Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Aita Ukrainat Sulge
Add link

" GPS kiirendus" - 10 õppematerjali

2
docx

GPS kiirendus

GPS kiirendus 1. Laadisin salvestatud GPS signaalide NMEA lausendid Exceli tabelisse. Eraldasin tabelist $GPGGA lausendid nende edasiseks töötlemiseks. Teisendasin koordinaatide muutuste järgi nihked asukoha muutusteks. Asukoha muutuste jada numbrilisel diferentseerimisel sain jooksva kiiruse. Esitasin graafiliselt kiiruse muutuse ja arvutasin kiirendusaja 0-50 ja 0-100 km/h. Leidsin viimaks ka mõõtmise asukoha kaardil. 2. Kiirendusgraafik 120 100 80 60 Kiirus 40 20 0 Aeg 3. Kiirendusaeg 0km/h kuni 50km/h on 10s ja 0km/h kuni 100km/h on 21s. 4. Mõõtmiste asukoht kaardil ...

Transpordi infosüsteem -
14 allalaadimist
42
docx

Üldmeteoroloogia konspekt

Üsna vigu täis . Igast kasulikku infot on siin , kuid paljud asjad võivad segaseks jääda , kuna ma panin kirja enamasti selle mida ma ise ei tea ( peaaegu kõik). Valemite tuletusi ma kirja ei pannud , sest normaalsed inimesed selliseid asju ei õpi. Kasu on konspektis kindlasti. Termini meteoroloogia all peetakse harilikult silmas kindlatel kellaaegadel tehtavaid õhu temperatuuri, rõhu, niiskuse, pilvisuse, nähtavuse jt meteoelementide rutiinseid mõõtmisi javaatlusi. Klimatoloogia - Paljuaastane iseloomulik ilmastik mingis piirkonnas. Klimatoloogia on meteoroloogia ja füüsilise geograafia piiriteadus. Fahrenheiti skaala ­ Kaks püsipunkti 1) 0 F Kraadi = -17.78 C , madalaim temperatuur mis ta laboris sai . 2) 96 F = 35.55 C , tema arvates inimese keha temperatuur. Jää sulab Fahrenheidi skaala järgi 32 F kraadi juures ja ve...

Üldmeteoroloogia - Eesti Lennuakadeemia
84 allalaadimist
109
doc

Füüsikaline maailmapilt

2 3. Vastastikmõjud............................................................................................................ 2 3.1.Gravitatsiooniline vastastikmõju........................................................................... 3 3.2.Elektromagnetiline vastastikmõju..........................................................................4 3.3.Tugev ja nõrk vastastikmõju..................................................................................7 4. Jäävusseadused ja printsiibid....................................................................................... 8 4.1. Energia jäävus.......................................................................................................8 4.2. Impulsi jäävus...

Füüsikaline maailmapilt - Kutsekool
59 allalaadimist
937
pdf

Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat

Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat Toimetaja Raul Adlas Koostajad: Andras Laugamets, Pille Tammpere, Raul Jalast, Riho Männik, Monika Grauberg, Arkadi Popov, Andrus Lehtmets, Margus Kamar, Riina Räni, Veronika Reinhard, Ülle Jõesaar, Marius Kupper, Ahti Varblane, Marko Ild, Katrin Koort, Raul Adlas Tallinn 2013 Käesolev õppematerjal on valminud „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007- 2013” ja sellest tuleneva rakenduskava „Inimressursi arendamine” alusel prioriteetse suuna „Elukestev õpe” meetme „Kutseõppe sisuline kaasajastamine ning kvaliteedi kindlustamine” programmi Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013” raames. Õppematerjali (varaline) autoriõigus kuulub SA INNOVEle aastani 2018 (kaasa arvatud) ISBN 978-9949-513-16-1 (pdf) Selle õppematerjali koostamist toetas Euroopa Liit Toimetaja: Raul Adlas – Tallinna Kiirabi peaa...

Esmaabi -
225 allalaadimist
816
pdf

Matemaatika - Õhtuõpik

Ent tihti peame just ennustama, mis tulevikus juhtuda võiks. Matemaatika abil ennustati, et leidub elektroni antiosake positron, ja nüüdseks oleme seda katseliselt näinud. Matemaatiliselt pakuti, et suurtel kiirustel enam Newtoni klassikaline mehaanika ei kehti, ning ega tõesti ei kehtigi. Ilma selle tead- miseta ei töötaks meie GPS-navigeerimine. Majandusteoreetikud üritavad aru saada, kuidas üks või teine inim- või inimväline faktor võiks tulevikus mõjutada majandusnäitajaid; hasartmängurid peavad vähe- malt üritama ennustada, mis kaardid on teistel peos või jagajal pakis; insenerid peavad suutma ette kujutada ettekujutamatuid tegureid, mis nende uhket konst- ruktsiooni ohustada või mõjutada saaksid – kõike seda saab teha ainult matemaa- tiliselt. Nii ongi matemaatika ka meie silm tulevikku. Muidugi ei ole kõik meie ennustused alati õiged, aga matemaatika südametunnis- tus jääb puhtaks – eksimused on meie oma eeldustes ja mudelites ja neid eksimusi lub...

Matemaatika -
146 allalaadimist
4
doc

Kõrgem geodeesia/hüdrograafia 1. kt vastused

Millistest komponentidest koosneb Maa leida: joonepikkus S1-2, otse ja vastuasimuudid A1-2 Epohh – sündmuse juhtumise moment raskusjõud (raskuskiirendus)? Millest kumbki A2-1 teatud ajaskaala suhtes. komponent oleneb? Mis on raskusjõu (-kiirendus) 29. Mis on võetud GPS standardepohhiks? ühik ja selle dimensioon? F – Maa . Millistes ühikustes mõõdetakse GPS aeg? gravitatsioonilisest külgetõmbejõust ja P – Maa GPS standardepohh on 06.jaanuar 1980 kell pöörlemisest tingitud tsentrifugaaljõust. F oleneb 0 UT. Sellest nullhetkest alates näidatakse anomaalsete tiheduste jaotusest ja pinnavormidest, P aega nädalate ja sekunditega, nii et uus GPS oleneb geograafilisest laiusest. Raskusjõu ühikuks on nädal algab igal põhapäeval kell 0UT. gall (GL või Gal) või milligall (mGl), dimensioon...

Kõrgem Geodeesia -
4 allalaadimist
1072
pdf

Logistika õpik

Juhile on võimalik edastada laadimisinfo ja täpsed koordinaadid, kus tuleb koorem peale laadida. Sel viisil saab vähendada sidekulusid ja tühisõite. Mugavuslahenduseks võib pidada võimalust jälgida veokipargi tööd nutitelefonis. Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv DIGAR Sõidukite jälgimise seadmeid ja teenuseid kasutatakse nende asukoha määramiseks ning liikumisteekonna jälgimiseks. Kommertskasutuses on GPS (Global Positioning System) posit- sioneerimine kõige laiemalt rakendust leidnud ettevõtete autoparkide halduses, täpsemalt tele- maatikas. Telemaatika on valdkond, kus tegeldakse sõidukite asukoha tuvastamise ja nende liiku- mise jälgimisega reaalajas. Sõidukite positsioneerimise tehnoloogia on masinapargi haldussüsteem. Siia alla kuuluvad põldudel töötavad traktorid, teehooldusmasinad, veoautod ja kaubikud. Laevade ja konteinerite asukohta määratakse ja liikumist jälgitakse reaalajas neile paigaldatud transponderite abil. Asu- koha teave edastatakse mobiilivõrgu vahendusel (GSMGPRS), taga...

Logistika alused - Kutsekool
543 allalaadimist
10
docx

Kinesioloogia konspekt

Liikumine võib olla kulgev(joonkiirus ja –kiirendus), pöörlev (nurkkiirus- ja kiirendus ), deformatsiooniline ja kombineeritud. Kinemaatilised parameetrid: 1) Ajalised: ajamoment, kestvus, tempo, rütm 2) Ruumilised: positsioon, trajektoor, nihe, nurk (absoluutne või suhteline) 3) Ajalis-ruumilised: joonkiirus (hetk- ja keskmine kiirus), joonkiirendus, nurkkiirus, nurkkiirendus Kinemaatilise uuringu meetodid: lokaalsed kiirendus ja asendiandurid, gps põhised mõõteseadmed, goniomeetrid, videoanalüüs 2) Dünaamilised e. kineetilised – käsitleb kehade liikumist neile rakendatud jõudude mõjul Newton I: kui kehale ei mõju teised kehad või nende mõju summa võrdub nulliga siis keha seisab paigal või liigub ühtlaselt kulgevalt Dünaamilised parameetrid: 1. Inertsiaalsed: Inerts on keha omadus säilitada oma seisund. Mõõduks on: - Mass (kulgliikumisel). Inertsi ja gravitatsiooni ning kehas sisalduva aine hulga mõõt (kg). Keha kaal ei võrdu keha massiga. Masskese –kujuteldav punkt kehas, kus lõikuvad kõigi keha kulgliikumist põhjustavate jõudude mõjusirged Maa gravitatsiooni- väljas ühtib masskese keha raskuskeskmega (KRK) KRK asukoht sõltub keha segmentide raskuskeskmete asukohtadest. Muutub keha asendit muutes - Inertsmoment – inertsi mõõt pöördliikumisel pöörlemistelje suhtes (I=kg*m2) 2. Jõud - kehade vastastikuse mõju mõõt kulgliikumisel. V...

Bioloogia -
13 allalaadimist
210
docx

Elektroonilised laevajuhtimisseadmed konspekt

25° vahel. Kitsa kiire saamiseks peavad kiirguri mõõtmed olema mitu korda suuremad lainepikkusest. Kiirguri mõõtmete vähendamine võimaldab saada kitsamat kiirt kõrgema sageduse kasutamisega. Teisest küljest on kõrgema sageduse sumbumine suurem madala sageduse sumbumisest. Seepärast tuleb praktikas otsida kompromissi kiirguri mõõtude ja sageduse vahel. Enamkasutatavateks sagedusteks on 50 ja 200 kHz. Mikrokompuuter sügavuse mõõtmise süsteem Arvutustehnika areng on kaasa toonud elektrisüsteemide vähenemise ja kaotanud mehhaanilised sügavuse registreerimise vahendid. Varasemad elektrisüsteemid on asendatud mõne kiibiga, paberlint sügavuste registreerimiseks on asendatud vedelkristallide ekraaniga. Lisaks sügavuse mõõtmisele pakuvad tänapäevased kajaloed lisavõimalusi. Näiteks töörežiime võib olla mitu OS DATA režiim, mis näitab oma laeva koordinaate, GPS kurssi, aega ja sügavust LOGBOOK režiim võimaldab registreerida käsitisi sügavusi mingi antud perioodi jaoks HISTORY MODE Ekraan on jaotatud kaheks osaks. Vasakpoolsel on registreeritud viimase 24 tunni sügavused; parempoolsel hetke sügavused. Võimalikud vead sügavuse mõõtmisel kajaloodiga Viga tegeliku helikiiruse kõrvalekalde tõttu arvestuslikust kiirusest Kajaloodi skaalajaotused on saadud eeldusel, et helikiirus on püsisuurus – 1500 msek. Tegelikult aga helikiirus võib tunduvalt kõrvale kalduda arvestuslikust kiirusest ja sügavus mõõdetakse veaga. Mõõtmisvea võib C h  h(  1) C0 arvutada valemiga Laeva kiirusemõõturid. Logid Doppler logi Doppleri sagedusnihe Oletame, et kiirusega v liikuv ja sagedusel f kiirgav laineallikas A läheneb punktile M, kus asub vastuvõtja...

Laevandus -
24 allalaadimist
30
docx

Isejuhtiv auto lähitulevikus

Käesolev referaat tugineb erinevatel allikatel nagu näiteks uudistel, arvamusartiklitel ning teaduslikematel tekstidel. Kõik allikad on valitud nende ajakohasuse põhjal ning proovitud jälgida, et töös esitatav informatsioon oleks uudne ning aktuaalne praegusel hetkel. 3 1. ISEJUHTIVA AUTO OLEMUS Isejuhtivad autod on sõidukid, mille eesmärgiks on liikuda sihtkohtade vahel, ilma, et inimene juhtimisprotsessist osa võtaks. Selleks, et autot pidada täielikult autonoomseks, peab masin suutma navigeerida ette määratud asukohta ilma inimkäe sekkumiseta. Liikumine peab aset leidma teedel, mida ei ole spetsiaalselt kohandatud nende sõidukite kasutamiseks. (Rouse 2011) Juhita autod suudavad tajuda enda ümbrust kasutades tehnoloogiavahendeid nagu näiteks LIDAR-it, radarit, GPS’i ja kompuuternägemist. Saadavat sensoorset teavet töödeldakse selliselt, et sõiduk suudaks leida asjakohase raja, mida mööda sõita ning sealjuures vältida teele ilmuvaid takistusi ja alluda teemärkidele. Auto kasutab digitaalset kaarti, mida sõiduk pidevalt värskendab informatsiooniga, mida saab sensoorsest sisendist. See aitab sõidukil kohaneda muutuvate olukordadega ning liikuda tundmatutel territooriumitel. (Goodman 2016) Isesõitvatel autodel ei piisaks ainult heleduse muutuste jälgimisest ja ultraheli kasutamisest. Isesõitva auto kontekstis tähendab see seda, et teatud ettetulevad olukorrad ja nendele reageerimine on autole eelnevalt selgeks tehtud. Õigel teel sõitmiseks on vaja ühelt poolt kasutada GPSi, mis jälgib auto üldist asukohta, aga pole piisavalt täpne sõiduradade jälgimiseks. (Laas 2017) Objektide tuvastamisevahendiks on nn kompuuternägemine, mis peaks ära tundma tavapärase...

Ärilogistika - Tallinna Tehnikaülikool
16 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun