Facebook Like
Add link

Referaad : Metallide töötlemisega kaasnevad ohud - sarnased materjalid

hjustada, aurud, tekkivad, suitsud, kopsuturse, rvis, kuulmise, kroom, osoon, hendite, rtus, nohu, roostevaba, henemine, kuulmine, taastu, rahutus, piirnorm, impulss, direktiiv, rata, hendamine, ultraviolettkiirgus, bensiin, ikesed, iiveldus, helilained, surmav, lihvimisel, uavad, jahtuvad, sulatamine, valamine, detav, ljuvad, aurude, aivar, referaad
937
pdf

Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat

... kilomeetrini. Seepärast on kesklainel õhtuti ja öösiti rohkesti häireid, mida tekitavad üksteisest kaugel asuvad ühel lainepikkusel töötavad raadiosaatjad. Kesklaine vastuvõttu segavad ka tööstuslikud ja atmosfääri elektrilahendustega kaasnevad raadiohäired. Kesklainet rakendatakse ringhäälingus, raadionavigatsioonis ja -sides. Lühilaine (SF) – raadiolainete piirkond, kus lainepikkus on u 10–100 m (sagedusvahemik 30 000–3000 kHz). Lühilained levivad ruumilaineina, mis peegelduvad ionosfäärilt ja maapinnalt üks või mi...

Esmaabi -
159 allalaadimist
528
doc

Keskkonnakaitse lõpueksami küsimused-vastused

...gi 10%). Kasvuhoonegaaside tekitaja, mis tekitab kliimamuutuseid, õhutemp, ja sademed on tõusnud. Autode hulk on kasvanud, samas kütuse kvaliteedi paranemine, autode ökonoomsem kütusetarbimine on aidanud kaasa heitgaaside ja raskemetallide vähenemisele. Mahepõllumajandus kogub hoogu. Viimasel kümnendil kasvanud metsauuendustööde maht (istutamine). Üks suuremaid probleeme on vee reostumine, kuid selle ohtu on vähendanud saastemaksude kõrge hind ja kanalisatsioonitorustike ning reoveepuhastite rekon...

Keskkonnakaitse ja säästev... -
124 allalaadimist
38
docx

Keskkonnakaitse ja säästev areng (õppejõud Ülle Leisk)

...rgiaressursside osaks 13% ning endiselt on domineerivaks energiaallikaks fossiilsed kütused. _ 2090. aastal on energiatootmises juhtkohal päikeseenergia, biomass, millest toodetakse biokütuseid, puit, geotermaalne energia ja tuul. Energia tootmisega kaasnevad keskkonnamured _ kasvuhooneilmingute tugevnemine _ mulla ja vee hapestumine _ tuumareaktoritega kaasnev kiiritusoht, tuumajäätmete lõppladustamise ja aegunud tuumajaamade töö lõpetamise raskused _ linnade ja tööstuspiirkondade saastumine _ teravnev põletuspuidu vajak arengumaades 30 Uued energia...

Keskkonnakaitse ja säästev... - Tallinna Tehnikaülikool
374 allalaadimist
15
pdf

Keskkonnakeemia

...use põlemisel, nafta töötlemisel, tselluloositööstuses. Mürgine. Mõjub hävitavalt silmadele ja hingamisteede limaskestadele. Niiskes õhus moodustab SO2 veega reageerides väävlishappe, mis on ohtlik taimedele, nende toimel intensiivistub ka metallide korrosioon, marmorkujude hävimine, muldade ja veekogude hapestumine. Koduloomadest on tundlikumad kassid. Kaasajal in erinevad meetoteid so2 kinnipüüdmiseks: ammoniaakmeetod, lubjameetod jt. Osoon O3 Tekib troposfääri ülemistes ja stratosfääri alumistes kihtides ultraviolettkiirguse toime...

Keskkonnakeemia - Eesti Maaülikool
126 allalaadimist
86
pdf

Materjalid

........................................................................................ 36 1.2.7. Tsink, plii, tina ja nende sulamid ................................................................................................ 37 1.2.8. Metallide markeerimine .............................................................................................................. 38 1.3. Mittemetalsed materjalid.................................................................................................................... 40 1.3.1. Tehnoplastid .................................................................................

- Kutsekool
254 allalaadimist
90
pdf

Öko ja keskkonnakaitse konspekt

... kui selgelt eristuv hele vorm. Heleda samblikuga kaetud okste vahel on tume vaksik seevastu lindudele palju kergemini tabatav kui hele liblikas. 13) taimede saastetolerantsus ­ taimede kohastumine saastunud elukeskkonnaga. Palju on uuritud raskmetallide suurt sisaldust taluvaid taimepopulatsioone kaevandusaladel ja erinevate reostusallikate läheduses. Tavaliselt on tegemist vase, tsingi, tina, nikli või arseeniga. Kuigi metallitolerantsust teatakse rohkem sootaimedel, on seda täheldatud ka mere- ja magevee vetikatel ning sammaldel. Taimed võivad ...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse1 - Eesti Maaülikool
736 allalaadimist
1072
pdf

Logistika õpik

...¼steemides; • osa taagidest on temperatuuritundlikud; • etiketid on vastupidavad keskkonnamõjudele; • metallide ja vedelike lähedus võib mõjutada andmete edastamist; • andmekogumisel pole võimalik tunda ära vigu; • vähene tundlikkus tolmu, plekkide, hõõrumise ja niiskuse suhtes. ...

Logistika alused - Kutsekool
342 allalaadimist
304
doc

ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED

...  Molekul kaheaatomiline: H2  Parim gaasiline soojusjuht  Difundeerub kergesti läbi paljude materjalide, väga “liikuv” kõrgemal temp-l läbib ka metalle  Lahustub halvasti vees ja org. lahustites, hästi mõnedes metallides (Pd, Pt)  Aatomi H ja molekuli H2 mõõtmed väga väikesed, molekulis sidemeenergia kõrge: raskesti polariseeritav Neist omadustest tingitud vähene lahustuvus, madal keemis- ja sulamistemp. Atomaarne vesinik Protsess H2 → 2H (väga endotermil.) algab alles üle 2000C; täielikult atomaa...

Keemia -
20 allalaadimist
71
docx

Ökoloogia konspekt

...ised tegurid tulenevad organisme ümbritsevast anorgaanilisest maailmast. Nende hulka kuuluvad: o valgus o temperatuur o niiskus o tuul jt Siia võib lugeda ka näiteks hapestumisega seotud probleeme pH, mulla koostist, raskemetallide mõju, radioaktiivsust. Biootilised tegurid tulenevad organismide kooseksisteerimisest. Organismide kooseksisteerimine võib olla kõigile osapooltele kasulik, ainult ühele poolele kasulik, kõigile kahjulik. On selge,et need tegurid võivad soodustada või pidurdada organismide kooseksisteeri...

Keskkonnakaitse ja säästev... - Tartu Ülikool
3 allalaadimist
477
pdf

Maailmataju

...on elektronide kontsentratsioon ( elektronide arv n ruumalaühikus ) võrdne aatomite arvuga ruumalaühikus. Arvutame n väärtuse. Aatomite arv ruum- alaühikus on kus on näiteks metalli tihedus ja on kilogrammaatomi mass. Avogadro arv on NA. Metallide korral on / väärtus vahemikus 20 kmool/m3 ( kaalium ) kuni 200 kmool/m3 ( berüllium ). See annab vabade elektronide kontsentratsiooni suurusjärguks n = 1028...1029 m-3 ( 1022...1023 cm-3 ). Kuna q = 1,1753066 * 1017 (C), N = 7,3456662 * 1035 ( e ) ja ele...

Karjäärinõustamine -
28 allalaadimist
29
doc

Mõistete seletav sõnastik (pikk)

...usvaheline loodushoiuliikumine. Maa päeva tähistatakse 22. aprillil. Üks juhtmõtteid on istutada sel päeval Maale miljon puud. Eestis tähistati esmakordselt 1990. aastal. Traditsioonidelt ja ettevõtmistelt sarnaneb looduskaitsepäevaga. Maak ­ metallide tootmisel rikastamiseks võetav mineraal. Maakoor ­ Maa suhteliselt jäik ebaühtlane väline kest, mis koosneb mitmesuguste mineraalide assotsiatsioonidest, sette-, moonde- ja tardkivimitest. Maapõu ­ maakoore ülemine osa, mida inimene kasutab ja mõjutab. Sellest otsitakse ja ammutatakse ma...

Bioloogia - Keskkool
78 allalaadimist
990
pdf

Maailmataju ehk maailmapilt 2015

...ektronide kontsentratsioon ( elektronide arv n ruumalaühikus ) võrdne aatomite arvuga ruumalaühikus. Arvutame n väärtuse. Aatomite arv ruumalaühikus on kus δ on näiteks metalli tihedus ja η on kilogrammaatomi mass. Avogadro arv on NA. Metallide korral on δ/η väärtus vahemikus 20 kmool/m3 ( kaalium ) kuni 200 kmool/m3 ( berüllium ). See annab vabade elektronide kontsentratsiooni suurusjärguks 123 n = 1028...1029 m-3 ( 1022...1023 cm-3 ). 10. Elek...

Üldpsühholoogia -
69 allalaadimist
139
pdf

Spordi üldained 1.tase

...lal Mõlemad suudaksid niisuguses suhtelise intensiivsuse tsoonis töötada kaua aega, küll aga ületaks kõrge treenitusega sportlase liikumiskiirus sel juhul tunduvalt tema tagasihoidliku treenitusega kaaslase arendatavat tempot. KEHALISE TÖÖGA KAASNEVAD MUUTUSED LIHASTES Kehalisel pingutusel on töö vahetud sooritajad skeletilihased. Kuid nende talitluse tagamiseks aktiveerib närvi- ja endokriinsüsteem ka muud organid ja organ- Lihased töötavad süsteemid ni...

Inimeseõpetus -
29 allalaadimist
38
rtf

Üldiselt keevitamisest

... 9 75 200 10 200 400 11 400 12 KEEVITUS Keevitus on teraste ja värvilismetallide enimlevinud ja tähtsaim liitmismeetod: tootmiskeevitus (production welding) - detailide liitmine toodete valmistamisel; remontkeevitus (repair welding) - purunenud ja kulunud osade taastamine, moodustab kuni 20% kogu keevitustööde mahust; pealekeevitus. Keevitusprotsess...

Keevitus - Kutsekool
104 allalaadimist
19
docx

Koloogia ja keskkonna kaitse küsimuste vastused

... Väga toksilised (kontsentreeritud hape, osoon), Keskmise toksilisusega (SO, nafta), Vähetoksilised (DDT) ja Mittetoksilised (toidujäätmed). o Agressiivsed saastajad ­ saastajate hävitav mõju metallidele, ehitistele, aga ka kahjulik mõju silmadele, ninale. o Keskkonnas püsivuse ja vastupidavuse järgi jaotatakse saasteained: Vastupidavad v. püsivad (DDT, org. üh. keedusool), Keskmiselt püsivad (nafta), Vähepüsivad (toidurasvad, klorofoss), Püsimatud (toidu j...

Keskkonnakaitse ja säästev... - Eesti Maaülikool
21 allalaadimist
34
pdf

Rahvusvaheline metsapoliitika ja säästev areng

...kul 1. jaanuar 2005 kuni 31. detsember 2007. Vastavalt KHG kauplemise direktiivi lisale I saavad kauplemissüsteemis osaleda käitised, mis kuuluvad 4 alljärgnevasse sektorisse: - energiatootmine, sh koksiahjud ja naftasaaduste ümbertöötlemine; - metallide tootmine ja töötlemine; - mineraalsete materjalide töötlemine; muud tegevused ­ tselluloosi- ja paberitootmine. Eestis on tegemist 3 sektoriga, kuna puuduvad metallide tootmise ja töötlemisega direktiiviga määratud mahtudes tegelevad käitised. Eestis kinnitati "Kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenda...

Rahvusvaheline metsapoliitika... -
146 allalaadimist
12
doc

Lühikokkuvõte

... H2O Dehüdraatimine (happekatalüütiline; tekib alkeen või eeter): CH 3CH2OH CH2 = CH2 + H2O (300 oC ­ 400 oC , Al2O3) 2 CH3CH2OH CH3CH2OCH2CH3 + H2O (130 oC ­ 150 oC, H2SO4) Leelismetallidega (tekivad soolad ­ alkoholaadid; soola nimetuse lõpp ­olaat): 2 CH3CH2OH + 2 Na 2 CH3CH2ONa + H2 Orgaaniliste hapetega (tekivad estrid): CH3COOH + CH3CH2OH CH3COOCH2CH3 + H2O Alkoholaatide hüdrolüüs: CH3CH2ONa + H2O CH3CH2OH + NaOH Homoloogiline rida: 21. metanool CH2OH 22. etanool C2H5OH ...

Keemia - Keskkool
314 allalaadimist
18
doc

Keemia

...milise reaktsiooni käigus toimub ühe aine muundumine teiseks. Näiteks looduses muundub vesi veeauruks, raud roostetab jne. 3. Nende koostise ja keemiliste omaduste järgi. 4. Lihtained koosnevad ainult ühe aine elementidest, jagunevad metallideks ja mittemetallideks. 5. Liitained koosnevad mitme erineva aine elementidest, jagunevad oksiidideks, hapeteks, alusteks ja sooladeks. Oksiidid Oksiidid on sellised liitained, mis koosnevad kahest elemendist, millest üks on hapnik. Oksiidid tekivad: 1) lihtaine ühinemisel hapnikug...

Rekursiooni- ja... - Kutsekool
16 allalaadimist
48
doc

Teraapiavõimalused inimese aitamiseks referaat

... 33 Bioresonantsteraapia sobib: Erinevad funktsionaalsed häired,immuunsuse tugevdamine, külmetushaigused, viirushaigused, soolestiku probleemid, organismi puhastamine sinna kogunenud toksiinidest, rasketest metallidest, keskkonnasaastest, leevendab stressi, aitab depressiooni ja närvisüsteemi nõrkuse korral, tavameditsiini poolt tuvastamata probleemide põhjuste leidmine ja korrigeerimine, allergiate kindlaksmääramine ja vähendamine, ravimite, kodukeemia, toiduainete, toidulisandite, kosmeetika sobivuse mää...

Esmaabi - Eesti Hotelli ja Turismikõrgkool
103 allalaadimist
35
doc

Geograafia riigieksami TÄIELIK piltidega kokkuvõte

...hjustavad seda nt.kahjurtõrje,põldude üleväetamine. - Muldade hävinemise põhjuseid-maavarade kaevandamine,ehitiste rajamine,raskete põllumasinate kasutamine põllumuldadel,mullaväsimus ühest ja samast taimekultuuri kasvatusest,alepõllundus, raskemetallide sattumine muldadesse autokütusest,metallurgiatööstustest,väetistest,reoveesetetest, ohtlikest jäätmetest. Atmosfäär - Atmosfäär ehk õhkond on Maad ümbritsev sfäär.Õhk on aga gaaside segu,milles on veel lisaks veearu ning pisikesi tolmu-tahma-ja soolaosakesi. - Ekvaa...

Geograafia - Keskkool
1060 allalaadimist
23
doc

Toiduohutuse eksami teemad – keemilised ohud.

...üdantide toime mehhanismideks on: 1. superoksiidide tekke pidurdamine mitokondrites, 2. reaktsioonivõimeliste hapnikuradikaalide (ROS) ärakoristamine vähemreaktsioonivõimeliste stabiilsemate radikaalide tekke kaudu, 3. siirdemetallide (Cu, Fe, Co, Ni, Zn, jt.) kelateerimine või eemaldamine ROS tekkekohalt; 4. tekkinud hüdroperoksiidide taandamine, 5. kahjustatud molekulide parandamine. Toidu kaudu omastatakse antioksüdante nagu vitamiinid A, D, E ja C, taimsed flavonoidid, eriti marjade ja viljade pigmendid antotsüanii...

Toitumise alused -
42 allalaadimist
46
docx

Keskkonnakorraldus vastatud

...taaskasutus, ringlussüsteemid. IPPC ­ kompleksne reostuse vähendamine ja kontroll. Vee, õhu, pinnase kaitse reostuse eest. Ühine keskkonnaluba. Probleemi lahendamisel ei tohi reostust üle kanda: · Ajas Plastiku taaskasutamine raskmetallidega. · Ühest keskkonnast teise Puhastame vee, aga saastame enam õhku ning tekitame jäätmeid. · Ühest asukohast teise Ohtlike ainete transport välismaale. · Ühest ainest teise ainesse. Ühe ohtliku aine asendamine teisega. · Produkti tarbimisel. ...

Keskkonnakorraldus -
89 allalaadimist
18
docx

Keemia: lahused, metallid, gaasid

...ea elektri- ja soojusjuhtivusega, plastiline ja mehhaaniliselt hästi töödeldav, suhteliselt pehme, kergesti kriimustatav. Keemilised omadused Alumiinium on perioodilisustabeli IIIA rühmas 3 perioodis. Ta kuulub suhteliselt aktiivsete metallide hulka. Alumiiniumi aatomid loovutavad keemilistes reaktsioonides küllaltki kergesti oma kolm väliskihi elektroni, moodustades ühendid oksüdatsiooniastmes III. Al ­ 3 e --> Al ³ Al: + 13|2)8)3) Al ³:+13|2)8) Kuidas saab alumiinium kui üsna aktiivne metall üldse lihtainena püsida ja miks peab ta hästi...

Keemia - Keskkool
7 allalaadimist
44
doc

Toit

...tki aeglane, mistõttu see ühend peetub soolestikus suhteliselt kaua. Soole mikrofloorale on mannitool nii energeetiline substraat kui ka süsinikuallikas. Järelikult soodustab mannitool soole mikrooganismide kiiret paljunemist. Viimase protsessiga kaasnevad muutused seedekanali veereziimis, mis võivad põhjustada kõhulahtisust ning mitmete ärritavate ainevahetusproduktide eritumist. Need ja mõned teisedki puudused välistavad mannitooli väga laialdase kasutamise suhkruasendajana. Toidu lisaainena on mannitool kasutusel kui tehismagusaine ja paakumisvastane ühend....

Keemia - Põhikool
77 allalaadimist
33
docx

Keskkonnakaitse ja säästev areng - konspekt kordamiseks

...avara, sest selle on madal kvaliteet. Praeguse tehnikaga majanduslikult mõttetu. Küll aga võib kunagi maavaraks saada.) Maavarad on energeetilised ja mitteenergeetilised (metallid, mittemetallid). Maardla - maavarade leiukoht maapõues. Maak - metallide tootmisel rikastamiseks võetav mineraalne maavara, millest eraldatakse metall. Kolm tähtsamat on raud, vask, alumiinium. Kaevandamise negatiivne mõju: Kujundab ümber maa geograafiat Maavarade ammendumine Pinnase erosioon Bioloogilise mitmekesisuse kadumine Pinnase re...

Keskkonnakaitse ja säästev... - Tallinna Tehnikaülikool
48 allalaadimist
192
pdf

NOORTELAAGRI KORRALDAJA KÄSIRAAMAT

...plaste jms); 3) C-klassi tulekustuti. Kustutab gaaside tulekahjusid (maagaas, atsetüleen, propaan, vesinik jms); 59 4) D-klassi tulekustuti. Kustutab metallide tulekahjusid (alumiinium, magneesium jms). A ja B klassi tulekustutid jaotatakse alaliikidesse olenevalt katselõkke suurusest ja tulekustutusaine massist, mis märgitakse vastavate numbritega tähtede ees. 2. Lähtuvalt tulekustutusainest liigitatakse tulekustutid Eesti standardi EVS-EN 3 "Kantavad tulekust...

Amet - Keskkool
17 allalaadimist
98
docx

Kogu keskkooli bioloogia konspekt

...ineid 100g- s rohkem kui 8) tõesti vabastab energiat pikema aja kohta. 13 5. Dedoksifikatsioon valgud neutraliseerivad mürkaineid või bioloogiliselt aktiivseid aineid. Raskmetallide ja alkaloidide neutraliseerimine esmaabis. Raskemetallide mürgitused ei ole liiga sagedased, hoopis sagedasemad on alkaloidide mürgitused. Igapäevane point: kohvile kallad piima peale ja vähendab kofeiini mõju. Kõige kofeiinirikkam on musta tee puru, mida lased vähe aega tõ...

Bioloogia - Keskkool
90 allalaadimist
74
docx

Ehitusmaterjalide eksami materjal 2014

...le. Löögitugevust kontrollitakse sel teel, et standardne proovikeha purustatakse löögiga ja leitakse selleks kulutatud töö hulk. Kivimaterjalide puhul on proovikeha silindri või kuubi kujuline, mis purustatakse langeva lööknuia all. Metallide proovikeha on väikese tala kujuline, mis lüüakse pooleks vastava pendelseadme abil. · Elastsus on materjali omadus koormise mõjul deformeeruda ilma pragunemiseta ja peale koormise kõrvaldamist võtta tagasi oma esialgne kuju. Elastsuspiiri ületamisel tekkivad juba jääv-d...

Ehitus - Tallinna Tehnikakõrgkool
52 allalaadimist
42
docx

Ökoloogia ja keskkonnakaitse arvestus (kordamisküsimuste põhine)

...d (veepuhastuses) 6. Raskmetallid 7. Tolm, põlemisjäägid 8.Aerosoolid Mõju: Agressiivsed saastajad ­ saastajate hävitav mõju metallidele, ehitistele, aga ka kahjulik mõju silmadele, ninale. Õhkkeskkonna seisundi halvenemine. Nafta jões. MULDADE DEGRADATSIOON Põhjus: Ebaõige väetamise ja mürkkemikaalide kasutamisega ­ keemiline degradatsioon Olmega ­ olmedegradatsioon Masinatega ­ masindegradatsioon Tööstus-, tsiviil-, tee või...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse - Eesti Maaülikool
29 allalaadimist
40
doc

Kordamisküsimused keemiliste ohtude kohta

...ioksüdantide toime mehhanismideks on: 1. superoksiidide tekke pidurdamine mitokondrites, 2. reaktsioonivõimeliste hapnikuradikaalide (ROS) ärakoristamine vähemreaktsioonivõimeliste stabiilsemate radikaalide tekke kaudu, 3. siirdemetallide (Cu, Fe, Co, Ni, Zn, jt.) kelateerimine või eemaldamine ROS tekkekohalt; 4. tekkinud hüdroperoksiidide taandamine, 5. kahjustatud molekulide parandamine. Toidu kaudu omastatakse antioksüdante nagu vitamiinid A, D, E ja C, taimsed flavonoidid, eriti marjade ja viljade pigmendid antotsüanii...

Biokeemia -
24 allalaadimist
33
doc

NEUROLOOGIA-EKSAMIKS

...use ajusillast (spinotalaamiline ja bulbotalaamiline trakt ühinevad) sealt edasi talamusse (III) neuron sealt sisekihnuni ja lõpuks jõuab ajukoorde. Kahjustussündroomid · Perifeerse närvi kahjustus ­ koos tundehäirega esineb motoorikahäire, sageli kaasnevad valud, tundehäire süveneb distaalselt. Põhjustavad: polüneuriit, kompressioonisündroomid (survest närvile), trauma. · Närvipõimiku kahjustus ­ kõigi tundlikkuse liikide hüpesteesia (puutetundlikkuse vähenemine) või anesteesia vastaval innervatsioonialal ja valud. Põhjustavad: kompressioonisündroo...

Neuroloogia - Tartu Ülikool
65 allalaadimist
48
doc

Keemia eksam 2011

...suse ja pindpinevuse mõisted, millised välistegurid mõjutavad vedelike voolavust, viskoossust ja pindpinevust. Vedelike käitumine tahke aine tasasel pinnal ning pragudes ja kapillaarides. Osmoos (mõiste, seletus). Osmoosi mõju polümeerpinnetega metallide korrosioonile vees ja pinnastes. Näited. Vedelikud: On ained ja materjalid, mis voolavad tavatingimustel raskusjõu mõjul; tekivad gaaside jahutamisel ja kokkusurumisel ning tahkete ainete kuumutamisel; ei oma kindlat kuju, kuid omab kindlat mahtu. Kokkusurutavus on väga väike, selleks on vaj...

Keemia ja materjaliõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
192 allalaadimist
30
docx

Keemia ja materjaliõpetuse eksami küsimuste vastused

...suse ja pindpinevuse mõisted, millised välistegurid mõjutavad vedelike voolavust, viskoossust ja pindpinevust. Vedelike käitumine tahke aine tasasel pinnal ning pragudes ja kapillaarides. Osmoos (mõiste, seletus). Osmoosi mõju polümeerpinnetega metallide korrosioonile vees ja pinnastes. Näited. Vedelikud on ained ja materjalid, mis voolavad tavatingimustel raskusjõu mõjul; saadakse gaaside jahutamisel ja kokkusurumisel ning tahkete ainete kuumutamisel või lahustamisel; ei oma kindlat kuju, kuid omavad kindlat mahtu. Kokkusurutavus on väga v...

Keemia ja materjaliõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
304 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun