Mis veebilehti külastad? Anna Teada Sulge
Facebook Like
Küsitlus


Alalisvooluahelad (9)

5 VÄGA HEA
Punktid
 
Säutsu twitteris
Raivo PSEP
Elektrooniline õpik
ELEKTROTEHNIKA

T2 ALALISVOOLU AHELAD


2007
OHMI SEADUS
Ohmi seadus elektriahela osas - voolutugevus on võrdeline elektriahela osa pingega selle otstel ja
pöördvõrdeline selle osa takistusega.
U kus I [A] - voolutugevus elektriahelas
I= U [V] - pinge elektriahela otstel
R [] - elektriahela osa takistus
R
Ülesannete lahendamisel Ohmi seaduse järgi võib kasutada järgmist kolmnurka:

U Otsitava suuruse leidmiseks kaetakse see kinni ja loetakse
vastus,
I R näiteks U = IR
Ohmi seadus elektri ahelas - suletud elektriahelas voolutugevus on võrdeline allikapingega ja
pöördvõrdeline elektriahela kogutakistusega.
E kus I [A] - voolutugevus elektriahelas
E [V] - allikapinge
I= R [] - elektriahela takistus
R+Ro Ro[] - elektrienergia allika sisetakistus
Sellest valemist võib määrata allikapinge väärtuse:
E = I (R+R0) ehk
E = IR+IR0 millest
U = IR
U = IR0
1
Raivo PÜTSEP
ALALISVOOLUAHELAD
ELEKTRITAKISTUS JA JUHTIVUS
Elektritakistus - elektriahelale või selle osale rakendatud pinge ja seda elektriahelat või ahela osa
läbiva voolutugevuse suhe.
U kus R [] - elektritakistus
R= U [V] - elektriahela või ahela osa pinge
I [A] - voolutugevus elektriahelas või ahela osas
I
Juhi elektritakistus sõltub tema materjalist, mõõtmetest ja temperatuurist.
Juhi elektritakistus 20oC juures:
kus R [] - juhi takistus 20oC juures
l [m] - juhi materjali (aine) eritakistus
R= l [m] - juhi pikkus
s s [m2] - juhi ristlõike pindala
Takistuse temperatuuri tegur - näitab, millise osa esialgsest takistusest moodustab takistuse
juurdekasv temperatuuri tõusmisel 1oC võrra.
Eritakistus - antud ainest 1 m pikkuse ja 1 m2 ristlõike pindalaga juhi takistus 20 oC juures.
Kui juht soojeneb (jahtub) temperatuurilt T1 temperatuurini T2, siis:
kus R2 [] - juhi takistus temperatuuril T2
R2 = R1 [1 + (T2 - T1)] R1 [] - juhi takistus temperatuuril T1
- takistuse temperatuuritegur
Juhtivus - on takistuse pöördväärtus. Erijuhtivus - eritakistuse pöördväärtus.
1 1
kus G [S] - juhtivus
G= R [] - takistus
= kus [S/m] - erijuhtivus
[m] - eritakistus
R
Ülijuhtivus - elektritakistuse puudumine mõnedel metallidel, sulamitel ja 2
keemilistel ühenditel madalatel (alla kriitilist) temperatuuridel. Raivo PÜTSEP
ALALISVOOLUAHELAD
TAKISTITE ÜHENDUSED
Jadaühendus Rööpühendus
I1
I I
I1 I2 I3
R1
U R2 U
I2
R1 R2 R3
R3

I3 I = I1+I2+I3
I = I1= I2= I3 U = U1=U2=U3
U = U1+U2+U3 1 1 1 1
= + +
R = R1+R2+R3 R R1 R2 R3
Juhul kui kaks takistit on ühendatud rööbiti, siis:
R1 R2
R=
R1 + R2
Segaühendus- ekvivalenttakistuse suurus sõltub ühenduse skeemist.
Ekvivalenttakistuse leidmine toimub järk-järgult, leides ainult jada- ja rööp-
ühendusega elektriahela osade takistused ning sellega lihtsustades skeemi.
3
Raivo PÜTSEP
ALALISVOOLUAHELAD
I TAKISTITE RÖÖPÜHENDUSE ARVUTUS
I

R2=1,5k

U R1 R2 R3 U I1 I2 I3
R1=1k R3=2k


1 1 1 1 30 + 20 + 15 65
= + + = = R = 461,5
R 1000 1500 2000 30000 30000
U 220
I= = = 0,476 A
R 461,5
220 220
I1= = 0,22 A I2= = 0,146 A I3= 0,11 A
1000 1500
4
Raivo PÜTSEP
ALALISVOOLUAHELAD
I TAKISTITE JADAÜHENDUSE ARVUTUS
I
R1=1k

I1
U R1 R2 R3
U I2

I3 R2=1,5k

R3=2k
R = R1 + R2 + R3 = 1000 + 1500 + 2000 = 4500
220
I= = 0,049 A
4500
U1 = IR1 = 0,049 x 1000 = 49 V
U2 = IR2 = 0,049 x 1500 = 73 V
U3 = IR3 = 0,049 x 2000 = 98 V
5
Raivo PÜTSEP
ALALISVOOLUAHELAD
I TAKISTITE SEGAÜHENDUSE ARVUTUS
I

R1=1k R2=1,5k
U R1 R2 R3 U I1 I2

I3

R3=2k
R1R2 1000x1500
R=
R1+ R2 + R3 = 1000 + 1500 + 2000 = 2600
U 220
I= = = 85 mA
R 2600
I3= I = 85 mA U3 = I3R3 = 0,085x2000 = 170 V
U-U3 220-170 220-170
I1= = = 50 mA I2= = 35 mA
R1 1000 1500
6
Raivo PÜTSEP
ALALISVOOLUAHELAD
POOLIDE ÜHENDUSED
Jadaühendus: L1 Rööpühendus:
I I
XL1
U XL2 L2 U XL1 XL2 XL3
XL3 L1 L2 L3
L3
1 1 1 1
XL= XL1+XL2+XL3 XL XL1 XL2 XL3
L = L1 + L2 + L3 1 1 1 1
L L1 L2 L3
Juhul kui kaks induktiivpooli on
ühendatud rööbiti, siis:
L1 L2
L =
Segaühendus: ekvivalentinduktiivsuse suurus sõltub ühenduse skeemist.
L1 + L2
Ekvivalentinduktiivsuse leidmine toimub järk-järgult, leides ainult jada- ja rööpühendusega elektriahela
osade mahtuvused ning sellega lihtsustades skeemi.
7
Raivo PÜTSEP
ALALISVOOLUAHELAD
KONDENSAATORITE ÜHENDUSED
Jadaühendus: Rööpühendus:
I I
C1

C2
XC1 XC2 XC3
U
U
C1 C2 C3
C3

XC= XC1+XC2+XC3
1 1 1 1
1 1 1 1 = + +
= + + XC XC1 XC2 XC3
C C1 C2 C3
Juhul kui kaks kondensaatorit on C1 C2 C = C1+C2+C3
ühendatud jadamisi, siis: C=
C1 + C2
Segaühendus: ekvivalentmahtuvuse suurus sõltub ühenduse skeemist.
Ekvivalentmahtuvuse leidmine toimub järk-järgult, leides ainult jada- ja rööpühendusega elektriahela osade
mahtuvused ning sellega lihtsustades skeemi.
8
Raivo PÜTSEP
ALALISVOOLUAHELAD
ALALISVOOLU VÕIMSUS JA TÖÖ
Võimsus - ühes sekundis tehtud töö (või 1 sekundis tarvitatud energia)
A kus P [W] - võimsus
A [J] - alalisvoolu töö
P= t [s] - elektrivoolu tarbimise aeg
t
Töö - suurus, mis iseloomustab energia üleminekut ühest liigist teise.
Igas elektriahelas toimub energia muundumine. Elektrienergia allikas muundab
mehaanilist, keemilist jt. energiat elektrienergiaks. Elektriahela välisosas see
elektrienergia muundub mõneks teiseks energia liigiks, näiteks soojuseks.
Elektrienergia muundumise mõõduks on elektriahelas laengute
ümberpaigutamisel tehtav töö.
Alalisvoolu töö - töö, mida teeb elektriväli laengukandjate ümberpaigutamisel juhis.
kus A [J] - elektriahelas tehtav töö
A=IUt I [A] - voolutugevus elektriahelas
U [V] - pinge elektriahela otstel
1J = 1A1V1s t [s] - aeg, mille kestel elektriahelat läbib elektrivool
= 1Ws
Asendades töö valemisse Ohmi seadusest voolutugevuse või pinge, saame:
A = I U t = I I R t = I 2R t
U2
A= t
R U2
Asendades võimsuse valemisse töö, saame: P=IU P = I2 R P=
R
9
Raivo PÜTSEP
ALALISVOOLUAHELAD
ELEKTRIAHEL
Elektriahel - elektrotehnika ja elektroonika seadiste kogum, mis on ettenähtud elektrivoolu
juhtimiseks läbi nende.
ELEKTRIAHELA PARAMEETRITE
VAHELISED SEOSED
U
PR
ELEKTRIAHELA PARAMEETRID: P R P
pinge U [V] -suurus, mis U
iseloomustab elektrivälja
I
P
IR
voolutugevus I [A] -juhi ristlõiget
läbinud elektrihulk ühes sekundis U I R
takistus R -elektriahelale või selle
[] pinge ja seda elektri-
osale rakendatud
U
R P IU
ahelat või ahela osa läbiva voolutugevuse I
suhe
P I 2R
võimsus P [W] -elektriahelas tehtav U2 U2
töö ühes sekundis I 2
P R
10
Raivo PÜTSEP
ELEKTRIAHELAD
ALALISVOOLU LIHTAHELA ARVUTUS
Lihtahel - ühe elektrienergia allikaga mittehargnev või hargahel.
Lihtahela arvutus seisneb kõikide ahela suuruste määramises,
R1 kasutades alalisvoolu seadusi ja reegleid.
a
ANDMED: LAHENDUS:
I1 E = 12 V
E R1 = 4 R2R3 15x10
I2 I3
R2 = 15 Rab = = =6
R2 R3 R3 = 10 R2 + R3 15 + 10
Rekv = R1 + Rab = 4 + 6 = 10
R1 b
a
E 12
I1 = = = 1,2 A
I1
E Rekv 10
Uab I2+I3
Uab = I1Rab = 1,2x6 = 7,2 V
Uab 7,2
b
I2 = = = 0,48 A
I1 R2 15
E Uab 7,2
Rekv
I3 = = = 0,72 A
R3 10
11
Raivo PÜTSEP
ALALISVOOLUAHELAD
ALALISVOOLU LIITAHELA ARVUTUS
Liitahel - kahe ja enama elektrienergia
allikaga hargahel.
Liitahelate arvutamise meetodid:
Kirchoffi seaduste abil
kahe sõlme meetod
kontuurvoolude meetod
ülestus(superpostsiooni)
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla

Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele faili TASUTA e-mailile

Vasakule Paremale
Alalisvooluahelad #1 Alalisvooluahelad #2 Alalisvooluahelad #3 Alalisvooluahelad #4 Alalisvooluahelad #5 Alalisvooluahelad #6 Alalisvooluahelad #7 Alalisvooluahelad #8 Alalisvooluahelad #9 Alalisvooluahelad #10 Alalisvooluahelad #11 Alalisvooluahelad #12 Alalisvooluahelad #13 Alalisvooluahelad #14 Alalisvooluahelad #15 Alalisvooluahelad #16 Alalisvooluahelad #17 Alalisvooluahelad #18 Alalisvooluahelad #19 Alalisvooluahelad #20
Punktid 10 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 10 punkti.
Leheküljed ~ 20 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2009-05-08 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 367 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 9 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor ironsiim Õppematerjali autor

Lisainfo

Valemeid ja jooniseid alalisvoolu ahelate kohta. Lisaks valemitele on ette tehtud arvutused.

Märksõnad

Mõisted


Meedia

Kommentaarid (9)

Kamilla profiilipilt
Kamilla: Vöga hea, just see, mkis vaja, materjali rikkas fail! aitäh :)
21:43 24-11-2010
kondaja897 profiilipilt
kondaja897: hästi mahukas ja arusaadav algajale
21:54 09-06-2012
pl47inum profiilipilt
pl47inum: Kena presentatsioon! :)
16:30 14-01-2010


Sarnased materjalid

6
pdf
Mittelineaarsed alalisvooluahelad
40
ppt
Alalisvooluahelad
13
ppt
ALALISVOOLU ELEKTRIAHELAD
32
pdf
Alalisvool
21
pdf
Alalisvooluahelad
32
pdf
Alalisvool
26
doc
Alalisvool
3
docx
Alalisvool

Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima

või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun