Filoloogia

Filoloogia on teadus, mis uurib keelt ja kirjandust
Kategooriad
Faile
Eesti filoloogia - Tallinna Ülikool
9
Eesti foneetika ja fonoloogia - Tartu Ülikool
7
Eesti kirjandus - Tallinna Ülikool
15
Eesti kirjanduse ajalugu - Tartu Ülikool
2
Filoloogia - Akadeemiline
16
Foneetika - Akadeemiline
5
Inglise keele ajalugu -
2
Inglise keele foneetika -
1
Keeleteaduse alused -
4
Klassikaline filoloogia -
1
Leksikoloogia ja leksikograafia -
1
Modernism. Postmodernism -
1
Morfoloogia - Eesti Maaülikool
4
Morfoloogia - Tallinna Ülikool
2
Ortograafia - Tallinna Ülikool
1
Psühholingvistika -
2
Russistika - Tallinna Ülikool
1
Sissejuhatus germaani filoloogiasse -
1
Sissejuhatus romaani filoloogiasse - Tartu Ülikool
2
Sissejuhatus üldkeeleteadusesse - Tartu Ülikool
7
Vene filoloogia -
4


Kategooria filoloogia populaarseimad õppematerjalid

Kordamisküsimused (2009) Sissejuhatus germaani filoloogiasse Mõisted: ablaut (kvalitatiivne ja kvantitatiivne) – Ablaut on vokaalivahetus. Ablaut on iseloomulik kõigile indo-euroopa keeltele, mitte ainult germaani keeltele. Germaani keelte tugevates verbides esineb. Jaguneb kvalitatiivseks ja kvantitatiivseks vokaalivahetuseks. Kvalitatiivne vokaalivahetus on siis kui reaalselt täht muutubki nt sõnas sing-sang. Kvantitatiivne vokaalivahetus on siis, kui toimub hääliku pikenemine nt (e-aste) pes-pedis- (o aste) podium- foot (tegu on pi...
Sissejuhatus germaani filoloogiasse Mõisted: ablaut (kvalitatiivne ja kvantitatiivne) – ablauti mõiste leiutas Jakob Grimm; morfoloogiline vokaalivaheldus tugevates tegusõnades germaani keeltes ja tüvedes ja juurtes indoeuroopa keeltes; kvalitatiivne ablaut – kolmeastmeline vokaalimuutus: 1) e-aste (täisaste), nt IE ped – pedestrian, 2) o-aste, nt IE pod – podium, 3) nullaste - ø kvantitatiivne ablaut – täishääliku pikkus muutub, nt võivad esineda pikk e ja pikk o afrikaat – häälikud ch, j; vastavad ühele foneemile anal...


AITA TEISI JA VÕIDA VINGE ROMOSS 10400mAh AKUPANK

Lae üles oma kodutööd, esseed, arvustused, kontrolltööd või mida iganes hariduslikku ja VÕIDA vinge akupank
Mida rohkem faile laed seda suurem võimalus on võita!


Uploadi failid