Facebook Like
Küsitlus
Add link

Otsingule "allik" leiti 244 faili

allik on tegelenud ka semiootikaga, arengupsühholoogiaga, psühholingvistikaga, kultuuriantropoloogiaga. Tema uuringute olulisemad tulemused on äratundmise üleolek avastamisest teatud tingimustel esitatud ruumiliselt (ümber)paigutuvate stiimulobjektide tajus, eesti keele õ-hääliku kodeerimiskanalite olemasolu demonstratsioon, okupatsioonimudeli väljaarendamine objektide arvukuse hindamiseks, liikumiskiiruste muutuste taju konseptsioon.
allik

Kasutaja: allik

Faile: 0
2
docx

TAJU

TAJU ,,Taju on protsess, mille kaudu meeleorganitelt saadud andmete põhjal luuakse terviklik pilt (tajukujund) vahetult mõjuvatest objektidest või nähtustest" (Allik jt 2002: 85). Tajukujundeid võib olla erinevaid, sest ümbritsevat maailma võib iga inimene tõlgendada erinevalt. Taju eesmärgiks on luua terviklik pilt, et inimene oleks suuteline otsustama adekvaatselt esemete ja nähtust...

Psühholoogia alused - Tallinna Ülikool
10 allalaadimist
34
docx

EESTI AJALOO HISTORIOGRAAFIA

Historiograafia on ajalooteaduse haru ja tema uurimisobjektiks on mineviku uurimise, kirjeldamise ja seletamise ajalugu, so. ajalooteaduse enda ajalugu. Histor.kui ajalooteaduse valdkond hakkas kujunema 19.sajandi keskel ja intensiivistus 20.sajandi keskpaigast alates. Hist.aineks on ajaloomõtte ja erinevate ajalooteaduslike suundade tekke ja vaheldumise ajalugu, eeskätte ajaloouuringute problemaatika, allikalise baasi ja selle uurimisvõtete ja põhimõtete ning kontseptioonide areng konkreetses ühiskondlik-poliitilises situatsioonis. Ühesõnaga historiograafia uurib seda, kes ja millal, millest, mille põhjal, kuidas ja mida kirjutas ja miks just nõnda kirjutas. 2 3. Historiograafilise analüüsi põhimõtted. Ajalooteaduse ajaloo vaatle...

Ajalugu -
29 allalaadimist
128
docx

Ülevaade psühholoogiast eksamiks valmistumine (Õppejõud: Kristjan Kask)

Goddard (1866- 1957) – üks esimesi IQ ja kriminaalsuse seose uurijaid. • 1914.a. artikkel, millest selgub, et keskmiselt 50% noortevanglate kasvandikest USAs olid nõrgamõistuslikud KUUES LOENG (ISIKSUS) Isiksus … käitumise, mõtlemise ja tunnete aspektid, mille poolest inimesed üksteisest erinevad, mis iseloomustavad eri inimesi erisugusel määral (Allik jt 2006). Isiksus • Kaasasündinud eeldused (bioloogiline lähenemine)- Uurib kuivõrd on meil isikuomadused kaasa sündinud ja kuivõrd me üldse ise saame midagi mõjutada. • Sotsiaalne keskkond ja kasvatus (keskkondlik lähenemine)- Toetajad väidavad, et just inimese keskkond on see, mis teda kujundab. • Isiksuseomadused – Selle alusel võib öelda, et isiksus on välja kujunenud • Montesquieu (1689- 1755) – Palju loeb in...

Ülevaade psühholoogiast - Tallinna Ülikool
112 allalaadimist
30
docx

Tunnetuspsühholoogia: Meeled, taju, tähelepanu ja teadvus.

● Retseptorid haistmis- ja maitsmismelel paiknevad samuti erinevalt ja selleks, et midagi maitsta tuleb see suhu panna. ● Arvan, et haistmine on olulisem, sest see aitab loomadel toitu leida (ka ohte vältida). Haistmine aitab kaasa ka maitsetajule. Kirjelda välis-, kesk- ja sisekõrva ehitust ja helilainete ülekandemehhanisme. Kuidas toimub helikõrguste eristamine sisekõrvas? Mis mehhanismid aitavad heliallika asukohta tuvastada? Kuidas seletada nähtust, kui lennukis või kõrgel mägedes lähevad kõrvad „lukku” ning võib tunda ka valu? Kirjelda välis-, kesk- ja sisekõrva ehitust ja helilainete ülekandemehhanisme. Kõrvad koosnevad kolmest osast: väliskõrv, sisekõrv, keskkõrv Väliskõrv: Kõrvalesta ülesandeks on püüda helisid ja suunata need kuulmekäiku. Kuulmekäigu lõpus on õhuke pingul nahk – trummi...

Tunnetuspsühholoogia ja... - Tartu Ülikool
107 allalaadimist
6
doc

Tasuta kõrgharidus

Sajaprotsendilise õppekoormuse kõrvalt (praegustest õppuritest suudab seda täita 25 protsenti) aga eriti tööl ei käi. Vajaduspõhist õppetoetust hakkavad saama ainult 30 ainepunkti kogujad ja need tudengid, kes on pärit perest, kus sissetulek iga liikme kohta on väiksem kui 280 eurot kuus. Vallaline või lapseta üliõpilane arvatakse oma vanemate leibkonda kuni 24 eluaastani. (Allik, J.2013) Uurisin siia teema juurde veel pisut ka Hiina haridussüsteemi (keskendudes pigem siis teemakohaselt kõrgharidusele): Et elanikkonnale haridus tagada on Hiinas laiuv ja mitmekesine haridussüsteem. Seal on eelkoolid, lasteajad, koolid pimedatele ja kurtidele, ettevalmistuskoolid, põhikoolid, teisejärgu koolid (kus on koos noorte ja vanemate keskkool, teisejärgu põllumajandus- ja kutsekoolid, tavaline teisejärgu kool, õpetajate...

Ühiskond -
3 allalaadimist
10
docx

Kompositsioon I

Illegaalselt öisel laval tehtud proov, millele sattus peale toonaste korravalvurite haarang. 8. Erkki Kaikkonen Pühvaimu kiriku õues. Hinduistlik teadmus, et jumal tantsib oma loodus. Tantsija lahkudes kaob ka loodu. 9. Slawomira Borovska-Peterson vanalinna vaateplatvormil kui postkaardil. Ekslemise lugu öises vanalinnas, Vana Toomas saatis talle kohtumise noormehega, kes sai tema abikaasaks. 10. Alari Allik Linnahallis. Hiina märkides graffiti - harmoonia ja igavik. Linnahall kui püsituse tempel. 11. Sven Grünberg pargipingil. Tähtis ei ole ilmakaar, tähtis on tarkus. Pole oluline mis ilmakaarest tarkus tuleb. 12. Peeter Laurits vannis. Juhuslikul kontserdil New Yorkis kohtus ta vana muusikuga, kes järgmisel päeval suri Bratislavas saadud külmetumise tõttu. Bratislavas kohtus ta karvase vanamehega, kellel see Ameerika m...

Kompositsioon I kunstiõpetus -
1 allalaadimist
32
pptx

VAIMSETE VÕIMETE SEOS KESKMISE ÕPIVÕIMEKUSEGA

, 2002. Psühholoogia gümnaasiumile. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.  Sirk, M. 2013. Õppija iseärasused ja nende arvestamine õpiprotsessis. Tallinn: Tallinna Ülikool [Võrgumaterjal] Leitav: http:erinevadoppijad.weebly.com [Kasutatud 30.11.2015].  Valk, A. Vaimsete võimete mõõtmine. [Võrgumaterjal] Leitav: http:tnk.tartu.ee0vaimsete.html [Kasutatud 30.11.2015].  Pedastaar, T. Õppima õppimine. [Võrgumate...

Isiksuse- ja... - Eesti Hotelli ja Turismikõrgkool
3 allalaadimist
24
docx

VAIMSETE VÕIMETE SEOS KESKMISE ÕPIVÕIMEKUSEGA

5 2.VAIMSED VÕIMED Inimesed erinevad oma võime poolest mõista keerulisi ideid, kogemustest õppida, kohaneda kiirelt muutustega ja jõuda kiirelt probleemide lahendusteni. Vaimse võimekuse rahvusvaheline sõna on intelligentsus. See tähendab võimet asjadest aru saada, arutleda, lahendada probleeme, näha toimuva mõtet ja taibata sündmuste põhjalikke seoseid. (Pullmann ja Allik , 2002, 204) Viimase sajandi jooksul on loodud palju erinevaid mõõtevahendeid vaimse võimekuse taseme määramiseks. Üldise vaimse võimekuse testideks nimetatakse neid, kus inimestel palutakse lahendada analüüsioskust, loogilist mõtlemist ja arusaamist nõudvaid ülesandeid. Need testid on kasutusel seal, kus toimetulek sõltub üldisest kohanemis- ja õppimisvõimest nagu näiteks personaliõpe ja akadeemiline õpe. Spetsiifilise võim...

Isiksuse- ja... - Eesti Hotelli ja Turismikõrgkool
15 allalaadimist
18
docx

VIRMALISED

Seda teemat andis mulle õpetaja. Referaadis kirjutan, kuidas need virmalised tekkivad ja mida see üldse endast ette kujutab. Panen ka pilte virmalistest ja nende tekkimisest. 2 Sisu Lk2……………………………………………………....…………………Sissejuhatus Lk3………………………………………………………………………………….Sisu Lk4………………………………………………...………………...

Geograafia - Kutsekool
4 allalaadimist
60
docx

Eesti ajalugu VI, lk 250-264 ja 274-287 (Eesti 20. sajandi ajaloo baaskursus - EKSAM)

  Tulijad   läbisid   tiheda   kontroll­ põhitöö kõrvalt. sõela kohaliku parteikomitee ja loomulikult ka julgeolekuorganite kaudu. Kaadri komplekteerimise allikad ja  Tagasi   tuli   ka   enamik   evakueeritutest. nomenklatuur 1941.   aasta   suvel   oli   Nõukogude   tagalasse põgenenud või viidud kokku ligikaudu 60 000 Stalinlik   loosung  kaadrid   otsustavad  kõik  kätkes inimest, nende hulgas mobiliseeritud, kes võeti eneses tegelikult toimivat printsiipi: nõuko...

Eesti ajalugu -
8 allalaadimist
190
pdf

Kriminaalse käitumise vallandaja: keskkond või geneetika

sajandil said need ideed populaarsed. Näiteks Melbourne vanglas kõigi hukatud kurjategijate peadest tehti kipsjäljendid, et kasutada frenoloogilist meetodit kriminaalse käitumise paremaks mõistmiseks.Preagu on teada, et frenoloogia eeldused olid ilmselt lihtsustavad ning selle teaduse lugu tõestab fakti, et teaduslikult põhjendatud järeldused ei saa sündida enne vastavate uurimismeetodite leiutamist. (Allik & Häidkind & Harro, 2002, lk 66) Kuigi frenoloogia teooria tunnistati hiljem valeks, on Galli oletus, et isiksus, mõtted ja emotsioonid asuvad ajus, olnud psühholoogia ajaloos oluline samm neuropsühholoogia suunas. (Wikipedia, 2013) 1.9.4 Filosoofiline kriminaalpsühholoogia Filosoofiliste kriminaalpsühholoogiat iseloomustasid kuni XX sajandi alugseni järgmise momendid: 1. kriminaalpsühholoogia oli liigalt seotud psühhopatoloog...

Käitumine ja etikett - Keskkool
18 allalaadimist
88
doc

Liigutustegevuse tunnetuslikud ja käitumuslikud alused

Piaget´ teooria käsitleb eelkõige inetellektuaalse arengu mehhanisme ning teadmiste omandamist. Võgotski panus aitab mõista, kuidas kultuur keele ja ühiskonna sotsiaalsete ja materiaalsetestruktuuride kaudu arengut mõjutab. Bowlby oli eklektik, kes tugines Freudile ning paljudele bioloogia, psühholoogia ja etoloogia allikatele , selleks et töötada välja originaalne teooria inimestevahelistest suhetest ja sotsiaalsest emotsionaalsest arengust. Imikute uurimine: varased (Piaget’) katsed Väikelaste uurimine • katsed, ülesanded mida peavad lahendama + vaatlus + küsimused kõrvale Piaget` kliiniline intervjuu verbaalsed küsimused ja vastused, st intervjuud testid - ülesannete paketid, mille abil hinnatakse lapse arengu tas...

Psühholoogia alused - Tallinna Ülikool
22 allalaadimist
64
docx

Arvutiarhitektuuri eksami teooriaküsimused vastustega

Graafiliselt esitatakse sidevõrku kui struktuuri, mis koosneb sõlmedest, esindavad arvuteid, protsessoreid (protsessorelemente) või mälusid ja naabersõlmi ühendavatest linkidest ehk kanalitest Kui protsessorid suhtlevad sidevõrgus omavahel järjestikku, siis andmete liikumisel andmeallikast andmeneelu läbitakse võrgus rida vahepealseid sõlmi, mis kujutavad nn transiitsõlmi transit node. Sidevõrgus tekkivais transiitsõlmedes peavad olema seadmed, mis on võimelised tuvastama sõlme sisenevat andmevoogu ja suunama seda lähtuvalt teatisele ette nähtud sihtsõlmele (andmeneelule). Informatsiooni edastusel sidevõrgu vahendusel moodustatakse andmetee path, st meedium, mille vahendusel toimub infoülekanne. T...

Süsteemiteooria -
17 allalaadimist
28
docx

Äriplaan OÜ VolleyS

2 1. ÜLDOSA................................................................................................................................3 1.1 Äriidee kirjeldus...

Äriplaan - Keskkool
60 allalaadimist
66
pdf

Talis Bachmann "Reklaamipsühholoogia"

Reklaamipsühholoogia Talis Bachmann - Reklaam - see, kui õnnestub müüa kaupa, mida inimene tegelikult ei vaja, raha eest, mida tal endal parajasti ei ole. - Reklaam - tegevus, mille eesmärgiks on sisendada inimesele ootusi ja hoiakuid reklaamitavate kaupade või teenuste suhtes, nii et...

Reklaamipsühholoogia - Akadeemia Nord
56 allalaadimist
27
doc

EESTLASTE SUHTUMINE EESTI VENELASTESSE

klass EESTLASTE SUHTUMINE EESTI VENELASTESSE Uurimistöö Juhendaja: Ljubov Peterson Tallinn 2015 SISSEJUHATUS Vene rahvus moodustab umbes veerandi Eesti kogu rahvastikust ja on sellega teine kõige suurem rahvusgrupp Eestis. Kuigi venelased on juba aastakümneid Eesti...

Euroopa integratsioon - Keskkool
1 allalaadimist
14
doc

SPORDITREENERITE TASEMEKOOLITUSE ÕPPEKAVA

Juhtimise stiilid. Õpilaste individuaalsete eripärade ja eelistuste arvestamise olulisus. Treeneri tegevus sportlase arengu ja huvide juhtimisel. Nõuanded, kuidas treener saaks sportlase karjääri jooksul teda ette valmistada valutuks karjääri lõpetamiseks ning eluga toimetulekuks peale aktiivsest spordist loobumist. Soovitatav kirjandus: Allik, J. & Rauk, M., toim. (2002). Psühholoogia gümnaasiumile. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. Cialdini. R. B. (2005). Mõjustamise psühholoogia: Teooria ja praktika. Tallinn: Pegasus. Loko, J. (1996). Sporditeooria. Tartu. Loko, J. (2002). Laste ja noorte spordiõpetus. Tartu Nurmekivi, A. (2004). Treeningu printsiibid. Õppematerjalid treenerite I astme koolituskursustele. Thomson, K. (2003). Spordipsühholoogia – inimese te...

Spordifüsioloogia - Tallinna Ülikool
5 allalaadimist
2
doc

Isiksuseteooriad

Peamised isiksuse käsitlemise paradigmad on: Psühhodünaamilise käsitluse järgi mõjutab inimese isiksuse arenemist seesmised psüühilised jõud, mida inimene endale ei teadvusta (impulsid, instinktid, varajased kogemused lapsepõlvest), ehk isiksuse kujundab alateadvus. Humanistlik käsitlus vaatleb inime...

Psühholoogia - Kutsekool
1 allalaadimist
6
docx

Mälu

Mälu Mina valisin see kord oma essee teemaks mälu, kuna see oli esimene asi, mis pähe tuli, kui räägiti, et essee tingimus on, et peab sisaldama tunnis käsitletud teemat. Samas tundus see juba alguses väga hea teema kuna ma leidsin kohe seose endaga. Kõige pealt ma defineeriks lihtsas eesti keeles ära, mis on üldse mälu, mälusüstteemid ja protsessid. Siin ko...

Psühholoogia - Keskkool
2 allalaadimist
2
docx

AJURÜNNAK- protokoll

Meelika Allik KV169 Tallinna Majanduskool KOOSOLEKU PROTOKOLL Tallinn 13. oktoober 2016 Algus kell 19.00, lõpp kell 19.45 Juhatas Meelika Allik Protokollis Meelis Allik Võtsid osa: Liia Pajusaar, Piret tammeorg, Jaanus Riidam, Eha Kondas PÄEVAKORD: Ajurünnaku läbiviimine te...

Väljendusoskus - Kutsekool
6 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun