Kategoorias liiklus leiti 6 faili

Auto >> Liiklus
liiklus - , TEE-06-08/ parkimiskorralduse ja 266,2 Kataloog 6 tk 1,2 7,2 320,00 312,00 4 166,40 632,00 hoiatus 8 998810 38 1851 märgid/paigaldus Parkimiskohtade 10,3 TEE-06-09 30 jm 2,60 387,00 24,73 12,90 39 1852 mahamärkimine 0 Jalgrattastatiiv 8- 193,0 MIT-03-24 1 tk 2,0 2,0 2 500,00 520,00 3 020,00 3 020,00 40 1853 kohaline 1 ALUSED JA 2 VUNDAMENDID Röstvärgid ja 21 taldmikud
Kodune töö
3
docx

Kodune töö

TALLINN COLLEGE OF ENGINEERING KODUNETÖÖ Õppeaines: Liiklusõpetus Transporditeaduskond Õpperühm: AT-11a Üliõpilanesed: M.Karlson Juhendaja: V.Nestor Tallinn 2008 1.§ 48 Juht ei tohi sooritada tagasi pööret Ülekäigurajal + Raudteeülesõidukohal...

Liiklus - Tallinna Tehnikakõrgkool
75 allalaadimist
Ameerika vedurid
10
ppt

Ameerika vedurid

AMEERIKA VEDURID TRANSPORDITEADUSKOND Õpperühm: III RA Üliõpilane: Andrus Murumaa Õppejõud: Raivo Pütsep SISUJUHT VEDUR...................................3 ESIMESED VEDURID...............4 USA VEDURITURG...................5 VEDURITE KIRJELDUS.............6 ELEKTRIVEDUR VERSUS DIISELVE...

Liiklus - Tallinna Tehnikakõrgkool
34 allalaadimist
Kütusekulu arvestus
3
xlsx

Kütusekulu arvestus

Samm 1 Samm 2 Märgi kütusehind ja mitme euro ees ostad! Sisesta, vaata ja võrdle andme Algandmed Juhul kui auto võtab ... L 4 L. hind 1,28 Saab läbi sõita 742,1875 Kui palju raha...

Liiklus -
13 allalaadimist
Liikluskasvatus
4
docx

Liikluskasvatus

Liikluskultuur Liikluskultuur on osa üldisest käitumiskultuurist, olles inimese võimetel, kasvatusel, teadmistel, keskkonna eripäral ja ühiskonna väärtushinnangutel põhinev tahe ja harjumus liikluses kehtivaid norme järgida ja kaasliiklejatega arvestavalt käituda. Politseistatistika kohaselt on käesoleva aasta esimesel poolaastal liiklusõnnetuste ja vigastatute arvud kasvutendentsi ilmutanud alates maikuu...

Liiklus - Põhikool
9 allalaadimist
Autoveoseadus referaat
12
doc

Autoveoseadus referaat

Vedude eest vastutav isik (1) Vedude eest vastutav isik peab olema teovõimeline hea mainega isik. Isik peab olema ametialaselt pädev korraldama veosevedu ning ta on vastutav tegevusloa omaniku juures veokorralduse ning veokorraldusega seotud majandustegevuse, töökorralduse, töötasustamise, tollikorralduse, töö- ja puhkeaja nõuete täitmise, liiklusohutuse, sõidukiohutuse ja keskkonnakaitse eest. (11) Isik võib olla vedude eest vastutavaks isikuks ainult ühe vedaja juures. (2) Vedude eest vastutava isiku mainet peetakse heaks, kui: 1) teda ei ole karistatud kuriteo eest või kui karistuse ärakandmisest või täitmisest on möödunud vähemalt kolm aastat; 2) teda ei ole karistatud kaheaastase perioodi jooksul ametialase tegevusega seoses üle kahe korra väärteo eest veokorralduse, a...

Liiklus - Kutsekool
2 allalaadimist
ARKi teooriaeksamiks kordamine
10
pdf

ARKi teooriaeksamiks kordamine

Pimedal ajal: lähi- või kaugtuled, numbrituled, ääretuled. Lähi-, kaug- või udutuled ei tohi põleda: halva nähtause korral või üimeda ajal asulavälisel teel, parkimisel auslateel. Asulas paremal teepoolel ei tohi põleda: kaugtuled. Valgustamata asulateel pargmisiel peavad põlema: ääretuled ja numbrituled. Asulas tohib halva nähtavuse korral kasutada liikluspoolseid seisutulesid kui - mootorsõodik ei ole üle 6m pikk. Mootorsõiduki laius on alla 2m. Moortorsõiduk on ilma haagiseta. Kaugtulesid tohib kasutada: halva nähtavuse korral ja pimedal ajal. Kaugtulesid võin kasutada lisamärguandena enne möödasõidu alustamist. Tagumist udutulesid võib kasutada asulavälisel teel udu või sajust põhjustatud halvast nähtavusest. Kollast vilkurit kasitatakse: kui valmistaja kiirus ei ületa...

Liiklus -
10 allalaadimist