Kategoorias jahindus leiti 7 faili

Metsandus >> Jahindus
jahindus - ja Kalandusinstituudi Evo katsejaamas tegutsevast vähimajanduse arendus- ja infokeskusest. Soomega tihedamalt suhtlevatel ettevõtetel on seega võimalik saada oskusteavet ka sealt.
Jahindus-Eesti kiskjad
19
pdf

Jahindus (Eesti kiskjad)

jahindusinfo.ee Eestis elavad kiskjalised Kärplased: Metsnugis ja kivinugis e kodunugis on enam-vähem ühesuurused, koheva sabaga kiskjalised. Teistest väikestest kärplastest on nad pisut suuremad -kõrgemate jalgadega ning kehavärvus varieerub pruunist hallini. Mets- ja kivinugisel saab vahet saab teha rin...

Jahindus - Eesti Maaülikool
109 allalaadimist
JAHINDUS JA ULUKIBIOLOOGIA
4
docx

JAHINDUS JA ULUKIBIOLOOGIA

ee/loomad/imetajad · Jahiraamat (2004) T.Randveer · Mati Kaal Hunt, Pruunkaru JAHIDOKUMENDID · Jahitunnistus peab jahil kaasas olema. Jahiluba/suuruluki küttimisluba. · Omades 20ha maad võib omanik küttida väikeulukeid. Näiteks rebaseid, kes tulevad kanu...

Jahindus - Eesti Maaülikool
100 allalaadimist
Jahindus
odt

Jahindus

Jahinduse kokkuvõte, kus antakse kiire ülevaade ohutustehnikast ning suurulukitest (põder, metssiga, karu, hunt, ilves). Kirjeldatud on liiki, levikut, arvukust, elupaika, toitumist, paljunemist...

Jahindus - Kutsekool
16 allalaadimist
JAHINDUS
10
pptx

JAHINDUS

Jahipiirkondi on Eestis 324 ja jahimehi üle 15 tuhande. Jahinduslikku tegevust planeerides on oluline jälgida, et ei panustataks liialt jahinduslikult populaarsetele liikide arvukuse suurendamisele (nt metssiga), unustades nende liikide negatiivse mõju ökoloogilisele tasakaalule. Jahiseadus Uus jahiseadus jõustus 1. juunil 2013. a. Põhiprobleem,...

Jahindus - Keskkool
11 allalaadimist
Eesti Jahimeeste selts
30
pptx

Eesti Jahimeeste selts

 EJS tegeleb avalike suhetega, seadusloome ettepanekutega, jahiturismiga, ulukihooldega, jahimehe koolitusega, jahilaskmisega, jahikoertega, korraldatakse kokkutulekuid jne.  Üheks eesmärgiks koondada kõik Eesti jahimehed ühistegevusse. [2] Karl Jürgen Jürman 3 Peamised ülesanded  Jahindusalase töö korraldamine ning jahinduse arengukava väljatöötamine ja ellurakendamine  Jahindusalaste ürituste läbiviimine  Jahindusega seotud spordialade ning jahindusorganisatsioonide tegevuse ja jahiteaduse arendamine  Avalik-õiguslike asutuste poolt delegeeritud kohustuste ja õiguste täitmine avalikes huvides  Seltsi liikmete abistamine  Jahindusalase teabe kogumine ja levitamine  Koostöö arendamine riigi...

Jahindus - Eesti Maaülikool
12 allalaadimist
Hagijad ja turjakõrgused
2
odt

Hagijad ja turjakõrgused

Suured hagijad Serbia hagijas - 44-54 cm Gascogne'i suur hagijas - 62-72 cm Istra lühikarvaline hagijas - 44-58 cm Gascogne'i suur sinine hagijas - 62-72 cm Istra karmikarvaline hagijas - 50-52 cm Poitevin - 60-72 cm Posavia hagijas - 46-59 cm Billy - 58-70 cm Bosnia karmikarvaline hagijas barak - 46-56 Verekoer isastel - 63-69 cm...

Jahindus - Kutsekool
2 allalaadimist
Karu
6
docx

Karu

Nendeks tegevusteks võivad olla üleküttimine, liiklus (autod), metsade raiumine ja paljud teised sarnased tegevused. Küttimine Jahiseadusest tulenevalt otsustab pruunkaru küttimismahu Keskkonnaamet lähtudes KAURi poolt koostatud ulukiseire aruandest ning jahindusnõukogu ettepanekutest. KAUR esitas ulukiseire aruandes 2015. aasta karu küttimismahuks 50 isendit, mis on 10 võrra enam kui 2014 aastal. Karu küttimismahu määramisel tuleb arvestada, et tegemist on Euroopas kaitsealuse liigiga ning Eesti on saanud tema küttimiseks erisuse. Karu on lubatud küttida kahjustuste vältimise eesmärgil ning riigi kohustus on tagada, et arvukus säiliks soodsal tasemel. Jaht Jahtimiseks on 3 võimalust: vari...

Jahindus - Kutsekool
2 allalaadimist