Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge
Add link

Kategooria ettevõtlus - 137 õppematerjali

Majandus >> Ettevõtlus
ettevõtlus on kui igapäevaste tegevuste ja toimingute kogum, mis on tihedalt seotud püstitatud eesmärkidega ning nende saavutamiseks vajalike teadmiste, oskuste, kogemuste ja isikuomadustega, sh valmidusega võtta riske kõikidel tasanditel (ettevõtlus, n.d.) Teadlased on seisukohal, et ettevõtluse põhitunnus on ettevõtlusprotsess, millega luuakse uut väärtust kliendile ja ühiskonnale.
15
docx

Ettevõtlus ja äri planeerimine

Üldised teemad on toodud järgnevalt. 1. Ettevõtluse definitsioonid, ettevõtjate iseloomustus ja ettevõtte määratlus äriseadustikus ja klassifikatsioonid. Ettevõtluse definitsioonid ETTEVÕTLUST on defineeritud kui protsessi, kus vajaliku aja ja pingutuste ning riskide võtmise tulemusena luuakse väärtusi ja isiklikku rahulolu (Hisrich ja Peters, 1989). ...protsess, mille kaudu inimesed saavad teadlikuks ettevõtlusest kui võimalusest ja astuvad samme äri alustamiseks (Stevenson 2005) Ettevõtte käivitamine ja/või kasvatamine läbi innovaatilise, riski võtva juhtimise (Fred L. Fry) Erinevaid distsipliine ühendav teadmisvaldkond Ettevõtluse elemendid (F.L.Fry, 1993): a. Äri alustamine b. Loov ja innovatiivne äri c. Kasvava ettevõtte juhtimine...

Ettevõtlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
66 allalaadimist
22
doc

Ettevõtlus

a., Tallinn 1. Ettevõtluse olemus ja ettevõtjaks kujunemine 1.1. Ettevõtja mõiste Ettevõtja on füüsiline isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning kaupade ja teenuste müük on talle püsivaks tegevuseks, ning seaduses sätestatud äriühing. Äriühinguks on täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts ja tulundusühistu. (Sellest tulenevalt käsitlevad Eesti statistilised väljaanded ettevõtjatena nt osaühinguid ja aktsiaseltse, mitte nende rajajaid.) Ärinimi ehk firma on äriregistrisse kantud nimi, mille all ettevõtja tegutseb. Ettevõte on majandusüksus, mille kaudu ettevõtja tegutseb. 1.2. Ettevõtjaks kujunemine Ettevõtjaks saamise otsust mõjutab sageli mingi muutus elus, mis seab inimese teelahkmele, kus tuleb otsustada, kuidas edasi elada ja töötada. Tegemist võib olla ka teadliku sooviga oma eluviisi muuta. Sellisteks pöördepunktideks võivad olla: * tööko...

Ettevõtlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
348 allalaadimist
2
doc

Ettevõtlus

Ettevõtluse eksami küsimused pildistatuna...

Ettevõtlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
290 allalaadimist
2
docx

ETTEVÕTLUS

Ettevõtja on... ...füüsiline isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning see on talle püsivaks tegevuseks. 2.Frantsiis on... ...leping frantsiisiandja ja frantsiisiõtja vahel ...õigus kasutada kellegi 3.Äriidee on idee, mille realiseerimine (ellu rakendamine) võimaldab teenida idee autorile ...raha ...kasumit ...kuulsust ...uusi väärtusi 4.Ettevõtte missioon on... ...visioon tema tulevikust ...tema roll tarbija seisukohalt ...oma eesmärkide saavutamine 5.Turundus on osategevuste kompleks, mis hõlmab ...turu uuringuid ...toote kujundamist ...müügi toetamist ...hinnapoliitikat ...turunduskanalite valikut ...tootmise korraldamist ...finantsarvestust ...müüki ...varustamist 6.Aktsiaseltsi juhtivateks organiteks on ...üldkoosolek ...nõukogu ...juhatus 7.Eestis registreeritud aktsiaseltsi juhatuse esimees peab olema... ...füüsiline isik ...juriidiline isik ...vähemalt 30 aastane ...Eesti Vabariigi kodanik ...mees...

Ettevõtlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
78 allalaadimist
6
docx

Ettevõtlus II KT mõisted

Konkurentsiseadus Ettevõtja - äriühing, füüsilisest isikust ettevõtja või muu majandus- või kutsetegevuses osalev isik või juriidiliseks isikuks mitteolev ühendus või ettevõtja huvides tegutsev isik. Kaubaturg - hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ja kasutustingimuste ning tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetatavate või asendatavate kaupade käibimise ala, mis hõlmab muu hulgas kogu Eesti territooriumi või selle osa. Vertikaalne - ettevõtjate kokkulepe, nende kooskõlastatud tegevus ja ettevõtjate ühenduse otsus siis, kui nimetatud ettevõtjad tegutsevad tootmise või turustamise erinevatel tasanditel. Horisontaalne - ettevõtjate kokkulepe, nende kooskõlastatud tegevus ja ettevõtjate ühenduse otsus siis, kui nimetatud ettevõtjad tegutsevad tootmise või turustamise samal tasandil konkurentidena. Erand on ettevõtja taotlusel Konkurentsiameti peadirektori või...

Ettevõtlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
59 allalaadimist
3
docx

Ettevõtlus ja projektijuhtimine

1. Ettevõtlus ja projektijuhtimine - 1 Esitada 07.11.2013 mailile Varje.Kodasma@ut.ee Palun faili nimeks: perekonnanimi, eesnimi, koduse töö number Küsimuste korral – Varje.Kodasma@ut.ee 1. Varade (aktivad) ja allikate (passivad) rűhmitamine Määratle varade ja allikate koosseis antud andmete põhjal. Leia tasakaal varade ja allikate vahel rahalistes ühikutes. Tee kokkuvõtted: käibevara, põhivara, võõrkapital ja omakapital. Nr Sisu VARA ALLIKAD Käibe- Põhi- Võõr- Oma- Ühikuid vara vara kapital kapital 1 Tooraine ja materjal 115 2 Tarnijatele maksmata 120 arved 3 Traktor 200 4 Raha arvelduskontol 45 5 Saadud lühiajaline laen 70 6...

Ettevõtlus -
76 allalaadimist
3
pdf

Ettevõtlus Eestis

Ettevõtluse areng ja seisund Eestis Ettevõtjaliku orientatsiooni ning (kui siirderiigis) tegeliku ettevõtl(ikk)use mõõtmine Perioodid, aastad Tunnussõnad Perioodid, aastad Tunnussõnad I 1988 ­ 1992 Teke (taastumine) Varane 1988 ­ (Taas)teke ja Selleks on kasutusel mitmed erinevad mudelid: II 1992 ­ 1995 Kvantitatiivne areng 1995 kvantitatiivne · Global Entrepreneurship Monitor (GEM); areng areng · Entrepreneurship Policy Typology (EPT, III1995 ­ 1998 Kvalitatiivne areng Küps 1995 ­ Kvalitatiivne...

Ettevõtlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
30 allalaadimist
1
docx

Ettevõtlus

Täida lüngad! Ettevõtte sünonüümid Eestis on näiteks 1.organisatsioon ja 2.firma. Ettevõtte kui iseseisva majandusüksuse tunnused on juhtimine,3. raamatupidamine, 4.varade lahusus ja 5.bilanss. Äritegevust reguleerivad riigis mitmed seadused, millest olulisemad on 6.äriseadustik, võlaõigusseadus, töölepinguseadus ja mitmed maksuseadused. Ettevõtjal on äris osalemiseks mitmeid erinevaid võimalusi. Kui inimene tegutseb oma nimel, siis teda nimetatakse juriidilises keeles 7. FIE. Sellise teguviisi eelisteks on näiteks 8.Kui käive e müügimaht ei ületa 16 000, võib pidada kassapõhist raamatupidamist. ja 9.Võimaldab reguleerida maksukoormust Eestis saab luua nelja liiki äriühinguid:10. täisühing, 11.osaühing, 12.usaldusühing ja 13.aktsiaselts. Äriühingut, milles on kaks või enam osanikku ja nad tegutsevad ühise ärinime all ning mõlemal on solidaarne vastutus nimetatakse 14.täisühinguks. Tuntuimad piiratud vastutus...

Ettevõtlus - Keskkool
3 allalaadimist
2
docx

Ettevõtlus

Idee Ettevõtluses on olulisel kohal idee, mille kallal hakkab ettevõtte edaspidi töötama. Ettevõttel peab olema kindel plaan kuidas seda ideet realiseerida. Plaan peab olema köitev, et inimeste huvi äratada uudse ja innovaatilise toote või teenuse loomisel, klmmerdumata raha ja tulu küsimusele. Töö idee kallal peab looma kollektiivis hubase meeleolu selleks, et ettevõtjad looksid turvalise, mugava ja vajalikku toote või teenuse armastuse ja kirgega. Idee peab olema tarbija hingele lähedane, et tal tekiks soov seda osta või kasutada. 2. Lähenemisviis Isiklikult arvan, et kui inimene otsustab hakata ettevõtjkas, kas üksi või koos kindla inimrühmaga, siis tal peab olema piisavalt kannatlikust, et tema toote või teenus muutuks edatabelites No1. Selleks, et teha edusamme on vaja: Julgust- et ette võtta, kompida ja ületada piire Avatust-selgust iseenda...

Ettevõtlus - Keskkool
1 allalaadimist
2
docx

Eksami kordamisküsimused õppeaines Ettevõtlus ja majandus

Eksami kordamisküsimused õppeaines Ettevõtlus ja majandus (ettevõtluse suund)  Ettevõtluse   olemus,   ettevõtlusprotsess,   selle   erinevad   definitsioonid, kes on ettevõtja, mis on tema isepärased tunnused?  Ettevõtlusprotsessi areng, ettevõtlus kaasajal, selle eripärad, kaasaja väljakutsed ettevõtluses ja ettevõtjatele?  Ettevõtete   klassifikatsioon   (mikroettevõtted,   väikeettevõtted, suurettevõtted) nende eripärad?  Ettevõtete   klassifikatsioon   ettevõtte   ärimudeli   alusel   (“ühe­mehe” ettevõtted,   idee­ettevõtted,   elustiiliettevõtted,   start­up   ettevõtted, akadeemilised   ettevõtted,   pagulasettevõtted,   naisettevõtted, põllumajandusettevõtted jms)?  Ettevõtete   klassifikatsioon   ärimudeli   alusel   II   (nn   Uber­tüüpi ettevõtted,   “odavlennumudelit”   kasutavad   ettevõtted, käsitööettevõtted, iduettevõtted)?  Ettevõtjaks   olemine,  ...

Ettevõtlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
44 allalaadimist
9
pdf

Ettevõtlus mikrotasandil

Ettevõtja ja juhi tüüpiliste omaduste ning käitumise võrdlus ETTEVÕTLUS MIKROTASANDIL Ettevõtja Tegur Juht Makrokäsitluses räägitakse väike- ja keskettevõtetest, mikrokäsitluses aga valdavalt Juhitud tajutud võimaluste poolt. Strateegiline Juhitud jooksvalt kontrollitavate väikeettevõtetest, keskettevõtetest ka, enamasti vaid viimaste erisuste väljatoomisel. orientatsioon ressursside poolt. Põhjus: enamik väikeettevõtetele omaseid tu...

Ettevõtlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
65 allalaadimist
4
doc

Ettevõtlus turumajanduses

PEATÜKK. Ettevõtlus turumajanduses Sobiv vaste: Leia igale A-veeru mõistele B-veerust sobiv vaste A B J 1. Nõukogu A. Näeb uusi ärivõimalusi ja riskib nende elluviimisel. E 2. Dividendid B. Litsents, mis lubab firmal tegutseda ühe suurema keti osana. A 3. Ettevõtja C. Need inimesed on aktsiaseltsi omanikud. G 4. Hääletamisvolitus D. Aktsiaseltside eelis, mis lubab tegevust jätkata, kui omanikud lahkuvad või surevad. D 5. Kindlustus E. Aktsionäridele jaotatav kasumi osa. C 6. Aktsionärid F. Näitab selle omaniku õigust osale ettevõtte varast ja kapitalist. B 7. Frantsiis G. Õigus hääletada aktsionäri nimel. I 8. Piiramatu eluiga H. Majandusorganisatsioon, mille omanikel on tema tegevuse...

Ettevõtlus - Keskkool
22 allalaadimist
8
pdf

Ettevõtlus - planeerimine ettevõttes

Planeerimine ettevõttes Plaanide väljatöötamise suuna alusel eristuvad planeerimise MEETODID: Ettevõtja (kui organisaator ja juht) peaks tegelema ka planeerimisega. A) retrograadne plaanimine - toimub "ülalt alla": tippjuhtkonna (või eemalseisva Planeerimine (ehk plaanimine, kavandamine) ei ole (sotsialistlik) igand! omaniku, nt emaettevõtte, riigi, jne) välja töötatud üld- ehk raamplaan Planeerimine on juhtimise üks osategevusi ­ probleemi tunnetamine, lahenduste liigendatakse osaplaanideks, mida täpsustatakse madalamatel planeerimistasanditel ning mis võivad omakorda olla raamplaanideks väljatöötamine ja hindamine ning tulevikku suunatud otsuste tegemine, milles madalamatele tasanditele. sisaldub:...

Ettevõtlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
90 allalaadimist
2
doc

ETTEVÕTLUS EKSAMI vastused

Ettevõtja on o Füüsiline iskik, kes pakum oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning see on talle püsivaks tegevuseks Fransiis on o Leping fransiisiandja ja fransiisivõtja vahel o Lubab frantsiisivõtjal kasutada frantsiisisandja oskusteavet ja kogemust. Äriidee on idee, mille realiseerimine (ellu rakendamine) võimaldab teenida idee autorile o Kasu Ettevõtte missioon on o Tema roll tarbija seisukohalt Turundus on osategevuste kompleks, mis hõlmab o Turu-uuringuid o Turustuskanalite valikut o Hinnapoliitikat o Müügi toetamist o Müüki Aktsiaseltsi juhtivateks organiteks on o Üldkoosolek o Nõukogu o Juhatus Määra o Osaühing on äriühing, millel on osadeks jaotatud osakapital o Aktsiaselts on äriühing, millel on aktsiateks jaotatud akstiakapital Eestis registreeritud aktsiaseltsi juhatuse esimees peab olema o Füüsiline isik o Teovõimeline o Täisealine o Eestis töölub...

Ettevõtlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
90 allalaadimist
0
pptm

Sotsiaalne ettevõtlus

...

Ettevõtlus -
9 allalaadimist
12
docx

Mina ja ettevõtlus

Vana-Vigala TTK Ettevõtlus Kaido Raimla 12AM1 15.12.2014 1. Elektrooniline registreerimine e-äriregistri ettevõtjaportaalis Elektrooniline registreerimine on kõige mugavam ja kiirem võimalus ettevõtte asutamiseks. E-äriregistri ettevõtjaportaali sisenemiseks ja registreerimise läbiviimiseks vajate ID-kaarti või mobiil-ID`d ning digitaalallkirjastamise tarkvara. Äriühingu saate registreerida elektrooniliselt ettevõtjaportaalis vaid siis, kui:  põhikapitali sissemakse on rahaline ning te tasute nii osakapitali kui ka riigilõivu elektrooniliselt ettevõtjaportaali kaudu  kõik asutamisega seotud isikud saavad asutamisdokumente digiallkirjastada. Ettevõtjaportaalis on võimalik registre...

Ettevõtlus - Kutsekool
10 allalaadimist
2
doc

Ettevõtlus turumajanduses

PEATÜKK. Ettevõtlus turumajanduses Sobiv vaste: Leia igale A-veeru mõistele B-veerust sobiv vaste A B __J_ 1. Nõukogu A. Näeb uusi ärivõimalusi ja riskib nende elluviimisel. __E_ 2. Dividendid B. Litsents, mis lubab firmal tegutseda ühe suurema keti osana. _A__ 3. Ettevõtja C. Need inimesed on aktsiaseltsi omanikud. __G_ 4. Hääletamisvolitus D. Aktsiaseltside eelis, mis lubab tegevust jätkata, kui omanikud lahkuvad või surevad. __I_ 5. Kindlustus E. Aktsionäridele jaotatav kasumi osa. __C_ 6. Aktsionärid F. Näitab selle omaniku õigust osale ettevõtte varast ja kapitalist. _B__ 7. Frantsiis G. Õigus hääletada aktsionäri nimel. _D__ 8. Piiramatu eluiga H. Majandusorgan...

Ettevõtlus - Keskkool
10 allalaadimist
12
docx

Ettevõtlus konspekt koos tööülesannetega

Ettevõtluse areng 1.1 Ettevõtluse ajalooline areng PS, kuula põhiesitlust Ettevõtllikkuse areng... Läbi aegade on mõistet ettevõtja ja ettevõtlus käsitletud erinevalt. Originaalis on inglisekeelne mõiste entrepreneur pärit Prantsuse keelest ja see tähendas isikut, kes on aktiivne ja saavutab midagi. Teiste riikide kontekstis tähendas ta eelkõige vahendaja (tähendust). Väikeettevõtluse ajalooline taust saab alguse väliskaubanduse algetest... KUI VANA ON ETTEVÕTLUS? KES ON LÄBI AJALOO olnud ettevõtja? KUST JA KUIDAS SAI ALGUSE kaasaaegne ettevõtlus? Väikeettevõtluse ajalooline taust saab alguse väliskaubanduse algetest... DISKUSSIOON/ARUTELU: 1.2 Ettevõtluse mõiste ja funktsioonid (ajaloo ja arengu taustal) Definitsioone: Drucer (1985) ­ Ettevõtlus on innovaatiline tegevus, mis sisaldab endas olemasolevate ressursside koondamist uueks heaolu lo...

Ettevõtlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
15 allalaadimist
13
doc

Ettevõtlus

ETTEVÕTLUS 4.1 ETTEVÕTLIK INIMENE, ETTEVÕTJA JA PALGATÖÖTAJA Kes on ettevõtlik inimene? Kas igaühest saab ettevõtja? Millised erisused on ettevõtjal igapäevaelus võrreldes palgatöötajaga? Milles seisneb ettevõtja risk? Ettevõtlikkus, ettevõtja. Ettevõtlikkust iseloomustab millegi uue alustamine, võimaluse nägemine ja reageerimine sellele, algatusvõime ning valmisolek riskida. Ettevõtlikkus eeldab loomingulisust, uuendusmeelsust, oskust välja selgitada enda eemärke ja selle saavutamise kavandamist. Ettevõtlikkust on vaja näiteks meeskonna loomisel, et võtta osa kursustevahelisest korvpalliturniirist. Meeskonna loomist ja turniirist osavõtmist võib takistada kursusekaaslaste vähene huvi võistluse vastu, treeneri ajapuudus, treeningupaiga hõivatus, osalejate loobumine, jne. Eesmärgi saavutamiseks on meeskonna loojal vaja teha palju otsuseid, kavandada tegevust ning turniiril jääks osalemata, kui ta ei suudaks veenda k...

Ettevõtlus - Keskkool
9 allalaadimist
12
pdf

Ettevõtluse olemus

Aine üldeesmärgid on anda süsteemne ülevaade ETTEVÕTLUSE ALUSED ettevõtlusest mikro-, makro- ja ka mesotasandil ning eeldused ettevõtluse põhiprotsesside ning P2PC.00.281 ­ 3EAP -probleemide mõistmiseks ja seostamiseks, mis võimaldavad läbida järgnevaid kursusi. Rakendusvaldkond? Õppejõud: Projektijuhtimine? Ettevõtjana tegutsetakse Varsti näeme, et (iga)...

Ettevõtlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
69 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun