Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Facebook Like
Add link

"ulem" - 16 õppematerjali

2
pdf

Matemaailine analüüs I kollokvium III spikker

(Algfunktsiooni definitsioon. Määramata integraali definitsioon. Määramata 7).(Lihtsamate osamurdude integreerimine. Valemite tuletamine). 12. (Näidata, et kui funktsioonid f (x) = g(x) välja arvatud lõplikus arvus punktides, siis integraal kui tuletise ja diferentsiaali pöördoperaator)....

Matemaatika analüüs I - Tallinna Tehnikaülikool
138 allalaadimist
105
doc

Õigussüsteemide võrdlev ajalugu

Kiilkirjaõiguse üldiseloomustus Kiilkiri oli kirjaviisina käibel IV aastatuhande teisest poolest eKR kuni meie ajaarvamise alguseni. Esimene oluline arheoloogiline kiilkirjaseaduste leid oli Babüloonia kuninga Hammurapi (valitses 1792-1250) seadusesammas, millesse on kaeverdatud Hammurapi koodeks koos proloogi ja epiloogiga....

Õigussüsteemide ajalugu - Tartu Ülikool
455 allalaadimist
7
docx

Ungru loss

Veisalu Keila 2013 Sisukord SISUKORD...................................................................................................... 2 SISSEJUHATUS............................................................................................... 3 UNGRU LEGEND..............................................................................................4 U...

Kultuur - Keskkool
2 allalaadimist
12
pptx

Vana-Egiptus

C 10.04.2014 Sisukord 1. Sissejuhatus 2. Egiptus- Niiluse kingitus 3. Püramiidid 4. Egiptuse jumalad 5. Pühad loomad 6. Igapäevaelu 7. Mumifitseerimine Sissejuhatus • Vana-Egiptus oli vanaaja maa Kirde-Aafrikas Niiluse kallastel ligikaudu praeguse Egiptuse kohal. • Egiptus koosnes põhjapoolsest Alam- Egiptusest ja lõunapoolsest Ülem-Egiptuse...

Egiptuse kultuur - Keskkool
3 allalaadimist
12
pdf

Soome-Ugri keelkond

Võrdlev-ajaloolise meetodi abil on pesa bæsse p'iză pә'žäš puz pәt' fészek fide ✴pesä siiski võimalik kindlaks teha ka üsna kauged sugulused. Selleks soon suon(a) san šün sön tān in tī' ✴sõnә tuvastatakse keeltes toimunud häälikumuutused ja nende mõju süda čâðe śed'eŋ' šüm śulem sәm sziv sài ✴śüбä arvestades taastatakse sõnade algne kuju. Näiteks fennougristid nimi nâmmâ l'em lәm ńim näm név ńī' ✴nime on teinud kindlaks, et eesti sõna pea ja ungari sõna fej tulenevad maks muekse maksă mokš mus mait máj muro ✴maksa ühisest uurali allikast: ungari keeles toimus häälikumu...

Eesti keele ajalugu - Keskkool
63 allalaadimist
62
odt

Õigusüsteemide võrdlev ajalugu- Konspekt

Õigus ja (isegipaganlik) riik täidavad rahu kindlustajatena vahetult Jumala tahet isegi siis, kui nad kristlastega vaenulikult ringikäivad. Jumalalik tahe ilmnes inimlikul, seega paratamatult ebatäiuslikul kujul. Kristlane riigivastase mässajanaoli apostel Pauluse jaoks kujuteldamatu.Sõltumata sellest, kas antud põhjendus on kooskõlas roomaliku seletusega õigusest, on selle käsitluse tulemusühitatav roomlaste õigusemõistega.Algselt on õpetusel õigusest ja koostöövõimaluse loomisel tähtsus kiriku enda sees. Kirik kujundas riigistsõltumatu isikliku õiguskorra, võttes samas Roomalt paljugi üle.Andestamise ja armastuse käsk kehtis eelkõige kristlaste endi vahel. Näit. konflikti puhul ei tulnud minna riigiilmaliku, s.t. paganliku kohtu ette.Ei saa väita, et Rooma riik oleks kergesti leppinud uue autonoomsusele pür...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
121 allalaadimist
6
docx

Essee Sõja kujutamine kirjanduses

Tartu Ülikool Sotsiaalteaduskond Haridusteaduste instituut Essee Sõja kujutamine Eesti kirjanduses Eesti kirjanduse ajalugu FLKU.05.090. Koostanud ... Juhendaja Tartu 2016 Pole olemas midagi laastavamat kui sõda. Aastatuhandeid on sõda olnud kui restartnupuks inimkonnale. Sõda langetab ini...

Eesti kirjandus -
15 allalaadimist
13
docx

SOTSIAALTEADUSTE KLASSIKUTE EKSAMI KONSPEKT

SOTSIAALTEADUSTE KLASSIKUD (Erkki Karo, Wolfgang Drechsler) 1. SISSEJUHATUS Ülevaade kursusest: Kursus keskendub sotsiaalteaduste arengut mõjutanud olulistele autoritele ja nende seisukohtadele, pealemisele panusele. Avalik haldus kui riigiteadus: HALDUS (kui enda või kellegi teise asja eest hoolitsemine) + AVALIK (kui riiki puutuv) = AVALIK HALDUS (ku...

Sotsiaalteaduste klassikud -
13 allalaadimist
18
docx

Haldusõigus ja -menetlus konspekt- kordamisküsimused

Seotud mõõdupärasusega - hindamisekriteeriumid; Abinõu sobivus - meetme kohasus (eesmärgipärasuse saavutamine); Abinõu vajalikkus - meetme vajalikkus (hädavajalikkus); meetme mõõdukus - ei tohi teda kohaldada, kui kahju või muu koormav tagajärg, mida isikule põhjustatakse, on tunduvalt suurem, kui meetmega saavutatavad positiivsed tulemused. ● Kaalutlusõigus - (diskretsioon) (kaaluda otsuse tegemist või valida erinevate otsuste vahel); Kooskõla haldusametniku volitustega - tegevus peab peab olema proportsionaalne. Vastama etteantudkirjutatud õigusnormide kooskõlale (olemasolu võimaldab teha õiglase otsuse. ● Vormivabadus ja eesmärgipärasus - volitab haldusorganit otsustama menetlustoimingu vormi kaalutlusõiguse alusel. Isikute jaoks lihtsam, kuna sag...

Haldusõigus - Tartu Ülikool
6 allalaadimist
5
docx

ENSV NÄIDEND

Toitu ei olnud, üldse ei olnud. Üks väike poiss küsinud emalt, kuidas ta kodus Saaremaal oskas head süüa teha, aga siin sugugi ei oska. Raskel tööpäeval said tööinimesed 400-600 g vesist leiba päevas, kodused ja lapsed 200 g või mitte midagi. Muud toitu ei olnud. Kusagilt midagi saada polnud võimalik. Pärast mitmeid, mitmeid aastaid hakati eestlastele passe andma ning sain Siberist tulema. Pärast nädalast töötamist kombinaadis Järvakandi Tehased kutsuti mind kaadriosakonda, kus öeldi, et Vändrast, rajoonikeskusest tuli korraldus minu töölt vabastamiseks. Minu mehele öeldi, et oleksite pidanud mõtlema, KELLEGA abiellute! Ei osanud ega julgenud abi saamiseks kellegi poole pöörduda. Olin valmis sõitma tagasi koduseks saanud Kirovi linna, isegi kutse oli sealt olemas. Väga raske oli olla lindprii oma sünnimaal....

9.klass ajalugu - Põhikool
1 allalaadimist
9
docx

Kipssideainete katsetamine - Laboratoorne töö nr.2

Hoitakse sõela ühe käega, veidi kallutatakse ja raputatakse horisontaalselt, loksutades sõela kummagi käega umbes 125 korda minutis. Iga pärast 25 liikumist on vaja pöörleda sõela 90°. Sõelumine loeti täielikuks, kui 0,05 g materjali läbis ühe minuti jooksul sõela. Peenus väljendatakse sõelale jäänud massi ja algkaalu suhtena. Kokku viidi läbi 2 katset ja lõpptulemuse saamiseks võeti aritmeetiline keskmine. 4.2. Kipsitaigna normaalkonsistentsi määramine Kipsitaigna konsistentsi loetakse normaalseks konsistentsiks, kui silindrist välja voolates moodustub koogike läbimõõduga 180 ± 5 mm. Normaalne konsistents väljendatakse vajaliku veekoguse suhtena protsentides kipsi massist. See parameeter mõjutab nii tardumisaega kui ka kipsi tugevust. Vajalik kogus vett, mis moodustab 50–70% kipsi kaalust, va...

Ehitus materjalid ja... -
1 allalaadimist
8
odt

Gümnaasiumi eesti keele lõpueksami näited

romaan “Jane Eyre” - Tingimusteta armastus. Mihhail BULGAKOV 1. romaan “Meister ja Margarita” - Nõukogude ühiskonna vastane satiir. Seos Goethe „Faustiga“- Woland ja Mefistofeles on kuradid, kes saadavad korda head, st karistavad neid, kes seda väärivad. Mitu dimensiooni, piiride hägusus, ajalugu kordub ja ühi...

Kirjandus ja ühiskond - Keskkool
4 allalaadimist
4
docx

Ajalooromaan „Auschwitzi tätoveerija“ Heather Morris

Lale on peres keskmine laps, tal on vanem vend Max ja noorem õde Goldie, nad on juudid. Ühel õhtul tuleb õde koju teatega, et iga juudipere peab saatma ühe vähemalt 18-aastase lapse Saksa valitsuse heaks tööle, juures ka hoiatus, et kui peres on selline laps ja teda ei saadeta, siis satub kogu pere koonduslaagri...

12. klass - Keskkool
3 allalaadimist
177
pdf

ÜHE MUUTUJA MATEMAATILINE ANALÜÜS

. . 167 6.7.3 Arv π . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 5 6.8 Funktsioonide arendamine astmereaks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 6.9 Mõned astmeridadega seotud klassikalised tulemused . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 6.9.1 Abeli piirväärtusteoreem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 6.9.2 Weierstrassi lähendusteoreem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 6.9.3 Stirlingi valem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

Algebra I -
3 allalaadimist
29
docx

kristluse ajalugu konspekt

ja 2. sajandil ka assimilatsioonist hellenistliku Kreeka-Rooma maailmaga. Tasub pilk pöörata kahele mehele – Tertullianus Kartaagost ja Justinus Märter. Iseloomustavad vastasseisu kristliku usu mõistmises. See kokkupõrge peegeldab teemat, mis on tänaseni aktuaalne. Kristlik kirik on sääraseid diskussioone pidanud palju, kord domineerib üks vaatepunkt, kord teine, kuid kokkuvõttes on läbi läinud tulemus saavutada tasakaal. Justinus Märter – ajendatud hellenistlikust maailmast. Antiikfilosoofia ja kuidas seda kristliku kiriku teenistusse rakendada. Lähtus kristlikust alusest, ehk kuidas kristlus saaks assimileerida hellenistlikku maailma. Jõudis omanäolise tulemuseni – kristlus on antiikfilosoofia kõrval see, mis pakub lõplikku tõde, antiikfilosoofia lõplik edasiarendus. Samas kristlus põhjendamises ja õpetusena toetub antiikfiloso...

Usundiõpetus -
1 allalaadimist
23
pdf

ÕIGUSKAITSEASUTUSTE SÜSTEEM - EKSAMIKS

Esiteks tuleb printsiipidel ja õigusnormidel vahet teha. Kui teatud situatsiooni suhtes kehtib õigusnorm siis see ​õigusnorm määrab üheselt ära situatsiooni tulemuse​. ​Printsiipide mõju ei ole niivõrd sirgjooneline​. Kahe konfliktse printsiibi kokkupõrke puhul tuleb hinnata, et kumma printsiibi järgimine on antud situatsioonis olulisem. Õiguskaitsesüsteemi ülesehituse ja tegutsemise ​printsiipide arv ei ole täpselt määratletav​. Käsitletavate printsiipide arv sõltub käsitluse detailsusest, samuti on võimalik mitmeid printsiipe vaadelda soovi korral kui iseseisvaid printsiipe...

Õiguskaitseasutuste süsteem -
6 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun