Vajad kellegiga rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Krüptoraha on tõusuteel. Nüüd on just õige aeg osta! Ära riski ja kauple turvalises keskonnas -> TEE KONTO Sulge
Facebook Like
Add link

"uksikuid" - 33 õppematerjali

40
doc

EXCEL - Tabelitöötlus

Exceli vaade...............................................................................................................................................2 3.Põhilised mõisted.......................................................................................................................................2 4.Töö alustamine ja lõpetamine...

Arvutiõpetus - Kutsekool
281 allalaadimist
51
odt

Infoteaduse lõpueksami küsimused ja vastused

1 BAKALAUREUSE EKSAM SISSEJUHATUS INFOTEADUSTESSE...................................................................................3 1.Raamatukogu tüpiseerimisvõimalusi, eri tüüpi raamatukogudele oma...

Infoteadus - Tallinna Ülikool
236 allalaadimist
34
pdf

BIOLOOGIA UURIB ELU 12. klass

6is ja vili Enamikul loomadel on neid aga tuvad tema elundite ja elundkondade koostoost. - - .,.n'Lr-rlikke tunduvalt rohkem Ka organit v6ib lugeda elu Nende regulatsiooniga tagatakse rihtlasi orga- - - . -.rlener-ac1 organiseerituse tasemeks. Uksikuid elundeid uuri- nismi sisekeskkonna stabiilsus (homoostaas). . - elu esmane vad teadusharud on eristunud eelkoige meditsiini Teadusharu, mis kdsitleb organismi talitlusi ja - - -' :l elu k6ik valdkonnas Nditeks sUdame tervishoiu probleemis- nende regulatsiooni, nimetatakse fi,isioloo giaks. - - -..lgemini tikuga tegeleb kardi...

Bioloogia - Keskkool
22 allalaadimist
21
docx

VETERINAARGENEETIKA

Seda geenitoimet nimetatakse ka polugeensuseks ja aditiivseks polugeensuseks, sest polugeensuse all moistetakse igasugust mitmegeenilist toimet uhele tunnusele. Geenide kumulatiivse ehk aditiivse toime tagajarjel, eriti siis, kui uhele tunnusele mojuvaid geenipaare on palju, pole voimalik eristada tunnuste lahknemisel uksikuid fenotuubiklasse. Selleks, et eristada isendeid uksteisest mone polumeerse tunnuse jargi, ei piisa ainult visuaalsest hinnangust, vaid tunnust tuleb moota ning arvuliselt valjendada, sest piirid kindlate fenotuubivariantide vahel puuduvad. Seeparast nimetatakse neid tunnuseid arvutunnusteks ehk kvantitatiivseteks tunnusteks. Isendid populatsioonis jaotuvad polumeerse tunnuse jargi pideva reana, vastavalt monele jaotuskoverale (tavaliselt normaaljaotusel...

Geneetika - Eesti Maaülikool
32 allalaadimist
4
pdf

Magnetväli - püsimagnetid

Magnetil on kaks erinimelist piirkonda: p6hjapoolus (N) ia l6rrnapoolus (S). Poolused piirkonnad, kuhu koonduvad magnetvAlja j6ujooned.,J5ujooned m6ttelised jooned, mis kujutavad magnetvailja tugevust (mida tihedamalt on joonisel keha umritsevas alas magnetvdlja j6ujooni, seda tugevam selles piirkonnas magnetvAlja m6ju on). Magnetpoolust ei saa kujutada punktina, see on alati ulatuslikum piirkond. PoIe olemas uksikuid magnetpoolusi, magneetvilja allikas on alati dipooli kujuga. Magneti poolilamisel tekib kaks uut magnetit, rnillel kummalgi on kaks poolust. MagnetpooLuste vaheline ala on neutraalne. g lru-l-s-l Magnetviil ja j6ujoonte kokkuleppelist suunda niiitab magnetvtil jas orienteerunud magrnetn6ela p6hjapoolus. Seega on j6ujoonte suund magneti p6hj apooluselt l6unap...

Füüsika - Keskkool
1 allalaadimist
18
docx

Haldusõigus ja -menetlus konspekt- kordamisküsimused

Kirjandus: 1) Soovitatav- Haldusmenetluse käsiraamat, Aedmaa 2) Pole kohustuslik - Administratsiooni diskretsiooni ja selle kohtulik kontroll, Kalle Merusk 3) Haldusõiguse üldosa ja halduskohtumenetlus (kollane) Eksamieeldus: referaat (9-10 lk). Teema - uurimispõhimõte ja kaalutlusõigus riigikohtu lahendites (23.03) Haldusõigus suunatud isiku õiguste kaitsele! Haldusõiguse Euro...

Haldusõigus - Tartu Ülikool
1 allalaadimist
117
pdf

Haldusõiguse õpik

HALDUSÕIGUS Kalle Merusk, Indrek Koolmeister Õpik Tartu Ülikooli õigusteaduskonna üliõpilastele TARTU ÜLIKOOL. ISBN 9985-822-18-8 Eessõna Käesolev haldusõiguse õpik on mõeldud Tartu Ülikooli Õigusteaduskonna üliõpilastele abimaterjaliks haldusõiguse õppekursuse oman...

Haldusõigus -
1 allalaadimist
9
odt

Minu kodukoha mullastik

Järvamaa Kutsehariduskeskus „MINU KODUKOHA MULLASTIK“ Kristel Eslas PM20 Türi 2020 SISUKORD 1. Sisukord ...................................................................................2 2. Mulla teke .................................................................................3 3. Eesti mullastiku iseloom...

Mullateadus - Kutsekool
5 allalaadimist
13
pdf

HALDUSÕIGUSE EKSAMIKS

Avalik haldus organisatsioonilises mõttes on kõik isikud ja nende organid (haldusekandjad ja haldusorganid), mis täidavad avaliku halduse ülesandeid materiaalses mõttes. Avalik haldus formaalses mõttes on kõigi organisatsioonilises mõttes halduse poolt läbi viidavate tegevuste kogusumma sõltumata sellest, kas...

Haldusõigus - Tartu Ülikool
3 allalaadimist
21
docx

Etoloogia alusmoodul-Tartu Ülikool

SISSEJUHATUS. KÜSIDES KÜSIMUSI KÄITUMISEST. Inimeste huvi põhjus loomade käitumise vastu, naiivne periood. Otsinguline huvi ehk soov seletada käitumist, mida nähti juhuslikult. Praktiline huvi – vajadus aru saada ja kontrollida jahi- ja koduloomade käitumist. Seletused tihti naiivsed. Näide: Aristoteles (384- 322 e.K.): 1)huvitus, kuhu kaovad talveks pääsukesed 2)nägi neid sügiseti kogunemas kaldaroostikesse 3)oletas, et nad talvituvad v...

Etoloogia - Eesti Maaülikool
2 allalaadimist
17
doc

Mis on filosoofia?

MIS ON FILOSOOFIA? Filosoofia (kreeka keeles tarkusearmastus) defineerimine on ise filosoofiline küsimus. Filosoofia uurib sääraseid filosoofilisi küsimusi, nagu tõde, hüve ja ilu loomus, teadmise saavutamise võimalikkus või välismaailma olemasolu. Ta püüab neile küsimustele põhiliselt mõistusele toetudes vastata või ka kritiseerida seda ettevõtmist. Filosoofiale on tüüpiline ratsionaalsete argumentide esitamine ja nende kritis...

Filosoofia -
1 allalaadimist
473
pdf

NANDA õendusdiagnoosid 2012-2014 e-raamat

Heather Herdman, PhD, RN WILEY-BLACKWELL AȱJohnȱWileyȱ&ȱSons,ȱLtd.,ȱPublicationȱ Käesolevaȱväljaandeȱesmatrükkȱavaldatiȱaastalȱ2012.ȱȱ ©ȱ2012.,ȱ2009.,ȱ2007.,ȱ2005.,ȱ2003.,ȱ2001.,ȱ1998.,ȱ1996.ȱjaȱ1994.ȱaastaȱväljaanneteȱ autoriõigusȱkuulubȱNANDAȱInternationalile.ȱ WileyȬBlackwellȱmoodustusȱWiley’sȱGlobalȱScientific,ȱTechnicalȱandȱMedicalȱBusinessiȱühinemiselȱ BlackwellȱPublishingigaȱjaȱkasutabȱJohnȱWileyȱ&ȱSonsȱmärgist.ȱȱ Aadress:ȱJohnȱWileyȱ&ȱSons,ȱLtd,ȱTheȱAtrium,ȱSouthernȱGate,ȱChichester,ȱWestȱSussex,ȱPOȱ19,ȱ8SQ,ȱUKȱ Toimetusteȱaadr...

Õendus -
40 allalaadimist
3
docx

Keemia elemendid

RAUD  Keemiline element järjenumbriga 26  Oksüdatsiooniaste -2 kuni +7  Aktiivne metall  Neljas kõige levinuim aine maakoores  Lahustub enamikes hapetes OMADUSED  Puhas raud on läikiv, hõbevalge metall  Omadusi saab muuta lisades muid elemente  Raud on odavaim kõige enam kasutatud metall  Kõige tuntum sulam on teras  Kasutatakse...

Keemia - Keskkool
1 allalaadimist
29
docx

Neuropsühholoogia kordamisküsimused

- Aju hüpotees – käitumise allikaks on aju - Neuroni hüpotees – idee, et aju struktuuri ja funktsiooni ühikuks on neuron Aju hierarhiline ülesehitus – vanemates ajuosades nagu ajutüvi asuvad eluspüsimiseks kriitilisemad funktsioonid (suurimast väiksemaks): 1. Aju 2. Ajut...

Bioloogiline Psühholoogia -
9 allalaadimist
42
docx

Kognitiivse psühholoogia kordamisküsimused

Kognitiivse psühholoogia kordamisküsimused Kognitiivne psühholoogia Mis on? Tunnetusprotsesside uurimine – kuidas inimene tajub, mäletab, mõistab ja mõtleb Millega tegeleb? Tunnetusprotsesside uurimisega Kuidas? Ajukuvamine, eksperimendid Taju Taju protsess Mis on taju? Mehhanismid ja protsessid mille kaudu luuakse organismi välis- või sisekeskkonnast terviklik peegeldus (tähelepanu, mälu, verbaalne kood) PROTSESSID Mis on illusi...

Kognitiivne psühholoogia -
21 allalaadimist
75
docx

Kognitiivne psühholoogia - taju

Kognitiivne psühholoogia TAJU I LOENG Kognitiivne psühholoogia on tunnetusprotsesside uurimine – kuidas inimene tajub, mäletab, mõistab ja mõtleb Kognitsioonid – teadmised, hoiakud, veendumused jne - Need moodustavad eesmärgipärase infosüsteemi Eksperimentide mudelite neuropsühholoogiliste uuringute ajukuvamise - Multidistsiplinaarne – sama probleemi kallale tulevad inimesed ma meetoditega - Interdistsiplinaarne –...

Kognitiivne psühholoogia -
12 allalaadimist
1
docx

Reklaami mõju inimesele - retsensioon

Töö pealkiri on „Reklaami mõju inimesele“. Töös on 26 lehekülge. Uurimustöö koosneb viiest suurest osast. Esimene osa annab ülevaate reklaamipsühholoogia olemusest. Teisest peatükist saab lähemalt teada, mis on peamised mõjutamiseks kasutatavad reklaamiliigid. Kolmandas osas on kirjutatud tähtsamaist reklaamis kasutatavaist võtetest...

11.klass - Keskkool
2 allalaadimist
6
docx

BIOLOOGIA KT 3

Inimese süstemaatiline kuuluvus- loomariik, keelikloomade (selgroogsete) hõimkond, imetajate klass, primaatide (esikloomaliste) selts, inimlaste sugukond, perekond: inimene, liik: tänapäeva inimene ehk tark inimene (Homo sapiens sapiens). 2. Inimorganismi üldiseloomustus: inimese peamised koetüübid (epiteelkude, lihaskude: silelihas-, vöötlihas- ja südamelihaskude, närvikude, sidekude, sh luu-, kõhr- ja rasvkude ning veri kui vedel side...

Bioloogia - Keskkool
1 allalaadimist
8
pdf

Kuidas on võimalik liike kaitsta?

Kuidas on võimalik liike kaitsta? ❏ Liikide kaitse ja säilitamise võimalused: - Liigi kaitse alla võtmine - Liigi elupaikade kaitse - Elupaikade taastamine - Uute populatsioonide rajamine ja liikide taasasustamine - Liikide kaitsmine tehistingimustes 1. Liikide kaitse alla võtmine - Märgates mõningate liikide arvukuse vähenemist ja ohtu sattumist võeti sellised liigid...

Bioloogia - Keskkool
1 allalaadimist
7
pdf

Lapse arengu verstapostide kirjelamine docx

Tartu Ülikool Sotsiaalteaduste valdkond Haridusteaduste instituut Eripedagoogika ja logopeedia õppekava Lapse arengu verstapostide kirjeldamine Tartu 2020 Laste kõne areng, nagu ka kõik muu laste puhul, on individuaalne. Mõni laps haarab juba aastasena justkui linnulennult sõnu, teisel kulub poolteist või isegi pea kaks aastat, et üldse veidigi rohkem sõnu ütlema hakata. Kuidas lapse kõnearengut toe...

Lapse areng - Tallinna Ülikool
5 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun