Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Aita Ukrainat Sulge
Add link

Kategooria keskkonnamõjude hindamine ja audit - 5 õppematerjali

Loodus >> Keskkonnamõjude hindamine ja audit
11
docx

Mobiiletelefonide ja wifi-seadmetega seotud terviseriskid ja nende ennetamine

Tartu Ülikool Tervishoiu instituut MOBIILTELEFONIDE JA WIFI-SEADMETEGA SEOTUD TERVISERISKID JA NENDE ENNETAMINE Referaat keskkonna- ja töötervishoius Koostaja: Eliys Tomson III kursus , 7. Rühm Tartu 2010 Sisukord Sissejuhatus Mobiiltelefonide kasutajate hulk kasvab igapäevaselt, hetkel on kasutatavate mobiiltelefonide arv üle 5 miljardi.14 Maailmas elab üle 6,8 miljardi inimese, mis tähendaks seda, et mobiiltelefoni omab ja kasutab üle 70 % inimestest. Tegelikkuses see nii õnneks ei ole, sest paljude juhtudel võib inimene omada ja kasutada mitut telefon. Samas on rohkem kui 10 miljardit telefon müüdud ülemaailma alates 1994. aastast, mis tähendab, et paljud telefonid ei ole kasutuses.14 Eestis on kasutavate mobiiltelefonide hulk 2009. aasta andemete järgi 2,72 miljonit.3 Ennustatakse, et 2012. aastaks on mobiiltelefonide kasutajate a...

Keskkonnamõjude hindamine ja... - Tartu Ülikool
19 allalaadimist
112
pdf

Keskkonnamõju: Strateegiline hindamine

Otsustus • Kava või programmi vastuvõtmisel teavitatakse sellest asutusi, avalikkust ja kõiki liikmesriike, kellega on peetud konsultatsioone Teavitatuile tehakse kättesaadavaks järgmine: • vastuvõetud kava või programm; • kokkuvõttev avaldus selle kohta, – kuidas on keskkonnakaalutlused integreeritud kavasse või programmi – kuidas on võetud arvesse keskkonnamõju hindamise aruannet, väljendatud arvamusi ja peetud konsultatsioonide tulemusi; – põhjendus, miks teiste mõistlike alternatiivide hulgast valiti vastuvõetud kava või plaan, ja • milliseid meetmeid otsustati võtta seoses järelevalvega. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemide seadus, jõustus 03.04. 2005 § 22. Keskkonnamõjude strateegiline hindamine • (1) Keskkonnamõju strateegiline hindamine on taotletava kava, riikliku arengukava või programmi rakenduse tegevuse tulemusel võimaliku keskkonnamõju hindamine. • (2) Võimalik keskkonnamõju taotletava kava tegevuse tulemusel tuleb hinnata kava eelnõu alusel ja hinnang tuleb avalikustada koos kavaga vastavalt Planeerimise ja Ehitusseaduse nõuetega Keskkonnamõjude hindamine ja Keskkonnaauditi seadus • (3) Võimalik keskkonna mõju taotletava riikliku arengukava või programmi tegevuse tulemusel tuleb hinnata kava või programmi eelnõu alusel. • (4) KSH Keskkonnaraport moodustab kava, riikliku arengukava või programmi omaette osa. KSH protsess Üldine KSH etapp Võtmearutelud Mõjude prognoosi koostamine Kasutades KSH ülesandeid ja kriteeriume kui juhiseid, määratleda tegevuskavade...

Keskkonnamõjude hindamine ja... - Tartu Ülikool
12 allalaadimist
3
doc

Terminid ja mõisted seletustega

alternatiiv ­ kavandatud tegevusest erinev viis sama vajaduse rahuldamiseks arendaja ­ isik, kes kavandab tegevust ning soovib seda ellu viia bioakumulatsioon ­ kahjulike ainete kogunemine organismi bioakumulatsioonitegur ­ organismi ja keskkonna kemikaalisisalduse erinevust kirjeldav suhtarv ekspert või eksperdigrupp ­ isik või isikute grupp, kellel on teatava keskkonnamõju hindamiseks vajalik kvalifikatsioon. Eestis peab keskkonnamõju hindamise ekspert tegutsemisõguse saamiseks taotlema keskkonnaministrilt tegevuslitsentsi. Ekspertgruppi võvad kuuluda ka litsentsita isikud, kes nõstavad eksperte mingis spetsiifilises valdkonnas eksponeeritus ­ mõjuri ja sihtobjekti kokkupuude või sihtobjekti avatus mõjuri tekitatud kaudsele toimele eksponeerituse hindamine ­ kontseptuaalse mudeli stsenaariumidel tuginev, võimalust mööda kvantitatiivne analüüs eksponeerituse iseloomustamiseks, mis lõpeb eksponeerituse koondkirjelduse koostamisega ekspo...

Keskkonnamõjude hindamine ja... - Tartu Ülikool
31 allalaadimist
1
doc

Eksamiküsimused - mõisted vastustega

Keskkonnaaudit - süstemaatiline protsess, mille käigus kogutakse ja hinnatakse objektiivseid tõendeid määramaks, kas teatud keskkonnaga seotud tegevused vastavad auditi kriteeriumitele, ning selle protsessi tulemuste edastamine kliendile. Järelaudit ­ toimunud auditi objektiivsust hindav audit. Määratakse kindlaks, kas ja kuivõrd asjakohaselt on ellu rakendatud auditi tulemusel antud soovitusi. Strateegiline planeerimisdokument ­ riiklikul või kohaliku omavalitsuse tasandil kehtestatav dokument, mille koostamise käigus viiakse vajadusel läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine. Keskkonnamõjude hindamise eesmärk - varustada otsustaja adekvaatse teabega kõigi reaalsete tegevusvariantide keskkonnamõju kohta ning soovitada optimaalne lahendus EMAS ja ISO 14000 vahe - EMAS määrus nõuab ka avalikkusele suunatud keskkonnaruande koostamist. I...

Keskkonnamõjude hindamine ja... - Tartu Ülikool
41 allalaadimist
40
pdf

Keskkonnamõju hindamise protsessi sammud

2. Piiritlemine - Läbivaatuse tähtaeg: Mida on vaja uurida; Mõjutatud ala piirid; Võtmemõjud; Alternatiivid; Ekspertide grupp; KMH plaan k.a. konsultatsioonid ja avalikkuse kaasamine, Tööplaan ja ajakava. 3. Eelhindamine - Taustinformatsioon, tausta olukord; Keskkonna käesolev seisund; Loodusressursside praegune kasutamine, koormused keskkonnale; Võrdlus “0” alternatiiviga; Keskkonna indikaatorite suundumused –trendid; Keskkonna standardid. 4. Alternatiivid - Peavad olema realistlikud ja andma valikuvõimaluse; “0” alternatiiv- null-tegevus, ei tegevusele, projektile, ehitusele; Alternatiiv võib olla suurus, ulatus, asukoht, tehnoloogia jne; Enamsti antakse valida 3 kuni 10 erineva alternatiiivi vahel erineva tehnilise, planeeringu lahendusega, et saada parim tulemus. 5. Mõjude ennustamine, hinnang - Keskkonnamõjude ja nende allikate ennustamine; Mõju ennustamisel: olemus, suurus, tõenäosus (risk), kestus, ulatus jne. Mõju hinnang: kuidas ennustada võimalikku mõju veele, õhule, pinnasele, ökosüsteemidele jne. 6. Leevendavad meetmed - Vältida, vähendada projekti negatiivseid mõjusid; Luua abinõude kava, et vältida, vähendada mõjusid; Minimaliseerida-suuruse vähendamine, Re- planeerimine; Projekti asukoha muutus; Restauratsioon; Kompenseerimine , Reostuse kontrolli süsteemid. 7. Läbivaatus ehk Dokumentatsiooni ettevalmistus ja ülevaatamine-analüüs (EIS) - Info elanikkonnale, keda projekt mõjutab; Info otsustajatele. EIS peab olema: objektiivne, kättesaadav, teaduslikult põhjendatud. Kvaliteedi kontroll. 8. Otsustamine 9. Seire, projekti mõjude seire ehk järelvaataminekontroll - Projekti jääkmõjude seire; Audit; Planeeritud leevendavate meetmete kont...

Keskkonnamõjude hindamine ja... - Tartu Ülikool
25 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun