Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Sulge
Add link

VBA - funktsiooni uurimine - sarnased materjalid

1862, algandmed, nullkohad
9
xlsm

VBA - Funktsiooni uurimine

Algandmed Algus Pikkus Lõpp Jaotisi -13 10 5 10 Nullkohad F3 x F1 F2 -13 -14,65392 2,405652 -12 -15,84888 3,763043 ...

Informaatika ll -
183 allalaadimist
12
xlsm

VBA - funktsiooni uurimine

Algus Pikkus Lõpp Jaotisi 8 18 18 50 F1 F2 F3 Neg keskmine -0,80857 -3,45799 Integraal 0,51547 0,99198 Abs Max -1,84887 Abs Max asukoht 15,200 10,0000 5,0000 0,0000 F ...

Informaatika ll -
116 allalaadimist
18
xlsm

VBA - funktsiooni uurimine

... 0,00684 Pindala 69,73071 47,58876 Abs Max 4,25119 Abs Max asukoht 11,80000 X F1 F2 F3 10,0000 -2,4019 -2,0000 -4,4019 10,3600 -3,3545 -1,1520 -4,5066 10,7200 -3,4628 0,4407 -3,0221 11,0800 -2,1852 2,4322 0,2470 11,4400 0,4215 3,9092 4,33...

Informaatika ll -
106 allalaadimist
12
xlsm

VBA - FUNKTSIOONI UURIMINE

INFORMAATIKA II Tudeng Õpperühm Juhendaja Kood VBA - FUNKTSIO VARIANT 1 Argumendi ja funktsioonide väärtused kirjutatakse otse töölehele ning nende al VARIANT 2 Argumendi ja funktsioonide väärtused salvestatakse ühemõõtmeliste massiivide VARIANT 3 Argumendi ja funktsioonide väärtused salvestatakse kahemõõtmelisse massiivi A II ...

Informaatika -
54 allalaadimist
6
xlsm

Funktsiooni uurimine

... F1 5,7002492 F2 2,709888 24,449711 F3 48,192181 16,084425 6 Funktsioonide tabel 20 x F1 F2 F3 15 0 3,0153465 -2,476007 0,5393397 10 1 -1,562584 2,7507686 1,1881845 2 -3,855783 -0,679466 -4,53525 5 3 7,1674429 -6,814591 0,3528518 0 4 -1,288434 -0,695934 -1,984368 0 1 ...

Informaatika 2 - Tallinna Tehnikaülikool
44 allalaadimist
2
odt

Funktsiooni uurimine

...raafikuks hüperbool x IV Ruutfunktsioon y = ax2 + bx + c ;a0 graafikuks parabool a) Avaneb kuhu b) nullkohad [ax2 + bx + c=0] c) -b haripunkt XHP= 2a VI Erijuhud Funktsioon ja funktsiooni määramispiirkond a) a lahenda a 0 1 b) a0 a c) ...

Matemaatika - Keskkool
82 allalaadimist
1
doc

Funktsiooni uurimine

1. Määramispiirkond ja katkevuskohad (x-id millega saab leida y-it) 2. Kas funktsioon on: a. Paarisfunktsioon; f(-x) = f(x) ; sümeetriline (0,0) suhtes b. Paaritufunktsioon; f(-x) = -f(x) ; sümeetriline y-telje suhtes c. Perioodiline funktsioon; f(x+T)=f(x) T=periood ;siinusfunktsioon 3. Leia ...

Matemaatika - Keskkool
525 allalaadimist
1
doc

Funktsioonide uurimine

...al X on määratud funktsioon. Määramispiirkond koosneb nendest x väärtustes, mille korral saab välja arvutada y väärtuse. Arvestada tuleb: 1)nulliga ei saa jagada 1)paarisarvulise juuriga juurt saab võtta ainult positiivsetest arvudest või arvust 0. 1)määramispiirkond- leian jooniselt need x väärtused, mille korral on võimalik paralleelselt y teljega liikuda graafikuni. 2)muutumispiirkond-leian y teljelt. 3)nullkohad-selline x väärtus, mille korral funktsiooni graafik läbib või puudutab x telge. Y=0 4)positiivsuspiirkond-kui graafik asub ülevalpool x telge, on funktsio...

Matemaatika - Keskkool
146 allalaadimist
35
pdf

Funktsiooni uurimine loeng 7

... 2 Joone puutuja Monotoonselt kasvav funktsioon y y=f (x) 0 x - teravnurk (0 < < /2) f ( x) = tan > 0 või = 0 f ( x) = tan = 0 3 Diferentseeruva funktsiooni kasvamine ja kahanemine Vahemikus A X diferentseeruv funktsioon y = f (x) on 1. monot...

Matemaatika -
50 allalaadimist
2
docx

Projektike „Funktsioonide uurimine”

Projektike ,,Funktsioonide uurimine" Ülesande püstitus Koostada VBA toega Exceli rakendus, mis võimaldab teha etteantavas vahemikus (a x b) kolme ühemuutuja funktsiooni Fy, Fz ja Fyz = Fy + Fz (vt. funktsioonide variantide tabel) graafikud ning leiab nullkohad ja antud karakteristikud (vt. karakteristikute variantide tabel) iga funktsiooni jaoks. Algandmed loeb programm ...

Matemaatika -
12 allalaadimist
11
xlsm

Funktsiooni Uurimine(Informaatika)

... Piir 2 10 3 10 1 Nullkohad P suuremad F1 F3 x F1 F2 3,4916 2 1,7321 -4,8457 4,3253 3 -2,1213 -2,3533 6,2767 4 -4,7320 9,3590 8,1116 5 -3,8534 -5,7422 9,4192 ...

Graafika -
33 allalaadimist
1
doc

Funktsioonid ja nende uurimine

... X0 : f ( x) = 0 funktsiooni f(x) nullkohtade x1; x2; x3 leidmine · Positiivsuspiirkond ­ X : f ( x) > 0 + · Negatiivsuspiirkond ­ X - : f ( x) < 0 · Kasvamisvahemikud ­ X : f ( x ) > 0 · Kahanemisvahemikud ­ X : f ( x ) < 0 · Maksimumkoht ­ Kui f ( x 1 ) = 0 ja f ( x 1 ) < 0 , siis x1 on maksimumkoht · Miinimumkoht ­ ...

Matemaatika - Keskkool
410 allalaadimist
14
ppt

Funktsiooni uurimine skeemi järgi

esmaspäev, 3. veebruar 2014. a 1. Määramispiirkond 7. Kasvamis ja X kahanemisvahemiku 2. Kas funktsioon on paaris- d X või ja X paaritu? 8. Käänukohad Xk 3. Perioodilisus 9. Kumerus- ja 4. Nullkohad Xo nõgususvahemikud X ja X 5. Positiivsus- ja negatiivsuspiirkonnad 10....

Matemaatika -
16 allalaadimist
9
xlsm

Informaatika 2 vba funktsiooni uurimine matrikkel 7

...õpp Jaotisi 0 10 10 10 Nullkohad F1 x F1 F2 0,50000 0 2,00000 -0,20807 1,50000 1 -2,00000 1,62801 3,42857 2 2,00001 1,68003 4,44444 3 0,00003 -0,02972 ...

Informaatika 2 - Tallinna Tehnikaülikool
227 allalaadimist
11
xlsm

Informaatika 2 VBA funktsiooni uurimine variant nr 7

...kainstituut Töö Funktsioonid Üliõpilane Õppejõud linna Tehnikaülikool formaatikainstituut sioonid Õppemärkmik *****7 Õpperühm algus pikkus lõpp jaotisi baas lisa 20 50 70 20 -5 25 NV_Y NV_Z NV_W x y z 20,8986 21,164212 20,991035 20 2,5183332 1,7415165 24,71323 23,843764 24,345385 22,5 -4,487937 -1,998173 25,432444 26,594881 25,949687 25 0,5815058 1,719...

Informaatika ll -
122 allalaadimist
9
xlsm

VBA Funktsiooni uurimine

Algandmed algus pikkus lõpp jaotisi piir arv -7 20 13 10 2 1 x F1 F2 F3 -7 9 -1,14711 7,85289 -5 1 2,341576 3,341576 -3 9 -0,809362 8,190638 -1 1 2,942863 3,942863 1 1,535534 -0,423021 1,112513 3 -5,535...

Algoritmid ja andmestruktuurid - Tallinna Tehnikaülikool
28 allalaadimist
3
pdf

Funktsiooni uurimine

...sed, arvutan x väärtused, nende põhjal määran piirkonna: o Ruutjuur o Logaritm o Nulliga jagamine X = ... 2. Nullkohad f(x) = 0, leian x väärtused, kui nimetaja ei võrdu nulliga. X0 = ... 3. Paaris või paaritu Paaris, kui f(-x) = f(x). Paaritu, kui f(-x) = -f(x) f(-x) leidmiseks asendada funktsiooni avaldises kõik x --> -x. -f(x) jaoks panna avaldise ette märk ­ paaris / paaritu 4. Positiivsus- ja negatiivsuspiirkonnad Positiivsuspiirkond on, kui f(x) > 0. Kui murd, siis lugeja/nimetaja>0 lugeja*nimeta...

Matemaatiline analüüs - Tallinna Ülikool
92 allalaadimist
10
xlsm

VBA

... Informaatikainstituut Töö: Funktsiooni uurimine Üliõpilane Matrikli nr. Õppejõud Rühm: Algus Lõpp Jaotisi 1 7 10 X F1 F2 F3 = F1+F2 1,00 -0,85 1,32 0,47 1,60 -1,54 -3,31 -4,85 2,20 -1,72 -5,16 -6,89 2,80 -0,80 -2,49 -3,29 3,40 1,10 -1,49 -0,39 4,00 2,85 -0,55 2,30 4,60 3,06 3,11 6,17 5,20 1,16 4,72 5,88 5,80 -1,91 2,86 0,94 6,40 -4,12 1,60 ...

Informaatika -
61 allalaadimist
26
xlsm

Informaatika I - Tabelid , 3. kodutöö, excel

...ate andmed eraldada eraldi töölehele tabelisse M_töötajad vastavalt variandile (kolm valda) tabelist Töötajad, kasutades arendatud filtrit. Eraldada skeemil näidatud väljad toodud järjekorras. Sorteerida tabel kahe tunnuse: vald ja nimi, järgi. Tabel P_müügid luua Table-objektina (List-objekt 2003-s) Müüjate nimede ning puidu liikide ja sortide valimiseks kasutada valideerimist. Vald leida müüja nime järgi tabelist M_töötajad, kasutades funktsioone INDEX ja MATCH; määrata nimed vajalikele tulpadele Hind leida liigi ja sordi alusel tabelist P_hinnad funktsiooni VLOOK...

Informaatika -
232 allalaadimist
40
xlsm

Excel tabelid

...ate andmed eraldada eraldi töölehele tabelisse M_töötajad vastavalt variandile (kolm valda) tabelist Töötajad, kasutades arendatud filtrit. Eraldada skeemil näidatud väljad toodud järjekorras. Sorteerida tabel kahe tunnuse: vald ja nimi, järgi. Tabel P_müügid luua Table-objektina (List-objekt 2003-s) Müüjate nimede ning puidu liikide ja sortide valimiseks kasutada valideerimist. Vald leida müüja nime järgi tabelist M_töötajad, kasutades funktsioone INDEX ja MATCH; määrata nimed vajalikele tulpadele Hind leida liigi ja sordi alusel tabelist P_hinnad funktsiooni VLOOK...

Informaatika - Tallinna Tehnikaülikool
95 allalaadimist
73
xls

Ülesanne "tabelid"

...ate andmed eraldada eraldi töölehele tabelisse M_töötajad vastavalt variandile (kolm valda) tabelist Töötajad, kasutades arendatud filtrit. Eraldada skeemil näidatud väljad toodud järjekorras. Sorteerida tabel kahe tunnuse: vald ja nimi, järgi . Tabel P_müügid luua List-objektina (Table-objekt 2007-s) Müüjate nimede ning puidu liikide ja sortide valimiseks kasutada valideerimist. Vald leida müüja nime järgi tabelist M_töötajad, kasutades funktsioone INDEX ja MATCH, määrates nimed vajalikele tulpadele Hind leida liigi ja sordi alusel tabelis P_hinnad funktsi...

Informaatika - Tallinna Tehnikaülikool
350 allalaadimist
35
xls

3. töö - Tabelid

...ate andmed eraldada eraldi töölehele tabelisse M_töötajad vastavalt variandile (kolm valda) tabelist Töötajad, kasutades arendatud filtrit. Eraldada skeemil näidatud väljad toodud järjekorras. Sorteerida tabel kahe tunnuse: vald ja nimi, järgi. Tabel P_müügid luua Table-objektina (List-objekt 2003-s) Müüjate nimede ning puidu liikide ja sortide valimiseks kasutada valideerimist. Vald leida müüja nime järgi tabelist M_töötajad, kasutades funktsioone INDEX ja MATCH, määrates nimed vajalikele tulpadele Hind leida liigi ja sordi alusel tabelis P_hinnad funktsiooni VLOO...

Informaatika - Tallinna Tehnikaülikool
186 allalaadimist
34
xlsm

3. Kodune töö - Tabelid

...ate andmed eraldada eraldi töölehele tabelisse M_töötajad vastavalt variandile (kolm valda) tabelist Töötajad, kasutades arendatud filtrit. Eraldada skeemil näidatud väljad toodud järjekorras. Sorteerida tabel kahe tunnuse: vald ja nimi, järgi. Tabel P_müügid luua Table-objektina (List-objekt 2003-s) Müüjate nimede ning puidu liikide ja sortide valimiseks kasutada valideerimist. Vald leida müüja nime järgi tabelist M_töötajad, kasutades funktsioone INDEX ja MATCH; määrata nimed vajalikele tulpadele Hind leida liigi ja sordi alusel tabelist P_hinnad funktsiooni VLOOK...

Informaatika - Tallinna Tehnikaülikool
114 allalaadimist
28
xlsm

Tabelid

...ate andmed eraldada eraldi töölehele tabelisse M_töötajad vastavalt variandile (kolm valda) tabelist Töötajad, kasutades arendatud filtrit. Eraldada skeemil näidatud väljad toodud järjekorras. Sorteerida tabel kahe tunnuse: vald ja nimi, järgi. Tabel P_müügid luua Table-objektina (List-objekt 2003-s) Müüjate nimede ning puidu liikide ja sortide valimiseks kasutada valideerimist. Vald leida müüja nime järgi tabelist M_töötajad, kasutades funktsioone INDEX ja MATCH; määrata nimed vajalikele tulpadele Hind leida liigi ja sordi alusel tabelist P_hinnad funktsiooni VLOOK...

Informaatika -
29 allalaadimist
14
xlsm

Informaatika II kodutöö "Funktsiooni uurimine"

...Argumendi ja funktsioonide väärtused kirjutatakse otse töölehele ning nende alusel leitakse vajalikud karakteristikud ja tehakse graafikud Algandmed algus pikkus lõpp jaotisi piir arv baas lisa 10 10 20 10 -3 1 -50 63 Karakteristikud kesk > 0 integraal min koht NV_Y F1(y) -0,476756 13,1835 F2(z) 0,508725 18 F3(w) 1,237938 -0,21094 -3,079015 21 ...

Informaatika ll - Tallinna Tehnikaülikool
37 allalaadimist
58
xls

Tabelid excel

...ate andmed eraldada eraldi töölehele tabelisse M_töötajad vastavalt variandile (kolm valda) tabelist Töötajad, kasutades arendatud filtrit. Eraldada skeemil näidatud väljad toodud järjekorras. Sorteerida tabel kahe tunnuse: vald ja nimi, järgi . Tabel P_müügid luua List-objektina (Table-objekt 2007-s) Müüjate nimede ning puidu liikide ja sortide valimiseks kasutada valideerimist. Vald leida müüja nime järgi tabelist M_töötajad, kasutades funktsioone INDEX ja MATCH, määrates nimed vajalikele tulpadele Hind leida liigi ja sordi alusel tabelis P_hinnad funktsi...

Informaatika - Tallinna Tehnikaülikool
371 allalaadimist
60
xls

3. kodune töö Tabelid

...ate andmed eraldada eraldi töölehele tabelisse M_töötajad vastavalt variandile (kolm valda) tabelist Töötajad, kasutades arendatud filtrit. Eraldada skeemil näidatud väljad toodud järjekorras. Sorteerida tabel kahe tunnuse: vald ja nimi, järgi. Tabel P_müügid luua Table-objektina (List-objekt 2003-s) Müüjate nimede ning puidu liikide ja sortide valimiseks kasutada valideerimist. Vald leida müüja nime järgi tabelist M_töötajad, kasutades funktsioone INDEX ja MATCH, määrates nimed vajalikele tulpadele Hind leida liigi ja sordi alusel tabelis P_hinnad funktsiooni VLOO...

Informaatika - Tallinna Tehnikaülikool
341 allalaadimist
34
xlsm

Informaatika koduülesanne: Tabelid

...ate andmed eraldada eraldi töölehele tabelisse M_töötajad vastavalt variandile (kolm valda) tabelist Töötajad, kasutades arendatud filtrit. Eraldada skeemil näidatud väljad toodud järjekorras. Sorteerida tabel kahe tunnuse: vald ja nimi, järgi. Tabel P_müügid luua Table-objektina (List-objekt 2003-s) Müüjate nimede ning puidu liikide ja sortide valimiseks kasutada valideerimist. Vald leida müüja nime järgi tabelist M_töötajad, kasutades funktsioone INDEX ja MATCH; määrata nimed vajalikele tulpadele Hind leida liigi ja sordi alusel tabelist P_hinnad funktsiooni VLOOK...

Informaatika - Tallinna Tehnikaülikool
98 allalaadimist
33
xls

Tabelid, funktsiooni uurimine.

...ate andmed eraldada eraldi töölehele tabelisse M_töötajad vastavalt variandile (kolm valda) tabelist Töötajad, kasutades arendatud filtrit. Eraldada skeemil näidatud väljad toodud järjekorras. Sorteerida tabel kahe tunnuse: vald ja nimi, järgi. Tabel P_müügid luua Table-objektina (List-objekt 2003-s) Müüjate nimede ning puidu liikide ja sortide valimiseks kasutada valideerimist. Vald leida müüja nime järgi tabelist M_töötajad, kasutades funktsioone INDEX ja MATCH, määrates nimed vajalikele tulpadele Hind leida liigi ja sordi alusel tabelis P_hinnad funktsiooni VLOO...

Informaatika - Tallinna Tehnikaülikool
143 allalaadimist
65
xls

Tabelid A.lohk

...l III". Ülesande püstitus Tallinna Tehnikaülikool Informaatikainstituut Töö Exceli töökeskkond Üliõpilane Sander Sasi Õppemärkmik Õppejõud Ahti Lohk Õpperühm ülikool uut skkond 083124 EAKI-11 Variandid Hinnad Tööötajad Rakendus "Puidu müük". Ülesande püstitus Koostada rakendus, mis võimaldab teha puidu müümise arvestust. Rakenduse andmemudel on toodud skeemil. Rakenduses kasutada nimesid!!! Müüjate andmed eraldada eraldi töölehele tabelisse M_töö...

Informaatika 2 - Tallinna Tehnikaülikool
193 allalaadimist
39
xls

Informaatika I Tabelid

...ate andmed eraldada eraldi töölehele tabelisse M_töötajad vastavalt variandile (kolm valda) tabelist Töötajad, kasutades arendatud filtrit. Eraldada skeemil näidatud väljad toodud järjekorras. Sorteerida tabel kahe tunnuse: vald ja nimi, järgi. Tabel P_müügid luua Table-objektina (List-objekt 2003-s) Müüjate nimede ning puidu liikide ja sortide valimiseks kasutada valideerimist. Vald leida müüja nime järgi tabelist M_töötajad, kasutades funktsioone INDEX ja MATCH, määrates nimed vajalikele tulpadele Hind leida liigi ja sordi alusel tabelis P_hinnad funktsiooni VLOO...

Informaatika - Tallinna Tehnikaülikool
234 allalaadimist
63
xls

Kodutöö - Tabelid

...ate andmed eraldada eraldi töölehele tabelisse M_töötajad vastavalt variandile (kolm valda) tabelist Töötajad, kasutades arendatud filtrit. Eraldada skeemil näidatud väljad toodud järjekorras. Sorteerida tabel kahe tunnuse: vald ja nimi, järgi . Tabel P_müügid luua List-objektina (Table-objekt 2007-s) Müüjate nimede ning puidu liikide ja sortide valimiseks kasutada valideerimist. Vald leida müüja nime järgi tabelist M_töötajad, kasutades funktsioone INDEX ja MATCH, määrates nimed vajalikele tulpadele Hind leida liigi ja sordi alusel tabelis P_hinnad funktsi...

Informaatika - Tallinna Tehnikaülikool
191 allalaadimist
50
xls

Tabelid

...ate andmed eraldada eraldi töölehele tabelisse M_töötajad vastavalt variandile (kolm valda) tabelist Töötajad, kasutades arendatud filtrit. Eraldada skeemil näidatud väljad toodud järjekorras. Sorteerida tabel kahe tunnuse: vald ja nimi, järgi . Tabel P_müügid luua List-objektina (Table-objekt 2007-s) Müüjate nimede ning puidu liikide ja sortide valimiseks kasutada valideerimist. Vald leida müüja nime järgi tabelist M_töötajad, kasutades funktsioone INDEX ja MATCH, määrates nimed vajalikele tulpadele Hind leida liigi ja sordi alusel tabelis P_hinnad funktsi...

Informaatika - Tallinna Tehnikaülikool
222 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun