Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Krüptoraha on tõusuteel. Nüüd on just õige aeg osta! Ära riski ja kauple turvalises keskonnas -> TEE KONTO Sulge
Facebook Like
Add link

Etteütluseks sobivad laused - sarnased materjalid

rkpalli, veerpalu, pesapalli, meistriv, treener, lily, leila, iluv, ronaldo, lega, ilmad, valutama, daam
37
docx

ERIALASE EESTI KEELE ÕPPEMATERJAL HOOLDUSTÖÖTAJATELE

... patsiendil on ... (nimetav)?" või ,,Kas sul on olnud ... (nimetav)?". Oluline on juhtida tähelepanu vastusevariantide kasutamisele ­ ,,Jah, patsiendil on ... (nimetav)" või ,,Ei, patsiendil ei ole ... (osastav)". H 15. Õppijad valivad tabelist tähenduse poolest sobivad sõnad ja moodustavad õiged vormid. Vormide moodustamisel on abiks sulgudes olevad küsimused. Enesekontrolli test nr 5 1­kaenla; 2­oksendab; 3­kõhtu; 4­kadu; 5­kõrge; 6­tuulutab; 7­vahetama; 8­süsti; 9­ keele, 10­turses. 6. KUTSE-EETIKA Dialoog 1 Palatis. Vestluses osalevad hooldustöötaj...

Eesti keel -
18 allalaadimist
9
docx

Murdmaasuusatamine

...listele. Suusatamine parandab koordinatsiooni, tugevdab rinna- ja õlavöötme lihaseid, parandab jalgade jõuvastupidavust ja suurendab organismi põhivastupidavust. Suusatamine on hea lisaspordiala ka teiste alade harrastajatele. Suusad peaksid olema kallid ning algajatele sobivad lühemad suusad. Suuski tuleb ka määrida et paremini libiseda. Suusasaapad peaksid olema pigem suured kui väikesed, sest muidu hakkab jalg külmetama. Suusakeppide pikkus sõltub stiilist, ja samuti ka suuskade pikkus. Haigena ei tohiks suusatama minna. Suusatamine on väga kasulik spordiala mida saab talvel lu...

Eesti keel - Põhikool
21 allalaadimist
291
doc

Tõde ja Õigus II Terve tekst

...use asutises leidus täiendatud meestele ikka midagi igapäevase leiva teenistuseks. Elama asus Miilinõmm Kooviga ühte tuppa, sest eraldi vaba ruumi ei leidunud. Nemad mõlemad olid vaiksed ja rahulikud inimesed ja sellepärast arvasid nad ise, kui ka härra Maurus, et nemad sobivad hästi. Imelikul viisil muutus aga selle kahe vaikse ja rahuliku mehe kõnelus algusest peale kohe väga elavaks, võiks öelda, peaaegu ägedaks, nagu kipuksid nad tülli. Aga tülitsemiseks polnud neil vähematki põhjust. Nemad lahendasid isekeskis ainult üht või teist teaduslikku küsimust, see oli...

Eesti keel -
22 allalaadimist
11
docx

Eesti keele väljendusõpetus: LAUSE VORMISTAMINE

...ab teadma oma õigusi. nii…kui ka puhul võimalik nii ainsus kui ka mitmus: Nii üks kui ka teine nõjatub ~ nõjatuvad tuge otsides vastu uksepiita.  Olevas ja saavas käändes laiend.  Nimisõna ühildub alusega. Nad töötasid arstidena. Poisid sobivad sulle sõpradeks.  Omadussõna jääb ainsusesse. Loomad paistsid talle *tarkadena > targana. Volitused tunnistati *kehtivaiks > kehtivaks.  Ainsusesse ka omadust või üldmõistet väljendav nimisõna. Nad tulid võitjaks. Perekonna sissetulekuks… ENESEKON...

Eesti keele väljendusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
13 allalaadimist
46
pdf

Uurimistöö koostamise juhend

...ti tekstitöötlusprogrammis vali menüüribalt File - Page Setup ning avanenud dialoogiaknas vahelehelt Paper Size määra formaadiks A4. Lehe servade suuruse määramiseks vali menüüribalt File - Page Setup ning avanenud dia- loogiaknas vali vahelehelt Margins sobivad lehekülje servade suurused. Joonis 4. Lehe formaat ja teksti paigutus Algusesse 11.2. Teksti liigendamine Töö iseseisvad osad algavad uuelt lehelt. Vältimaks paigutuse muutusi töö täiendamise korral, võib peatüki lõppu määrata lehekülje vahetuse (Insert menüü → Brea...

Eesti keel -
18 allalaadimist
148
docx

NEUROPSÜHHOLOOGIA

...ine 2. Rakkude lokaalne proliferatsioon (koe rakkude vohamine) • Väikelapse aju ei sarnane täiskasvanu ajule- 3. Rakkude migratsioon lõpp-punkti – igas vanuses sobivad funktsioonid 4. Rakkude agregatsioon (kokkukuhjumine) ajuosade moodustumiseks • Arenev aju v.plastiline, kuid: 5. Neuronite diferentseerumine – kuid ajukahjustus v/s või vÃ...

Psühholoogia - Tartu Ülikool
169 allalaadimist
10
doc

Keel ja kõne

...ssiks kujuneb sõnaline mõtlemine. Sellega kaasneb objektide ja sõnade vaheliste loogiliste seoste märkamine. Seepärast suunatakse nüüd tähelepanu sõna tähendusele ja sõna kasutamisele. 9. Töövõtted sõnatähenduse rühmade moodustamiseks Arendamiseks sobivad järgmised töövõtted: · Rühmitamisülesanded. Anna mulle kõik sõidukid! Anna kõik veesõidukid! Anna kõik paadid! (valikuks mootorpaat, purjepaat, laev, auto, lennuk, rong); rühmitusaluste iseseisev leidmine (Vaata mis/kes ei sobi teiste hulka!) ja põhjendamine (Miks sa nii a...

Eesti keel - Tallinna Ülikool
140 allalaadimist
55
doc

Juhendmaterjal loovtöö korraldamisest põhikooli III kooliastmes

...imine ainekavast küsimuse, kas teema on jõukohane. RÕK on läbinud mitu ekspertiisivooru, sealhulgas on hinnatud selle eakohasust. Eespool tabelites näidetena toodud teemad hõlmavad kõik mingit ainekava teemat. Lähtekohaks teemade ja uurimisprobleemide sõnastamisel sobivad hästi RÕKis määratud õpitulemused. Allpool on toodud kolm näidet, kuidas ainekavas sisalduv aitab formuleerida uurimisteemasid. Teema õppekavas: Ühiskonna sotsiaalne struktuur Õpitulemused Õpilane: 1. teab ja oskab kontekstis kasutada mõisteid sotsiaalsed erinevused, sotsiaalne kihi...

Eesti keel - Põhikool
58 allalaadimist
5
doc

Teksti liigid

...atakse, siis tuleb jälgida, et kedagi välja ei jäetaks. Kui kõne eesmärgiks on kuulajaid köita või emotsionaalselt mõjutada, siis alustatakse mingi üllatusega ­ sobivalt valitud tegelikkusenäitega, teemakohase tsitaadiga, kulumata anekdoodi või naljaga. Näide ja tsitaat sobivad ka nt populaarteadusliku ettekande alustuseks, aga teaduslikke ettekandeid alustatakse üldjuhul ratsionaalselt: tutvustatakse ettekande struktuuri ehk selgitatakse, millistest põhiosadest ettekanne koosneb, või võetakse ettekande põhisisu mõne lausega kokku. Ettekande ülesehitus võib olla põh...

Eesti keel - Põhikool
4 allalaadimist
18
doc

Keeleteaduse alused: kordamisküsimused

...on loov energia, mitte grammatikute kirjeldatud produkt" . ,,Igal keelel on oma sisene vorm" ­ määrab foneetilise, grammatikalise, leksikaalse vormi. Igas keeles elab ta ajalugu. Keelevõime on omane inimesele kui liigile, kuid igal keelel on oma iseloom. Eri keeled sobivad erineval määral abstraktseks mõtlemiseks, arenenuim on sanskriti k. Alles 19. saj eristas tüpoloogia ja etümoloogia omavahel. Kõige tuntum on Humboldti jaotus isoleerivateks, aglutineerivateks ja flekteerivateks keelteks. Herder oli juba 1770 postuleerinud selle, et keel ja mõte on lahutamatud....

Eesti keel -
124 allalaadimist
4
doc

Eesti keele lauseõpetus

...ed soome-ugri ilmas. Kohviaur ja teeaur. Millised järgnevatest verbivormidest on finiitsed: elas, elatagu, elav, on elanud, elada, elaksin, ei ela? Leida tekstist (,,Lambapraad") finiitsed ja infiniitsed verbivormid. Süntaks uurib ennekõike kontekstivabu lauseid (mis sobivad paljudesse kontekstidesse, mõistetavad ka kontekstist lahus). Kontekstisidus lause: elliptiline, sõnajärg mitteneutraalne, tekstipartiklid jne. Tekstianalüüs, vestlusanalüüs. Grammatilised ja ebagrammatilised laused. Vrd: 1. Ma tahaksin taotleda õppelaenu 2. *Ma tahaksin taotleda õppe...

Eesti keel - Tartu Ülikool
59 allalaadimist
25
odt

Eetika alused

...ääratletud absoluutsete printsiipidena, reeglikogumina. Moraaliväline (ehk mittemoraalne) väärtus ­ on lahtine, kas sellise väärtuse püüdlemine on õige või väär. Näiteks: majanduslikke väärtusi taga ajades ei tohiks unustada küsida, kas need ka moraalsete väärtustega sobivad. Filosoofiline probleem: · Kas moraaliprintsiipe saab üldse määratleda sõltumata moraalivälistest väärtustest nagu nt õnn, nauding, heaolu? · Nt "Ausus üle kõige!" ­ eesmärgiks tagada hea elu? Väärtuste liigitamine: vahend-eesmärk · Instrumentaalsed väärtused ­ hea eesm...

Eetika alused - Tartu Ülikool
229 allalaadimist
120
pdf

Õpetajaraamat

... on täna meiega? Liisa on täna meiega! Küsivad ja vastavad kõik lapsed ja õpetaja. Algul loeb üksnes õpetaja, kuid peagi hakkavad lapsed jul- gelt kaasa lugema. Kui kõik lapsed loevad algusringi salmi kaasa, valib õpetaja uue algussalmi või laulu. · Samuti sobivad häälestuseks äraarvamismängud. Kotti või karpi pannakse lastele tuttavad esemed või mänguasjad, mida laps püüab kompides ära tunda ja nimetada. Seejärel võetakse esemed välja ja nimetatakse neid üheskoos. Häälestavad tegevused ei tohi olla formaalsed, õpetaja ei pea kiirustama. Hääles- t...

Eesti keel -
57 allalaadimist
2
docx

Kontrolltöö LEKTIONEN 8-9, VARIANTE 1

...e Jungen dürften nicht so schell Auto fahren ­ Der Junge darf nicht so schell auto fahren 3. Wollt ihr jetzt in die Disko gehen? 4. Wir müssen an Dienstag eine Klassenarbeit schreiben. 5.Pöörake sõnad: schlafen, schaffen, können (ich,du,er, sie jne) 6. Millised laused sobivad kokku? a) Das ist unser Lehrer. B) er ist klein Das ist eure Lehrerin. Sie sit schön Das ist meine Eltern. ... Das sind meine Eltern. ... Das ist euer Ball. ... Das ist sine Lampe ...

Saksa keel - Tallinna Majanduskool
14 allalaadimist
35
docx

Suur-väike algustäht

... tiitel doktor kui ka selle lühend dr on lause keskel väikese algustähega. Õige on kirjutada väikese algustähega lihavõttepühad. Kirjakeeles on piibel väikese algustähega. Õige on kirjutada kas üle-eestiline või üleeestiline, ent ,,üle-Eestiline" on väär. Sobivad samatähenduslikud sõnad on ka ülemaaline, üleriigiline. Kas ERASMUS-programm on õigesti kirjutatud? ­ Soovitame suurtähtlühendi teha sõnaks ja kirjutada esisuurtähega Erasmuse programm, Erasmuse vahetusüliõpilane. Õige on noore looduskaitsja auhind. Õige on kirjutada Soome saun ja Türgi sau...

Eesti keel - Keskkool
23 allalaadimist
404
pdf

SIDUSA KÕNE ARENDAMINE SKAP LAPSEL: TEGEVUSUURING ÜHE LAPSE NÄITEL

...lle, et miski on õngekonksu küljes. Poiss tõmbas õnge veest välja. Kuid seal ei olnud kala, vaid jälle kummik. Nüüd oli Tiidul kaks kummikut. Tiit proovis neid jalga, et näha kas need sobivad talle. Need sobisidki. Poisil oli päris hea meel. Kas selle jutu järgi saab pildid panna õigesti ritta? Pane pildid õigesse Jah, saab. Laps järjekorda. järjestab ...

Pedagoogika - Tartu Ülikool
9 allalaadimist
1
docx

Kellel on Eestis hea elada

... inimene. Ka mina tunnen end õnnelikuna. Meil ei ole pidevaid looduskatastroofe, ülerahvastatust, suurt nälga või mõnd muud sügavat probleemi, mis meid igal sammul võiks ohustada. Eestis on hea elada inimesel kellele meeldib siinne kliima, maastik ja elukeskkond. Siin on sobivad tingimused neile, kellele meeldib vaikus ja rahu. Kes naudib neid lõputuid rohelisi metsi ja ilusaid rannajooni ning kes kannatab ära ka need muutlikud ilmad. Siin on sobiv koht optimistlikul ja vabadust armastaval inimesel. Võrreldes mõne suurlinnaga on meie pisikesel maal tohutult palju hingamisr...

Eesti keel - Keskkool
24 allalaadimist
130
rtf

Amundsoni raamat

...oma tegevuse suhteraamistik on kooskõlas ka kognitiiv-käitumusliku teooria ja praktikaga (Tursi & toetamiseks. Mina panen samm-sammult paika tavad, mis sobivad kokku kujutlusvõimet, Cochran 2006). Nõustamissuhte kolm esmast tingimust on siirus, tingimusteta heatahtlik loovust ja elujõudu hindava nõustamismeetodiga. ...

Psühholoogia -
24 allalaadimist
113
doc

TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ

...kui probleemide ring on enamikule ebamäärane, tuleks esitada kinniseid küsimusi. Teabe kogumiseks kasutatakse lahtisi küsimusi. Info kontrollimiseks ja kinnistamiseks esitatakse valdavalt retoorilisi ja järelemõtlemisele suunavaid küsimusi. Orienteerivad küsimused sobivad kõige paremini uutele probleemidele tähelepanu juhtimiseks (Vt. joonis 12). Kuidas peaks küsimustele vastama: 1. Vastake alati rahulikult; 2. Kui kaasvestleja püüab märkuste või vastuväidete abil oma tähtsust rõhutada ja prestiizi tõsta, võib talle tingimisi või mõningates punktides vast...

Turismi -ja hotelli... - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
134 allalaadimist
33
rtf

Kirjanduse eksam erinevad PILETID

...b Niina elu. Kajakas hõljub järve kohal, Niina samasugune. Naeruvääristamine, iroonia nende üle, kes peavad end suurteks kunstnikeks, kuid tegelikult pole. Nad ei ohverdanud end kunsti nimel. Kas kunst nõuab eneseohverdamist? Kas armastuse nimel tasub kõike teha? Kuidas sobivad kokku armastus ja kunst? Arkadina ei olnud tõeline näitlejahing, Niina oli, kuid see ei tulnud kergelt. Niina Zaretsnaja on võitja, ta on see ohvrimeelne intelligent, kelle vaateis Tsehhov nägi osa tõest, ent mitte kõrgeimat tõde. · Elu on keeruline, raske, mõistetamatu, inimesed eks...

Kirjandus - Keskkool
61 allalaadimist
9
docx

Iluvõimemine

... Kurikatega sooritatakse veskeid, väikseid ringe, viskeid, püüdeid ja koputamisi. Kurikatele iseloomulikud kehaelemendid on pööred ja tasakaalud. Kurikad on valmistatud puust või sümeetrilisest materjalist. Need on 40-50cm pikad ja üks vahend kaalub 150g. Kurikad sobivad väga hästi tehnilistele, hea koordinatsiooniga ja täpsetele võimlejatele. Võistlusmäärused Individuaalvõistlustel on viis võistlemisvahendit (hüpits, pall, rõngas, kurikad, lint). Iluvõimlemisrühmad võistlevad kahe kavaga. Ühes kavas käsitsetakse 5 linti ja teises kavas kasutatakse 2 palli ja ...

Kehaline kasvatus - Keskkool
11 allalaadimist
5
docx

Suusatamine

...l oluline - mida suurem kehakaal, seda pikemad suusad - mida väiksem kehakaal, seda lühemad suusad Suusakepid on klassikalise tehnika korral soovitavalt 30 cm kehapikkusest lühemad (kuni õlgadeni), vabastiili korral 20 cm (kuni lõuani). Suusasaapad peavad hästi sobivad olema. Õige sporditehnika Õige tehnika valdamine on kasulik mitmel põhjusel - hea tehnika korral kulutatakse sama maa läbimiseks vähem energiat - väiksem vigastuste ja kukkumiste oht - hea tehnika võimaldab suusatamisest mõnu tunda. Suusatamisega alustamisel oleks soovitav algul meeldivaid kaaslasi ots...

Kehaline kasvatus - Põhikool
32 allalaadimist
34
docx

Sissejuhatus filosoofiasse

...¼le. Metaeetik on eetikaküsimuste suhtes neutraalne – ta ei ütle, mis on õige või väär, hea või halb. Metaeetika Hare, Moore faktualism-deskriptivism-kognitivism: moraaliotsused väljendavad uksumusi, võivad olla tõesed/väärad, tõesed juhul, kui olemas sobivad moraalifaktid. nonfaktualism-nondeskriptivism-nonkognitivism: moraaliotsused ei väljenda uskumusi, pole hinnatavad tõese/väärana, ei kirjelda moraalifakte, kuna neid pole olemas. Faktualism -> I Naturalism: teaduslik -> reduktsionism (taanduvad teistele naturaalsetele omaduste...

Filosoofia - Tartu Ülikool
76 allalaadimist
575
docx

Nimetu

...ole.WriteLine("Pikkus: "+s.Length); Console.WriteLine(s.Substring(5, 4)); Console.WriteLine("'tuli' kohal "+s.IndexOf("tuli")); } } /* C:Projectsomanaited>Tekst1 Pikkus: 15 tuli 'tuli' kohal 5 */ Muutmine Teksti muutmiseks sobivad käsud Insert ja Remove. Esimene lisab soovitud kohale juurde etteantud teksti. Lausest "Juku tuli kooli" sai üheksandale kohale sõna " vara" lisamisel lause "Juku tuli vara kooli". Remove võimaldab sobivast kohast tähti välja võtta. Tehniliselt vaadates käsud Insert ja Remove ei muuda algses ...

Informaatika -
22 allalaadimist
132
doc

DEPRESSIOON

...¼ksnes pinnapealselt. Kõik selles peatükis ja raamatu kogu teises osas kirjeldatud taktikad on kaalumist väärt. Kui olete otsustanud, et ei taha depressiooniga enam mingit tegemist teha, uurige neid taktikaid põhjalikult, leidke need, mis teile kõige rohkem sobivad, ning järgige neid. Seda, millist rõõmu toob depressioonivaba elu, teate te juba isegi. 9. Ravi valik Enamik depressiooni all kannatajaid ei saa mingit ravi. Professionaalset ravi saab üksnes iga kolmas. Mõni inimene ei pruugigi aru sada, et tema tujutuses on süüdi depressioon. Paljud t...

Arengupsühholoogia - Keskkool
19 allalaadimist
25
docx

EESTI MOTOKROSSI AJALUGU JA KUIDAS MINA SATTUSIN MOTOKROSSI JUURDE

... pärjati ta parim noorsõitja maailamas tiitliga ehk Jan de Grooti auhind. Lommeli 14 liivasel krossirajal, kus eestlased alati on saavutanud häid tulemusi, sest eestlastele sobivad paremini liivarajad kui kõva pinnasega rajad. Seoses etapi võiduga hakkasid puhuma uued tuuled krossimaailmas Krestinovi jaoks. Mõne ajapärast sai selgeks, et aastal 2009 osaleb Krestinov Mx1 klassis. Meeskonnaks oli Silver Action KTM. Meeskond oli tehase toega. 2009. Oli selge, et suurema võ...

Sport - Keskkool
15 allalaadimist
4
docx

Suusatamise kontrolltöö

...urem kehakaal, seda pikemad suusad - mida väiksem kehakaal, seda lühemad suusad Suusakepid on klassikalise tehnika korral soovitavalt 30 cm kehapikkusest lühemad (kuni õlgadeni), vabastiili korral 20 cm (kuni lõuani). Suusasaapad peavad hästi sobivad olema. 5. Suusatamise algõpetus lastele (millest alustada, mida arendada) esimesed ja viimased 10 min sõita aeglasemalt esimestes treeningtundides sõita aeglaselt söömata või haiglasena mitte sõitma minna enne treeningut ja treeningu ajal tarbida vedelikku arendada jalgadel...

Sport - Põhikool
6 allalaadimist
134
docx

Lugemispäevik

...eb oma peene nina Kange tuulekohin?- raamatusse puurid. Mõtelda on mõnus Illustreerinud Maret Kernumees Vanema aja luuletusi lastele. Ütleksin, et luuletused sobivad jälle pigem algklassidele, kuna lasteaialastele on enamus luuletusi pikad ja rasked. Endale meeldisid „Nutika lutika „ lood. Nutikas lutikas Nutikas lutikas liugu lõi jääl, voodisse jäi. nahk sai tal märjaks Üles ei to...

Alusharidus - Tallinna Pedagoogiline Seminar
90 allalaadimist
13
doc

Eesti kergejõustiku ajalugu

...tajana tuntud Tiina Idavain jooksis ennast vabariigi meistriks maratonijooksus. Hetkel sihipärast kergejõustikutegevust Järva-Jaanis ei ole. KOERU Kergejõustiku kui peamise spordiala harrastamise paigaks oli Koerus mõisa esine väljak ja park. Laiad puiesteed olid üsna sobivad jooksuvõistluste korraldamiseks. Kabelipargi tee oli ligi 300 meetrit pikk, nelja jooksurajaga. Sajandi alguses olid sporditegemisel eestvedajateks kooliõpetajad Begarsky ja Elmar Jürgenson. 1913. aastal jooksis koerulane Elmar Jürgenson 60 meetris Järvamaa rekordiks 7,8. Tema põhialaks jäi ...

Kehaline kasvatus - Keskkool
93 allalaadimist
4
docx

Sulgpall

... tapmist. Kuigi kasvatatakse küllalt erinevaid tõuge, jagatakse suled tavaliselt vaid hane ja pardisulgedeks. Peale linnu sulgedest puhastamist jagatakse tema tiivaalused suled kahte hunnikusse ­ vasak- ja parempoolse tiiva suled. Vaid 6­7 sulge mõlema tiiva alt sobivad sulgpalli valmistamiseks. Kuna lindude erinevate tiibade suled on erinevad, võib ühe sulgpalli valmistamisel kasutada ainult kas vasaku või parema tiiva sulgi. Ühe sulgpalli tegemiseks kulub 16 sulge, seega on kahe sulgpalli tegemiseks vaja vähemalt 3 hane (kolm paremat tiiba ühe ja kolm vasakut tiiba teise...

Kehaline kasvatus - Põhikool
5 allalaadimist
59
doc

Teenindussuhtlemine – kliendikesksus

...lja kliendi märkustest häälitsused ­ noogutame rääkijaga samas rütmis, oooo · Otsustab inimeste üle nende väljanägemise ja arvamuste põhjal - ahaaajaaa ­ on sobivad kaasaelamist (ja mõtlemist) eelarvamised välistavad hea kuulamise väljendavad häälitsused, hoiame kindlasti kontakti. See on nagu ühes paadis olemine (kõigume samas rütmis). Aktiivne kuulamine sobib juhul, kui vaikne kuulamine Aktiivse kuulamise võtet...

Teenindus - Kutsekool
84 allalaadimist
27
doc

Suusatamine - keskkooli referaat

...l oluline - mida suurem kehakaal, seda pikemad suusad - mida väiksem kehakaal, seda lühemad suusad Suusakepid on klassikalise tehnika korral soovitavalt 30 cm kehapikkusest lühemad (kuni õlgadeni), vabastiili korral 20 cm (kuni lõuani). Suusasaapad peavad hästi sobivad olema. Väga oluline on suusatamisel ka õige sporditehnika. Õige tehnika valdamine on kasulik mitmel põhjusel - hea tehnika korral kulutatakse sama maa läbimiseks vähem energiat - väiksem vigastuste ja kukkumiste...

Kehaline kasvatus - Põhikool
72 allalaadimist
32
odt

Suusatamine

...µitjale mõjuvad jõud väga suureks. Kiirlaskumine on kõigist mäesuusatamise aladest kiireim, rajal on väravaid kõige vähem, u 67m. Ühe pöörde terviklikuks sooritamiseks võib kuluda isegi 6-7 sekundit aega. Keskmine mäekalle võib olla 26% Kiirlaskumiseks sobivad suusad on pikemad ja sirgemad, mis võimaldavad pikki ja suure raadiusega pöördeid sooritada. 2.2.2. Ülisuurslaalom Ülisuurslaalom on maailmakarika-kalendris alates 1982. aastast. Tegu on kiirlaskumise kõrval teise 7 niiöelda kiirusalag...

Suusatamine - Keskkool
8 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun