Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Facebook Like
Add link

"uhiste" - 23 õppematerjali

19
docx

Üldkeemia kordamisküsimuste vastused

Mis on aatom? Millest see koosneb? (Kirjelda naatrium aatomi näitel) Aatomiks (vanakreeka sonast (atomos) 'jagamatu')nimetatakse vaikseimat osakest, mis sailitab talle vastavakeemilise elemendi keemilised omadused. Aatomid voivad aines esineda uksikuna voi molekulideks liitununa. · Keemia seisukohast on aatom jagamatu, fuusikalistevahenditega aga saab teda lahutada elementaarosakesteks. Aatomi...

Üldkeemia - Eesti Maaülikool
143 allalaadimist
34
pdf

BIOLOOGIA UURIB ELU 12. klass

- - -..lgemini tikuga tegeleb kardioloogia Viimalre on tihedas seoses organismi ehituse ' . -lrlgLOOm Organid koonduvad Uhiste talitluste alusel elundkondadesse ehk organsusteemiciesse Tai- uurimisega ehk anatoomiaga. .:-'ras toi- Loomadel on elundkondade talitluste koos- medel need puuduvad, kuid hulkra...

Bioloogia - Keskkool
22 allalaadimist
9
docx

Teadustöö alused ja sissejuhatus õiguslikku analüüsi ja argumentatsiooni

Teadustöö alused ja sissejuhatus õiguslikku analüüsi ja argumentatsiooni +raamat +”Süsteemse käsitluse alused” EBS, - kokkuvõte (raamatu ülevaade) 2000-2500 sõna (SÜNTEES- koondama kogu informatsiooni kokku) 1)mis on kõige olulisem (kvalitativne analüüs) 2)kuidas seda saab tulevikus kasutada , korralikult vormistatud mõtteharjutused- logic puzzles https:www.advokatuur.eeestoigusaktideetikakoodeks empaatiavõime huumorimeel hea suhtleja...

?iguskaitseasutuste s?steem -
29 allalaadimist
12
docx

Organisatsioon ja juhtimine I kodutöö

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Sotsiaalteaduskond Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut 154937HAAB Organisatsioon ja juhtimine I kodutöö Juhendaja: Tallinn 2016 Sisukord Sissejuhatus...

Organisatsiooni juhtimine -
53 allalaadimist
10
doc

KLASTRI OLEMUS JA SELLE KOHT MAJANDUSES

MINU KLASTER EESTI MERENDUSKLASTRI TUGEVUSED JA NÕRKUSED NING MÕJU EESTI MAJANDUSELE JA SOTSIAALELULE Sisukord EESTI MERENDUSKLASTRI TUGEVUSED JA NÕRKUSED............................1 SISUKORD..........................................................................................2 1.SISSEJUHATUS...

Majandus -
3 allalaadimist
117
pdf

Haldusõiguse õpik

Praktikas võivad üheaegselt koos esineda nii kontsentratsiooni- kui ka tsenralisatsioonire�iim. Näiteks on sellega tegemist siis, kui kõik riigi haldusorganid sõltuvad riigihalduse keskorganitest ja kõik tähtsamad otsused võtab vastu valitsus või asjaomane minister. Alluvate organite ülesandeks jäetakse üksnes neile antavate juhiste rakendamine. Tsentralisatsiooni- ja dekontsentratsioonire�iimile on iseloomulik kõigi haldusorganite sõltuvus keskorganitest, kuid samal ajal on näiteks riigi kohahaldusorganitel suured volitused iseseisvate otsuste vastuvõtmisel. 3. Monokraatne ja kollegiaalsüsteem Käsitletud põhimõtetele rajatud haldusorganid võivad olla organiseeritud monokraatse või kollegiaalsüsteemi alusel. Monokraatse süsteemiga on tegemist siis, kui organi ju...

Haldusõigus -
4 allalaadimist
6
odt

Keskaegne kaubandus ning müntide vermimine

Vanalinna Hariduskolleegium KESKAEGNE KAUBANDUS NING MÜNTIDE VERMIMINE Referaat Koostaja: Mai Moon Tallinn 2018 Keskaja ning müntimise algus Vana-Liivimaal Saksa ja Taani vallutustega algas Eestis ja Lätis keskaeg. Kehtima hakanud võimusüsteem andis enda alluvuses olevatele riikidele õiguse raha vermimiseks ning määras kindlaks ka selle väärtuse. Münte v...

Kunstiajalugu - Keskkool
1 allalaadimist
67
docx

ASJAÕIGUSE SEMINARIDE ETTEVALMISTUSMATERJAL 2019-2020

ETTEVALMISTUSMATERJAL ASJAÕIGUSE SEMINARIDEKS Õppeaasta 2019/2020 kevadsemester Seminarideks tuleb eelnevalt läbi töötada loetelus märgitud põhimaterjal, kohtupraktika ja seadused. Seminarides lahendatavad õppekaasused on ilmunud kogumikus „Asjaõiguse seminariülesanded“ (K. Kullerkupp jt, AS Juura, Tallinn 2018). Seminarideks valmistumisel on...

Asjaõigus - Tallinna Majanduskool
7 allalaadimist
2
docx

Rahanduse alused kodutöö 1 - ülesanne 2

Sellelt võlakirjalt makstakse kupongintresse 5% üks kord aastas. Võlakirja kustutamiseni on jäänud 8 aastat ning järgmine kupongmakse peaks toimuma homme. Investorid ootavad sellelt võlakirjalt tulu 8% aastas. Nii oli see veel täna hommikul… Päeva jooksul aga selgus, et riik on sattunud finantsrasku...

Rahanduse alused - Tallinna Tehnikaülikool
10 allalaadimist
2
docx

Rahanduse alused 1-2

ülesanne Teil on üks vahemereäärse riigi kupongvõlakiri mille nimiväärtus on 1 milj eurot. Sellelt võlakirjalt makstakse kupongintresse 5% üks kord aastas. Võlakirja kustutamiseni on jäänud 8 aastat ning järgmine kupongmakse peaks toimuma homme. Investorid ootavad sellelt võlakirjalt tulu 8% aastas. Nii oli see veel täna hommikul… Päeva jooksul aga selgus, et riik on sattunud finantsraskustesse ning ei suuda seetõttu järgmisele päeval...

Rahanduse alused - Tallinna Tehnikaülikool
2 allalaadimist
17
doc

Mis on filosoofia?

MIS ON FILOSOOFIA? Filosoofia (kreeka keeles tarkusearmastus) defineerimine on ise filosoofiline küsimus. Filosoofia uurib sääraseid filosoofilisi küsimusi, nagu tõde, hüve ja ilu loomus, teadmise saavutamise võimalikkus või välismaailma olemasolu. Ta püüab neile küsimustele põhiliselt mõistusele toetudes vastata või ka kritiseerida seda ettevõtmist. Filosoofiale on tüüpiline ratsionaalsete argumentide esitamine ja nende kritisee...

Filosoofia -
2 allalaadimist
24
odt

Jäätmehooldus - eksam

loeng jäätmekäitluse alused Jäätmekäitluse areng • jäätmeprobleem tekkis koos asulate tekkimisega • esimesed teadaolevad faktid prügikorralduse kohta 3000eKr. • keskajal jäätmekäitlus taandarenes • jäätmekäitlus sai alguse vajadusest elementaarse heakorra järele • lihtsaim käitlusviis – tuli otsa - see ei saanud kesta kaua aga linnades • 1875 London - moodsa jäätmekäitlussüsteemi algus, märge prügikasti koh...

Jäätmekäitlus - Tartu Ülikool
4 allalaadimist
473
pdf

NANDA õendusdiagnoosid 2012-2014 e-raamat

ȱ Joonisȱ 1.5ȱ kirjeldabȱ riskiȬ diagnoosiȱningȱjoonisȱ1.6ȱvalmisolekutȱpuudutavaȱdiagnoosiȱkoostamist.ȱ Täpseidȱ selgitusiȱ uuteȱ võiȱ täiendatudȱ diagnoosideȱ esitamiseȱ kohtaȱ lugegeȱ 8.ȱ peatükistȱ „NANDAȬIȱ õendusdiagnoosiȱ väljatöötamineȱ kinnitamiseks”.ȱ SoovitaȬ tavȱonȱtutvudaȱvastavateȱjuhistegaȱNANDAȬIȱveebilehelȱ(www.nanda.org).ȱ Joonis 1.4. NANDA-I õendusdiagnoosi mudel: (üksikisiku) ebatõhus toimetulek 62 Õendusdiagnoosid 2012-2014 Joonis 1.5. NANDA-I õendusdiagnoosi mudel: imiku korrapäratu käi- tumise risk Joonis 1.6. NANDA-I õendusdiagnoosi mudel: perekonna valmisolek tõhusamaks toimetulekuks NNNi õendusabi taksonoomia NANDAȬIȱ IIȱ taksonoomiaȱ avaldatiȱ esmakordseltȱ väljaandesȱ „N...

Õendus -
67 allalaadimist
42
docx

Kognitiivse psühholoogia kordamisküsimused

Kognitiivse psühholoogia kordamisküsimused Kognitiivne psühholoogia Mis on? Tunnetusprotsesside uurimine – kuidas inimene tajub, mäletab, mõistab ja mõtleb Millega tegeleb? Tunnetusprotsesside uurimisega Kuidas? Ajukuvamine, eksperimendid Taju Taju protsess Mis on taju? Mehhanismid ja protsessid mille kaudu luuakse organismi välis- või sisekeskkonnast terviklik peegeldus (tähelepanu, mälu, verbaalne kood) PROTSESSID Mis on illus...

Kognitiivne psühholoogia -
22 allalaadimist
75
docx

Kognitiivne psühholoogia - taju

Kognitiivne psühholoogia TAJU I LOENG Kognitiivne psühholoogia on tunnetusprotsesside uurimine – kuidas inimene tajub, mäletab, mõistab ja mõtleb Kognitsioonid – teadmised, hoiakud, veendumused jne - Need moodustavad eesmärgipärase infosüsteemi Eksperimentide mudelite neuropsühholoogiliste uuringute ajukuvamise - Multidistsiplinaarne – sama probleemi kallale tulevad inimesed ma meetoditega - Interdistsiplinaar...

Kognitiivne psühholoogia -
18 allalaadimist
19
docx

Statistiline modelleerimine teooria kokkuvõte 2020

Statistiline modelleerimine – kokkuvõte Muutujad:  Sõltuvad muutujad (dependent, outcome variables) – muutujad, mis on uurimise keskmes, millele uurija arvab, et teised muutujad mõju avaldavad. Nö katseisikust sõltuv muutuja.  Sõltumatud muutujad (independent, predictor variables) – muutujad, mille kohta uurija arvab, et neil võiks olla mõju uuritavatele muutujatele.  Statistilise analüüsi k...

Statistiline modelleerimine -
3 allalaadimist
15
pdf

Organisatsioonikäitumine

Organisatsioonikäitumisest Organisatsioon ja keskkond Grupiprotsessid, grupitööd Visioon, missioon, ülesehitus ja areng Organisatsiooni struktuur Slaidid Organisatsioonikultuur ja väärtused Slaidid_Organisatsiooni väärtuste avaldumine läbi erienvate elementide Organisatsioonikultuuri kujunemist mõjutavad tegurid Väärtuspõhine juhtimine Organisatsioonikultuuri tüpoloogiad Sotsialiseerumine organisatsiooniline pühendumus töö...

Organisatsioonikäitumine -
3 allalaadimist
38
docx

Arengupsühholoogia eksamiks kordamine

4. elukuul tekkivat täis- ja kaashäälikute kombineerimist: lalisemine  Need on eesti laste esimesed sõnad: emme, aitäh, nämm-nämm  Selles vanuses hakkab laps kasutama kahesõnalisi lausungeid: 2aastaselt  Chomsky lõi selle kõne omandamise teooria: kõneorgani teooria  Dekontekstualiseeritud...

Arengupsühholoogia - Eesti Kunstiakadeemia
7 allalaadimist
6
docx

Majandussotsioloogia tekstid 6-10

Annual Review of Sociology Käitumisteooria aluseks on käitumine ning vaesete käitumine suurendab nende vaesust. Paljudes olukordades on vaesusega seotud sellised riskid nagu üksikemadus, madal haridus ja töötus. Kui haridust laiendada ja viljakust vähendada, siis vaesus väheneks oluliselt. Eriti oluline on just noorte naiste haridus, kuna see on maailmas üks võimsamaid vaesusevas...

Majandussotsioloogia -
0 allalaadimist
25
docx

Eesti lähiajalugu

03.168 a.I Sissejuhatus Eesti lähiajaloo periodiseerimine. (Karjahärm 2010, Tarvel 1999, Vahtre 2001) [I] Eesti lähiajaloo periodiseerimise erinevad võimalused. Periodiseerimine generatsioonide kaupa. Kunstiajaloo periodiseering. Poliitiline ajalugu. Eesti polnud pärast 1940. a mingisugust iseseisvat poliitikat. Seepärast saab periodiseeringu põhialus olla Eesti-väline, ehk üleliiduline, sest okupe...

Eesti Lähiajalugu -
2 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun