Vajad kellegiga rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Krüptoraha on tõusuteel. Nüüd on just õige aeg osta! Ära riski ja kauple turvalises keskonnas -> TEE KONTO Sulge
Facebook Like
Add link

"agiilse" - 15 õppematerjali

12
docx

kontseptuaalne süsteemianalüüs spikker

Milline alljärgnevatest väidetest on õige? mõlemad on võrdselt tähtsad + Kasutusjuhtude mudeli koostamisel on teksti kirjutamine tähtsam diagrammide joonistamisest Kasutusjuhtude mudeli koostamisel on diagrammide joonistamine tähtsam kui teksti kirjutamine 2. Kas äriprotsess on samal ajal ka tarkvara kasutusjuhtum (use case)? Joonige alla õige vastus. Võib olla küll, kuid kindlate t...

Kontseptuaalne... - Tallinna Tehnikaülikool
161 allalaadimist
3
doc

Integreeritud tootearendus test 4 vastused

Milline neist märksõnadest ei kuulu tootearendusprojekti ja tootearendusprotsessi eristavate märksõnade hulka? a. korduvus Küsimus 2 Millega seoses kerkib üles projekti plaanimise seostamine äriprotsesside juhtimisega? b. tootmismahtude suurenemisel Küsimus 3 Kas toote tehnoloogilisuse tagamise oskus kuulub? mõlema eelmise ja ka projektijuhi kompetentside hulka Küsimus 4 Mis ei sobi t...

Integreeritud tootearendus - Tallinna Tehnikaülikool
37 allalaadimist
7
pdf

Kontseptuaalne süsteemianalüüs

Milline järgnevalt nimetatud analüüsitulemustest on objektorienteeritud analüüsis kõige tähtsam? (Objektorienteeritud analüüsi all on siin mõeldud mitte kogu analüüsitegevust UP nimelises protsessis, vaid objektorienteeritud mõtteviisi selles tegevuses) kasutusjuhtude mudel protsessi mudel eesmärkmudel domeenimudel 2. Kas äriprotsess on samal a...

Kontseptuaalne... - Tallinna Tehnikaülikool
143 allalaadimist
12
docx

Süsteemianalüüsi kontrolltöö vastused

Milline alljärgnevatest väidetest on õige? +mõlemad on võrdselt tähtsad Kasutusjuhtude mudeli koostamisel on teksti kirjutamine tähtsam diagrammide joonistamisest Kasutusjuhtude mudeli koostamisel on diagrammide joonistamine tähtsam kui teksti kirjutamine 2. Kas äriprotsess on samal ajal ka tarkvara kasutusjuhtum (use case)? Joonige alla õige vastus. Võib olla küll, kuid kindlate t...

Kontseptuaalne... - Tallinna Tehnikaülikool
188 allalaadimist
204
docx

Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1

Zachmani arhitektuuriraamistik on ainult produktiraamistik süsteemitöö tulemite kirjeldamiseks (mida valmistada?). Metoodikana rakendamiseks on Zachmani raamistikku kasulik laiendada sobiva protsessiraamistikuga (kuidas tulemeid valmistada?). M. Roost , TTÜ Informaatikainstituut, Loengukonspektid aines Süsteemianalüüs, 2014 Protsessiraamistikku peetakse agiilse (valdkonna või ettevõtte) arhitektuuriraamistiku osaks. Protsessiraamistik võib olla:  Klassikaline (Kose mudelil põhinev);  Iteratiivne (evolutsiooniliselspiraalsel arendustsükli mudelil põhinev);  Agiilne (üldiste põhimõtete ja protsessimustrite alusel „käigu pealt“ loodavmuudetav, mitte eelnevalt valmis tehtud). Järgnevalt uurime süsteemiana...

Modulatsioon - Tallinna Tehnikaülikool
72 allalaadimist
72
docx

Tarkvaratehnika

Loeng Kvaliteetse tarkvara atribuudid: 1. Teostab ettenähtud funktsionaalsust 2. Hooldatav ­ Tarkvara peab arenema, et vastata muutuvatele vajadustele. 3. Usaldusväärne ­ Töökindlus ja turvalisus. 4. Vastuvõetav ­ Kasutajad on aktsepteerinud selle. Tarkvara on neile arusaadav, kasutatav ja ühilduv teiste süsteemidega. Mi...

Tarkvaratehnika - Kutsekool
21 allalaadimist
34
docx

Integreeritud tootearendus

paralleelne teostus b. kaasaegsetele metoodikatele orienteeritus c. pidev suhtlus kliendiga d. töötavad lahendused Mis ei kuulu toodete klassifitseerimisel eesmärkide hulka? Vali üks või enam: a. toote põhiomaduste ja iseärasuste äratundmine b. toote võrdlusparameetrite määratlemine c. toodete grupeerimine valmistamisel d. toodete konkurentsivõime hindamine Mis ei kuulu riskide ja kitsaskohtade dialektikasse? Vali üks või enam: a. riskide tõenäosus b. valmistustehnoloogiate mittetundmine c. soovimatu tulemus d. riskide juhtimine e. kitsaskohtade avastamine Millisesse konteksti kuulub järjestus – arenda – tooda – müü? Vali üks või enam: a. turuvajadusest lähtuva tootmise b. tellimustele orienteeritud tootmise c. kliendi vajadustele kohandatud tootmise Milline ettevõtte traditsioonilistest tüüpstruktuuridest sobib väikese ja keskmise suurusega  ettevõtetele? Vali üks või enam: a. funktsionaalsustel põhinev struktuur b. toote perekondadest lähtuv struktuur c. divisjonidel põhinev struktuur d. maatrikstüüpi struktuur Kui on teada süsteemi sisendid ja väljundid ja otsitakse neid seostavat  transformatsiooniprotsessi, siis milline tegevuse nimetus vastab sellele alltoodud loetelus? Vali üks või enam: a. süsteemi analüüs b. süsteemi süntees c. süsteemi inversioon d. süsteemi optimeerimine Milline projekteerimise strateegia sobiks kõige paremini toote moderniseerimise korral? Vali üks või enam: a. Kaskaadne b. Järjestikune c. Spiraalne Boeing 777 kere on 61 m pikk ja 6,2 m läbimõõdus. Kui palju võiks olla kere kõrvalekalle  ideaalsest joondumisest vertikaalhorisontaaltasapinnas? Vali üks või enam: a. 0,60,3 mm b. 2,41,2 mm c. 1,20,6 mm d. 1,80,9 mm Mi...

Tootearendus -
16 allalaadimist
210
pdf

Tarkvaratehnika kordamisküsimused

 Mis on tarkvaratehnika?  Software engineering    ! ​“Engineers Australia” definitsioon: ​ Tarkvaratehnika ​on tiimide poolt rakendatav distsipliin  tootmaks kõrgekvaliteedilist, suuremastaabilist ja hinnaefektiivset tarkvara mis rahuldab  kasutajate nõudmisi ja mida saab hooldada teatud ajaperioodi vältel.    IEEE defi...

Tarkvaratehnika -
69 allalaadimist
62
pdf

Tarkvaratehnika konspekt eksamiks

Tarkvaratehnika Tarkvaratehnika e. tarkvara inseneeria on professionaalsele tarkvaraarendusele suunatud distsipliin, mis tegeleb sellega, kuidas organiseerida tarkvaraarendust, arvestades organisatsiooniliste ja rahaliste piirangutega. Tarkvaratooted koosnevad valjatöötatud programmidest ja nende dokumentatsioonist. Tarkvaratehnika eesmärgiks on kuluefektiivne tarkvara...

Tarkvaratehnika -
41 allalaadimist
138
docx

Tarkvaratehnika 2016/2017 eksami materjal

Nende tegevuste organiseerimisega tegelebki tarkvaratehnika. o Agiilne tarkvaratehnika on kindlate põhimõtete järgi organiseeritud iteratiivne tarkvara arendusprotsess  Eksamil võib olla küsimus: mis on agiilse ja iteratiivse tarkvaraarenduse vahe? Agiilne tarkvaratehnika paneb piirid iteratsiivsele tarkvaratehnikale. Küsimus on selles, kuidas on iteratiivne tarkvaratehnika täpselt organiseeritud. o Tarkvaratooted koosnevad väljatöötatud programmidest ja nende dokumentatsioonist o Tarkvaratehnika eesmärgiks on kuluefektiivne tarkvara...

Tarkvaratehnika -
40 allalaadimist
22
docx

Tarkvara kvaliteet ja standardid kordamisküsimused

Iga keerd on tarkvara protsessi faas. XP- tarkvaraarenduse metoodika, mis on mõeldud tarkvara kvaliteedi parandamiseks ja suurem paindlikkus muutuvate nõuete tingimustes. Tee selgeks, mida pead tegema Kirjuta unit test Pane unit test tööle Kui esineb probleem, siis paranda see Scrum- iteratiivne ja kasvava populaarsusega agiilse tarkvara arendamise raamistik. Koosneb sprintidest, mis jäävad nädala kuni ühe kuu vahele. Iga sprindi päeval toimub lühikoosolek, kus arutatakse seniseid saavutusi ning eesmärke. Testipõhine arendus- luuakse testid enne realiseerimist kliendi kasutuslugude põhjal (ühikstestid, vastuvõtutestid). 15. Millal pole mõtet rääkida tarkvara elutsüklist? Siis kui tarkvara enam ei arendata. 16. Milline elutsükli m...

Tarkvara kvaliteet ja... - Tallinna Tehnikaülikool
35 allalaadimist
24
docx

Tarkvaratehnika konspekt ja kordamisküsumused 2016-2017

Kirjelda lühidalt XP-d 29.Mis on mudel? eksam 30.Mis on UML? Miks on seda vaja? 31.Tarkvaratehnika 3 vaadet. 32.Tarkvara protsessi etapid. 33.Tabel disaini ja analüüsi abstraktsioonitasemete kohta 34.XP, Scrum’i ja Kanbani peamised erinevused Listis ei ole, aga eksamil küsiti. 35.SCRUM eksam 36.low cohesion, high coupling eksam LOENG 1 Erinevates ettevõtetes on agiilsele arendusele erinev lähenemine. Labor 50% (40+10p) kirjalik eksam 50% (50p) Väga suur osa süsteeme kasutab tarkvara, mis on üha suuremad, keerulisemad ja peavad valmima kiiremini. Tarkvaratehnikat vajame, sest insener suudab valmis teha lihtsa kontrolleri, kuid mitte suurt lennuliikluse kontrollsüsteemi. Tarkvaratööstuse kriis 1965-1985 (16% success) Agile Manifesto!!!! (eksam) Tarkvaratehnika terminit kasutati esimesena aastal 1968...

Tarkvaratehnika -
36 allalaadimist
12
docx

Süsteemianalüüs - Esimese loengutöö konspekt

Tl;dr õpid füüreriks. 4. Arendusmetoodikad - Produkti vs protsessi vaade Süsteemitöös järgitakse metoodikat, mis annab karkassiarhitektuuri, et kirjeldada töötulemit ja protsesse (produktiraamistik & protsessiraamistik). Zachman on ainult produktiraamistik - mida valmistada? Zachmani laiendada sobiva protsessiraamistikuga (mida see isegi tähendab?) - kuidas valmistada? Protsessiraamistik on agiilse arhitektuuri osa. 5. Protsessiraamistik ● Klassikaline - e kose mudel (seda tegime modelleerimises) Uuri valdkonda (ärianalüüs) - püstita nõuded tarkvarale (süsteemianalüüs) - modelleeri lahendus (disain) - genereeri tarkvara (teostamine). Analüüs toimub esimeses kahes (? correct me if I’m wrong) staadiumis. Siin tehakse igas arendusetapis ühte liiki tegevust e kogu analüüs tehakse ära e...

Süsteemianalüüs -
7 allalaadimist
42
docx

Süsteemiarenduse elutsükkel

8 Inkrementaalse arenduse eelised:...................................................................................11 Inkrementaalse arendused probleemid:..........................................................................11 4.Agiilsed arendusmeetodid...............................................................................................12 5.Spiraalmudel....................................................................................................................14 6.Prototüüpimine................................................................................................................16 Prototüüpimise etapid on järgmised:...

Tarkvaratehnika - Kutsekool
11 allalaadimist
9
docx

Protsessijuhtimise KT

Struktuuri- ja (vs) protsessiorganisatsioon ­ vertikaalse ja horisontaalse ristumised (ehk konflikt) struktuuriorganisatsioon ­ ülesehituse ehk struktuuri (nt töökohad, osakonnad jne) ning nendevaheliste seoste kujundamine protsessiorganisatsioon ­ tegevuste (ehk protsesside) ja sündmuste organiseerimine organisatoorse struktuuri raames Reaalsuses on tihedalt vastastikku seotud ja mõjutavad. Prots...

Kvaliteedi ja... -
61 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun