Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge
Add link

Kategooria andmeanalüüs - 23 õppematerjali

Informaatika >> Andmeanalüüs
thumbnail
276
xlsx

Andmeanalüüs 3

Timestamp Olen: Vanus Elukoht 3/31/2010 14:37:21 Mees 18-20 Tallinn 3/31/2010 14:42:09 Naine 18-20 Harju maakond 3/31/2010 16:25:30 Naine 18-20 Harju maakond 3/31/2010 16:31:07 Naine 21-23 Tallinn 3/31/2010 17:46:36 Naine 18-20 Tartu maakond 3/31/2010 18:14:09 Mees 18-20 Tallinn 3/31/2010 18:45:40 Naine 18-20 Rapla maakond 3/31/2010 21:14:07 Naine 21-23 Lääne maakond 3/31/2010 21:15:29 Mees 21-23 Tallinn 3/31/2010 22:36:48 Naine 18-20 Harju maakond 3/31/2010 22:41:04 Naine 18-20 Järve maakond 4/1/2010 0:28:03 Mees 18-20 Põlva maakond 4/1/2010 1:24:10 Mees 18-20 Tallinn 4/1/2010 13:16:45 Naine 18-20 Järve maakond 4/1/2010 14:45:10 Mees 18-20 Jõgeva maakond 4/2/2010 20:46:34 Naine 18-20 Harju maakond 4/3/2010 16:12:36 Naine 18-20 Lääne-Viru maakond 4/4/2010 19:33:40...

Andmeanalüüs
44 allalaadimist
thumbnail
50
pdf

Andmeanalüüs ja statistika uurimistöös

erinevalt ülejäänud tabelist: näiteks võib päise-rea tausta muuta halliks või fondi rasvaseks. Ülevaade andmetest Millise meetodiga saab kõige lihtsamalt ülevaate andmetest? Millal ja kuidas on statistiliselt korrektne oma uuringu tulemusi üldistada? Kas mõnikord on ainult tekst tulemuste esitamiseks parim viis? Mis on diagrammide eesmärk ja kuidas seda saavutada? Millist meetodit andmete analüüsimiseks kasutada? Andmeanalüüs algab küsimuse sõnastamisest andmete kohta. N: ,,Kui suurel osal küsitlusele vastanutest on Facebooki konto?" ,,Kuidas jagunevad spordipäeval saadud jooksutulemused?" ,,Kas ja kui palju hommikul ja õhtul mõõdetud õhutemperatuurid erinevad?" ,,Kas käitumise hinne on seotud hindega klassijuhataja õpetatud aines?" Andmete analüüsimisel ... Pane tähele, et andmete analüüsi suunavad küsimused erinevad nii...

Andmeanalüüs
21 allalaadimist
thumbnail
2
docx

MEEDIAUURINGUD andmeanalüüs essee

Laura Freivald, bioloogia-1 MEEDIAUURINGUD Meediauuringute eesmärk on anda üldist teavet Eesti elanike ajakasutusest, et seeläbi teha efektiivsemaid strateegilisi otsuseid kommunikatsioonikanalite valikul ning kirjeldada jõujooni ja nende trende erinevate meediatüüpide vahel. Sellise uuringu näol on tegu ainsa uuringuga, mille abil on võimalik erinevaid meediatüüpe - TV, raadio, trükimeedia, internet ja meediakasutusega konkureerivad tegevused - samadel alustel omavahel otseselt võrrelda. Tulemused võimaldavad kõrvutada ühest küljest kokkupuuteid erinevate meediatega, samas ka nende meediate seltsis veedetud ajalist mõõdet. Teleri vaadatavust mõõdetakse Eestis telemõõdikute abil. See tähendab, et üle Eesti on paigaldatud 275 peresse telemõõdikud, mis on videomaki suurused seadmed ja mõõdavad sekundi täpsusega, kas teler mängib ja mis kanalit vaadatakse. Pereliikmete ülesandeks on vajutad...

Andmeanalüüs
11 allalaadimist
thumbnail
6
pdf

Andmeanalüüs kodutöö

5 IFI7041 Mart Rosin Euroopa Sotsiaaluuringu raames 2008 aastal läbiviidud uuringu andmestiku faili nr 5. Eesti andmete põhjal. 1. a) Kõrgeim omandatud haridustase b) Sektordiagramm c) d) Järeldus: Veerand uuringus osalenutest on põhiharidusega või alla selle. Ja liialt palju on kõrghariduse omandamise pooleli jätnud võrreldes lõpetanutega. 2. a) Tervislik seisund ja vanus, tulpades toodud välja vastanute vanusegrupi keskmine vanus. b) Tulpdiagramm c) d) Järeldus: Kui pensioniiga kätte jõuab on Eesti inimeste tervislik seisund juba väga halb, seega ei ole mõtet koguda raha pensionifondi. 50+ inimeste enese terviseseisundi hinnang on ülehinnatud, kuna võrreldes arenenud riikide sama vanusegrupi inimestega on Eesti elanikel selles vanusegrupis pigem juba halb tervis, mitte rahuldav. 3. a) Uuringus osalenud vastajate arv vanu...

Andmeanalüüs
68 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Andmeanalüüs - regressioon

Et prognoosida sõltumatute muutujate seost testi keele õppimiseks kuluva ajaga (normaaljaotusega, arvtunnusega minutites) sisaldab regressioonianalüüsi mudel kolme sõltumatut muutujat: õpetaja toetus (a four-point scale with the response categories ‘never’, ‘some lessons’, ‘most lessons’ and ‘every lesson’ was used), kodused õppimist toetavad vahendid ja distrsiplineeriv keskkond (A four-point scale with the response categories ‘never’, ‘some lessons’, ‘most lessons’ and ‘every lesson’ was used. This index was inverted so that low values indicate a poor disciplinary climate). Tabelis 1. on ära toodud mudeli parameetrid, mis annavad ülevaate mudeli „headuse“ ja prognoosi täpsuse kohta. Regressoonimudeli eeslduste kohaselt on tunnused mõõdetud arvuliselt, kodeeritud on puuduvad väärtused, mis muidu ei ole arvulised. Tabel 1. Faktorite seos testi keele õppimiseks kuluva ajaga (minutit nädalas) Reg...

Andmeanalüüs
9 allalaadimist
thumbnail
24
doc

Eksamieelduse töö

GET /FILE 'tud.sys'. The SPSS/PC+ system file is read from file tud.sys The file was created on 2/21/10 at 11:40:26 and is titled SPSS/PC+ System File Written by Data Entry II The SPSS/PC+ system file contains 247 cases, each consisting of 44 variables (including system variables). 44 variables will be used in this session. ------------------------------------------------------------------------------- Page 2 SPSS/PC+ 6/12/ 2 This procedure was completed at 10:26:32 * more on - iga lehekylje ja"rel tehakse paus, suvaline klahvivajutus viib edasi * more off - pausi ei tehta, ko~ik ka"sud ja"rjest. SET MORE OFF. SET LENGTH 500. *---------------------------------- * iga tudengi oma va"ljavo~tu tingimused. * Tingimuses olevaid tunnuseid ei tohi analyysis kasu...

Andmeanalüüs
156 allalaadimist
thumbnail
10
docx

Andmeanalüüsi kordamisküsimused

3 1.1Nimetage skaalatüübid...................................................................................................... 3 1.2Mida võimaldab mingi skaala (asenda konkreetne skaala)................................................3 2Ühe tunnuse analüüs................................................................................................................ 3 2.1Kvantiilid - kirjuta välja kvartiilide 1,2 ja 3 väärtused.........................................................3 2.2Millised on keskmised......................................................................................................... 3 2.3Millised on variatsiooninäitarvud........................................................................................ 4 2.4Mis...

Andmeanalüüs
38 allalaadimist
thumbnail
142
xlsx

Andmeanalüüsi lõputöö

Kliendi hinnang Kliendi Esmakontakti Ettevõtte Ostude Ostude summa teenindus hinnang kuupäev suurus arv kokku ele kaubale 1/25/2011 3 16 229.50 1 2 1/18/1999 28 114 5,009.80 6 5 1/1/2010 7 15 148.50 6 6 10/16/2006 825 62 2,000.00 6 6 10/11/2005 140 26 2,106.10 6 6 10/17/2011 14 2 69.90 4 6 4/12/2010 866 2 643.50 1 6 2/12/2009 2 11 1,199.50 5 5 6/1/2003 1191 110 4,291.40 5 3 4/12/2010 671 1 598.20 6 4 4/12/201...

Andmeanalüüs
22 allalaadimist
thumbnail
10
docx

Kirjeldav statistika

(sagedustabel-kui palju? kui suur osa?) Valim - uuritavad isikud/objektid. Vastajad Üldkogum - need kelle kohta tehakse järeldused. Valim peavad olema esinduslik (need proportsioonid, mis on üldkogus, peavad kehtima ka valimi korral), piisavalt suure inimeste hulgaga, igal üldkogu liikmel on võrdne võimalus sattuda valimisse. Objektid - uuritavad (rida) Tunnus - objektide omadus, nt mitu korda päevas sa sööd? küsimus (veerg) Väärtus - tulemus, vastus küsimusele.(lahtrites) N - objektide arv Kas väärtused on järjestatavad? Kas vahemikud on võrdsed? Nimitunnus - väärtused ei ole järjestatavad.Nt elukoht, lemmiktoit, Järjestustunnus - väärtused on üheselt järjestatavad, vahemikud ei ole võrdsed. Nt haridustase Intervalltunnus e arvtunnus - alati üheselt järjestatav ja vahemikud on võrdsed.Nt vanus, pikkus, kaal, kehamassi index, sissetulek. Sobib Pearsoni korrelatsiooni kordaja Binaarse...

Andmeanalüüs
58 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Andmeanalüüs, SPSS

ee/~kairio - tarkvara variable view- tunnus tulpasid ei saa ümber järjestada decimalt-komakohad type- numbreid sisestame label - diagrammide jne pealkiri, kui jääb tühjaks siis võtab nime lahtri (value labels- num,brid või kirjeldused) variable vaates saab copyda tervet rida need vastused kus saab vastata mitut vastusevarjanti siis lähevad need kõik erinevateks küsimusteks jah-ei, 1-0 type-string - laius oluline tühjad lahtrid on puuduvad vastused - system missing , 9 99 ERISTADA PUUDUVAID VASTUSEID Andmed on kogutud veebipõhiselt ning need tuleb SPSS-i üle tuua. 1. reas nimed, altes 2. reast andmed 2. exeli fail vaja kinni panna 3. pspp-vabavara, milles saab avada spssi ka transform menüü - autom. recode vigade otsimine skaalade pööramine liitmine - kategoriseerida tunnuse nimed korda nr - vis...

Andmeanalüüs
14 allalaadimist
thumbnail
22
xlsx

Andmetööstus kodus arvutamiseks vastustega

Lahendus laadige üles keskkonda ained.ttu.ee. Veenduge, et olete registreerinud ennast õiges õpperühmas. Töö esitamise tähtaeg on 9. oktoober kell 8:00. 1. Töölehel Ainekava on TABB ainekava. Leidke, kui suur osakaal (protsentides) on majandusteaduskonna ainetel (ainekood algab T-tähe 1) - ainete koguarvus 2) - ainepunktide koguarvus. EL riigid on: 2008 2017 Austria 8,307,989 8,772,865 Belgium 10,666,866 11,365,834 Bulgaria 7,518,002 7,101,859 Croatia 4,311,967 4,154,213 Czech Republic 10,343,422 10,578,820 Cyprus 776,333 854,802 Denmark 5,475,791 5,748,769 Estonia 1,338,440...

Andmeanalüüs
29 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Ankeetküsitluse positiivsed ja negatiivsed küljed

Ankeetküsitluse positiivsed ja negatiivsed küljed Positiivsed küljed · Nende abil saab koguda suure andmestiku. · Uurimusega võib haarata palju inimesi ja esitada neile rohkelt küsimusi. · Saab andmeid kiiresti talletada ja arvuti abil analüüsida. · Ajakava ja kulutusi saab ette määrata Negatiivsed küljed · Andmed võivad olla pinnapealsed · Ei saa kontrollida vastaja tõsidust küsimustikku. ...

Andmeanalüüs
24 allalaadimist
thumbnail
0
jpg

Andmete analüüs teine töö

docstxt/14175146077205.txt...

Andmeanalüüs
14 allalaadimist
thumbnail
0
jpg

Andmete analüüs- esmane töötlemine ja analüüs

docstxt/14175146269342.txt...

Andmeanalüüs
15 allalaadimist
thumbnail
1
odt

Faililaiendid

Faililaiendid Faililaiend e faili nime laiend on märkide kogu, mis aitab arvutil aru saada, millist laadi teavet fail sisaldab, mis tüüpi failiga on tegemist ning milline programm peaks selle avama. Faililaiend ilmub pärast punkti faili nime lõppu. Faili nimes Minufail.txt on faililaiendiks .txt - see annab arvutile teada, et tegemist on tekstifailiga. NB! Failinime laiendeid ei tohi ise kustutada ega muuta, kuna peale seda ei pruugi faili avamine või selle sisu muutmine enam õnnestuda. Õpijuhis 1. Alustuseks salvesta see fail enda arvutiõpetuse kausta. 2. Faili nimeks pane/muuda ­ Faililaiendid_Perekonnanimi. Failinime muutmiseks tee faili peal parem hiireklikk - Nimeta ümber. NB! Jälgi, et sa ei kustuta faili nime muutes faililaiendit .odt! 3. Infootsing internetist - guugelda (www.google.ee) internetis märksõnu faililaiend või faililaiendid. Võid ka iga laiendit eraldi guug...

Andmeanalüüs
2 allalaadimist
thumbnail
0
jpg

Andmete analüüs ja tüübid. Mõistekaart. 1 osa

docstxt/14270242195798.txt...

Andmeanalüüs
17 allalaadimist
thumbnail
0
jpg

Andmete analüüs ja tüübid. Mõistekaart. 2 osa

docstxt/14270242239512.txt...

Andmeanalüüs
9 allalaadimist
thumbnail
8
docx

Exceli valemid

Exceli valemid Lahtri sisuks on kas arv, tekst, tõeväärtus või valem valem algab võrdlusmärgiga valemis saab kasutada tavalisi aritmeetilisi tehteid ja Exceli funktsioone Lahtri aadress – veeru tähis+rea number Suhteline aadress muutub valemi kopeerimisel Absoluutne aadress ($) ei muutu kopeerimisel Klahv F4 muudab valemis lahtriaadressi tähistust Lahtrivahemik on kujul algusaadress:lõppaadress Lahtritele võib anda nimed, neid saab kasutada lahtri aadressidega samaväärselt. Matemaatikafunktsioonid SUM(lahtrivahemik) – arvväärtuste summa SUMIF(lahtrivahemik;tingimus;summeeritavad väärtused) – tingimusele vastavate arvväärtuste summa tingimus – lihtsamal juhul väärtus, saab kasutada ka võrdlustehteid (>,<) ABS(väärtus) – absoluutväärtus INT(väärtus) – täisosa ROUND(väärtus;kohtade arv) – ümardamine RAND() – juhuarv vahemikus 0...1 RANDBETWEEN(min;max) – juhuslik täisarv etteantud va...

Andmeanalüüs
37 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Andmeotsing internetis

kodus.ee/artikkel/kodukujundus-millised-varvid-toob-aasta-2018 Tahad õnnelik olla? Kasuta kodukujunduses neid värve! Õhtuleht.ee, 10. veebruar 2017, 17:20 https://tervist24.ohtuleht.ee/786901/tahad-onnelik-olla-kasuta-kodukujunduses- neid-varve Värvid. 2018. Eesti õigekeelsussõnaraamat https://www.eki.ee/dict/qs/ Värvid sinu kodus. Dormeo https://www.dormeo.ee/artiklid/varvid-sinu-kodus Värvide kasutamine kodukujunduses. Nokitse.ee http://www.nokitse.ee/kujundusstiilid/värvide-kasutamine-kodu-kujunduses Sisustamine ja toonide valimine. Majaehitaja.ee http://www.majaehitaja.ee/sisustamine-ja-toonide-valimine/ Looge mahedate värvidega elegantne kodu. Sadolin.ee https://www.sadolin.ee/et/inspiratsioon/looge-mahedate-varvidega-elegantne-kodu Kodukujundus Värvi Ideed, Mis Sobivad Vaipade Värviga. Et.Interior- D...

Andmeanalüüs
1 allalaadimist
thumbnail
130
xlsx

Exceli Kordamine 3-2

Harjutus 15 1 1 Leia arvuderea 2 Minimaalne väärtus 1 2 Maksimaalne väärtus 200 2 Mood 146 3 Mediaan 103 4 Aritmeetiline keskmine 103.0569476 4 Teine kvartiil 103 5 Kolmas kvartiil 158 5 6 6...

Andmeanalüüs
20 allalaadimist


Uutele kasutajatele e-mailiga aktiveerimisel
10 punkti TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun