Facebook Like
Hotjar Feedback

Otsingule "suhtelisus" leiti 167 faili

suhtelisus on ka mingi probleemide ring, mid hakkab 60ndate lõpus Rummot saatma.
35
docx

Üldine usundilugu

09 ja 16.10 ­ lõpp 18.12 2013, eksam 08ja 15.01 2014 jne Ringo.ringvee@ut.ee. Lugema peaks. C Partridge "maailma usundid"- v.a osa II; Tarmo Kulmar "üldine usundilugu. Religiooniteaduste põhimõisted.maailmausundid.seletussõnastik Mis on religion/usund? · Religion on üldnimetus, konstruktsioon Din( islam) Dharma(India usun...

Usundiõpetus -
21 allalaadimist
16
doc

Sotsiaaltöö kordamisküsimused

Defineeri ( )sotsioloogia kui teadus SOTSIOLOOGIA ON TEADUS, MIS UURIB ÜHISKONDA SELLE AMETLIKU KORRALDUSE ASPEKTI OLEMUSES JA TALITLEMISE SEADUSPÄRASUSTES. Sotsioloogia objekt on ühiskond Sotsioloogia aine on ühiskondliku kooseksistentsi ja toimimise ametlik korraldus . Sotsioloogia annab teadmisi sotsiaalse reaalsuse kohta...

Sotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
18 allalaadimist
31
rtf

Põhivara aines Füüsikaline maailmapilt

Põhivara aines Füüsikaline maailmapilt Maailm on kõik see, mis on olemas ning ümbritseb konkreetset inimest (indiviidi). Indiviidi põhiproblee- miks on tunnetada oma suhet maailmaga ­ omada adekvaatset infot maailma kohta ehk maailma- pilti. Selle info mastaabihorisondi rõhutamisel kasutatakse maailmaga samatähenduslikku mõistet Universum. Maailm...

Füüsika -
12 allalaadimist
30
doc

Kvalitatiivsete meetodite üldkursus

1 1.loeng - sissejuhatus.................................................................................................................. 2 2. loeng...

Ainetöö - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
68 allalaadimist
41
docx

Riigiõigus

Riigiõigus 12.09.2013 Madis Ernits Põhiseadus kaasas (võib olla kaasas ka arvestusel ja eksamil) Arvestusel 10 küsimust (2 akadeemilist tundi aega) Loengu struktuur I. Sissejuhatus II. Põhiseaduse aluspõhimõtted III. Põhiõigused IV. Riigikorraldusõigus (kevadise se...

Riigiõigus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
58 allalaadimist
343
pdf

Maailmataju uusversioon

UNIVISIOON Maailmataju Autor: Marek-Lars Kruusen Tallinn Detsember 2013 Leonardo da Vinci joonistus Esimese väljaande teine eelväljaanne. NB! Antud teose väljaandes ei ole avaldatud ajas rändamise tehnilist lahendust ega ka ülitsivilisatsiooniteoorias oleva elektromagnetlaineteooria edasiarendust. Kõik õigused kaitstud. Ühtki...

Teadus -
5 allalaadimist
3
docx

Olelusvõitlus ja looduslik valik.

1. Olelusvõitlusest Olelusvõitlus on organismide ellujäämise ja paljunemise sõltuvust neid takistavatest asjaoludest Olelusvõitluse põhjuseks on organismide paljunemine. Too näiteid paljunemise intensiivsusest a. taimedel : võilillel on palju seemneid, seda just sellepärast, et ainult vähestest seemnetest läheb kasvama uus taim, paljud seemned hävivad lihtsalt....

Bioloogia - Keskkool
26 allalaadimist
12
docx

Referaat - Vana-Kreeka skeptitsism

TALLINNA MAJANDUSKOOL Majandusarvestuse ja maksunduse osakond VANA-KREEKA SKEPTITSISM Referaat Tallinn 2013 SISSEJUHATUS Referaadi eesmärgiks on anda ülevaade skeptitsismist ning laiemalt just Vana- Kreeka skeptitsismist. Esimeses peatükis on lühidalt kirjutatud sellest, mis skeptitsism üldse on ning kes on skeptik. Välja on toodud põhilised skeptikute põh...

Filosoofia - Kutsekool
8 allalaadimist
13
doc

Mõisteõpetus

Ilmar Lilleorg Loogika vihik 2005 2. MÕISTEÕPETUS Mõiste on elementaarseim mõtlemise vorm, mis tähistab asju, nähtusi, nende omadusi ja nendevahelisi seoseid...

Eesti keel -
4 allalaadimist
20
docx

Trükitehnoloogia üldõpingud (trükkalid ja trükiettevalmistajad)

Näiteks heledamate toonide osas tajutakse erinevusi palju paremini kui tumedamates või küllastatud toonides 42. Milline on kontrollitud valgus trükitööstuses tõmmiste kontrollimiseks?  D 50 43. Tüpograafilised mõõtsüsteemid (2 süsteemi). Mis mõõtühikutes mõõdetakse kirja suurust?, veeru laiust? Seleta lahti kirja suuruse mõõtmise suhtelisus.  Didot süsteem  Kasutatakse nimesi kirjeldamaks suurusi ja ühikut punkt. Nt 1 cicero = 12 pt  Fournier süsteem 44. Millega tegeleb värvihaldus ja milliseid ülesandeid täidab  Värvihaldus on vajalik selleks, et oleks võimalik erinevatest väljundseadmetest saada standardiga samasugust või identset värvitulemust. Iga seade töötab kindlas värviruumis, mis võimalda...

Trükitehnoloogia - Kutsekool
5 allalaadimist
1
docx

Pärandusmisseadused, G.Mendel

Mendel oli Brno kloostri munk ja kohaliku reaalgümnaasiumi loodusloo õpetaja. Oli ka aednik. Ta avastas pärandusmis seaduspärasuse. Just hernestega, sest neil on palju järglasi, on lihtsalt eristatavad tunnused ning tolmnemine kontrollitud. Kromosoomid on päriliku informatsiooni kandjad. Nad asuvad kõikide rakkude tuumas ja koosnevad tohutust hulgast geenidest, mis on kõik vajalikud organismi normaalsek...

Bioloogia - Keskkool
3 allalaadimist
102
docx

Eesti kirjandus II kevad

 1989 Saatja aadress ja teised luuletused 1968-1972 – Kolmas loominguperiood. See jääb algselt käsikirja, ja hakkab nii ringlema. Selle raamatu ettelugemisi korraldab ka Rummo. Ta pole tsensuuri läbinud raamat. Ta pole muutustega nõus ning see raamat ei ilmu. Luule muutub proosalähedaseks. Suured metafoorid kaovad äkki ära. Maailm muutub kuidagi hajusaks ja suhteliseks. Suhtelisus on ka mingi probleemide ring, mid hakkab 60ndate lõpus Rummot saatma. Tulevad luuletused, mis tulevad välja ruumipeegeldustes (pealall, tõelinemittetõeline). Laias laastus edasised tekstid jätkavad sarnast teemat.  2005 Kogutud luule Jaan Kaplinski (s. 1941) Ta sündis 1941. aastal poola keele ja kirjanduse lektori perekonda. Ta pole oma isa oma teadlikus elus kohanud. Ema oli pärist Võrumaalt nin...

Eesti kirjanduse ajalugu - Tartu Ülikool
91 allalaadimist
4
docx

3 ptk.

Kinemaatika £ 19. Mehaanika põhiülesanne KÜSIMUSED: 1. Mis on mehhaanika põhiülesanne? 2. Selgita milles seisneb liikumise suhtelisus . 3. Mis on punktmass? 4. Mis on trajektoor? 5. Nimeta liikumise liigid. 6. Mis on taustkeha? 7. Mis on koordinaarid? 8. Mis on taustsüsteem? 9. Mis on teepikkus? (tähis; ühik) 10. Mis on nihe? (tähis; ühik) 11. Millal nihe ja teepikkus langevad kokku? 1. Mehhaanika põhiülesanne on keha asukohta leidmine mistahes ajahetkel. 2. Liikumine on suhteline, sest ta oleneb mille suhtes teda võrrelda. Mõn...

Kinemaatika, mehhaanika... - Keskkool
2 allalaadimist
178
docx

ISIKSUSEPSÜHHOLOOGIA

Tol ajal olid hinded võimete väljendus. b) võimete jaotuvus – kõik võimed on allutatud teatud normaaljaotuslikule jaotusele. Madalad, kõrged, keskmised. c) võimete pärilikkus – võimete normaaljaotuslikule jagunemise taga on pärilikkus. d) omaduste määratlemise suhtelisus – kui on pärilik, siis on püsiv. Võimed võivad olla erinevad, aga proportsioon on sama. Võimed muutuvad, kuid vahe säilib. 2. “English men of science: Their nature and nuture.” London, Macmillan, 1875. keskkond ja pärilikkus ; eugeenika “The possible improvement of the human breed under the existing condtions of law and sentiment” Nature, 1901 (October 31), pp. 659-665. Rahvuse tõu parandamiseks suurendada paremate...

Isiksusepsühholoogia - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
192 allalaadimist
2
odt

Kehade liikumine

Mõisted: kinemaatika – uurib kehade liikumist ruumis dünaamika – uurib liikumise tekkepõhjusi ja seda, kuidas keha liikumine ühe või teise mõju tagajärjel muutub staatika – uurib, kuidas erinevad jõud üksteist tasakaalustavad mehaanika - füüsika osa, mis tegeleb kõikvõimalike mehaaniliste liikumiste uurimise ja kirjeldamisega taustkeha – keha, mille suhtes teiste kehade asuk...

Füüsika - Keskkool
2 allalaadimist
16
doc

Dünaamika, Kinemaatika

8. Teepikkus näitab, kui pikk on trajektoor, mille keha mingi ajavahemiku jooksul läbib. 9. Keha kiirus näitab, kui pika tee läbib keha ajaühikus. Näiteks, kui v=50ms, siis läbib keha igas sekundis teepikkuse 50m (kui liikumine oli ühlane) või keskmiselt 50m (kui liikumine oli ebaühtlane). 10. Keskmine kiirus näitab, millise teepikkuse läbib keha keskmiselt ajaühikus. 11. Liikumise suhtelisus seisneb selles, et erinevate taustkehade suhtes võib vaadeldaval objektil olla erinev teepikkus, nihe, trajektoor ja kiirus. (liikuvas rongi jalutavat inimest võib kirjeldada nii rongi kui ka maapinna suhtes; ratta kodarate liikumist võib kirjeldada sõitva jalgratturi ja tee ääres seisva inimese suhtes). 12. Taustsüsteemiks nimetatakse taustkehaga seotud koordinaatsüsteemi ja aja mõõtmise seadet. (Taustsüsteem lihtsustab liikuv...

Kinemaatika, mehhaanika... - Keskkool
8 allalaadimist
3
docx

Füüsika üldmudelid

Aeg väljendab tavaliselt ajavahemikku (∆t = t – 0) mingist kokkuleppelisest alg- ehk 0-hetkest kuni vaadeldava objektini. Kiirus näitab kui pika tee läbib keha ajaühikus. Kiirus on vektoriaalne suurus, sest selle suunast sõltub, millisesse ruumipunkti me võime aja mõõdumisel jõuda (ühik 1ms). 7)TEAB, ET KEHA LIIKUMISOLEKUT ISELOOMUSTAB KIIRUS NING OSKAB TUUA NÄITEID LIIKUMISE SUHTELISUSE KOHTA MAKROMAAILMAS – Liikumine ise on suhteline protsess. Näiteks rongis istuv inimene on rongi suhtes paigal, tema kiirus rongi suhtes on 0, teepikkus ja nihe rongi suhtes puuduvad. Kui aga rong samal ajal liigub ühtlase kiirusega, siis on inimese kiirus maa suhtes sama suur nagu rongil. Inimene läbib mingi vahemaa koos rongiga ja sooritab ka vastava nihke. Liikumise suhtelisus seisnebki selles, et kehadel võib erinevate taustkeh...

Kinemaatika, mehhaanika... - Keskkool
5 allalaadimist
11
docx

Füüsikaline Maailmapilt

3. Kahes punktis toimuvate sündmuste üheaegsus on suhteline. Üheaegsus kehtib vaid antud inertsiaalsüsteemis. Ühes taustsüsteemis üheaegselt toimuvad sündmused toimuvad teistes taustsüsteemides eri aegadel, kui need taustsüsteemid liiguvad antud taustsüsteemi suhtes. Erinev on eri taustsüsteemides ka kahe sündmuse vaheline ajavahemik. 4. Üheaegsuse suhtelisusest järeldub pikkuse suhtelisus. Näiteks erineb antud taustsüsteemis liikumatu varda pikkus sama varda pikkusest liikuvas taustsüsteemis. Järelikult, suhteline on ka ruum. See on seotud konkreetse inertsiaalsüsteemiga. 5. Aeg ja ruum on omavahel seotud ning moodustavad neljamõõtmelise aegruumi, mis omakorda on seotud taustsüsteemi liikumisega teiste taustsüsteemide suhtes. Seda mõtet väljendas Albert Einstein sõnadega: „Var...

Füüsika -
2 allalaadimist
14
odt

Metaeetika. Fakt ja väärtus

Kõik moraaliotsustused on väärad. Mackie on antirealist – moraaliotsustustel ei ole tõeväärtust. Moraaliotsustused ei vasta maailma kohta käivatele faktidele. (Realistid väidavad, et moraaliotsustustel on tõeväärtus.) 7 Mackie argumendid, et miks nii: 1. Relatiivsuse argument: e. suhtelisus Moraalinormid on tihti eri kultuurides erinevad. Mõned kultuuri normid on ekslikud.Moraal on järelikult mitmekesine e. suhteline 2. Veidruse argument: Kui moraali faktid ja väärtused oleksid olemas, siis oleks need veidrad objektid. Nende adumiseks peaks meil olema eriline võime, mida meil aga ei ole. Mackie: moraal on väljamõeldis, see on midagi, mida me leiutame, mitte ei leia eest. Mackie veateooria kriitika: • S...

Eetika alused -
12 allalaadimist
42
docx

Geoinfosüsteemid

Kasutatakse, et genereerida vähima punktikaugusega TIN võrgustikku. Kartomeetria Mosaiiksuse ehk ruumimustri analüüs: oluline loodusgeograafilistes uuringutes, kasutatakse erinevate piirkondade võrdlemiseks või ajalise muutuse uurimiseks. 1. Kompaktsuse indeks ehk Pattoni indeks. Näitab piiride keerukust – kui indeks on 1 siis on ring. Mida väiksem indeks seda keerulisem objekt. 2. Kuju suhtelisus ehk proportsioon 3. Servaindeks ehk maastiku mitmekesisuse indeks 4. Heterogeensuse ehk mitmekesisuse indeks (Shannon-Wieneri indeks) 5. Kokkupuute e nakkuvuse indeks 19 GEOINFOSÜSTEEMID Eksamiteemad...

Geoinfosüsteemid - Tartu Ülikool
23 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun