Vajad kellegiga rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Krüptoraha on tõusuteel. Nüüd on just õige aeg osta! Ära riski ja kauple turvalises keskonnas -> TEE KONTO Sulge
Facebook Like
Add link

"uhist" - 26 õppematerjali

23
doc

KLASSIKALINE GENEETIKA

Kas tütarkromatiidid on geneetiliselt identsed vi ei ja miks? On, sest nad tekkisid replikatsiooni tulemusel (samad geenid, samad alleelid). 2. Kas homoloogilised kromosoomid on geneetiliselt identsed vi ei ja miks? Ei, sest üks on saadud isalt ja teine emalt. 3. Millisteks osadeks jaotub rakutsükkel? Interfaas (G1, S, G2), profaas, metafaas, anafaas, telofaas (meioosi...

Geneetika - Tallinna Tehnikaülikool
101 allalaadimist
21
docx

VETERINAARGENEETIKA

See esineb enamikul erisoolistel isenditel. Soo maaramine ei olene sel juhul valiskeskkonnast. Sugupool korgematel organismidel maaratakse sugukromosoomidega ehk gonosoomidega. 19. sajandi lopul avastati monedel putukatel karuotuubis isesugused kehakesed, kusjuures emastel olid nad teistmoodi kui isastel. Selle avastuse tahtsust ei moistetud kohe, sest seni pusis arvamus, et sugupoolel pole kromosoomidega midagi uhist . Ameerika tsutoloogid Wilson ja Stevens nimetasid 1905. a omaparase kehakese Xkromosoomiks. Nii avastati soomaaramise XX-X0 susteem, mis esineb paljudel putukatel. Meioosi tagajarjel satub neil munarakku alati X-kromosoom, pooltes spermides on Xkromosoom, pooltes aga puudub. Samal, 1905. aastal leidsid Wilson ja Stevens teistel putukatel, et isastel esineb uhele Xkromosoomile lisaks veel sellega paaris olev vaiksem kromosoom. See nimetati Ykromosoomiks. Is...

Geneetika - Eesti Maaülikool
33 allalaadimist
27
docx

Jalgpalluriga kohtumine ja jalgpalliturniiri korraldamine

c Simmo Särg 8.c Kris Õmblus 8.c Jalgpalluriga kohtumine ja jalgpalliturniiri korraldamine Ülenurme Gümnaasiumi 3.-4. klassidele Loovtöö Juhendaja: Karin Peda Ülenurme 2019 Sisukord...

Jalgpall - Põhikool
1 allalaadimist
1
docx

Eesti keelepoliitika

Eesti keelepoliitika Aastate jooksul on hakanud eesti keel muutuma kahekeelseks, kus suhtlusesse tulevad võõrsõnad. Eesti keele püsima jäämist määravad paljustki just keele tavakasutajad. Suuremat pilti vaadates võib juhtuda, et eesti keel võib kunagi saada teiseks emakeeleks, kuna võõrkeele kõnelejaid on palju. Meie Eesti keelepolitiika vajab suurt muutust. Väga paljud vene keelt kõnelevad noored e...

Eesti keel - Keskkool
4 allalaadimist
17
pdf

Professor Porter ja tema viis konkurentsijõudu

M Ä RT S 20 0 8: T A S A K A A L U S T U L E M U S K A A RT I K K A K U U M Professor Porter ja tema viis konkurentsijõudu MICHAEL PORTER Aasta 1979. Keegi tundmatu noor majandusteadlane Michael Porter avaldab HBR-s oma esimese artikli, ja algatab sellega tõelise revolutsiooni strateegiavaldkonnas. Tema viie konkurentsijõu teooria on mõju...

Strateegiline planeerimine - Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia
2 allalaadimist
67
docx

ASJAÕIGUSE SEMINARIDE ETTEVALMISTUSMATERJAL 2019-2020

ETTEVALMISTUSMATERJAL ASJAÕIGUSE SEMINARIDEKS Õppeaasta 20192020 kevadsemester Seminarideks tuleb eelnevalt läbi töötada loetelus märgitud põhimaterjal, kohtupraktika ja seadused. Seminarides lahendatavad õppekaasused on ilmunud kogumikus „Asjaõiguse seminariülesanded“ (K. Kullerkupp jt, AS Juura, Tallinn 2018). Seminarideks valmistumisel on kohustuslik tutvuda ka tsiviilseadustiku ü...

Asjaõigus - Tallinna Majanduskool
6 allalaadimist
2
docx

INDUSTRIAALÜHISKOND 8-klass

Milline eeltoodud töödest on sinu arvates kõige ohtlikum? Põhjenda oma arvamust. Söekavandus, sest kaevandus võib kokku variseda ja sa ei saa sealt välja 2. Millist eeltoodud töödest oleksid vajadusel valmis tegema? Miks just seda? Klaasivalmistaja, sest see tundub huvitav ja väga hea palgaga töö 3. Mis on kõigi eeltoodu tööde puhul ühist? Kõikides töödes on kas o...

8. klassi ajalugu - Põhikool
3 allalaadimist
17
doc

Mis on filosoofia?

MIS ON FILOSOOFIA? Filosoofia (kreeka keeles tarkusearmastus) defineerimine on ise filosoofiline küsimus. Filosoofia uurib sääraseid filosoofilisi küsimusi, nagu tõde, hüve ja ilu loomus, teadmise saavutamise võimalikkus või välismaailma olemasolu. Ta püüab neile küsimustele põhiliselt mõistusele toetudes vastata või ka kritiseerida seda ettevõtmist. Filosoofiale on tüüpiline ratsionaalsete argumentide esitamine ja nende kritiseer...

Filosoofia -
1 allalaadimist
473
pdf

NANDA õendusdiagnoosid 2012-2014 e-raamat

ȱ Joonisȱ 1.5ȱ kirjeldabȱ riskiȬ diagnoosiȱningȱjoonisȱ1.6ȱvalmisolekutȱpuudutavaȱdiagnoosiȱkoostamist.ȱ Täpseidȱ selgitusiȱ uuteȱ võiȱ täiendatudȱ diagnoosideȱ esitamiseȱ kohtaȱ lugegeȱ 8.ȱ peatükistȱ „NANDAȬIȱ õendusdiagnoosiȱ väljatöötamineȱ kinnitamiseks”.ȱ SoovitaȬ tavȱonȱtutvudaȱvastavateȱjuhistegaȱNANDAȬIȱveebilehelȱ(www.nanda.org).ȱ Joonis 1.4. NANDA-I õendusdiagnoosi mudel: (üksikisiku) ebatõhus toimetulek 62 Õendusdiagnoosid 2012-2014 Joonis 1.5. NANDA-I õendusdiagnoosi mudel: imiku korrapäratu käi- tumise risk Joonis 1.6. NANDA-I õendusdiagnoosi mudel: perekonna valmisolek tõhusamaks toimetulekuks NNNi õendusabi taksonoomia NANDAȬIȱ IIȱ taksonoomiaȱ avaldatiȱ esmakordseltȱ väljaandesȱ „NA...

Õendus -
41 allalaadimist
11
docx

ÜHISKONNAÕPETUSE KONTROLLTÖÖ

ÜHISKONNAÕPETUSE KONTROLLTÖÖ KORDAMINE Sotsioloogia- teadus, mis uurib sotsiaalsed protsesse, võõraviha levik, enesetappude arv Ühiskond on inimgrupp, kelle vastastikused suhted on organiseeritud ja struktureeritud kultuuri poolt ja kultuur on see, mida inimene teeb ja millel pole bioloogilist ega geneetilist alust. Ühiskonna struktuur avatud ühiskonnas = kodanikuühiskond + avalik sektor + ärisektor 1. Avalik sektor e. esimene sektor teg...

12. klassi ühiskond - Keskkool
2 allalaadimist
1
docx

Raamatukirjandus nüüdisajal

Nii nagu paljude asjadega, teame, et see eksisteerib koos meiega, aga ei mõtle sellele rohkem. Üldiselt ei püüa me mõista selle sügavamat tähendust ja seda, mida kirjandus meile pakub. Kirjandusest rääkides, on esimene mõte tihti raamat, sellele vaatamata on kirjandusel eri vorme ja väljundeid. Erinevat vormi kirjandus on in...

10. klass - Keskkool
1 allalaadimist
21
docx

Sotsiaalne tunnetus ja sotsiaalne käitumine

Sotsiaalne tunnetus ja sotsiaalne käitumine LOENG I - Inimkäitumise sotsiaalne olemus ja käitumiskavatsus Käitumine – the way a person or animal acts of behaves, psühholoogia uurib ka mittevaadeldavaid aspekte Theory of Planned Behaviour Käitumist saab defineerida: - Jälgitav - Tegu millegi suunas millel on 4 komponenti o Tegevus ise – „ma tegin seda“ o Sihtmärk – mille suunas...

Sotsiaalpsühholoogia - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
12 allalaadimist
16
docx

Isiksusepsühholoogia kordamisküsimused

Mille poolest see erineb individuaalsetest erinevustest lähtuvast definitsioonist? Karakter ja temperament; nende erinevad tähendused isiksusepsühholoogias ja lähedastes valdkondades. Mida tähendab metateooria? Kas metateooria on empiiriliselt kontrollitav? (Jah ja ei: see ei ole ümber lükatav ühe uuringuga, kuid peaks olema faktidega kooskõlas.) Reduktsio...

Isiksusepsühholoogia - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
16 allalaadimist
75
docx

Kognitiivne psühholoogia - taju

Kognitiivne psühholoogia TAJU I LOENG Kognitiivne psühholoogia on tunnetusprotsesside uurimine – kuidas inimene tajub, mäletab, mõistab ja mõtleb Kognitsioonid – teadmised, hoiakud, veendumused jne - Need moodustavad eesmärgipärase infosüsteemi Eksperimentide mudelite neuropsühholoogiliste uuringute ajukuvamise - Multidistsiplinaarne – sama probleemi kallale tulevad inimesed ma meetoditega - Interdistsiplinaarn...

Kognitiivne psühholoogia -
13 allalaadimist
177
pdf

ÜHE MUUTUJA MATEMAATILINE ANALÜÜS

Tegeli- kult kehtib ka üldisem valem, kus nõutakse ainult f integreeruvust lõigus [a, b]. Sellise Newton–Leibnizi valemi tõestamiseks tuleb vaadelda lõigu [a, b] suvalist alajaotust T , leida igas alalõigus Lagrange’i kesk- väärtusteoreemi kohaselt punkt ξk ∈ (xk−1 , xk ) omadusega F (xk ) − F (xk−1 ) = f (ξk )∆xk ning minna piirile protsessis λ(T ) → 0. Peatüki lõpetuseks toome veel kaks praktilist juhist funktsiooni määratud integraali leid- miseks. 1. Ositi integreerimine. ÜHE MUUTUJA MATEMAATILINE ANALÜÜS 125 Lause 5.26 Olgu funktsioonide f, g : [a, b] → R tuletised f ′ ja g ′ pidevad (lõigus [a, b]). Siis Z b Z b ′ f (x)g (x) dx = f (b)g(b) − f (a)g(a) −...

Algebra I -
2 allalaadimist
13
docx

Osata nimetada elu omadusi ja tuua näiteid nende avaldumise kohta

RAKULINE EHITUS Rakk on kõige lihtsam ehituslik ja talituslik üksus, millel on kõik elu tunnused. Elusorganismi jaotatakse:ainuraksed(bakter), hulkraksed Toitainete saamine: ● autotroofid ● heterotroofid 2. BIOMOLEKULIDE ESINEMINE (kunagi on olnud elu) Keerulise ehitusega ained, mis väljaspool ei moodustu 3. AINE- JA ENERGIAVAHETUS keskkonnast,...

Mikrobioloogia - Keskkool
1 allalaadimist
12
docx

Organisatsioonikäitumine Kontroltöö küsimused

Milliseid uurimismeetodeid kasutatakse organisatsioonikäitumises teaduslike tulemuste saavutamiseks? 1. Vaatlused 2. Juhtumite analüüsid 3. Küsitlused 4. Eriuurimused 5. Eksperimentaalsed uurimused 6. Laboratoorsed eksperimendid 7. Intervjuud 2. Kirjeldage erinevaid isiksusjoonte teooriaid. Hippokratese ajast:  inimestel on mõned kaasasündinud isiksuseomadused, mis kujundavad isi...

Organisatsioonikäitumine -
1 allalaadimist
19
docx

Statistiline modelleerimine teooria kokkuvõte 2020

Statistiline modelleerimine – kokkuvõte Muutujad:  Sõltuvad muutujad (dependent, outcome variables) – muutujad, mis on uurimise keskmes, millele uurija arvab, et teised muutujad mõju avaldavad. Nö katseisikust sõltuv muutuja.  Sõltumatud muutujad (independent, predictor variables) – muutujad, mille kohta uurija arvab, et neil võiks olla mõju uuritavatele muutujatele.  Statistilise analüüsi ke...

Statistiline modelleerimine -
3 allalaadimist
32
pdf

Üld- ja sotsiaalpsühholoogia konspekt

Zimbardo „Psychology: core concepts“ Psühholoogia – käitumiste ja psüühiliste protsesside teadluslik uurimine ● Agressiivse emotsiooni (nt. viha) väljaelamine võib tekitada seda tegelikkuses juurde, mitte maha rahustada. Psühholoogia juured ● Filosoofia ja religioon - vana-kreeka ja r...

üld- ja sotsiaalpsühholoogia -
4 allalaadimist
15
pdf

Organisatsioonikäitumine

ugeva organisatsioonikultuuri eelisedpuudused? •Seos organisatsioonikultuuri ja organisatsiooni tulemuslikkuse vahel •Eristumine konkurentidest, „oma“ kliendid (sageli ei teadvusta liikmed seda) •Eesmärgi selgus ja töötajate toetus sellele •Töötajate kooskõlaline käitumine ilma protseduuride ja reegliteta(tihti teadvustamata) •Mõju tööalastele hoiakutele ja käitumisele•Väheneb sõltuvus suurest “juhist” või “ideest” •Töötajate pühendumuse ja rahulolukasv, tööjõu voolavusevähenemine •Töötajate valiku lihtsustumine •Paindlikkuse vähenemine •Tähelepanelikkus juhi suhtes •Mõned töötajad „heidikute“ rollis, indiviidide eripära „tasandamine“ ja diversiteedivähenemine •Totalitaarse organisatsiooni oht Positiivne organisatsioonikultuur •Organisatsiooniliikmed toetavad juhtkonda; •On tunnetus: „...

Organisatsioonikäitumine -
2 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun