Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge
Add link

Kategooria personalijuhtimine - 11 õppematerjali

Haldus >> Personalijuhtimine
personalijuhtimine - inimeste praktilise juhtimise küsimused organisatsioonis, töö analüüsist ja planeerimisest, värbamisest, valikust, hindamisest, hüvitamisest, arendamisest ja eestvedamisest. Personali juhtimine on olulisel kohal iga organisatsiooni juhtimisprotsessis, tagades selle tõhususe. Personali juhtimisega tegeleb ka enamik juhte, sõltumata ametinimetusest.
thumbnail
23
docx

PERSONALI JUHTIMISEPRAKTIKA aruanne

Järgnevas praktikaaruandes saab lugeja tutvuda praktikaettevõtte üldiseloomustusega, põhitegevusega, organisatsiooni struktuuriga, koosseisuga, töökorraldusliku dokumentatsiooni kirjeldusega ja pakutavate teenustega, ettevõttes kasutatava tarkvaraga, töökeskkonna ja selle ohutusega ning dokumendihalduse ja asjaajamise korraldusega. Lugeja saab teada, millist rolli mängib ettevõttes personalijuhtimine, millised eesmärgid ja ülesanded on. 1. Organisatsiooni ülesehitus. Kohvik kuulus 1994. aastani Paide Kultuurikeskuse alla. 1. aprillil 1995. aastal loodi aga uus iseseisev aktsiaselts Treeger, kuhu kuulusid kaks aktsionäri, kes olid Paide kultuurikeskuse töötajad. Järgmisel aastal, 19. novembril kanti ettevõte äriregistrisse, õiguslik vorm muudeti osaühinguks ning ettevõtte ametlikuks nimeks sai Treegeri Kohviku OÜ. Tänaseks on kohvik tegutsenud juba 18...

Personalijuhtimine
541 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Õpetaja ametijuhend

oktoobril 2011 ÕPETAJA AMETIJUHEND Ametikoha nimetus: Õpetaja Aruandekohustus: Direktor, direktori asetäitja õppekasvatustöö alal 1. ÜLDSÄTTED 1.1 Õpetajaga sõlmib ja lõpetab töölepingu direktor 1.2 Omab vastavat kvalifikatsiooni 1.3 Õpetaja juhindub oma tegevuses: · Eesti Vabariigi seadustest ja valitsuse määrustest, · Haridusministeeriumi normatiivdokumentidest, · riiklikust ja kooli õppekavast, · direktori käskkirjadest, · direktori ja õppealajuhatajate või neid asendavate isikute korraldustest ja juhenditest; · kooli töösisekorraeeskirjadest, käesolevast ametijuhendist. 3.4 Õpetaja tööaeg on 35 tundi nädalas 3.5 Õppetundidest ülejäänud tööaeg hõlmab tundideks ettevalmistamist, töö analüüs...

Personalijuhtimine
46 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Töökuulutus(matemaatika õpetaja)

MATEMAATIKAÕPETAJA Pakutav ametikoht: MATEMAATIKAÕPETAJA Tööülesanded vastavalt ametijuhendile Nõudmised kandidaadile eeldame erialast haridust (võib olla omandamisel); hea suhtlemisoskus ja soov töötada õpilastega; soov teha meeskonnatööd, hea pinge- ja stressitaluvus; täpsus ja korrektsus. Omalt poolt pakume eneseteostusvõimalust ja huvitavat tööd arenevas koolis; meeldivat töökeskkonda ja häid töötingimusi; palgatingimused head (Vinni valla lisatoetus) kaasaegseid töötingimusi. Tööle asumise aeg 01.11.2011.a. Nõutud haridus Kõrgharidus Nõutud keeled Eesti Tööaeg Täistööaeg Tööle asumise aeg Niipea kui võimalik Asukoht Vinni-Pajusti Gümnaasium Kontaktandmed: Kontaktisik Aadress Tammiku 9 Vinni 46601 Lääne-Virumaa Lisainfo telefonil 32 456 23 Internetiaadress http://www.vpg.edu.ee Mari-Liis Raju Ä10k ...

Personalijuhtimine
21 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Personalispetsialisti töökuulutus

OÜ AREMAR Tööd saab Personalispetsialist Personalispetsialisti tööülesanneteks on Nõudmised kandidaadile · Personalidokumentide (käskkirjad, · Rakenduskõrgharidus või kesk-eri lepingud, tõendid jne) koostamine haridus · Personaliandmebaaside haldamine · Väga hea tööõiguse tundmine · Dokumentide arhiivi üleandmine · Keelteoskus- Eesti keel (kõrgtase), · Personali informeerimine ja Vene keel (vähemalt kesktase), nõustamine Inglise keel( vähemalt kesktase) · Töötajate värbamine · Töökogemused- vähemalt 2 aastat · Personali koolitamine/koolitusele · Isiksuseomadused- saadetmine Koostöövõimeline, enesekindel, · Dokumentide säilitamine...

Personalijuhtimine
54 allalaadimist
thumbnail
2
docx

PERSONALISPETSIALISTI AMETIJUHEND

ÜLDANDMED JA STRUKTUUR 1.1 Ametikoha nimetus PERSONALISPETSIALIST 1.2 Ametikoha põhigrupp Vanemametnik 1.3 Alluvus Juhatajale 1.4 Alluvad Personal 1.5 Asendaja Personalispetsialist 1.6 Asendab Personalispetsialist 2. TÖÖ KIRJELDUS Personalispetsialist korraldab personalitööalast tegevust organisatsioonis. Samuti tegeleb personali värbamisega, juhendamisega ning personalialase dokumentatsiooni koostamise ja haldamisega. Spetsialist suhtleb vanade ja uute potensiaalsete klientidega. 3. AMETIKOHA TEENISTUSÜLESANDED JA SOOVITUD TULEMUS PÕHIKOHUSTUSED TÖÖTULEMUSED 3.1 Personalidokumentide (käskkirjad, Do...

Personalijuhtimine
175 allalaadimist
thumbnail
2
docx

RAAMATUPIDAJA AMETIJUHEND

1. ÜLDANDMED JA STRUKTUUR 1.1 Ametikoha nimetus RAAMATUPIDAJA 1.2 Ametikoha põhigrupp Vanemametnik 1.3 Alluvus Juhatajale 1.4 Alluvad Sekretär 1.5 Asendaja Raamatupiadaja 1.6 Asendab Pearaamatupidajat 2. TÖÖ KIRJELDUS Raamatupidaja tegeleb igapäevaste raamatupidamisalaste toimingutega, aruannete koostamisega ja esitamisega. 3. AMETIKOHA TEENISTUSÜLESANDED JA SOOVITUD TULEMUS PÕHIKOHUSTUSED TÖÖTULEMUSED 3.1 Raamatupidamisaruannete koostamine. Aruanded on koostatud tähtaegselt ja esitatud andmed on õiged 3.2 Tulude ja kulude kajastamine...

Personalijuhtimine
178 allalaadimist
thumbnail
7
doc

Essee - Töö- ja palgakorralduse küsimus

Essee Töö- ja palgakorralduse küsimus on kindlasti üks kõige enam kirgitekitavamaid valdkondi inimeste eludes, sest töötavad elus meist vähemalt mingil hetkel ju peaaegu kõik. Olenevalt vaatepunktist võiks käesoleva teema puhul kergesti äärmustesse laskuda, kuid järgnevalt on üritatud luua mudel, mis ka tegelikus elus toimiks ning kõikidele osapooltele rahuldust pakuks. Nimelt võimaldab efektiivne töö- ja palgakorraldus luua keskkonna, mis on meeldiv nii tööandjale kui ka töötajale. Rahulolev ja efektiivne töötaja on aga kahtlemata üks põhilisi faktoreid kliendirahulolu suurendamisel, mis omakorda toob kaasa ettevõtte kasu kasvu ning seega võibki öelda, et võimalikult ideaalse töö- ja palgakorraldussüsteemi rakendamisel oleks kõigi kolme osapoole jaoks (tööandja, töötaja, klient) positiivseid aspekte kõige enam. Esmalt on otstarbekas ära defineerida mõisted töö ja palk ning need omavahel seosta...

Personalijuhtimine
99 allalaadimist
thumbnail
2
xls

Tööjõuplaan

Meie töötajad on kõik omaala professionaalid ning vastava ha Rõivaid valmistatakse vaid tellimuste peale.Hetkel müüme oma kaupa vaid Eestis,kuid lähitulevikus plaanime laieneda ja o Ettevõte alustas tegevust 12.03.2010. Töölepinu Uutele loodud Lapse- lõpetamine - töökohtadele hoolduspuh- töölt Seis eelmise tööleasumine kusele Pensionile lahkumine (-) kuu lõpul (+) minek (-) siirdumine (-) va LHP ja P Kuu T1 UTK LHP P...

Personalijuhtimine
315 allalaadimist
thumbnail
3
docx

TREENER-PEDAGOOGI AMETIJUHEND

Treener-pedagoog on töötaja, kes töötab töölepingu alusel. 2. Treener-pedagoogile laieneb töölepingu seadus 3. Treener-pedagoogiga sõlmib töölepingu spordikooli direktor. 4. Treener-pedagoog allub spordikooli direktorile ja direktori asetäitjale õppetöö alal. II TEENISTUSALASED ÜLESANDED 5. Treener-pedagoogi ülesannete hulka kuulub töömahu täitmine, mis on vastavuses direktori poolt kinnitatud tarifikatsioonile. 6. Spordikooli administratsiooni poolt püstitatud ülesannete täitmine. 7. Viia ellu abinõud sportlaste õppe-treeningumetoodika täiustamiseks, mis suunatud töö paremustamisele. III TEENISTUSALASED KOHUSTUSED 8. Treener-pedagoog on kohustatud: 8.1 Juhinduma spordikooli sisekorra ja töösisekorraeeskirjadest. 8.2 Täitma õppekava ja viia läbi treeningud direktori poolt kinnitatud tu...

Personalijuhtimine
30 allalaadimist
thumbnail
1
docx

TÖÖLEVÕTUINTERVJUU

TÖÖLEVÕTUINTERVJUU 1. Missugused on Teie ametioskused, mis sobiksid just pakutavale tööle? 2. Kuidas Teie haridus on Teid oma tööks ette valmistanud? 3. Kas soovite oma haridusteed jätkata? 4. Mis põhjusel Te lahkusite oma viimaselt töökohalt? 5. Mis on Teie peamised nõrkused? 6. Kuidas see töö sobib kokku Teie karjääriplaneerimisega? 7. Mida olete õppinud oma eelmistel töökohtadel? 8. Miks Te soovite töödata just meie ettevõtte juures? 9. Miks te arvate et olete kõige parem kadidaat antud töökohale? Miks peaksime valima just teid? 10. Treener-pedagoogi ametikoht nõuab inimeste juhtimist ning motiveerimist. Millised on teie inimeste juhtimis- ja motiveerimis kogemused? ...

Personalijuhtimine
59 allalaadimist
thumbnail
2
docx

TÖÖPAKKUMISKUULUTUS

Tartu Jooksukool Staierid otsib oma meeskonda treener-pedagoogi OÜ Tartu Jooksukool Staierid on Eestis üks ainulaadsemaid spordikoole, mis oma teenustega on süvendatult spetsialiseerunud pikamaajooksule. Meie ettevõtte suunaks on kvaliteet teenuste pakkumine, innovatiivsus ja hea koostöö. Ettevõttes töötab inimesi nii Eestist kui Ameerikast, oleme rahvusvaheliselt meelestatud organisatsioonikultuuriga äriühing ning soovime pakkuda nii oma klientidele kui töötajatele parimat keskkonda eneseteostuseks. Pakutav töökoht: TREENER-PEDAGOOG Tööülesanded: · Treeningute läbi viimine · Spordikooli admistratsiooni poolt püstitatud ülesannete täitmine. · Erinevate abinõude rakendamine sportlaste õppe-treeningumetoodi...

Personalijuhtimine
59 allalaadimist


Uutele kasutajatele e-mailiga aktiveerimisel
10 punkti TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun