Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse Registreeri konto
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge

Kategooria ettevõtlus - 134 õppematerjali

Majandus >> Ettevõtlus
ettevõtlus on kui igapäevaste tegevuste ja toimingute kogum, mis on tihedalt seotud püstitatud eesmärkidega ning nende saavutamiseks vajalike teadmiste, oskuste, kogemuste ja isikuomadustega, sh valmidusega võtta riske kõikidel tasanditel (ettevõtlus, n.d.) Teadlased on seisukohal, et ettevõtluse põhitunnus on ettevõtlusprotsess, millega luuakse uut väärtust kliendile ja ühiskonnale.
thumbnail
15
docx

Ettevõtlus ja äri planeerimine

Väline mikrokeskkond: tarbijad, hankijad, konkurendid, inimressursid, finantsressursid Sisekeskkond: Omanikud, juhid, töötajad Väline makrokeskkond: Poliitliline, majanduslik, sotsiaalne, tehnoloogiline, looduslik ja rahvusvaheline keskkond. 26. Vastutustundlik ettevõtlus Vastutustundlik ettevõtlus ehk levinud mõistega CSR (Corporate social responsibility) on ettevõtte majandusliku, keskkonna- ja sotsiaalse mõõtme loomulik ja vabatahtlik integreerimine ettevõtte igapäeva tegevusse, juhtimisse ja äristrateegiasse. 27. Intellektuaalse omandi kaitse Intellektuaalomandiks loetakse inimese vaimse tegevuse tulemit. Intellektuaalomandi õigused annavad võimaluse kaitsta firma mõningaid immateriaalse varasid. Peaaegu igal äriühingul on sellist vara, mida tasub kaitsta....

Ettevõtlus
76 allalaadimist
thumbnail
22
doc

Ettevõtlus

a., Tallinn 1. Ettevõtluse olemus ja ettevõtjaks kujunemine 1.1. Ettevõtja mõiste Ettevõtja on füüsiline isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning kaupade ja teenuste müük on talle püsivaks tegevuseks, ning seaduses sätestatud äriühing. Äriühinguks on täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts ja tulundusühistu. (Sellest tulenevalt käsitlevad Eesti statistilised väljaanded ettevõtjatena nt osaühinguid ja aktsiaseltse, mitte nende rajajaid.) Ärinimi ehk firma on äriregistrisse kantud nimi, mille all ettevõtja tegutseb. Ettevõte on majandusüksus, mille kaudu ettevõtja tegutseb. 1.2. Ettevõtjaks kujunemine Ettevõtjaks saamise otsust mõjutab sageli mingi muutus elus, mis seab inimese teelahkmele, kus tuleb otsustada, kuidas edasi elada ja töötada. Tegemist võib olla ka teadliku sooviga oma eluviisi muuta. Sellisteks pöördepunktideks võivad...

Ettevõtlus
351 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Ettevõtlus

Ettevõtluse eksami küsimused pildistatuna...

Ettevõtlus
293 allalaadimist
thumbnail
2
docx

ETTEVÕTLUS

Ettevõtja on... ...füüsiline isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning see on talle püsivaks tegevuseks. 2.Frantsiis on... ...leping frantsiisiandja ja frantsiisiõtja vahel ...õigus kasutada kellegi 3.Äriidee on idee, mille realiseerimine (ellu rakendamine) võimaldab teenida idee autorile ...raha ...kasumit ...kuulsust ...uusi väärtusi 4.Ettevõtte missioon on... ...visioon tema tulevikust ...tema roll tarbija seisukohalt ...oma eesmärkide saavutamine 5.Turundus on osategevuste kompleks, mis hõlmab ...turu uuringuid ...toote kujundamist ...müügi toetamist ...hinnapoliitikat ...turunduskanalite valikut ...tootmise korraldamist ...finantsarvestust ...müüki ...varustamist 6.Aktsiaseltsi juhtivateks organiteks on ...üldkoosolek ...nõukogu ...juhatus 7.Eestis registreeritud aktsiaseltsi juhatuse esimees peab olema... ...füüsiline isik ...juriidiline isik ...vähemalt 30 aastane ...Eesti Vabariigi kodanik...

Ettevõtlus
79 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Ettevõtlus II KT mõisted

Konkurentsiseadus Ettevõtja - äriühing, füüsilisest isikust ettevõtja või muu majandus- või kutsetegevuses osalev isik või juriidiliseks isikuks mitteolev ühendus või ettevõtja huvides tegutsev isik. Kaubaturg - hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ja kasutustingimuste ning tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetatavate või asendatavate kaupade käibimise ala, mis hõlmab muu hulgas kogu Eesti territooriumi või selle osa. Vertikaalne - ettevõtjate kokkulepe, nende kooskõlastatud tegevus ja ettevõtjate ühenduse otsus siis, kui nimetatud ettevõtjad tegutsevad tootmise või turustamise erinevatel tasanditel. Horisontaalne - ettevõtjate kokkulepe, nende kooskõlastatud tegevus ja ettevõtjate ühenduse otsus siis, kui nimetatud ettevõtjad tegutsevad tootmise või turustamise samal tasandil konkurentidena. Erand on ettevõtja taotlusel Konkurentsiameti peadirektori...

Ettevõtlus
60 allalaadimist
thumbnail
3
pdf

Ettevõtlus Eestis

Ettevõtluse areng ja seisund Eestis Ettevõtjaliku orientatsiooni ning (kui siirderiigis) tegeliku ettevõtl(ikk)use mõõtmine Perioodid, aastad Tunnussõnad Perioodid, aastad Tunnussõnad I 1988 ­ 1992 Teke (taastumine) Varane 1988 ­ (Taas)teke ja Selleks on kasutusel mitmed erinevad mudelid: II 1992 ­ 1995 Kvantitatiivne areng 1995 kvantitatiivne · Global Entrepreneurship Monitor (GEM); areng areng · Entrepreneurship Policy Typology (EPT, III1995 ­ 1998 Kvalitatiivne areng Küps 1995 ­ Kvalitatiivne...

Ettevõtlus
30 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Ettevõtlus

aktsiaselts. Äriühingut, milles on kaks või enam osanikku ja nad tegutsevad ühise ärinime all ning mõlemal on solidaarne vastutus nimetatakse 14.täisühinguks. Tuntuimad piiratud vastutusega äriühingud on 15.osaühing ja 16.aktsiaselts. Mõlema ettevõtte osanikel on õigus saada iga aastast kasumit ­ (.17.). 18.Usaldusühingus on kahte tüüpi osanikud: 19.usaldusosanikud ja täisosanikud. Oma sissemakse ulatuses vastutab sellises ühingus vaid 20usaldusosanik. Selline ettevõtlus vorm sobib näiteks 21.pottseppadele. Aktsiaselts on 22.piiratud vastutusega äriühing, mille aktsiakapital jaguneb aktsiateks. Aktsiad on kahte liiki- lihtaktsiad ja 23.eelisktsiad . Hääleõigus on 24.eelisaktsiate omanikul. Aktsiaseltsil on kohustuslik 25.kolmetasandiline juhtimisstruktuur: 26.üldkoosolek, 27.nõukogu ja 28.juhatus. Aktsiakapitali laiendamine on 29.üldkoosoleku pädevuses. Ühistu äriühinguna erineb kapitaliühingutest selle poolest, et kõigil tema liikmetel on 30...

Ettevõtlus
4 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Ettevõtlus

kuulda iga inimese arvamust 3. Finantsplaan Igal eteevõttel peab olema ülesehitatud kindel plaan kuhu ja killele suunatakse raha. Sellest oleneb väga plaju, kui turvaline või kui kreatiivne on toode või teenus. Raha planeering on tähtis küsimus, sest see tõstab ettevõtjate motivatsiooni, nende tööd ning ka lõpp tulemuse, milleks on kontakti loomine tarbijaga. Kokkuvtõkes võib öelda, et minu jaoks on ettevõtlus kõik tegevused, millel on: eesmärk risk mitte saavutada eesmärki vajadus planeerida oma tegevust vajadus kaasata erinevaid ressursse - aega, raha jms...

Ettevõtlus
1 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Eksami kordamisküsimused õppeaines Ettevõtlus ja majandus

Eksami kordamisküsimused õppeaines Ettevõtlus ja majandus (ettevõtluse suund)  Ettevõtluse   olemus,   ettevõtlusprotsess,   selle   erinevad   definitsioonid, kes on ettevõtja, mis on tema isepärased tunnused?  Ettevõtlusprotsessi areng, ettevõtlus kaasajal, selle eripärad, kaasaja väljakutsed ettevõtluses ja ettevõtjatele?  Ettevõtete   klassifikatsioon   (mikroettevõtted,   väikeettevõtted, suurettevõtted) nende eripärad?  Ettevõtete   klassifikatsioon   ettevõtte   ärimudeli   alusel   (“ühe­mehe” ettevõtted,   idee­ettevõtted,   elustiiliettevõtted,   start­up   ettevõtted, akadeemilised   ettevõtted,   pagulasettevõtted,   naisettevõtted, põllumajandusettevõtted jms)?  Ettevõtete   klassifikatsioon   ärimudeli   alusel   II   (nn   Uber­tüüpi ettevõtted,   “odavlennumudelit”   kasutavad   ettevõtted, käsitööettevõtted, iduettevõtted)?  Ettevõtjaks   olemine,  ...

Ettevõtlus
44 allalaadimist
thumbnail
9
pdf

Ettevõtlus mikrotasandil

Ettevõtja ja juhi tüüpiliste omaduste ning käitumise võrdlus ETTEVÕTLUS MIKROTASANDIL Ettevõtja Tegur Juht Makrokäsitluses räägitakse väike- ja keskettevõtetest, mikrokäsitluses aga valdavalt Juhitud tajutud võimaluste poolt. Strateegiline Juhitud jooksvalt kontrollitavate väikeettevõtetest, keskettevõtetest ka, enamasti vaid viimaste erisuste väljatoomisel. orientatsioon ressursside poolt. Põhjus: enamik väikeettevõ...

Ettevõtlus
65 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Ettevõtlus turumajanduses

Õigus hääletada aktsionäri nimel. I 8. Piiramatu eluiga H. Majandusorganisatsioon, mille omanikel on tema tegevuse eest piiratud vastutus. F 9. Aktsia I. Meetod, kuidas muuta suure kaotuse risk väikesteks perioodilisteks makseteks. H 10. Aktsiaselts J. Firma aktsionäride poolt valitud esindajad. Valikvastused: Märkige sobiva vastuse täht joonele. d 1. Ettevõtlus a. toob alati kasumit. b. on ala, kus saavad tegutseda vaid kõrgelt haritud inimesed. c. on isiksuse omadus. d. ei ole kunagi riskivaba. a2. Meie tänapäevane majandus erineb palju aastatetagusest. Milline põhjus järgnevaist on toonud kaasa need muutused? a. Ettevõtjad leiutasid või avastasid turu jaoks uusi kaupu. b. Õnn. c. Risk on peaaegu täiesti välistatud. d. Füüsilised isikud toodavad tänapäeval aktsiaseltsidest rohkem. c 3...

Ettevõtlus
26 allalaadimist
thumbnail
8
pdf

Ettevõtlus - planeerimine ettevõttes

... ja ettevõtte ühiskondlik vastutus Ühiskondlikku vastutust muudavad aktuaalseks mitmed tegurid: · üleilmastumise ja laialdaste tööstuslike muudatuste taustal on ... (ka vastutustundlik, samuti säästlik või jätkusuutlik ettevõtlus ­ kodanikel, tarbijatel, avaliku sektori organisatsioonidel ja investoritel inglise keeles corporate social responsibility = CSR) uued ootused ja väljakutsed; ... on kontseptsioon ja juhtimisvahend, mille alusel integreerivad · sotsiaalsed kriteeriumid mõjutavad üha sagedamini eraisikute ja...

Ettevõtlus
94 allalaadimist
thumbnail
2
doc

ETTEVÕTLUS EKSAMI vastused

Ettevõtja on o Füüsiline iskik, kes pakum oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning see on talle püsivaks tegevuseks Fransiis on o Leping fransiisiandja ja fransiisivõtja vahel o Lubab frantsiisivõtjal kasutada frantsiisisandja oskusteavet ja kogemust. Äriidee on idee, mille realiseerimine (ellu rakendamine) võimaldab teenida idee autorile o Kasu Ettevõtte missioon on o Tema roll tarbija seisukohalt Turundus on osategevuste kompleks, mis hõlmab o Turu-uuringuid o Turustuskanalite valikut o Hinnapoliitikat o Müügi toetamist o Müüki Aktsiaseltsi juhtivateks organiteks on o Üldkoosolek o Nõukogu o Juhatus Määra o Osaühing on äriühing, millel on osadeks jaotatud osakapital o Aktsiaselts on äriühing, millel on aktsiateks jaotatud akstiakapital Eestis registreeritud aktsiaseltsi juhatuse esimees peab olema o Füüsiline isik o Teovõimeline o Täisealine o Ees...

Ettevõtlus
92 allalaadimist
thumbnail
0
pptm

Sotsiaalne ettevõtlus

docstxt/13924547601381.txt...

Ettevõtlus
9 allalaadimist
thumbnail
12
docx

Mina ja ettevõtlus

Vana-Vigala TTK Ettevõtlus Kaido Raimla 12AM1 15.12.2014 1. Elektrooniline registreerimine e-äriregistri ettevõtjaportaalis Elektrooniline registreerimine on kõige mugavam ja kiirem võimalus ettevõtte asutamiseks. E-äriregistri ettevõtjaportaali sisenemiseks ja registreerimise...

Ettevõtlus
11 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Ettevõtlus turumajanduses

_D__ 8. Piiramatu eluiga H. Majandusorganisatsioon, mille omanikel on tema tegevuse eest piiratud vastutus. _F__ 9. Aktsia I. Meetod, kuidas muuta suure kaotuse risk väikesteks perioodilisteks makseteks. __H_ 10. Aktsiaselts J. Firma aktsionäride poolt valitud esindajad. Valikvastused: Märkige sobiva vastuse täht joonele. __d_ 1. Ettevõtlus a. toob alati kasumit. b. on ala, kus saavad tegutseda vaid kõrgelt haritud inimesed. c. on isiksuse omadus. d. ei ole kunagi riskivaba. __a_ 2. Meie tänapäevane majandus erineb palju aastatetagusest. Milline põhjus järgnevaist on toonud kaasa need muutused? a. Ettevõtjad leiutasid või avastasid turu jaoks uusi kaupu. b. Õnn. c. Risk on peaaegu täiesti välistatud. d. Füüsilised isikud toodavad tänapäeval aktsiaseltsidest rohkem. _c__ 3...

Ettevõtlus
13 allalaadimist
thumbnail
12
docx

Ettevõtlus konspekt koos tööülesannetega

SISSEJUHATUS ETTEVÕTLUSE ÕPINGUTESSE LOENG 1: ETTEVÕTLUSE ARENG JA (VÄIKE)ETTEVÕTLUSE OLEMUS 1. Ettevõtluse areng 1.1 Ettevõtluse ajalooline areng PS, kuula põhiesitlust Ettevõtllikkuse areng... Läbi aegade on mõistet ettevõtja ja ettevõtlus käsitletud erinevalt. Originaalis on inglisekeelne mõiste entrepreneur pärit Prantsuse keelest ja see tähendas isikut, kes on aktiivne ja saavutab midagi. Teiste riikide kontekstis tähendas ta eelkõige vahendaja (tähendust). Väikeettevõtluse ajalooline taust saab alguse väliskaubanduse algetest... KUI VANA ON ETTEVÕTLUS? KES ON LÄBI AJALOO olnud ettevõtja? KUST JA KUIDAS SAI ALGUSE kaasaaegne ettevõtlus?...

Ettevõtlus
15 allalaadimist
thumbnail
13
doc

Ettevõtlus

ettevõtlusest 9% mittehuvitatud 79% Allikas: Eesti Konjunktuuriinstituut uuring ,,Eesti elanike ettevõtlikkus" KOKKUVÕTE Õpilane sai aru ettevõtlikkuse mõistest, mõistab ettevõtja tegevuse eripära ja oskab hinnata oma valikud ettevõtjana ja palgatöötajana. 4.2 ETTEVÕTE, ETTEVÕTLUSVORMID JA ETTEVÕTLUSEGA ALUSTAMINE Kas sõbra auto pesemine on ettevõtlus? Mis on ettevõte? Mis vahe on füüsilisel ja juriidilisel isikul? Kuidas alustada ettevõtlusega? Miks osa ettevõtteid on aktsiaseltsid ja osa osaühingud? Milline on ettevõtja vastutus? Miks kõigi ettevõtete peaeesmärgiks ei ole kasumi saamine? Kust ettevõtja saab abi ettevõtluses? Ettevõtlus, ettevõte, füüsiline isik, juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja,...

Ettevõtlus
11 allalaadimist
thumbnail
12
pdf

Ettevõtluse olemus

Ettevõtluse olemus ... leiduvad ka mitmetes seadustes, aga ... Ettevõtluse kui distsipliin areng ja hetkeseisund ... need erinevad äri- ja maksuõiguse ja isegi üksikute Põhimõisted ja ­kategooriad, nende seosed maksuseaduste lõikes ­ näiteks: TMS § 14 lg. 2: Ettevõtlus on isiku iseseisev majandus- või kutsetegevus (sh notari ja ... kutsetegevus ja vabakutselise loovisiku loometegevus), mille eesmärgiks on tulu saamine kauba tootmisest, müümisest või...

Ettevõtlus
72 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Ülesanded (koos lahendustega)

Liis Peet PS-1.kursus-kaug Ülesanne 1 Ettevõte müüb praegu 10 000üh hinnaga 285kr tk. Üh muutuvkulu on 185kr. Püsikulud moodustavad 750 000kr. Vabad tootmisvõimalused on olemas. Samaaegselt pakutakse tellimust 15 000 tootele tükihinnaga 195kr. Kas tellimus võtta töösse? Püsikulud 750 000 Muutuvkulud 185* 10 000= 1 850 000 Kulud kokku 1 850 000+ 750 000= 2 600 000 Tulud 10 000* 285= 2 850 000 Kasum 2 850 000- 2 600 000= 250 000 2. pakkumisel 195- 185= 10kr tulu tk 15 000* 10= 150 000 kr müügitulu (1.juhul 285-185=100kr tulu tk, puhas müügitulu kokku 100* 10 000= 1 000 000kr) 1 000 000+ 150 000= 1 150 000 müügitulu nüüd 1 150 000- 750 000(püsikulud)= 400 000kr kasum Jah, tasub toota. Ülesanne 2. Hamburgerikioski saab rentida 3500 kr eest kuus (kog...

Ettevõtlus
532 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun