Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Facebook Like
Add link

"uhiseid" - 19 õppematerjali

19
docx

Üldkeemia kordamisküsimuste vastused

Mis on aatom? Millest see koosneb? (Kirjelda naatrium aatomi näitel) Aatomiks (vanakreeka sonast (atomos) 'jagamatu')nimetatakse vaikseimat osakest, mis sailitab talle vastavakeemilise elemendi keemilised omadused. Aatomid voivad aines esineda uksikuna voi molekulideks liitununa. · Keemia seisukohast on aatom jagamatu, fuusikalistevahenditega aga saab teda lahutada elementaarosakesteks. Aatomi...

Üldkeemia - Eesti Maaülikool
142 allalaadimist
17
docx

Sissejuhatus infosüsteemidesse testi vastused

Valige VALE vaide. Zachman'i huviruhmavaateks on :: P: 2.3 Omaniku vqi tippjuhtkonna vaade Planeerija vaade Disaineri vaade Infosusteemide audiitori vaade Ehitaja vaade 29. Valige QIGE vaide. Infotoo on: :: P: 1.8 personaalarvuti kokkupanemine eraldi ostetud komponentidest too, mille kaigus...

Sissejuhatus... - Tallinna Tehnikaülikool
355 allalaadimist
12
docx

Organisatsioon ja juhtimine I kodutöö

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Sotsiaalteaduskond Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut 154937HAAB Organisatsioon ja juhtimine I kodutöö Juhendaja: Tallinn 2016 Sisukord Sissejuhatus...

Organisatsiooni juhtimine -
53 allalaadimist
117
pdf

Haldusõiguse õpik

Viimasel juhul teevad ühingu tegevuse lõpetamise otsuse ühingu allesjäänud liikmed. Ühingu tegevuse lõpetamise otsuse vastuvõtmisel valib üldkogu likvideerimiskomisjoni, määrab selle volituste tähtaja, mis ei või olla lühem kui kaks kuud, võimalusel komisjoni liikmete töö tasustamise (kompenseerimise) korra ning üldkogu viimase koosoleku toimumise aja. Üldkogu võib oma otsusega anda likvideerimiskomisjonile juhiseid likvideerimise läbiviimiseks. Sellised juhised ei tohi aga olla vastuolus seadusega sätestatud likvideerimise korraga. Juhul kui ühingu tegevus lõpetatakse kohtuotsusega, määrab likvideerimiskomisjoni ja selle tegevuse lõpetamise tähtaja halduskohus. Ühingu tegevuse lõpetamisel seoses liikmete arvu mittevastavusega seaduse nõuetele võib jätta likvideerimiskomisjoni moodustamata ning komisjoni ülesandeid täidavad allesjäänud l...

Haldusõigus -
4 allalaadimist
7
docx

ÕPIKÜSIMUSTIK 1

Nimeta inimese meeled Kuulmismeel- kuulmiselundiks on kõrv, ja kirjelda eraldi iga retseptoriteks on kõrvas asuvad karvarakud. meeleprotsessi toimimist Karvarakude omadus on võtta vastu stiimuleid, täpselt (nt milline elund, mida saavad õhumolekulide võnkusel. Heli kus asuvad retseptorid, võimendub, signaalid saadetakse edasi ajju, nende nimetused, mida kus esmane kuulmisala asub temporaalsagar...

Psüühika põhifunktsioonid -
1 allalaadimist
75
docx

Kognitiivne psühholoogia - taju

Kognitiivne psühholoogia TAJU I LOENG Kognitiivne psühholoogia on tunnetusprotsesside uurimine – kuidas inimene tajub, mäletab, mõistab ja mõtleb Kognitsioonid – teadmised, hoiakud, veendumused jne - Need moodustavad eesmärgipärase infosüsteemi Eksperimentide mudelite neuropsühholoogiliste uuringute ajukuvamise - Multidistsiplinaarne – sama probleemi kallale tulevad inimesed ma meetoditega - Interdistsiplinaarne – m...

Kognitiivne psühholoogia -
18 allalaadimist
2
docx

Kirjanduse ajastud

E.m.a. Vana-Kreeka kirjanduse ajajärgu kirjanduslik ja filosoofiline pärand on edasist Euroopa kultuuri palju mõjutanud. Antiikkirjanduse ajajärku jäi ka hellenismiajastu, mil levis Kreeka kultuur Vahemere äärsetel aladel laiemalt ning kirjasõna ja raamat muutusid üha olulisemaks. Lisaks hakkas arenema ladina keelne Vana-Rooma ki...

10,klass - Keskkool
1 allalaadimist
7
pdf

Lapse arengu verstapostide kirjelamine docx

Kõne areng Sotsiaalne areng Kognitiivne areng 2-3 aastane - kasutab enda kohta nime või - Võib karta tundmatuid ja uusi - Keskendub tegevusele 5-10 sõna mina asju...

Lapse areng - Tallinna Ülikool
6 allalaadimist
12
docx

Organisatsioonikäitumine Kontroltöö küsimused

- Tööde järjestus on halvasti läbimõeldud. Tuleb anda tagasisidet ja pakkuda omapoolseid lahendusi. 28. Selgitage destruktiivsete konfliktide sisu. Sõnastage eluline konkreetne näide. Destruktiivsed ehk negatiivse jõuga konfliktid … tekivad vaenulikus õhkkonnas. Tekkinud arusaamatused vähendavad töö tulemuslikkust ja rahulolu. - Töö tulemuslikkus on vähenenud, aga migeid juhiseid selle parandamiseks ei anta. 29. Millised on vertikaalsed konfliktid? Sõnastage eluline konkreetne näide. … tekib organisatsioonisisese hierarhia eri astmetel olevate liikmete vahel. Kõige tüüpilisemaks on alluva ja juhi vastuolud. Nt: alluv nõuab rohkem palka, kuid juht ei nõustu sellega. 30. Millised on horisontaalsed konfliktid? Sõnastage eluline konkreetne näide. … kujuneb samal võimutasandil asuvate organisatsiooni tasandiliikmete...

Organisatsioonikäitumine -
1 allalaadimist
2
docx

Muusikaajalugu küsimused ja vastused

Nimeta 3 hilisromantismi heliloojat. Gustav Mahler, Richard Strauss, Sergei Rahmaninov 2. Kuidas väljendub hilisromantismi stiil Gustav Mahleri loomingus? Eetilised, Filosoofilised, elu ja surm, headus ja kurjus, püüdlemine ideaalse harmoonia poole. 3. Nimeta tähtsamad muusikažanrid Mahleri loomingus. Vokaalsümfoonilised teosed, orkestri saatega sümfoonia tsüklid, põimis oma sümfooniatesse intonatsioone ja ts...

Muusika ajalugu - Keskkool
2 allalaadimist
19
docx

Statistiline modelleerimine teooria kokkuvõte 2020

Statistiline modelleerimine – kokkuvõte Muutujad:  Sõltuvad muutujad (dependent, outcome variables) – muutujad, mis on uurimise keskmes, millele uurija arvab, et teised muutujad mõju avaldavad. Nö katseisikust sõltuv muutuja.  Sõltumatud muutujad (independent, predictor variables) – muutujad, mille kohta uurija arvab, et neil võiks olla mõju uuritavatele muutujatele.  Statistilise analüüsi...

Statistiline modelleerimine -
3 allalaadimist
7
docx

Psüühika põhifunktsioonid 1.õpiküsimustik

Nimeta inimese meeled ja Inimese meelteks on: kirjelda eraldi iga meeleprotsessi 1. Maitsemeel. Maitsemeele elundiks on toimimist täpselt (nt milline elund, keel, millel paiknevad maitsmispungad ning kus asuvad retseptorid, nende nendes omakorda maitseretseptorid. nimetused, mida nad teevad jne). Retseptorid võtavad vastu informatsiooni ja saadavad edasi närviim...

Psüühika põhifunktsioonid -
1 allalaadimist
4
pdf

Kordamisküsimused, majandus

Turu definitsioon Turg on majanduse toimimise korraldus, mille vahendusel turuosalised suhtlevad ning kujundavad ostetavate või müüdavate toodete ja teenuste hindu ning koguseid. 2. Millised on majapidamise ehk leibkonna tunnused? Leibkond on ühises põhieluruumis elavate isikute rühm, kes kasutab ühiseid rahalisi javõi toiduressursse. Leibkonna võib moodustada ka üksikisik. 3. Kes on tarbija?...

Majandus - Keskkool
2 allalaadimist
32
pdf

Üld- ja sotsiaalpsühholoogia konspekt

Zimbardo „Psychology: core concepts“ Psühholoogia – käitumiste ja psüühiliste protsesside teadluslik uurimine ● Agressiivse emotsiooni (nt. viha) väljaelamine võib tekitada seda tegelikkuses juurde, mitte maha rahustada. Psühholoogia juured ● Filosoofia ja religioon - vana-kreeka ja rooma...

üld- ja sotsiaalpsühholoogia -
6 allalaadimist
7
docx

Majandussotsioloogia tekstid 1-5

Eesti rändeajastul Hargmaisus tähendab seda, et väljarände korral ollakse tihedas suhtluses ikkagi oma päritolumaaga. Võib öelda, et sellistel inimestel on kaks kodu, kaks keelt ning nad hoiavad mõlema riigi poliitilisi ja kultuurilisi sidemeid. Eestis on tihedas suhtluses on omavahel kogukonnad, ettevõtted ja inimesed, kes asuvad nii kodumaal kui ka välismaal. Väljaspool Eestit elab sadu tuhandeid ee...

Majandussotsioloogia -
1 allalaadimist
29
docx

kristluse ajalugu konspekt

01.069 KRISTLUSE AJALUGU KRISTLUSE AJALOO ÕPIKUD, vt kirjanduse lehelt! 3 eksamit: 1) vanaaeg, 2) keskaeg, 3) viimased 500 aastat I LOENG – 01.09.2020 – Sissejuhatus. Kristluse põhimõisted, periodiseering, teemad. Kristliku kiriku jaotumine Konfessiooniperekonnad, mis on kolme tüüpi: - Universaalkirik: katolikukirik, universaalne hierarhia (püramiid). Kõige suurem osa kristlaskonnast, 1.2 miljardit. - Territoriaa...

Usundiõpetus -
1 allalaadimist
35
docx

Aine Psüühika põhifunktsioonid õpiküsimustiku küsimused

Nimeta inimese meeled ja Inimese meelteks on: kirjelda eraldi iga meeleprotsessi 1. Maitsemeel. Maitsemeele elundiks on toimimist täpselt (nt milline elund, keel, millel paiknevad maitsmispungad ning kus asuvad retseptorid, nende nendes omakorda maitseretseptorid. nimetused, mida nad teevad jne). Retseptorid võtavad vastu informatsiooni ja saadavad edasi närviim...

Psüühika põhifunktsioonid -
1 allalaadimist
76
pdf

PEREKONNAÕIGUS - SEMINARID

vastu Tartu Ülikool Õigusteaduskond Tallinnas PEREKONNAÕIGUSE SEMINARIKAASUSED PÕ, Kevadsemester 2020 Tiina Mikk SEMINAR II Teemad:...

Perekonna- ja pärimisõigus -
8 allalaadimist
8
docx

Huviharidus vr kultuuripoliitika

Iren Hansen 09.01.2021 Noortekultuur Maailm on kiires muutumises. Keegi ei saa täie kindlusega öelda, milliseid teadmisi ja oskusi vajab tänane noor oma tulevases elus. Küll saab öelda, et tänased noored loovad homse maailma. Nagu ütleb ka Noorte valdkonna arengukava „ No...

Kultuuripoliitika -
1 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun