooni põhilised töötlusviisid:
  Konveier - ja rööptöötlusele tuginevad arhitektuursed lahendused, võrreldes jadatöötlusele orienteeritutud arhitektuursete lahendustega, on keerukamad ja kiiremad.
  • Rööptöötlusele orienteeritud arhitektuursed lahendused sisaldavad arvukalt rööpselt talitlevaid töötlusüksusi (protsessoreid).
  • Kui töödeldav informatsioon (programm) on jaotatav rööpselt töödeldavateks alamülesanneteks, siis saab kasutada rööptöötlust, vastasel juhul rakendatakse kas konveier- või jadatöötlust.

 • Arvutipõlvkondade iseloomustus (iseloomulikud jooned).
  Arvutipõlvkond – peamiselt valmistatakse tehnoloogial põhinev ajalooliigituse klass.
  Arvutipõlvkondade areng on tihedalt seotud arvutite tarkvara arenguga - programmeerimiskeelte põlvkondadega. S. Burd eristab viite programmeerimiskeelte põlvkonda:
  1. Masinakeeled;
  2. Assemblerikeeled;
  3. Kõrgkeeled Fortran , Cobol, Basic , PL/1, Pascal ja C;
  4. Visual Basic ja SQL;
  5. LISP ning Prolog .
  Eraldi klassi moodustavad objektorienteeritud keeled (C++, Java , Small Talk ) ja skriptikeeled
  (VBScript, Javascript).
  Esimene põlvkond (1946 – 1954)
  Iseloomulikud jooned:
  • Arvutite elementbaasi moodustasid elektronlambid
  • Arvutite jõudlus jäi vahemikku 2×103 kuni 16×103 liitmisoperatsiooni sekundis
  • Arvutite arhitektuur tugines siseprogrammi kasutamisele (alates EDSACst)
  • Igal arvutil oli ainuslik protsessor (keskprotsessor)
  • Arvutite operatiivmälu infomahutavus oli 100 baidist kuni 2 kilobaidini
  Kiiretoimeliste mäludena töötasid elektronkiiretorud ja akustilised viiteliinid, suuremamahuliste mäludena rakendati magnettrumleid
  • Programmeerimine toimus valdavalt masinakeeles
  • Informatsiooni sisestati arvuteisse perfokaartidelt või -lintidelt, tulemid väljastati kirjutitele või teletaipidele
  • Arvutid mõõted ja mass oli väga suur, töökindlus aga väga madal
  Esindajaid: Colossus, ENIAC , UNIVAC, EDSAC, IBM 701, IBM 709
  Teine põlvkond (1954 – 1965)
  Iseloomulikud jooned:
  • Arvutite elementbaasi aluse moodustasid transistorid
  • Arvutite jõudlus jäi vahemikku 6×103 kuni 3×106 operatsiooni sekundis
  • Arvutite põhimälud valmistati ferriitsüdamikel, mälude infomahutavus jäi vahemikku 6 kB kuni 1,3 MB
  • Programmeerimisel kasutati spetsiaalseid programmeerimiskeeli, kus arvkood asendati sõnaliste käskudega
  • Hakati välja töötama süsteemset tarkvara
  • Esimesed eriprotsessorid S/V-protsesside juhtimiseks
  • Infot sisestati arvuteisse valdavalt perfoandmekandjailt, tulemid väljastati kas kirjutitele või teletaipidele (tähti printiv telegraafiaparaat)
  • Arvutid muutusid väiksemaks, kiiremaks ja töökindlamaks
  Esindajaid: TRADIC, TX-0, IBM 7030, LARC
  Kolmas põlvkond (1965 – 1971 )
  Iseloomulikud jooned:
  • Arvutite elementbaasi moodustasid madala- ja keskmise integratsioonitasemega integraallülitused;
  • Arvutite keskmine jõudlus ulatus 0,1 kuni 400 miljoni operatsioonini sekundis
  • Arvutite mõõtmed vähenesid, märgatavalt paranes nende töökindlus
  • Arhitektuuris loobuti suletud arhitektuurist ning mindi üle avatud arhitektuurile.
  Ilmusid omavahel ühilduvaid arvutipered
  • Osade arvuti põhimäludes asendasid kiired pooljuhtmälud aeglasemaid ferriitmälusid
  • Arvutite juhtimine toimus valdavalt mikroprogrammjuhtimise printsiibil
  • Hakati kasutama käskude konveiertöötlust, multitegumtööd ja tööd ajajaotusrežiimis
  • Laia leviku omandasid operatsioonisüsteemid, kujunes välja tarkvaratööstus standarttarkvara loomiseks
  • Kõrvuti suurarvutitega arendati intensiivselt miniarvuteid. Viimaseid kasutati sageli juhtarvutina, sh reaalajasüsteemides
  Esindajaid: IBM System 360 (S/360), CDC 6600, ILLIAV-IV, LINC, PDP-8
  Neljas põlvkond (1971 – 1981)
  Iseloomulikud jooned:
  • Keskmise ja kõrge integratsioonitasemega mikrolülituste massiline kasutamine
  • Esimesed mikroprotsessorlülitused (Intel 4004 (1971)) ja mikroarvutite kiibikomplektid)
  • Tekib uus arvutite klass – personaalarvutid
  • Arvutite keskmine jõudlus on vahemikus 0,5 kuni 1000 miljonit operatsiooni sekundis.
  Väga kiire võimsate arvutus- ning andmetöötlussüsteemide areng;
  • Kasutusele võetakse informatsiooni rööptöötlusele orienteeritud multiprotsessorsüsteemid. Täiustatakse superarvuteid ja intensiivselt uuritakse uusi arvutiarhitektuure;
  • Lausintegraallülitustena hakatakse valmistata kiireid ja suhteliselt suure infomahutavusega pooljuhtmälukiipe. Kui kolmanda põlvkonna arvuteis olid integraallülitustel üksnes vahe- ja registermälud, siis neljanda põlvkonna arvuteis on nendel ka põhimälud
  • Mikroprotsessoritele põhinevad personaalarvutid hakkavad järk-järgult välja tõrjuma
  miniarvuteid
  • Tarkvaraarenduses on tähelepanu keskmes operatsioonisüsteemide, kompilaatorite ja
  rööptöötluseks sobivate kõrgkeelte arendamine
  Esindajaid: IBM System 370, MITS 816, Apple II, Cray 1, CYBER 205, VAX11/780
  Viies põlvkond (1981 – 1991)
  Iseloomulikud jooned:
  • Mikrolülituste integratsioonitaseme jätkuv tõus. Valmistatakse keerukaid ja võimsaid mikroprotsessorkiipe ning suure infomahutavusega mälulülitusi
  • Turule tulevad võimsad RISC -arhitektuuriga mikroprotsessorid.
  Kõrvuti universaalprotsessoritega hakatakse laialdasemalt tootma eriprotsessoreid
  • Informatsiooni töötlemisel hakatakse massiliselt rakendama rööp- ehk paralleeltöötlust.
  • Luuakse erinevaid homogeenseid paralleelprotsessorstruktuure. Asutakse arendama multiprotsessorsüsteeme
  • Intensiivselt tegeletakse hajus- ja võrkstruktuuride uurimise ning arendamisega
  Esindajaid: Cray X-MP, Cray Y-MP, NEC SX/2, VP200
  Kuues põlvkond (1991 – kaasaeg )
  Arengusuundi :
  • Intensiivsed uuringud üleminekuks mikrotehnoloogiliselt elementbaasilt nanotehnoloogiale
  • Informatsiooni rööptöötluse uute meetodite ja tehniliste lahenduste otsingud
  • Püütakse välja töötada uusi programmeerimise tehnoloogiaid , mis sobiksid rööptööle ja keerukatele multiprotsessorsüsteemidele
  • Heterogeensete paralleelprotsessorstruktuuride, kus protsessorkiipdesse on integreeritud sõltumatult talitlevaid eriprotsessorlülitusi, uurimine ja rakendamine
  • Homogeensete paralleelprotsessor-struktuuride arendamisel on põhiline tee identsete protsessorlülituste arvu suurendamine kristallidel
  • Lähim eesmärk on nn teraflops arvutite (multiprotsessorsüsteemide) tootmine. Sellise jõudluse saavutamine eeldab, et süsteemi oleks ühendatud sadu protsessoreid. Superarvuteis saavutatakse jõudlus petaflopsides
  • Plahvatuslik arvutite laivõrkude evitamine ja ülikiire arendamine
  Võrkude töökindluse, info läbilaskevõime ja mis eriti tähtis, turvalisuse oluline tõstmine;
  • Pilvstruktuuride uurimine ja pilvtöötluse evitamine
  Esindajaid: praegu tootmises olevad erinevate klasside arvutid
 • Arhitektuuri, mikroarhitektuuri ja seadmestuse mõisted.
  Arvuti arhitektuur on määratletud arvuti käsustiku ja talitlusmudeli kaudu ning iseloomustab seda, mida süsteem teeb.
  Arvuti arhitektuur = Käsustik + Arvuti struktuur
  Arvutiarhitektuuri klassikaline määratlus :
  Struktuur – viis kuidas arvuti komponendid on omavahel seotud.
  Seadmestus on ( loogika )struktuur, mis määrab konkreetsel juhul selle, kuidas arhitektuuriga määratud süsteem toimib.
  Realisatsioon on füüsiline struktuur, mis esindab konkreetset reaalset seadet (näit. protsessorkiip, mälukiip , arvuti tervikuna ).
  Mikroarhitektuur – kirjeldab arvutiarhitektuuri ja selle iseärasusi konkreetses
  realisatsioonis (loob eeldused arvutiperede tekkeks).
  Arvuti arhitektuuri elemendid:
  - arvuti käsustik
  - adresseerimise viisid
  - adresseerimise meetodid (mälu segmenteerimine ja pagineerimine virtuaalmälus)
  - arvuti registrite (loogiline) süsteem
  - mäluruumi (loogiline) korraldus
  Arvuti mikroarhitektuuri elemendid:
  - arvuti (protsessori) siinstruktuurid
  - mälusüsteemi füüsiline korraldus ( põhimälu , vahemälud)
  - konveierid protsessoris ja nende korraldus
  - protsessori töötlusüksuste koosseis
  - S/V-kanalite korraldus
  - spetsiifilised lülitused (TLB, DMA, ROB jt)
  Arvuti keskseade //CPU – Central Processing Unit //, st keskprotsessorit sisaldav
  töötlusseade võib sisaldada kas ühe või enam protsessorit (protsessorelementi).
 • Klassikalised arvutiarhitektuurid (Princetoni, Harvardi ja modifitseeritud Harvardi arhitektuur).
  Princetoni ehk von Neumanni arhitektuur
  Iseloomulikud tunnused:
  • Terviklik töötlusüksus
  • Ühitatud käsu- ja andmemälu (ühine mäluruum)
  • Ühitatud süsteemisiin protsessori ja mälu vahel
  • Tsentraalne ( keskne ) juhtimine
  • Mälu lineaaradresseerimine
  • Arhitektuur toetab madala taseme programmeerimise keelt.

  Harvardi arhitektuur
  Iseloomulikud tunnused:
  • Eraldi mälud käskude ja andmete säilitamiseks: (võimaldab käske ja andmeid rööpselt käidelda)
  • Eraldi siinid käsu- ja andmemäludesse;
  • Kiireneb suhtlus mäludega ⇒ kasvab arvutisüsteemi jõudlus
  • Struktuurselt on keerukam kui Princetoni arhitektuuriga arvuti, kuid paindlikum .

  Modifitseeritud Harvardi arhitektuur
  Modifitseeritud Harvardi arvutiarhitektuuri rakendatakse tüüpiliselt kaasaegsetes universaal -arvuteis.
 • Juhtvooarhitektuurid // control -flow architecture //
  Protsessori tegevused on juhitavad käsuvoo kaudu:
  • Kärbitud käsustikuga arvutid (RISC - Reduced Instruction Set Computer)
  • Keeruka käsustikuga arvutid ( CISC - Complex Instruction Set Computer)
  • Ülipika käsusõnaga arvuti (VLIW – Very Long Instruction Word).
  Tänapäeval on täheldatav RISC- ja CISC-arhitektuuride ühtesulandumist, nagu see esineb mikroprotsessoris Pentium , kus keerukad CISC käskude järgnevused transleeritakse RISC-tüüpi mikrooperatsioonideks. Pentiumi protsessortuumale on iseloomulik RISC-mikroarhitektuur.
 • Andmevooarhitektuurid //data-flow architecture//
  Protsessori tegevust korraldatakse sõltuvalt andmete valmisolekust töötluseks ⇒
  Andmevooarvuti.
 • Nõudlusjuhitavad arhitektuurid //demand-driven ( reduction ) architecture//
  Käsu töötlust alustatakse juhul, kui käsu poolt toodetavat tulemit vajatakse kui lähteoperandi väärtust mõnes teises käsus, mida on juba töötlema hakatud. Arvutiarhitektuurid ei ole oma olemuselt jäigad, nad arenevad pidevalt edasi oma põhikontseptsiooni raames, kuid samas on täheldatav ka arhitektuuridevaheline konvergents. Et esile tõsta arhitektuuri arengute tulemeid on hakatud kasutama terminit ARENDARHITEKTUUR // advanced architecture//.
 • Princetoni arvutimudeli piirangud.
  • Kuna käske ja andmeid (operande) säilitatakse ühtses jadapöördusega mälukeskkonnas, siis see põhjustab piiranguid mälupöördustel, nn pudelikaela nähtus („von Neumann bottleneck“).
  • Puudub selgelt avalduv erisus mälus säilitatava info – andmete ja käskude vahel. See, kas tegemist on andmete või käskudega, tuvastatakse programmi töötluse käigus alles protsessoris.
  • Kaasaegsetes kõrgkeeltes on kasutusel erinevaid andmestruktuure, kuid klassikalise (Princetoni) arvuti mälukorralduses tuginetakse vaid ühemõõtmelistele struktuuridele ( mälupesad ), mistõttu tuleb erineva struktuuriga andmeid lineariseerida, et neid oleks mälus võimalik säilitada.
  • Mälus säilitatav informatsioon ei sisalda teavet selle kohta, millise andmetüübiga on tegemist. Andmetüüpide tuvastamine toimub läbi programmiloogika.

  Vaatamata Princetoni arvutimudeli piirangutele, mis esitab kõrgendatud nõudeid
  kasutatavatele kompilaatoritele, on mudel tänini laialdaselt kasutatav arvutite
  väljatöötamisel.
  Põhimõtteliselt pole loetletud piirangutest (2 kuni 4) vaba ka Harvardi arvutimudel.
  Tänu mälu pudelikaelapiirangu kõrvaldamisele, saab tõsta neis arvuteis infotöötluse
  kiirust, kuid samas tekib vajadus täiendava riistvara järele.
 • Käsustikupõhine arhitektuur, arvutiarhitektuuride käsustikupõhised mudelid.
  Käsustikupõhine arhitektuur (ISA) on liideseks arvuti riist - ja tarkvara vahel, mis hõlmab
  1. Arvuti käsustiku
  2. Mälu
  3. Programmisti poolt kasutatavad registrid süsteemis.
  Lähtuvalt käsus kasutatavate operandide paiknemisest, eristatakse järgmisi käsustikupõhiseid
  arhitektuure:
  1. Akumulaatoripõhine (enne 1960 aastat) ► 1 aadress; üks operandidest on ilmutamata.
  2. Pinumälupõhine (1960-1970-ndad) ► 0 aadressi, mõlemad operandid on esitatud ilmutamatult
  3. Mälu-mälupõhine (1970-1980-ndad) ► 2 aadressi või 3 aadressi (tänapäeval ei leia praktilist
  kasutamist).
  4. Register -mälupõhine (alates 1970-st) ► 2 aadressi; üks operandidest on esitatud ilmutamatult.
  5. Register-registripõhine (alates 1960-st) ► 3 aadressi; operandid on ( laade -salvestusarhitektuur) esitatud ainukesena mõlemad ilmutatult.
 • Protsessorites kasutatavate käskude vormingud, formaadid käsukoodi valik.
  Käsustikku kuuluvate käskude puhul eristatakse:
  1. Käsu vormingut
  2. Käsu formaati
  Püsiva vorminugu ja formaadiga käsud
  Käsukood – Aadress 1 – 2 – 3
  Muutuva vormingu ja formaadiga käsud
  Käsukood – Aadress 1
  Käsukood – Aadress 1 – Tunnus – Operand
  Käsukood – Aadress 1 – Aadress 2
  Käsuformaat võib olla:
  • Fikseeritud - kõik käsustikku kuuluvad käsud on ühesuguse pikkusega
  • Varieeruv – käsu pikkus sõltub käsust.

  Käsuformaatide võrdlus
  Fikseeritud pikkusega
  Plussid:
  • Lihtsustub käskude täitmise
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Arvutiarhitektuuri eksami teooriaküsimused vastustega #1 Arvutiarhitektuuri eksami teooriaküsimused vastustega #2 Arvutiarhitektuuri eksami teooriaküsimused vastustega #3 Arvutiarhitektuuri eksami teooriaküsimused vastustega #4 Arvutiarhitektuuri eksami teooriaküsimused vastustega #5 Arvutiarhitektuuri eksami teooriaküsimused vastustega #6 Arvutiarhitektuuri eksami teooriaküsimused vastustega #7 Arvutiarhitektuuri eksami teooriaküsimused vastustega #8 Arvutiarhitektuuri eksami teooriaküsimused vastustega #9 Arvutiarhitektuuri eksami teooriaküsimused vastustega #10 Arvutiarhitektuuri eksami teooriaküsimused vastustega #11 Arvutiarhitektuuri eksami teooriaküsimused vastustega #12 Arvutiarhitektuuri eksami teooriaküsimused vastustega #13 Arvutiarhitektuuri eksami teooriaküsimused vastustega #14 Arvutiarhitektuuri eksami teooriaküsimused vastustega #15 Arvutiarhitektuuri eksami teooriaküsimused vastustega #16 Arvutiarhitektuuri eksami teooriaküsimused vastustega #17 Arvutiarhitektuuri eksami teooriaküsimused vastustega #18 Arvutiarhitektuuri eksami teooriaküsimused vastustega #19 Arvutiarhitektuuri eksami teooriaküsimused vastustega #20 Arvutiarhitektuuri eksami teooriaküsimused vastustega #21 Arvutiarhitektuuri eksami teooriaküsimused vastustega #22 Arvutiarhitektuuri eksami teooriaküsimused vastustega #23 Arvutiarhitektuuri eksami teooriaküsimused vastustega #24 Arvutiarhitektuuri eksami teooriaküsimused vastustega #25 Arvutiarhitektuuri eksami teooriaküsimused vastustega #26 Arvutiarhitektuuri eksami teooriaküsimused vastustega #27 Arvutiarhitektuuri eksami teooriaküsimused vastustega #28 Arvutiarhitektuuri eksami teooriaküsimused vastustega #29 Arvutiarhitektuuri eksami teooriaküsimused vastustega #30 Arvutiarhitektuuri eksami teooriaküsimused vastustega #31 Arvutiarhitektuuri eksami teooriaküsimused vastustega #32
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 32 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2016-01-18 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 16 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor Talvistu Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Tegemist Arvo Toomsalu poolt antud kordamisküsimustega, kus on vastatud kõikkidele küsimustele vastavalt õppematerjalile, interneti ja õpiku abiga.

  Teemad nagu näiteks:
  1. Mõisted arvuti, arvutisüsteem, arvuti riistvara iseloomustavad näitajad.
  2. Arvutipõlvkondade iseloomustus (iseloomulikud jooned).
  3. Arhitektuuri, mikroarhitektuuri ja seadmestuse mõisted.
  4. Kompilaator ja selle üldistatud mudel.
  5. Operatsioonisüsteemi üldistatud arhitektuurne mudel.
  6. Operatsioonisüsteemi põhikomponendid.
  7. Konveiertöötluse põhimõtted, konveierite liigid (mudelid).
  8. Sünkroonse käsukonveieri jõudlus, käsukonveieri jõudlust mõjutavad tegurid.
  9. Riist- ja tarkvaraliselt juhitavad vahemälud, vahemälu ühendamine mälusüsteemi.
  Rööptöötluse tasemed ja rööptöötluse kolm põhikonfiguratsiooni
  10. Juhtimissõltuvused rööptöötlusel, Bernsteini tingimused.
  11. Arvutiarhitektuuride Flynni taksonoomia.
  12. Multiprotsessorsüsteemide ühendusvõrkude topoloogiad, näited (välja jääb oomegavõrk).

  Kokku 70 küsimust

  Arvo Toomsalu , ttü , arvutiarhitektuurid , eksam , vastused , küsimused , arvuti arhitektuur , IAY0520 , protsessor , vahemälu , konveier , käsk , jõudlus , mälud

  Mõisted


  Meedia

  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  38
  docx
  Arvutiarhitektuurid eksam vastused TTÜ
  20
  odt
  Arvutid I eksamiküsimuste vastused
  282
  pdf
  Mikroprotsessortehnika
  1072
  pdf
  Logistika õpik
  56
  doc
  Andmebaaside eksami kordamisküsimuste vastused
  21
  pdf
  RAS operatsioonisüsteemid - reaalajalised tuumad
  48
  doc
  Personaalarvutite riistvara ja-arhitektuur
  50
  doc
  Exami materajal

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun