Krüpto hinnad on madalad. Nüüd on just õige aeg osta! Ära riski! Kauple turvalises keskonnas -> TEE KONTO ja teeni tagasi 10$ Sulge
Facebook Like
Add link

"rekristalliseeriv" - 18 õppematerjali

86
pdf

Materjalid

Autorid: Priit Kulu Jakob Kübarsepp Enn Hendre Tiit Metusala Olev Tapupere Materjalid Tallinn 2001 © P.Kulu, J.Kübarsepp, E.Hendre, T.Metusala, O.Tapupere; 2001 SISUKORD SISSEJUHATUS...

- Kutsekool
262 allalaadimist
5
doc

Alumiinium ja Alumiiniumsulamid

Alumiinium ja alumiiniumisulamid Alumiinium Alumiinium on enamlevinumaid elemente maakoores, kuid olles väga aktiivne hapniku suhtes, esineb ta looduses ühendeina. Põhiliselt saadakse alumiiniumi mineraalist ­ boksiidist. Alumiiniumil on rida niisuguseid omadusi (näit. hea korrosioonikindlus, väike tihedus), mis teevad ta äärmiselt kasulikuks tehnomaterjaliks. Puhas alumiinium on küll väga madala tõmbetu...

- Kutsekool
140 allalaadimist
12
doc

Metallide tihetusestt ja mu selline jutt

Materjali õpetus Malm Malmideks nimetatakse terastega võrreldes suurema süsinikusisaldusega (üle 2,14%) rauasüsinikusulameid. Malmid liigitatakse süsiniku oleku järgi kahte gruppi: 1) malmid, kus kogu süsinik on seotud olekus tsementiidis (Fe3C). Need on seotud süsinikuga malmid e. valgemalmid; 2) malmid, kus kogu süsinik või suurem osa sellest on vabas olekus gr...

- Kutsekool
33 allalaadimist
32
docx

Mõisted

miseks ja kalestumise kõrvaldamiseks ka lõõmu- Esimesse gruppi kuuluvad eelkõige Al-Mn-, Al- tamist. Mg-sulamid, teise Al-Cu-Mg-, Al-Mg-Si-sulamid. Lõõmutamine. Rakendatakse homogeni- Deformeeritavatest, mittevanandatavatest seerivat kui ka rekristalliseerivat lõõmutamist. Esi- sulamitest tuntumad Al-Mn- ja Al-Mg-sulamid mest kasutatakse esmajoones sulami likvatsiooni sisaldavad 1…5% Mn või Mg, olles ca 15% (metalli kristallide koostise ebaühtluse) kõrvalda- tugevamad puhtast alumiiniumist ja veidi suurema miseks. Lõõmutatakse temperatuuril 450…520 °C korrosioonikindlusega. kümneid tunde, jahutatakse õhu...

- Kutsekool
58 allalaadimist
8
doc

Metallide termotöötlus

METALLIDE TERMOTÖÖTLUS Metallide termiline töötlemine on metalliõpetuse osa, kus uuritatakse metallide omadusi, mis on saadud sõltuvalt kuumutuse või jahutuse kiirusest. Sõna kitsamas mõttes metallide termotöötluseks võib nimetada metalliõpetuse osa, kus vaadeldakse faasimuutused mittetasakaaluolekus (metastabiilses olekus), so. tingimustes, kus aatomite difusioon ei jõua tasakaalustada sulami...

- Kutsekool
71 allalaadimist
47
docx

Tehnomaterjalide eksami materjal

Metallide põhilised kristallvõred (tähised, koordinatsiooni arv, baas) Tähis ­ tähisega tähistatakse metalli kristallivõret, nätikes K6, K8, H6 ja H12 on ka T4 ja T8. Koordinatsiooniarv ­ on võreelemendis antud aatomile lähimal ja võrdsel kaugusel olevate aatomite arv (koordinatsiooniarv on aluseks ka kristallvõrede tähistamisel: nii tähistatakse lihtsat kuupvõre kord...

Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
394 allalaadimist
12
docx

E-Praktikum töö nr. 3 - Metallide ja sulamite struktuur

kalestumise käigus vähenevad tugevusnäitajad ja kõvadus 2. kalestumise käigus vähenevad plastsus- ja sitkusnäitajad 3. kalestumisnähte kasutatakse ära metallide ja sulamite tugevdamisel ja kõvendamisel 4. kalestatud metall on stabiilses olekus 5. kalestumine leiab aset plastse deformatsiooni...

Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
299 allalaadimist
10
doc

Terase termotöötlemine

Terase termotöötlemine Terase struktuurimuutused termotöötlusel Terase termotöötlemine seisneb terase kuumutamises üle faasipiiri(de) ning järgnevas jahutamises kiirusel, mil faasimuutused kas toimuvad täielikult, osaliselt või üldse ei leia aset. Selle põhjal eristatakse kahte peamist terase termotöötluse moodust: · lõõmutamine...

Keevitus - Kutsekool
37 allalaadimist
12
doc

Materjaliõpetus eksami vastused, spikker

Kuumutatakse 2…4h kestel, T=740-800˚C ja siis järgneb aeglane jahutamine ~ 20˚Ch T-ni 600˚C, edasi õhus. Madallõõmutus - kui terase algstruktuur on sobiv aga soovitakse vähendada sisepingeid; kuumutatakse 1 h 25mm paksuse kohta T-l 500-650˚C, jahutamine toimub aeglaselt koos ahjuga. Üheks liigiks on rekristalliseeriv lõõmutus, millega kõrvaldatakse terase kalestumine pärast külmsurvetöötlust. KuumutusT=650-700˚C, mis tagab esialgse struktuuri taastumise, jahtus aeglane. Normaliseerimine - täislõõmutuse eriliik, mille puhul kuumutatud ja seisutatud detaile jahutatakse seisvas õhus 16. Tavakarastus, karastuskeskkonnad Eesmärk on ebastabiilse martensiitstrukt saamine. Tavakarastus seisneb terase...

Materjaliõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
82 allalaadimist
56
docx

Stenogramm

Vanandamine- Saab jagada kaheks: loomulik ja kunstlik vanandamine. Selle käigus eelnevalt tekkinud üleküllastunud tardlahuses toimuvad muutused, mille tulemusena sulam tugevneb. Lõõmutamine- Valandite homogeniseerivat lõõmutamist kasutatakse esmajoones metallikristallide koostise ebaühtluse kõrvaldamiseks. Rekristalliseeriv lõõmutamine viiakse läbi sõltuvalt sulami koostisest, kalestumise kõrvaldamise ja tera peenendamise eesmärgil. Põhilised Al-sulamite grupid (tähistus) Alumiiniumsulamite tähistused eurotähistussüsteemi kohaselt kasutatakse kahte tähist: 1)Märgitähist (määrab keemilise koostise) EN-AW… deformeeritavate sulamite korral EN-AC… valusulamite korral millele järgnevad põhikomponendi- alumiiniumi kee...

Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
22 allalaadimist
44
docx

Tehnomaterjalide stenogramm

Fe-Fe3C faasidiagramm ja sulamite struktuuriosad toatemperatuuril Terased ja teraste termotöötlus (TT) Termotöödeldavuse eeldused ning TT liigutus TT eeldused:  struktuurimuutus tardolekus;  lahustuvuse muutus või faasimuutus tardolekus. TT liigitus:  protsessitermotöötlus – terase lõõmutus (rekristalliseeriv, tavalõõmutus);  tugevdav TT – terase karastamine (+noolutus). TT põhimoodused  Lõõmutus - terast kuumutatakse üle faasimuutuste temperatuuride Ac1, Ac3 (Acm) või üle Trekr järgneva aeglase jahutamisega, tavaliselt koos ahjuga. Aeglane jahutamine lõõmutamisel peab kindlustama austeniidi lagunemise perliidiks. Lõõmutamine on tavaliselt esmane TT viis, mille eesmärgiks on kas kõ...

tehnomaterjalid -
29 allalaadimist
5
docx

Lõõmutamise laboratoorse töö kokkuvõte

EESTI MAAÜLIKOOL Tehnikainstituut Sander Kukk Lõõmutamise laboratoorse töö kokkuvõte õppeaines ,,Materjaliõpetus" TE.0244 Tootmistehnika eriala TA BAK I Üliõpilan...

Materjaliõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
14 allalaadimist
34
docx

Alumiiniumi referaat

Kuumutamisel 200...250 °C toimub stabiilse ühendi CuAl2 teke. [11] Vanandamine põhineb asjaolul, et süsteemi sulamites esineb piiratud lahustuvus, mis erineb suuresti madalal ja kõrgel temperatuuril. [11] Vanandamisel tõuseb sulami kõvadus, tõmbetugevus ja voolavuspiir. Seejuures väheneb plastsus ja sitkus. [11] Lõõmutamine võib olla homogeniseeriv või rekristalliseeriv . [11] Homogeniseeriva lõõmutamise eesmärk on kõrvaldada dendriitset likvatsiooni(metalli kristallide koostise ebaühtlust). Lõõmutatakse temperatuuril 450...520 °C kestusega 4...40 h ning jahutatakse õhus või koos ahjuga. [11] Rekristalliseeriva lõõmutamise eesmärk on kõrvaldada kalestumine ja peenendada tera. Lõõmutatakse temperatuuril 350...500 °C kestusega 0,5...2 h. [11] Karastamise ja vanandamise efekt kaob...

tehnomaterjalid -
22 allalaadimist
52
pdf

Metallide Tehnoloogia 1 Referaat

TTÜ EESTI MEREAKADEEMIA Üld- ja alusõppe keskus MATERJALIÕPETUS Referaat õppeaines Metallide tehnoloogia, materjalid I Kadett: Andrei Lichman Õppejõud: Paul Treier Rühm: MM42 Tallinn 2015 SISUKORD 1. Metallide kristallilin...

Metalliõpetus - Tallinna Tehnikakõrgkool
28 allalaadimist
7
docx

Metallide tehnoloogia kontrolltöö kordamiseks

1 Kristallivõre tüübid primitiivsed e. lihtsad ­ aatomid paiknevad ainult võreelemendi sõlmpunktides (tippudes); b) ruumkesendatud ­ lisaks võreelemendi tippudes olevaile aatomeile paikneb üks aatom võre- elemendi sees; Cr a, Fe a, Mna, Mo, V, W a ; c) tahkkesendatud ­ lis...

Materjalitehnika - Tallinna Tehnikaülikool
28 allalaadimist
52
odt

Materjaliõpetus

Madaltemperatuurilist lõõmutust ehk madallõõmutust kasutatakse siis, kui terases on vaja üksnes sisepingeid vähendada ja puudub vajadus muuta terase struktuuri st kui terase algstruktuur on sobiv. Kuumutustemperatuur on tavaliselt 500-650 C o , kestus 1tund 25mm detaili paksuse kohta. Jahutus peab olema aeglane. a) Madallõõmutuse üheks liigiks on rekristalliseeriv lõõmutus, millega kõrvaldatakse terase kalestumine. Kuumutustemperatuur on tavaliselt 650-700 o C . 7 TERASE KARASTUS Karastuse eesmärgiks on ebastabiilse martensiitstruktuuri saamine. Tavakarastus seisneb: 1) Terase kuumutamises, et tagada lähtestruktuuris austeniidi teket; 2) Seisutamises, et tagada kogu detaili ulatuses ühtl...

Materjaliõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
22 allalaadimist
8
docx

Alumiiniumi kordamine

Alumiiniumi leidumine looduses, alumiiniumi füüsikalised omadused. Al on hapniku, H ja Si järel 4. kohal olev aine maakoores, ligikaudu 8% , kõige enam levinud met-line komponent. Esineb peamiselt boksiidis - liitkivimid (Al2O3 ) ja alumosilikaatides - päevakivides. Boksiit koosneb järgmistest oksiididest: Al2 O3 50 ­ 60 %; Fe2O3 3 ­ 30 % ; SiO2 1 -7 %; TiO2 1 -5 % Peamisteks esindajateks on ortoklas...

Keemia - Kutsekool
8 allalaadimist
7
docx

Duralumiiniumi termotöötlus

TTÜ EESTI MEREAKADEEMIA Üld- ja alusõppekeskus Felix Laig DURALUMIINIUMI TERMOTÖÖTLUS Kodutöö 3 Õppejõud: lektor Aleksander Lill Tallinn 2017 Sisukord Duralumiiniumsulamid.................................................................................................... 3 Alumiiniumsulamite termotööt...

Materjaliõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
6 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun