Kategoorias juhtimine leiti 8 faili

Majandus >> Juhtimine
Juhtimise alused
22
ppt

Juhtimise alused

Juhtimise alused I osa Kurmet Kivipõld Juhtimine on tulemuste saavutamine teiste inimeste kaasabil. R. Üksvärav Juhtimine on inimeste tegevuse ja käitumise sihipärane suunamine ning üheks hästi talitavaks tervikuks sulatamine, selleks et rakendada organisatsiooni varad, saavutada tema eesmärgid ja rahuldada liikmete vajadused. R...

Juhtimine - Tartu Ülikool
125 allalaadimist
Juhile vajalikud isikuomadused
16
ppt

Juhile vajalikud isikuomadused

JUHILE VAJALIKUD ISIKSUSEOMADUSED Koostas: Sissejuhatus Gordon Allport: isiksuse määravad kesksed (esmased ) ja teisesed tunnusjooned; inimest saab kiiresti iseloomustada vähem kui 10 sõnaga Raymond Cattell: 16 isiksusefaktorit Hans Eysenck : 3 põhimõõdet- ekstravertsus- intravertsus, neurootilisus (emotsionaalne stabiilsus) ning psühhootilisus (julmus, hoolimatus, normide eiram...

Juhtimine - Tartu Ülikool
58 allalaadimist
Juhtimise alused
4
doc

Juhtimise alused

Tema toimimine, kaasarvatud kommunikatsioon on üksikisiku ja keskkonna vastastikuses mõjusfääris. Organisatsiooni üks eesmärke on genereerida hästimõtlemisi nii oma töötajate hulgas kui ka väliskeskkonnas. Organisatsiooniväline kommunikatsioon hõlmab endas avalikkussuhteid ja nende juhtimist. Hästi planeeritud ja k...

Juhtimine - Tartu Ülikool
156 allalaadimist
Sisekomminukatsiooni uuring
15
doc

Sisekomminukatsiooni uuring

TARTU ÜLIKOOL Majandusteaduskond Ettevõttemajanduse instituut Organisatsiooni sisekommunikatsiooniuuring Kodutöö Juhendaja: lektor M.Ahonen Tartu 2009 SISUKORD SISUKORD...

Juhtimine - Tartu Ülikool
107 allalaadimist
Juhtimise alused esimene osa
5
docx

Juhtimise alused esimene osa

Anne Aidla Hoiakud mõjutavad: tööl pingutamist, tööl valitsevat õhkkonda, grupitöö edukust ja organisatsiooni tulemuslikust. Samuti ka organisatsioonile pühendumist, soovi töölt lahkuda, tööga rahulolu, tööle pühendumist ja motivatsiooni. Hoiakud koosnevad kolmest komponendist: Emotsionaalne, käitumuslik ja kognitiivne. Kognitiivne dissonants ­ on juhul kui hoiaku komponendid on omavahel vastuolus....

Juhtimine - Tartu Ülikool
84 allalaadimist
Kokkuvõtvad küsimused - Juhtimise alused 2012
4
doc

Kokkuvõtvad küsimused - Juhtimise alused 2012

Põhimõisted a. Mis on organisatsioon? Kahe või enama inimese kogum, mis toimib sihipäraselt ühise sõnastatud eesmärgi nimel kindla strateegia, struktuuri ja tehnoloogiaga. b. Millestesse tüüpidesse saab organisatsioone jagada? Äriühing, mittetulundusühing, Liit, Avalik-õiguslik asutus c. Mis on juhtimine? Juhtimine on protsess, mis võimaldab saavutada organisatsiooni eesmärke oma ressurssi...

Juhtimine - Tartu Ülikool
125 allalaadimist
Juhtimisarvestus arvestustest 3
4
docx

Juhtimisarvestus arvestustest 3

Küsimus 1 Vastus salvestatud Marked out of 1,00 Küsimuse tekst Üldjuhul on kõige usaldusväärsemalt võimalik prognoosida Vali üks: a. muutuvkulusid tooteühiku kohta b. kogukulusid tooteühiku kohta c. muutuvkulude kogusummat d. püsikulusid tooteühiku kohta Küsimus 2 Vastus salvestatud Marked out of 1,00 Küsimuse tekst Olulisusvahemikus Vali üks: a. Püsikulud ühiku k...

Juhtimine - Tartu Ülikool
79 allalaadimist
Juhtimisarvestus arvestustest 4
4
docx

Juhtimisarvestus arvestustest 4

Küsimus 1 Vastus salvestatud Marked out of 1,00 Küsimuse tekst Piirkasumimäär suureneb alati, kui Vali üks: a. kasumilävi tõuseb b. väheneb muutuvkulude ja müügitulu suhe c. kasumilävi langeb d. suureneb muutuvkulude ja müügitulu suhe Küsimus 2 Vastus salvestatud Marked out of 1,00 Küsimuse tekst Kui müügihind ja ühiku muutuvkulud suurenevad 10% võrra ning püsivkulud ei muu...

Juhtimine - Tartu Ülikool
76 allalaadimist