Kategoorias esteetika leiti 7 faili

Filosoofia >> Esteetika
esteetika - teaduse näiteks on eksperimentaalesteetika, mille rajajaks on Gustav Theodor Fechner. Eksperimentaalesteetika uurib moodsa psühholoogia vahenditega esteetilisi eelistusi, meeldimust, kunstikogemist jne. Eksperimentaalesteetika mõttes saab uurida kunstniku loomeprotsessi, või kunstiteoste mõju inimestele, aga psühholoogiana ei saa määratleda, kes on kunstnikud ja mis on kunstiteosed.
Esteetika
odt

Esteetika

Tartu Ülikooli aine "Esteetika" eksami kordamisküsimuste vastused. Igasugused esteetikaga seotud mõisted, peamised esteetikateooriad jne...

Esteetika - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
7 allalaadimist
Esteetika
docx

Esteetika

...

Esteetika - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
2 allalaadimist
Esteetika tü 2018
docx

Esteetika tü 2018

18. sajandil elanud saksa filosoof Alexander G. Baumgarten on tuntud kui "esteetika" sõna tutvustaja, sõna tuleneb kreeka keelest ja tähendab meelelisse- tajusse puutuvat, aistingulist. Ta lähtus oma eelkäijate-ratsionalistide Descartes'i ja Leibnizi teooriast, mille järgi oli olemas nii mõisteline tunnetus (loogika) kui ka mitte-mõisteline tunnetus. Baumgarten juhtis tähelepanu asjaolule, et uurida tule...

Esteetika - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
1 allalaadimist
Esteetika
3
docx

Esteetika

Esteetika on filosoofia haru ning uurib inimese kogemuse ja teadvuse esteetilist aspekti, tunnetuslikke ja emotsionaalseid väärtusi. Esteetika kategooriatega peavad loometegevuses arvestama näiteks sellised loometegevusega tegelevad ametid nagu arhitektid, kunstnikud ja disainerid. Esteetika kategooriate tundmine on...

Esteetika - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
216 allalaadimist
Esteetika kordamisküsimused
docx

Esteetika kordamisküsimused

(vastused) sügis 2014...

Esteetika - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
7 allalaadimist
Graafilise disaini teose analuus
4
docx

Graafilise disaini teose analuus

MAINORI KÕRGKOOL Disaini Instituut ESTEETIKA GRAAFILISE DISAINI TEOSE ANALÜÜS. Alina Leontjeva (DS-1-E-P-tal) 2009, Tallinn Mis on esteetika? Esteetika on filosoofia haru, mis on seotud kunstiga ja filosoofiast erineb selle poolest, et esteetika on maailma tajumine, mis toimub mõistes: ilus ja kaunis; kõik kujud säilitavad oma...

Esteetika - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
44 allalaadimist
George Santayana ilutunne
6
docx

George Santayana ilutunne

Selle mõiste korralik definitsioon peaks näitama meile ilu kui inimliku kogemuse päritolu, asukohta ja selle koostisosi. Selle abil peaksime hakkama, kuidas ilu ilmneb, millised asjaoludtingimused moodustavad objektis ilu, millised meile iseloomulikud iseärasused muudava meid ilu suhtes tundlikuks ning missugune suhe valitseb objekti põhilaadi ning meie vastuvõtlikkuse vahel 2. Millega S käsitluses esteetika tegeleb? Kuidas suhestuvad omavahel kriitika ja esteetika? Santayana käsitluses tegeleb esteetika inimese esteetilise vastuvõtlikkuse uurimisega ja uurib tõelisi tundeid ilu suhtes. Esteetika mõiste all käsitletakse tajumise või vatuvõtlikkuse teooriat. Esteetika on liiga avar ja hõlmab kõiki naudinguid ja piinu, kui mitte kõiki tajumisi üleüldse. Esteetika tegeleb sellega, kuidas me väärtusi tajume. Kriitika ja esteetika s...

Esteetika - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
25 allalaadimist