Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge
Add link

"Tabuleerimine" - 12 õppematerjali

6
docx

Tabuleerimine kodutoo

variant Üliõpilane: *********** Matrikli number: ****** ****** Hindaja: ****** Tallinn 2011 Sisukord 1. Tiitlileht 2. Sisukord 3. Selgitus 4. Graafik 5. Algotim 6. Programm Selgitus On antnud funktsioon f(x)=. Esimeskes kasutaja sisestab x argumendi algväärtus (a) , mis võib olla iga. Edasi ta sisestab x argumendi lõppväärtus (b), mis peab olema rohkem kui väärtus a (a0), kui see tingims ei ole tehtud, siis kasutja sis...

Programmeerimine - Tallinna Tehnikaülikool
118 allalaadimist
12
doc

Programmeerimine I, kodune töö funktsiooni tabuleerimine

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL INFOTEHNOLOOGIA TEADUSKOND Arvutitehnika instituut Süsteemitarkvara õppetool Eesnimi Perekonnanimi 000000IASB IAG0581 Programmeerimine I FUNKTSIOONI TABULLEERIMINE Kodutöö nr.1 Juhendaja: dotsent Vladimir Viies Tallinn 2011 Autorideklaratsioon Kinnitan, et käesolev töö on minu töö tulemus ja seda ei ole minu ega kellegi teise poolt varem esitatud. Eesnimi Perekonnanimi Sisukord Argument | Funktsioon.......................................................................... 4 Tabulleerimise meetod(0. variant): On antud agrumendi alg- ja lõppväärtus A ja B, samm H ning sammu koeffitsient C; kusjuures peavad kehtima tingimused B > A ja H,C > 0. Funktsiooni väärtust arvutatakse punktides A, A + H, A...

Programmeerimine - Tallinna Tehnikaülikool
319 allalaadimist
1
docx

Tabuleerimine

h> #include int main(void){ double x, a, h, b; printf("funtsiooni sqrt(x2+x-20)/x2+x-10 tabuleerimine n"); printf("Sisesta algv a: n"); scanf ("%lf" , &a); printf("Sisesta samm b: n"); scanf ("%lf" , &b); printf("Sisesta sammude arv h: n"); scanf ("%lf" , &h); int i; for (i=0; i= 4) //funktsioon ei lahendu selles piirkonnas { printf("tulemus: %gn" , sqrt(x*x+x-20)/(x*x+x-10)); // 30 funktsioon } else { printf("vastus puudubn"); } } } 4. Klaviatuurilt sisestatakse argumendi algväärtus a, samm h ja sammuude arv n. Funktsiooni väärtust arvutatakse punktides a, a+h, a+2*h, ... , a+n*h. ...

Programmeerimine - Tallinna Tehnikaülikool
153 allalaadimist
9
doc

Funktsiooni tabuleerimine

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL INFOTEHNOLOOGIA TEADUSKOND Arvutitehnika instituut Süsteemitarkvara õppetool 121055IASB IAG0081 Programmeerimine I FUNKTSIOONI TABULLEERIMINE Kodutöö nr.1 Juhendaja: dotsent Vladimir Viies Margit Aarna Koostaja: Peeter Sikk Tallinn 2012 Autorideklaratsioon Kinnitan, et käesolev töö on minu töö tulemus ja seda ei ole minu ega kellegi teise poolt varem esitatud. Peeter Sikk 121055IASB Sisukord Ülesande püstitus...................................................................................................................

Programmeerimise põhikursus... - Tallinna Tehnikaülikool
146 allalaadimist
8
docx

Funktsiooni tabuleerimine

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL INFOTEHNOLOOGIA TEADUSKOND Arvutitehnika instituut Süsteemitarkvara õppetool IAX0583 Programmeerimine I FUNKTSIOONI TABULLEERIMINE Kodutöö nr.1 Tallinn 2017 Autorideklaratsioon Kinnitan, et käesolev töö on minu töö tulemus ja seda ei ole minu ega kellegi teise poolt varem esitatud. Tallinn 2017 Ülesanne saadi matriklikoodi järgi genereerides. Tingimused: 1) Kõik algandmed on reaalarvulised ning sisestatakse klaviatuurilt. 2) Tulemused väljastatakse tabeli kujul, mille veergudeks on vastavalt argumendi ja funktsiooni väärtused st. kujul Argument | Funktsioon X1 | Y1 X2 | Y2 jne 6. On antud argumendi x algväärtus A, samm H ning funktsiooni väärtuse y ülempiir YM. Kehtivad ting...

Funktsionaalne... - Tallinna Tehnikaülikool
71 allalaadimist
1
rtf

Tabuleerimise näide C-s

h> #include int main() { double n, i, a, b, h, x, y; printf("Funktsiooni tabuleerimine nn"); printf("h arvutatakse valemi järgi: n h=(b-a)/n nn"); printf("Sisesta algväärtus a: "); scanf("%lf", &a); printf("Sisesta lõppväärtus b: "); scanf("%lf", &b); printf("Sisesta argument n: "); scanf("%lf", &n); h = (b-a)/n; for(i=0; ((a+i-1)*((b-a)/n)) < b; i++) { x = a+i*h; printf("%.2lf | ", x); if((4-pow(x,2))==0) //ehk kui funktsiooni nimetaja võrdub nulliga { printf("antud kohal määramatan"); } else { y=((sqrt(pow(x,3))+4*pow(x,2))-(4-pow(x,2))); //siin on 23. funktsiooni valem printf("%.3lfn", y); } } getchar(); getchar(); r...

Informaatika - Tallinna Tehnikaülikool
219 allalaadimist
1
txt

Programeerimine I, 1. kodutöö

h> #include <math.h> int main (void) { double a, h, c, ym, x, y, d; int i, n; printf("Vvedite nachalnoe znachenie A: "); scanf("%lf", &a); printf("Vvedite nizhnij predel YM: "); scanf("%lf", &ym); printf("Vvedite shag H: "); scanf("%lf", &h); printf("Vvedite koefficient shaga C: "); scanf("%lf", &c); i=0; while (i<16 && y>=ym) { if (i==1) { n=0; } else { n=1; } x=a+h*pow(c,n)*i; printf("%.2lf | ", x); if (x==2 || x==-2) { printf("znachenie otsutstvuetn"); } else { if (x>-4) { d=(sqrt(pow(x,3)+4*pow(x,2))); y=(d(4-pow(x,2)));...

Programmeerimine - Tallinna Tehnikaülikool
169 allalaadimist
18
doc

Visual Basic

Andmed on informatsiooni formaliseeritud esitus kujul, mis võimaldab informatsiooni salvestamist ja töötlemist arvutis. Eristatakse mitut liiki andmeid: arve, tekste, graafikakujundeid, heli jm. Programmide koostamiseks on loodud spetsiaalsed programmeerimiskeeled. Taolisi keeli on palju, kuid enamiku ülesehitus ja käsutamise põhimõtted on analoogilised. Kasutamisvaldkonna järgi jagatakse keeled kahte rühma: universaalsed ehk üldkeeled ja spetsialiseeritud keeled. Üldisi programmeerimiskeeli käsutatakse suvaliste rakendus- ja süsteemi-programmide loomiseks, mis töötavad autonoomselt või koos teiste programmidega. Praegusel ajal on levinud järgmised üldised programmeerimiskeeled C, ++, Visual ++, Visual Basic, Java, Pascal, Fortran, Cobol. Spetsialiseeritud keel on tavaliselt otseselt seotu...

Arvutiõpetus - Kutsekool
59 allalaadimist
73
xlsm

Tabelid 1 - Valemid

Tabelid I Valemite kasutamine tabelites Aadresside ja nimede kasutamine tabelites Table objekti (List-objekti - Excel 2003) loomine Diagrammid ja graafikud Mitme, omavahel seotud, tabeliga rakendused amine tabelites cel 2003) loomine ja kasutamine eliga rakendused Tabelite loomise ja kasutamise üldpõhimõtted Aadresside kasutamine Harjutus "Lagede värvimine I". Aadressid Tabel Värvid Kahemuutuja funktsioon. Aadressid Kaubad Nimede määramine ja kasutamine tabelites Harjutus "Lagede värvimine II". Nimed. Diagrammid Table-objektid. Tabeli muutmine Table-objektiks Tabeli loomine otse Table-objektina Funktsioonide tabuleerimine ja graafikud. Variant 1 Funktsioonide tabuleerimine ja graafikud. Variant 2. Table-objekt Kahemuutuja funktsioon. Nimed Harjutus "Lagede värvimine III". Ülesande püstitus Tabel Ruumid Tabel Värvimine Lisad Valemite kopeerimine R1C1- aadressid Otsimine. Funktsioon VLOOKUP Diagrammid Valideerimine tabelites ...

Arvutiõpetus - Keskkool
63 allalaadimist
2
doc

Programmeriimine 1 esimene kodutöö

#include #include int main(void) { double A, a, b, h, y, m, g, j, l; int n, i; printf("Vvedite nachalnoe znachenie A: "); scanf("%lf", &A); printf("Vvedite konechnoe znachenie B: "); scanf("%lf", &b); printf("Vvedite chislo shagov N: "); scanf("%d", &n); h=(b-a)/n; printf("Dlina shaga %lf n", h); l=1; i=0; while(i0) { m=A*A; g=A/2; j=sqrt(1/(2*A)); y=m+g-j; printf("%.lf. ", l); printf("%.3lf | ", A); printf("f(x)=%.3lf n", y); } else if (a==0) { printf("%.lf. ", l); printf("%.3lf | ", A); printf("net reshenijan"); } else { printf("%.lf. ", l); printf("%.3lf | ", A); printf("f(x)=kompleksnoe chislon"); } i++; l++; } getchar(); getchar(); return 0; } ...

Programmeerimine - Tallinna Tehnikaülikool
75 allalaadimist
84
pdf

Turundusuuringud

te intervjuu aeg, ole ettevalmistunud, loo sundimatu õhkkond, jälgi instruktsioone, märgi vastused üles täpselt ja lõpeta positiivselt! 37 Turundusuuringud 1 AP , 2008 kevad Meelis Zimmermann Turundusuuringute andmete töötlemine ja analüüs KOGUTUD ANDMED TOIMETAMINE ANDMETE ESMANE TÖÖTLUS KODEERIMINE ANDMEANALÜÜS TABULEERIMINE MADALAMA TASEME KÕRGEMA TASEME MEETODID MEETODID RISTTABELITE KORRELATSIOON KOOSTAMINE REGRESSIOONANALÜÜS DISKRIMINANTANALÜÜS STATISTILISTE NÄITARVUDE ARVUTAMINE KLASTERANALÜÜS JT. FAKTORANALÜÜS JT. 8.2 Andmete esmane töötlus Kui esmased andmed on kogutud, vajavad need tavaliselt esmast töötlust ja sellele järgnevat analüüsi. Andmete esmane töötluse protsess koosneb kolmest tegevusest: - andmete redigeerimine ning korrigeerimine (toimetamine), - kodeerimine, - tabuleerimine...

Turundus - Tallinna Tehnikaülikool
51 allalaadimist
208
xlsm

Informaatika I tunnitöö "Tabelid 1. Valemid"

Aadressid Tabel Värvid Ühemuutuja funktsiooni tabuleerimine ja graafikud. Aadressid Kahemuutuja funktsioon. Aadressid Kaubad Nimede määramine ja kasutamine tabelites Harjutus "Lagede värvimine II". Nimed. Diagrammid Table-objektid. Tabeli muutmine Table-objektiks Tabeli loomine otse Table-objektina. Valemites nimed Tabeli loomine otse Table-objektina. Valemites päisete tekstid Funktsioonide tabuleerimine ja graafikud. Variant 1 Funktsioonide tabuleerimine ja graafikud. Variant 2. Table-objekt Kahemuutuja funktsioon. Nimed Harjutus "Lagede värvimine III". Ülesande püstitus Tabel Ruumid Tabel Värvimine Lisad Valideerimine tabelites Tabeli-objekti tulbapäisete kasutamine valemites Otsimine. Funktsioon VLOOKUP R1C1- aadressid Diagrammid Valemite kopeerimine veeb KlippTabelite tüüpstruktuur Tabelite tüüpstruktuur ja esitusviisid Excelis saab luua väga erineva otstarbega, st...

Informaatika I (tehnika) -
9 allalaadimist


Uutele kasutajatele e-mailiga aktiveerimisel
10 punkti TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun