Facebook Like
Add link

Juhtimisteooria konspekt, 3.osa - sarnased materjalid

70
pdf

Juhtimisteooria konspekt, 2.osa

...

Juhtimisteooria -
5 allalaadimist
70
pdf

Juhtimisteooria konspekt, 4.osa

...

Juhtimisteooria -
4 allalaadimist
68
pdf

Juhtimisteooria konspekt 1.osa

...

Juhtimisteooria -
10 allalaadimist
36
pdf

Juhtimise alused konspekt

JUHTIMISTEOORIA ORGANISATSIOON Organisatsioon on ühise eesmärgiga inimrühm. Kasusaajad Näited Põhiline juhtimisprobleem Äriühing Omanikud Ajaleht, arvutitootja Kasumi teenimine Mittetulundusühing ...

Juhtimise alused - Tallinna Ülikool
38 allalaadimist
11
doc

Juhtimise teooriad

Juhtimise alused (4. loeng) Liina Puusepp Juhtimise teooriad Juhtimisteooria on organisatsiooni juhtimise seisukohtade ja seaduspärasuste kogum, mille põhjal otsustatakse, kuidas on tarvis juhtida, organisatsioon täidaks oma eesmärgid. Senini pole õnnestunud luua terviklikku ja kõikehõlmavat juhtimisteooriat. Aja möödudes on juhtimisolukorrad muutunud väga ke...

Juhtimine -
39 allalaadimist
16
pdf

JUHTIMISE EKSAMI kogukonspekt

...tlemisoskus - kuulamisoskus - esinemisoskus - sõbralikkus - aja planeerimine - oskus öelda "ei" - oskus oma teadmisi rakendada - rollide eristamise oskus (oskus objektiivseks jääda) LOENG II 1. Mida mõistetakse organisatsiooni- ja juhtimisteooria all? Organisatsiooni ja juhtimise olemusse ning toimimisse puutuvate seaduspärasuste ja püsitõdede kogum. Organisatsiooni- ja juhtimisteooria vahele kindlat piiri tõmmata ei ole võimalik. 2. Millisele kolmele põhiküsimusele keskendub organisatsiooniteooria? · struktuur (sise...

Juhtimine -
114 allalaadimist
7
docx

Uurimustöö juhtimisfunktsioonid

Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor Juhtimise alused Gertu Põldmaa Juhtimisteooriad Lühi uurimustöö Tallinn 2013 Sisukord 1. Sissejuhatus........................................................................................................1 2....

Juhtimine - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
42 allalaadimist
46
docx

Juhtimine vastused

...ada; · Meeskonna- ja koostöö oskused; · Suhtlemise, sh. kuulamisoskused; · Oma mõtete ja ideede edasiandmise veenvus; · Otsustus ja vastutusvõime; · Tasakaalukus kriitilises olukorras ja perspektiivitunne. 8. Juhtimisteooria arengu mõjurid ja peamised teooriate grupid (k.a millal olid aktuaalsed) Klassikal Nüüdisaegsed teooriad ised teooriad 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 ...

Juhtimine -
176 allalaadimist
23
docx

Klassikalised, neoklassikalised ja kaasaegsed juhtimisteooria

Klassikalised juhtimisteooriad Erinevate juhtimisteooriate ja nende arengu tundmine aitab mõista juhtimise printsiipe ning nende rakendamise vajalikkust juhtimises. Klassikaliste juhtimisteooriad: · teadusliku juhtimise teooriad · administratiivse juhtimise teooriad. ...

Juhtimise alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
138 allalaadimist
12
pdf

Piirangute teooria

ri ouoynsrs Z ep8ueru4 "uooel t L 'prs"uugmns sntusue qspue)FJ spos sn{ s?{ueoulv el uo pnur^el rrrcua pm{ 6sBtulreeuln8o{ pnusfllls"s npe le1euur1pplsseIeNBrurrA uo op8rrcJrrd '"pepueJe e[.e.,r eEeed euro ...

Juhtimise alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
33 allalaadimist
43
docx

Juhtimise aluste kordamine eksamiks

...oism(soovimatus tööga kaasnevat kuulsust alluvatega jagada 7. Taltsutamatus 8. Reetlikkus, kohusetunde puudumine 9. Autoritaarsus juhtimises 10. Teadmistega eputamine 11. 12. 13. 14.TEEMA3: Juhtimine kui teadus, Klassikalised, Neoklassikalised, Kaasaegsed juhtimisteooriad 15. 16. Juhtimine kui teadus Juhtimisteadus analüüsib ja üldistab juhtimise praktilist kogemust ja töötab selle põhjal välja praktilised soovitused juhtimise kõikide vormide ja tahkude täiustamiseks ja juhtimise efektiivsemaks muutmiseks. Juhtimine on juhtimise printsiipide, m...

Juhtimise alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
203 allalaadimist
59
pdf

Juhtimine

...sed; Oma mõtete ja ideede edasiandmise veenvus; Otsustus ja vastutusvõime; Tasakaalukus kriitilises olukorras ja perspektiivitunne. 5 Järeldus: muutustest tulenevalt nõutakse 21.saj juhilt uusi kompetentse (ehk: oskusi + teadmisi + võimeid)8. Juhtimisteooria arengu mõjurid ja peamised teooriate grupid (k.a millal olid aktuaalsed) Klassikalised teooriad Nüüdisaegsed teooriad 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 ...

Juhtimine -
159 allalaadimist
13
doc

Võim, vormid, allikad

...vahekord ei muutu, küll aga omandab parterluse ja koostöö vormi ja sisu. Tööriistaks on juhi võime mõjutada kellegi kauda või millegi abil kedagi võ midagi, panna midagi toimuma ja saavutada soovitud tulemus. (Üksvärav 2004: 177) Võimu küsimusi käsitletakse peale juhtimisteooria üksikasjalikult ka sotisoloogias, politoloogias, filosoofias ja psühholoogias. Nagu teada, pöörasid võimu küsimustele suurt tähelepanu juba Vana-Kreeka filosoofid, teiste hulgas Platon ja Aristotele, XVII sajandil aga filosoofid T.Hobbes, J.Locke, XVIII sajandil ­ I.Kant. Huvitavaid ...

Juhtimise alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
139 allalaadimist
22
docx

Kaasaegsed juhtimisteooriad

Kaasaaegsed juhtimisteooriad Kodutöö Analüüsiülesanne: 1. Millised sarnasused ja erinevused ilmnesid inimeste arvamuses heast juhist? Intervjuude tulemusena toodi sarnastustena välja, et hea juht arvestab oma töötajatega ning kaasab neid ettevõtet puudutava...

Juhtimispsühholoogia -
19 allalaadimist
4
doc

Juhtimine - Situatsiooniline/olukorraline koolkond

...luvaid hinnata vastavalt küpsusastmele ja käituda sobivalt. Eri juhtumite puhul saab käitumisviisid nimetada järgnevalt: S-1 Rääkimine (suunamine) – vastab D1-le - kujutab endast tööülesande otsest edastamist alluvale, kes on ülesande täitmise osas ebakindel. Juht võib ette anda ka ülesande lahendamise struktuuri. Rõhk on ülesande täitmisell ja vähem suhte arendamisel. S-2 Müümine (treenimine) – vastab D2-le – sobib alluvale, kellel on mingil määral olemas oskused, et tööülesannet teha, kuid keda võib otsene käsk demotiveerida. On...

Juhtimine - Tartu Ülikool
10 allalaadimist
58
docx

MAJANDUSTEOORIA

...ntsi olemuse tutvumine ja ettevõtte majandusotsuste loogika Majandustegevus on alati seotud alternatiivkuluga, milleks on loobutud võimaluse väärtus Valiku tegemise selgitus Mõtteviis, mitte reeglid või valemid Mikroökonoomika on kasulik mõtteviis kaasaegse juhtimisteooria rakendamisel. Staatiline ja dünaamiline analüüs Staatiline analüüs uurib nähtuse või protsessi hetkeseisu (milline on turu tasakaaluhind ja tasakaalukogus kindlatel tingimistel). Võrdlev-staatiline analüüs uurib nähtuse või protsessi tulemusi juhul, kui tingimused muutuvad (millise...

Sissejuhatus... -
26 allalaadimist
11
docx

X ja Y teooria

... X ja Y teooria SISUKORD TEOORIA X JA Y AUTOR..................................................................................................3 TEOORIA X: AUTORITAARNE JUHTIMINE..................................................................4 TEOORIA Y: OSALUSJUHTIMINE...................................................................................7 VEEL X JA Y TEOORIAST.................................................................................................9 KOKKUVÕTE.......................................................................................................

Juhtimise alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
70 allalaadimist
16
docx

Juhtimise alused

...eidmine; ressursside jagaj- strateegilised otsuseda; arusaamatuste lahendaja ­ erandlike probleemide lahendamine; läbirääkija ­ lepingute sõlmimisel organisatsioonile parimate tehingute saamine. 11. Mida võib mõista organisatsiooni ja juhtimisteooria all? a. See kujutab endast organisatsiooni ja juhtimise seaduspärasuste ja põhimõtete kogumit.Teooria sisusks on seisukohad ja järeldused selle kohta, mis on määrav ja miillest tuleb lähtuda, et organisatsioon ja juhtiminne täidaks oma eesmä...

Juhtimise alused -
41 allalaadimist
30
docx

Juhtimise alused

...akendamisel? Teooria oli loodud selleks, et konflikte ära hoida aga konfliktide ärahoidmine on peaaegu võimatu ja pole ka soovitatav. Võidakse jääda loorberidele puhkama ja ei toimu organisatsioonis arengut. 20) Mis olid bürokraatliku ja administratiivse juhtimisteooria ühised jooned? hierarhia, selge töö jaotus, formaalsed reeglid Missuguse dimensiooni tõi adminisratiivne koolkond juurde?väärtustas töötajaid, soodustas nende initsiatiivi, nõudis juhtidelt töötajate suhtes õiglast kohtlemist, rõhutas töötajate rahulolu ja meeskonnatöö olul...

Juhtimine -
36 allalaadimist
22
docx

Juhtimise kordamisküsimused 2010

...ne, toetamine, esindamine, läbirääkimine. 9. Nimeta Sinu arvates olulised juhi oskused. Erialaseda teadmised, oskus öelda ei, esinemisoskus, analüüsivõime. KORDAMISKÜSIMUSED II 18. aprill 2010. a. 21:48 1. Mida mõistetakse organisatsiooni- ja juhtimisteooria all? Organisatsiooni- ja juhtimisteooria on organisatsiooni ja juhtimise olemusse ning toimimisse puutuvate seaduspärasuste ja püsitõdede kogum. 2. Millisele kolmele põhiküsimusele keskendub organisatsiooniteooria? Struktuur,inimesed ja tegevused. 3. Kes oli ...

Juhtimine -
311 allalaadimist
13
docx

Juhtimise kontrolltöö kokkuvõte

...lus organisatsioonist ja tema kohast ümbritsevas keskkonnas. Juhi töö teeb keeruliseks see, et ta on enamasti samaaegselt nii juht kui ka alluv. Juhile annavad aru talle alluvad töörühmad, ta ise omakorda annab aru tasand kõrgemale. Organisatsiooni ­ ja juhtimisteooria ­ on organisatsiooni ja juhtimise olemusse ning talitlemisse puutuvate seaduspärasuste ja püsitõdede kogum. Klassikaline teooria (19 saj) · Frederick Taylor ­ funktsionaalne organisatsioon, tööjaotus ja erialane juhtimine, allüksuse tasand. · Henri Fayol ­ ettevõtte kõik põhios...

Juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
48 allalaadimist
19
doc

Kaasaegsedjuhtimisteooriad: Juhtimine Jaapani moodi, Z teooria

MAINORI KÕRGKOOL Ettevõtluse Instituut Birgit Majas EV-1-P-E-Tar KAASAEGSED JUHTIMISTEOORIAD: JUHTIMINE JAAPANI MOODI, Z TEOORIA Referaat Tartu 2009 SISUKORD 1.Juhtimisteooriad ja nende süstematiseerimine..................................................................4 1.1. Süstematiseerimine..............................................................................

Juhtimise alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
213 allalaadimist
5
docx

Teadmusjuhtimine ja tema tähtsus

Referaat Teadmusjuhtimine ja tema tähtsus Teadmusjuhtimine tuli kõne alla umbes 20 aastat tagasi. Seniajani pole selle juhtimisteooria aktuaalsus ja uuenduslikkkus kadunud. Üldises plaanis on teadmusjuhtimine juhtimisstiil, mida peaks tänapäevases inforikkas maailmas rakendama, et turul edukas olla. Teadmusjuhtimine on abiks kaasaegses kiiresti muutuvas keskkonnas selliste probleemide lahendamisel, nagu organisatsiooni...

Juhtimine - Tartu Ülikool
10 allalaadimist
4
doc

Organiseerimine

...ka, mida teha, organiseerimine määrab, kuidas teha. Otsustatakse mis põhimõtetel organisatsioon üles ehitada ja kuidas kõige paremini rühmitada organisatsiooni elemente, s.o. ressursse ja elemente. 2. Töö spetsialiseerimine. Näitab, mil määral on suurem ülesanne osateks jaotatud ja inimeste vahel ära jagatud. Ametikoha loomisel tulebki kõigepealt otsustada, millist spetsialiseerumise taset tahetakse saada. Spetsialiseerumine on organisatsiooni kasvamisega vältimatult kaasnev nähtus. Spetsialiseerumisel on nii eeliseid kui puudusi. Eelised on jägmised: Töötaja ...

Juhtimisteooria - Kutsekool
63 allalaadimist
5
pptx

Z-teooria

Z-teooria W.G. Ouch (1943-...) Ragnar Rääsk Mait Adoma Juhtimisteooria · Ükski juhtimistiil ei ole parim · Üritatud jaapani juhtimistiili ameerikas rakendada Jaapan USA Turukonkurents Kasumi maksimeerimine Personali juhtimine Fondide juhtimine Töötajakeskne lähenemine Tööjõukulu minimeerimine Personal...

Juhtimise alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
55 allalaadimist
13
docx

Klassikalised juhtimisteooriad ja teoreetikud

KLASSIKALISED JUHTIMISTEOORIAD JA TEOREETIKUD Referaat SISUKORD 1. SISSEJUHATUS Käesolevas referaadis võrreldakse erinevate klassikaliste juhtimisteooriate põhimõtteid ja vastavalt ka juhtimisteoreetikuid. Antakse nendest lühiülevaated ja vaadeldakse nende panuseid juhtimismudelitess...

Juhtimise alused - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
123 allalaadimist
8
odt

Juhtimisalused - Juhtimisteooria

Arvestus: 26. oktoober Kell 11-12 M-218 Arutlus: kolm lahtist küsimust. Juhtimisalused 1. tund- Juhtimisteoorias 4 võtmesõna organisatsioonide juhtimise mudelist: planeerimine, organiseerimine, eestvedamine, kontrollimine. See võimaldab saavutada eesmärgid kiiresti ja võimalikult väheste resurssidega. Keskkonnast tulenevad sisendid: inimresurssid, finantsresusrssid, füüsilised vahendid, info....

Juhtimise alused -
124 allalaadimist
161
pdf

Juhtimise alused

... 30 2.4.3.2 Operatsioonide juhtimine 31 2.4.3.3 Infosüsteemidega juhtimine 31 2.4.4. Kaasaegsed ja postmodernistlikud juhtimisteooriad 31 2.4.4.1 Süsteemiteooriad 31 2.4.4.1.1 Terviklik kvaliteedijuhtimine 32 2.4.4.1.2 Eesmärgiline juhtimine ...

Juhtimine -
209 allalaadimist
10
doc

Juhtimise alused. Eksamimaterjal.

...atuse astet ja näitab, kuidas töötajale tema töö meeldib. Töörahulolu uurimisele andsid tõuke Hawtorne uurimused 20. sajandi 20-ndate aastate lõpus, mis algselt olid mõeldud töötingimuste mõju uurimiseks töö tulemuslikkusele. Tegelikkuses aga osutusid tänapäevase juhtimisteooria nurgakiviks, sest eksperimentide käigus selgus, et rohkem kui töökoha valgustatus motiveeris töötajaid nendele osaks saanud kõrgendatud tähelepanu. 18.Väärtuspõhise juhtimise olemus.Töö väärtustega organisatsioonis.Meeskonnatöö tulemuslikkuse sõltuvus rahulolust.Ootuste teooria iseloomu...

Juhtimine -
65 allalaadimist
23
doc

JUHTIMISTEOREETIK HENRI FAYOL

... kasutatavate juhtimisfunktsioonidega. Teoreetiku sõnul on juhtimisprintsiibid universaalsed ja rakendatavad eritahulistes organisatsioonides. Fayoli juhtimisprintsiibid on aktuaalsed tänapäeval ning enamikes organisatsioonides ja ettevõtetes lähtutakse endiselt tema juhtimisteooriatest. Antud töö eesmärk on anda ülevaade juhtimisteoreetikust Henri Fayolist, tema peamistest juhtimisprintiibidest ja administratiivsest koolkonnast. Eesmärgi täitmiseks on seatud järgnevad ülesanded: · kirjeldada administratiivset koolkonda ning selle põhimõtteid; · tuua välja Fayol...

Juhtimise alused -
43 allalaadimist
15
doc

Juhtimine

...riga veelgi. Seega on endiselt tähtis olla kliendile suunatud. Firmad pööravad rohkem tähelepanu klientide eelistustele kui toodete ja protsesside juhtimisele, üha laiemalt levib ühe inimese tegev olemine korraga mitmes valdkonnas. Juhtimisteooria areng Organisatsiooni- ja juhtimisteooria kujutab endast organisatsiooni ja juhtimise seaduspärasuste ja põhitõdede kogumit. Teooria sisuks on seisukohad ja järeldused selle kohta, mis on määrav ja millest tuleb lähtuda, et organisatsioon ja juhtimine täidaksid oma eesmärgi. Senini e...

Juhtimine - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
63 allalaadimist
32
doc

Eksami kordamisküsimused ja vastused

...lised organisatsiooniteooriad on klassikaline (teadusliku, bürokraatliku ja administratiivse juhtimise koolkonnad), uusklassikaline (x ja y teooria, z teooria, org filosoofia) ja moodne (süsteemiteooria, küberneetika, olukorraline käsitlus). 1.6 Mis on põhilised juhtimisteooriad? Teaduslik juhtimisteooria (Frederick Taylor, kuidas tööd paremini korraladada), administratiivne juhtimisteooria(Henry Fayol, tegeleb efektiivse org loomisega), bürokraatlik teooria (Max Weber, hierarhia), käitumuslik teooria (töötaja teab ise , kuidas tööd kõige paremini teha), x ja y te...

Juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
990 allalaadimist
2
doc

Juhtimine

...lesanne on töö tehtud saada nende käskude kaudu. Siiski, ka juhtimisel on oma leebemad stiilid. Nagu näiteks selgitamine, kus juht küll määrab eesmärgid, kuid kaasab töötajad otsustamisse ja koos otsustatakse, kuidas on parim viis plaanid täide viia. Samuti nagu osalev juhtimine, kus juht seab eesmärgid koos töötajatega, kuid töötajad valivad ise vahendid kuidas eesmärgid teoks teha. Eestvedamine on üles ehitatud usaldusel ja motiveerimisel. Eesmärgid ja huvid ühildatakse, ning kasutusele võetakse palju uuendusi, samas, kui juhtimine on traditsioone järgiv ...

Juhtimisteooria - Kutsekool
33 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun