Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Facebook Like
Add link

"5024" - 17 õppematerjali

6
doc

Tehiskivi katsetamine

Töö eesmärk Silikaat telliskivi tiheduse, veeimavuse ja surve- ning paindetugevuse määramine. 2. Materjalide kirljeldus AS Silikaat ,,Reakivi'' nominaalmõõtmetega 250 x 120 x 88 mm. Reakivid on täiendavat viimistlust (nt krohvimine) vajavate sise- ja välisseinte ladumiseks. Kulunorm ­ 40 tk/m²; kuiva mördi kulu ­ 40 kg/m². 3.Töö käik 3.1. Tiheduse määramine Proovikehi oli kuus. Kõik proovikehad kaalut...

Elektrimaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
83 allalaadimist
8
doc

Töö ja palk

TÖÖ JA PALK Tööga puutub inimene tavaliselt kokku juba õige varakult. Kes aitab koduaias vanemaid, kes teenib koolivaheajal elamis- või taskuraha. Töö tulemusena valmistatakse mingi ese või osutatakse teenus. Näiteks põllumees toodab vilja, liha, piima, õpetaja õpetab lapsi, näitleja annab vaatajale emotsionaalse naudingu. Kõigepealt peame küsima: miks inime...

Majandus - Kutsekool
67 allalaadimist
33
doc

Mikro & marko ökonoomika

SISSEJUHATUS 2. MAJANDUSTEOORIA 3. NÕUDLUSSEADUS 4. PAKKUMISSEADUS 5. HINNAMEHANISM 6. HINNAMEHANISMIEFFEKTIISUS 7. TUR UHÄIRED 8. TARBIJA KÄITUMINE JA PIIRKASULIKKUSE TEOORIA 9. TARBIJA KÄITUMINE JA ÜKSKÕIKSUSTEOORIA 10. TARBIJA KÄITUMINE JA EELISTUSTEOORIA 11. FIRMATEOORIA 12....

Micro_macro ökonoomika - Tallinna Tehnikaülikool
282 allalaadimist
117
doc

Aforismid

Ära üritagi öelda , et sul on kahju või ära ürita teha kõike õigeks . Ära raiska oma hingetõmbeid , sest on liiga hilja , on liiga hilja 2. Kõik need momendid , mis on möödunud me üritame neid tagasi saada ja neid olematuks teha . 3. Ennast korrateski saab olla kordumatu isiksus! 4. Iga kõrkuse taga on oma nõrkus. 5. Kes julgeb ennast kõverpeeglist vaadata, sellele...

Kirjandus - Põhikool
102 allalaadimist
79
doc

Ehituskorraldus

1 EHITUSKORRALDUS EPJ 0060 EESSÕNA JÄRGNEV KUJUTAB ENDAST LOENGUT TOETAVAT ÕPPEMATERJALI, MIDA KASUTATAKSE LOENGU ETTEKANDMISEL SLAIDIDE KUJUL. SLAIDIDEL ON ESITATUD MÄRKSÕNAD JA OLULISEMATE MÄRKSÕNADE SELETUSED. KÄESOLEV MATERJAL EELDAB SELLE KASUTAMIST KOOS ÕPIKUGA JÜRI SUTT. EHITUSKORRALDU...

Ehituskorraldus - Tallinna Tehnikaülikool
229 allalaadimist
297
pdf

THE PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION

2" ,+.'#5)##)&'9" 5$5$#" 1$%&5$" R )'($0$'($',"&*"$'$#9" .'("5.4"0+&(8%$")'.%%8+.,$"$E02.'.,)&'#9".(()%,)3$" -.1),#9".'("5.2)%)&8#"&##)06"" ! F.+)&8#" 5$,.0-&+#" &*" ,-$" +$2.,)&'#-)0" 1$,7$$'" ,-$" $'$" .'(" ,-$" P 5$5$"-.3$"1$$'"0+&0&#$(";"$'$")#",&"1&(4".#"5$5$")#",&"5)'(9"$'$")#",&" -.+(7.+$" .#"5$5$" )#",&"#&*,7.+$9" $'$" 18)2(#",-$" #,.$".'("5$5$" 7+),$#" ,-$" 02.46" "!22" &*" ,-&#$" 5$,.0-&+#")5024" ,-.," $'$#".'(" 5$5$#".+$" %&5; 02$5$',.+46" "G&'$" %.0,8+$" ,-$" *.%," ,-.," ,-$+$"%.'"1$"%&'!)%," 1$,7$$'" ,-$" $'$".'(",-$"5$5$6""H$5$#"8'($+24)'"%$2)1.%4".'("-&5&#$E8.2),49" 5.+; ,4+(&5" .'(" #8)%)($" &13)&8#24"(&" '&," %&',+)18,$" ,&" ,-$" #8+3)3.2" &*" ." #0$; %)$#6""I&7$3$+"5$5$#".+$" %&'%$+'$("7),-",-$"#8+3)3.2" '&,"&*"&8+"#0$%)$#" 18,",-$"#8+3)3.2"&*",-$)+"#0$%)$#6 !"#"$$%&'$(')*+,$-,$*+.-'% $ J#4%-&2&4" )#",&&" &*...

Psüholoogia - Tallinna Ülikool
14 allalaadimist
7
xls

Teksti ja andmetöötluse exeli ülesanne 1. praktikum

Valemid 5 Aritmeetikatehted Arv 1 Arv 2 Summa Vahe Korrutamine Jagamine Astendamine Protsent 23 65 88 -42 1495 0,35385 529 23,00% 45 47 92 -2 2115 0,957447 2025 45,00% 2 32 34 -30 64 0,0...

Andme-ja tekstitöötlus - Tallinna Tehnikakõrgkool
51 allalaadimist
7
docx

Ehitusmaterjalid labor 6.

Töö eesmärk Tehiskivi tiheduse, veeimavuse, survetugevuse ja paindetugevuse määramine. 2. Katsetatud ehitusmaterjalid Silikaattelliskivid nimimõõtmetega 88x120x250 mm. Sillikaattelliskivi koosneb 92-95 % kvartsliivast ja 5-8% kustutamata lubjast. 3. Kasutatud töövahendid Joonlaud katsekehade mõõtmiseks, kaal täpsusega 0,1g katsekehade kaalumiseks, hüdrauliline press surve- ja paindetugevuse määramise...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
125 allalaadimist
55
pdf

Halliste luha taimkatte muutustest

Tartu Ülikool Loodus- ja tehnoloogiateaduskond Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste Instituut Geograafia osakond Magistritöö HALLISTE LUHA TAIMKATTE MUUTUSTEST Eha Puusild Juhendajad: Prof. Tõnu Oja...

Rakendusbotaanika -
2 allalaadimist
10
doc

Raha ja inflatsioon

VALUUTAKURSS, INTRESSIMÄÄRAD JA INFLATSIOON: PÕHISEOSED Valuutakursid, intressimäärad ja inflatsioon on rahvusvaheliste finantsturgude põhinäitajad. Neil on tähtis roll turuosaliste finantsotsuste tegemisel ja turu tasakaalu saavutamisel. Alljärgnevad teooriad seletavad nende seoste olemust: · rahapakkumine ja inflatsioon (Money and Inflation) · Fisheri efekt (The Fisher Effekt, FE) · ostujõu...

Raha ja pangandus - Tallinna Tehnikaülikool
58 allalaadimist
56
docx

Arvutiarhitektuuri testid

V: ÕIGE 3) Millised alljärgnevad lipud omavad väärtust 0 peale tehet, mis andis vastuseks 0? V: N,V,C 4) Registrite R1 ja R2 sisu on vastavalt 1600 ja 4200.Milline on esimese operandi efektiivne (mälu)aadress käsus Load 28(R1),R5? V: 1628 5) Registrite R1, R2 ja R5 sisu on vastavalt 1800, 4000 ja 3020.Milline on registri R5 sisu peale kõigi alljärgnevate käskude täitmist? Add R2,R5 Load #5024,R5 Add R5,R2 V: 5024 6) Registrite R1 ja R2 sisu on vastavalt 2800 ja 3000.Milline on teise operandi efektiivne (mälu)aadress käsus Store R5,4(R1,R2)? V: 5804 7) Registrite R1, R2 ja R5 sisu on vastavalt 2200, 3600 ja 16.Milline on teise operandi efektiivne (mälu)aadress käsus Add R5,-(R2)? Sõna pikkuseks on 4 baiti ja tegemist on bait-adresseeritava mäluga. V:3596 8) Registrite R1, R2 ja R5 sisu on vastavalt 2000, 3800 ja 20.Milline on esimese oper...

Infoharidus - Tartu Ülikool
88 allalaadimist
42
docx

Rakendusstatistika arvestusharjutus AGT1 parandatud

43 7.201 3.430 2.520 1.463 4.321 5.851 1.651 9 24.573 y0 27 2.1761 s2y 9 0.2368 6.2620 s2b1 51 12 0.4866 2.5024 sb1 74 01 ∆ b 1=t 0,05 ( 7−1 ) ∙ √2,17=t 0,975 ( 6 ) ∙ 1,60=2,447 ∙ 1,47=3,6 1− 2 ∆ b 0=t 0,975 ( 6 ) ∙ √0,24=2,447 ∙ 0,4867=1,19 Hinnangu b0 usaldusvahemik: P ( 1,36−1,19 ≤ β0 ≤ 1,360+ 1,19 )=1−0,05 P ( 0 ,17 ≤ β 0 ≤ 2 ,55 )=0 , 95 Hinnangu b1 usaldusvahemik...

Rakendusstatistika - Tallinna Tehnikaülikool
66 allalaadimist
12
docx

Võlli tugevusarvutus väändele

Masinaelementide ja peenmehaanika õppetool Kodutöö nr 2 õppeaines TUGEVUSÕPETUS I (MHE0011) Variant Töö nimetus A B Võlli tugevusarvutus väändele 3 5 Üliõpilane Üliõpilas...

Tugevusõpetus i - Tallinna Tehnikaülikool
128 allalaadimist
30
xls

Palgi mahutabelid 2001

4029 1.4264 1.4499 1.4736 1.4973 1.5211 1.5450 49 1.2444 1.2682 1.2920 1.3160 1.3400 1.3640 1.3882 1.4124 1.4367 1.4611 1.4856 1.5102 1.5348 1.5595 1.5843 1.6091 50 1.2952 1.3199 1.3447 1.3696 1.3946 1.4196 1.4447 1.4700 1.4952 1.5206 1.5461 1.5716 1.5972 1.6229 1.6487 1.6746 51 1.3469 1.3726 1.3984 1.4243 1.4503 1.4763 1.5024 1.5286 1.5549 1.5813 1.6078 1.6343 1.6610 1.6877 1.7145 1.7414 52 1.3997 1.4264 1.4532 1.4801 1.5071 1.5341 1.5613 1.5885 1.6158 1.6432 1.6707 1.6983 1.7259 1.7537 1.7815 1.8094 53 1.4535 1.4813 1.5091 1.5370 1.5650 1.5931 1.6212 1.6495 1.6778 1.7063 1.7348 1.7635 1.7922 1.8210 1.8499 1.8789 54 1.5084 1.5371 1.5660 1.5949 1.62...

Metsandus - Kutsekool
59 allalaadimist
72
pdf

Arvuti arhitektuur ja riistvara testide konspekt

 Milline on esimese operandi  efektiivne (mälu)aadress käsus ​ Load 8(R2),R5​ ?  ■ Teed lihtsalt liitmistehte R2+8=3200+8=3208  ■ Vastus: 3208  e. Registrite R1, R2 ja R5 sisu on vastavalt 1800, 4000 ja 3020.Milline on registri  R5 sisu peale kõigi alljärgnevate käskude täitmist?  Add R2,R5  Load #5024,R5  Add R5,R2  ■ Esimene käsk Add R2,R5 ehk liida registrite R2 ja R5 sisud ning salvesta  tulemus registrisse R5: R2+R5=400+3020=7020 ­>R5 ehk esimese käsu  tulemusena on R5 sisu 7020  Teine käsk Load #5024, R5 ehk muuda R5 sisu antud arvuks ehk teise  käsu lõpuks on R5 sisu 5024  Kolmas käsk Add R5,R2 ehk liida registrite R5 ja R2 sisud ning salvest...

Arvuti arhitektuur - Tartu Ülikool
83 allalaadimist
704
xlsx

Transpordi infosüsteem Labor 4

stop_id stop_code stop_namestop_lat stop_lon zone_id alias stop_area 23443 4420001-1 26-Jul 59.36379128.177880 23443 Narva linn 23444 4420002-1 26-Jul 59.36384828.178930 23444 Narva linn 1772 10905-1 A. Adamson59.43305724.734391 1772 Kesklinn 872 02503-1 A. H. Tamm59.40706924.683655 872 Must...

Transpordi infosüsteem -
3 allalaadimist
345
xlsx

Andmetöötlus 1. kodutöö (diagrammid)

tical 35 5014 35780 1172011 Medium 6 5015 35782 852011 Low 42 5016 35782 852011 Low 13 5017 35811 132012 Critical 49 5018 35811 132012 Critical 6 5019 35812 1222010 Critical 24 5020 35812 1222010 Critical 2 5021 35812 1222010 Critical 19 5022 35813 4212009 Critical 21 5023 35813 4212009 Critical 21 5024 35814 3272012 High 11 5025 35840 5292010 High 36 5026 35840 5292010 High 49 5027 35841 582011 Medium 23 5028 35841 582011 Medium 48 5029 35842 5242012 High 18 5030 35845 162011 High 15 5031 35847 1302009 Critical 23 5032 35875 6142011 High 31 5033 35877 5252010 High 30 5034 35878 8132010 Me...

Andmetöötlus -
0 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun