Kategoorias molekulaarbioloogia leiti 12 faili

Bioloogia >> Molekulaarbioloogia
molekulaarbioloogia - bioloogiaaharu, mis uurib elu molekulaarsel tasemel, on seotud tihedalt keemia ja füüsikaharudega Monohübriidne ristamine - ristamine, mille korral uuritakse ühe geenipaari poolt määratud ühe tunnusepaari pärandumist Moondeline areng - selgrootutel ja mõnedel selgroogsetel esinev areng, mille korral vastsündinu erineb oma ehitusplaanilt täiskasvanud organismist ja muutub selliseks alles läbi vahestaadiumite.
Molekulaarbioloogia praktikumi protokoll
18
doc

Molekulaarbioloogia praktikumi protokoll

Molekulaarbioloogia I praktikumi töö (2013 a) Nimi: YAGB41 Inimese genoomi CpG "saarekestel" paiknevate geenide kloneerimine (genoomse DNA restriktsioon Cfr42I (SacII) abil, fragmentide kloneerimine pBS SK+ plasmiidi, E.coli transformatsioon, rekombinan...

Molekulaarbioloogia - Tartu Ülikool
24 allalaadimist
Molekulaarbioloogia konspekt
38
pdf

Molekulaarbioloogia konspekt

1 Õppevahend: Molekulaarbioloogia üldkursuse lühikonspekt Põhiline õpik on B. Lewin "Genes" V ja VI väljaanne, edasises tekstis on viiteid Genes VI joonistele (kui pole eraldi märgitud) ja üksikutel teemadel detailsematele materjalidele. Kursiivis on esitatud lõigud, mis on mõeldud täindavaks lugemiseks aga ei ole "koh...

Molekulaarbioloogia - Tartu Ülikool
70 allalaadimist
Eksam molekulaarbioloogia
37
doc

Eksam molekulaarbioloogia

Milliseid RNA polümeraasi subühikuid peate transkriptsiooni aktivatsiooni regulatsiooni seisukohalt olulisteks? Selgitage. Aktivatsiooni seisukohalt olulised ja faktor. Eubakterite RNA polümeraas, suurusega 480 kDa, koosneb viiest subühikust. 2ßß` - apoensüüm - koosneb neljast subühikust ja on võimeline katalüüsima RNA sünteesi. ­ ülesandeks on apoensüümi assambleerumine (N-terminus)...

Molekulaarbioloogia -
70 allalaadimist
DNA ja RNA
30
ppt

DNA ja RNA

05.2008 Sissejuhatus 1. Mis on DNA? 2. DNA kromosoomides 3. Mitokondriaalne DNA 4. Mis on RNA? Mis on DNA? DNA -desoksüribonukleiinhape DNA ­ Molekul, mis kannab endas kogu pärilikku ehk geneetilist informatsiooni (1944) DNA struktuur (avastamine) 1953 ­ James D. Watson ja Francis H....

Molekulaarbioloogia - Tartu Ülikool
172 allalaadimist
Molekulaargeneetilised alused
3
docx

Molekulaargeneetilised alused

Molekulaargeneetilised alused Geneetika- teadus, mis uurib organismide pärilikkuse ja muutlikuse seaduspärasusi Pärilikkus- looduse üldine seaduspärasus, mille kohaselt sarnanevad järglased oma ehituselt ja talitluselt vanematele Muutlikkus- liigisisene organismide erinemine üksteisest Pärilikkuse kandjad- kromosoomid Geen- DNA lõik, mis määrab ära ühe RNA sünteesi(ühe valgu aminohap...

Molekulaarbioloogia - Keskkool
31 allalaadimist
Molekulaarbioloogilised protsessid Kontrolltöö nr 1
docx

Molekulaarbioloogilised protsessid Kontrolltöö nr 1

...

Molekulaarbioloogia - Keskkool
5 allalaadimist
Glükoosi lagundamine
3
html

Glükoosi lagundamine

anaeroobne hingamisahela aeroobne glükolüüs tsitraaditsükkel glükolüüs reaktsioonid 100 100 100 käärimine...

Molekulaarbioloogia - Keskkool
6 allalaadimist
DNA ja RNA võrdlus
1
docx

DNA ja RNA võrdlus

DNA ja RNA võrdlus Võrreldav tunnus DESOKSÜRIBONUKLEIIN RIBONUKLEIINHAPE HAPE Monomeer Desoksüribonukleotiid Ribonukleotiid Süsivesik (suhkur) Desoksüriboos Riboos Lämmastikalused Adeniin(A), guaniin(G), Adeniin(A), guaniin(G), Nukleotiidid tsütosiin(...

Molekulaarbioloogia - Keskkool
11 allalaadimist
Viirused ja bakterid
3
docx

Viirused ja bakterid

Milline on viirusosakeste ehitus? Eri viiruspartiklid on erineva kujuga. Siiski on neil ühiseid jooni. Südamiku moodustab pärilikkusaine, nukleiinhape, DNA võ RNA. Seda ümbritsevad valgud, mis moodustavad pärilikkusainet kaitsva kapsiidi. Mõnel viirusel on kapsiidi peal ka lipiididest ja valkudest ümbris. 1)pärilikkusaine (genoom) DNA- 2 ahelat, 1 ahel, rõngas RNA- 1 ahel, 2 ahelat Plussahelaline ­ t...

Molekulaarbioloogia - Keskkool
19 allalaadimist
Mikro- ja rakubioloogia
6
docx

Mikro- ja rakubioloogia

Milline erinevus on makro-ja mikroelementidel? Makroelemendid on organismis põhielemendid ( C, H, N, O, P, S ) moodustades 96-97 % elusorganismide koostisest.Mikroelemente ( K, Cl, Ca, Na, Mg ) ei ole nii palju, kõigest kümnendik- ja sajandik protsenti, kuid on hädavajalikud organismide normaalseks elutegevuseks. 2. Milliseid keemilisi elemente on rakkudes kõige enam? Kõige enam on rakkudes hapnikku, süsinikku ja...

Molekulaarbioloogia - Keskkool
4 allalaadimist
Viirused ja bakterid-Molekulaarbioloogilised põhiprotsessid
8
pdf

Viirused ja bakterid. Molekulaarbioloogilised põhiprotsessid

Kordamisküsimuste põhjalikud vastused, hinnatud 5...

Molekulaarbioloogia - Keskkool
22 allalaadimist
Konspekt-quot Lihaskontraktsiooni libisevate niitide teooria quot-kohta
4
docx

Konspekt "Lihaskontraktsiooni libisevate niitide teooria" kohta

See teooria oli sõnastatud ja seletatud samal aastal (1954) kahe iseseisva taedurite rühma poolt, kus esimeses olid teadlased Andrew F. Huxley ja Rolf Niedergerke ning teises rühmas olid Hugh Huxley ja Jean Hanson. A.F. Huxley lõi filamentide libisemise teooria, märgates, et lihasraku lühenemise ajal toimub aktiinifil...

Molekulaarbioloogia - Tartu Ülikool
2 allalaadimist