Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse Registreeri konto
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge

Kategooria auditeerimine - 10 õppematerjali

Majandus >> Auditeerimine
auditeerimine on ettevõtte või asutuse võiorganisatsiooni raamatupidamisaruannete ja nendega seotud finantsinfo, kontrollimine sõltumatu eksperdi poolt, et anda info kvaliteedile hinnang. Auditeerimisobjektiks võivad olla nii kasumit tootva kui mitte tootva juriidilise isiku finantsaruanded, sõltumata omandivormist, tegevusalast või suurusest.
thumbnail
12
doc

Auditeerimine

OSA 1. vandeaudiitor ­ isik, kes on sooritanud arvestusala eksperdiala kutseeksami(hiljem kutseeksam) raamatupidamise ja vandeaudiitori eriosa kellel on antud rahandusministri otsusega vandeaudiitori kutse ning kes on andnud vande. Avaliku sektori vande audiitor on vande audiitor kes on sooritanud kutse eksami avaliku õiguse eriosa ning kellele rahandus ministri otsusega on antud avaliku sektori vande audiitori kutse tase. 2. atesteeritud sise audiitor on isik kes on sooritanud kutse eksami siseaudiitori eriosa siseaudiitori atesteerimise alamosa ning kellele rahandus ministri otsusega antud vandeaudiitori kutse 3. avalikusektori siseaudiitor ­ isik kellele rahandus ministri otsusega on antud avaliku sektori üksuse sise audiitori või avaliku sektori hindlus siseaudiitori 4. audiitor ettevõtja ­ vandeaudiitor osutab vandeaudiitori kutse teenust audiitor ettevõtja kaudu...

Auditeerimine
106 allalaadimist
thumbnail
17
doc

Auditeerimine

Autiitortegevus on majandusarvestuse haru, mis keskendub arvestusele majandusüksuse tasandil. Autiteerimisõigus on ainult audiitori kutse saanud vande audiitoril, ning audiitori ühingul. Eestis reguleerivad audiitortegevust audiitortegevuse seadus, auditeerimise eeskiri, audiitorkogu põhikiri, audiitorkogu üldkoosoleku otsused ning juhataja otsused. Auditeerimine tuleb korraldada selliselt, et adekvaatselt oleks hõlmatud kliendi kõik raamatupidamise seisukohalt olulised tegevusvaldkonnad. 2 Audiitortegevuse ajalugu Peale taasiseseisvumist hakkas ettevõtlus eestis suhteliselt jõudsalt arenema, mille üheks oluliseks tõukejõuks oli väliskapitali sissevool eestisse. Tõsiseks probleemiks kujuneb see, et...

Auditeerimine
91 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Sisekontroll ja auditeerimine

ettevõttesisene organisatsiooniline struktuur. Ettevõttesisesed vastutuskeskused; 3. juhtimissüsteem. Aluseks on tulemusjuhtimise kontseptsioon. Laialt levinud mõisteks on auditi e audiitori mõiste, millega tavaliselt tähistatakse välisaudiitorit e vandeaudiitorit. Vähemtuntud on siseauditi mõiste, kuna see funktsioon on lühema ajalooga ning esialgu ei rakendatud erasektoris. Auditeerimine on raamatupidamisaruannete kontrollimine ning hinnangu andmine nende kvaliteedile lähtuvalt auditeerimise eeskirjast (välisaudit, siseaudiitor kontrollib kõike). Kontrolli valdkonda kuuluvad ka mõisted – revisjon ja revisjonikomisjon. Rev komisjon annab hinnanguid minevikus e revideeritaval perioodil sooritatud tegevustele. Auditeerimist eristab revisjonist see, et auditeerida saab ainult vandeaudiitor, revideerida võib igaüks. Riigikontroll...

Auditeerimine
14 allalaadimist
thumbnail
15
docx

Auditeerimine

Audiitori hinnang tõstab selle info usaldusväärsust, samas ei tohiks info kasutajad järeldada, et audiitori hinnang kinnitab või on tagatiseks ettevõtte jätkusuutlikusele või tema juhtkonna suutlikkusele. Audiitori ülesanne on hinnata aruannete kvaliteeti, kuid nende koostamise ja kvaliteedi eest vastutab ettevõtte juhtkond. Finantsaruannete auditeerimine ei vabasta ettevõtte juhtkonda vastutusest ega siirda vastutust audiitoritele. Üldreeglina peavad audiitori valima ettevõtte omanikud, kuid oma tegevuses ja aruandes peab audiitor arvestama ka teiste infokasutajatega, sest ettevõtte kohta langetavaid otsuseid ja teevad järeldusi erinevad inimgrupid. Auditeerimine tuleb korraldada selliselt, et oleks adekvaatselt hõlmatud ettevõtte raamatupidamise seisukohalt olulised tegevusvaldkonnad...

Auditeerimine
12 allalaadimist
thumbnail
14
docx

SISEKONTROLL JA AUDITEERIMINE

10) Olulisus ­ arvesse tuleb võtta auditi objekti olulisust. See on võimaliku kahju suurus, mis võib tekkida antud objekti kahjustamisel. 11) Auditi läbiviimiseks antav aeg ­ auditeerimisel peab arvestama sellega, et mida rohkem on aega auditeerimiseks, seda põhjalikumalt ja kvaliteetsemalt saab auditi koostada. Liigne ajakulu ühele objektile vähendab ajaressursse teiste objektide auditeerimiseks. Auditeerimine on segavaks faktoriks töötajatele, kes sellega kokku puutuvad. 12) Hinnang sisekontrollisüsteemile ­ audiitor hindab sisekontrolli, selle jälgimise tulemuslikkust; kas kontrollimeetmed toimivad; palju neid rakendatakse; on efektiivsed; püüavad kinni vigu; ennetavad pettusi; tagavad ressursside efektiivse kasutuse jmt. Et veenduda objektil seatud eesmärkide täitmises. Siseauditi läbiviimise eest vastutava isiku ülesanne on määratleda objektid, mida asutuses...

Auditeerimine
66 allalaadimist
thumbnail
17
docx

Auditeerimise alused

3) Avastamisrisk on risk, et audiitorettevõtja ei avasta oma kontrolliprotseduuride puudulikkuse tõttu olulisi vigu. Audiitorettevõtja saab ise otseselt mõjutada ainult avastamisriski. 4) Auditeerimisrisk ehk kogurisk, mis kujuneb osariskide koosmõjuna. Mida kõrgemaks hindab aud.ettevõtja tegevusriski ja sisek.riski, seda põhjalikumalt tuleb tal auditeerimine korraldada, et vähendada auditeerimisriski. Kui auditi käigus selgub, et audiitor hindas valesti tegevusriski või sisekontrolliriski, siis tuleb tal muuta auditeerimisteenuse plaan, lisades vajalikud täiendavad kontrolliprotseduurid ning kooskõlastades muudatused kliendiga. OLULISUS JA AUDITEERIMISRISK Kujundades arvamust rp.aruande kohta peab audiitorettevõtja sooritama erinevaid kontrolliprotseduure, et jõuda küllaldase kindluseni selles, kas rp...

Auditeerimine
106 allalaadimist
thumbnail
7
doc

Erinevad gaasid ja kasutus

Kool Autode ja masinate remondi osakond Nimi Erinevad gaasid ja kasutus Iseseisev töö Juhendaja : Tartu 2012 Sisukord 1. Sissejuhatus .......................................................................... 3 2. Hapnik .................................................................... 4 3. Propaan...............................................................4 4. Metaan ...............................................................4 5. Butaan ........................................................................ 5 6. Lämmastik ............................................................. 5 7. Vesinik ...................................................................... 5 8. Kasutatud kirjandus .............................................................. 7 ...

Auditeerimine
15 allalaadimist
thumbnail
40
docx

Auditeerimine, Viktor Arhipov

aruanded kajastavad ettevõtte finantsseisundit vastavalt seadustele, heale rmp tavale ning sise- eeskirjale õigesti ja õiglaselt. Auditi testi iseloomu tõttu ning arvestades et sisekontrollisüsteem võib olla väga varieeruv, säilib alati oht, et auiteerimisel ei avastata ka küllaltki olulisi vigu. Audiitori/auditi välised toimingud – lisaks auditeerimisele on seadusega kehtestatud audiitori funktsiooniks ka ülevaatus, see pole auditeerimine, see on ülevaatus. Raamatupidamise ja aruandluse teostamine, kokkuleppelised toimingud. Audiitor võib kliendile osutada auditi sarnaseid teenuseid. Kokkuleppelised toimingud – need on tavaliselt seotud mingi spetsiifilise valdkonnaga või mingi eriolukorraga. Reeglina ei anna audiitor kokkuleppeliste toimingute puhul hinnangut finantsinfole/aruannetele vaid ta esitab kliendile oma arvamused, soovitused, seisukohad ning järeldused ja otsused langetab klient...

Auditeerimine
101 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Audiitoritegevus, Kodutöö nr 2

Tudengi nimi: Auditi kindluse mudel, olulisus, valimid Leidke alljärgneva lähteinfo põhjal: a) Auditi läbiviimise (planeerimise) olulisus b) Kontrollisüsteemide testi valimi suurus (tegevuskulud) c) Detailide testi valimi suurus (tegevuskulud ja varud) Lahendus: 1) Materiality: 2,5mln*0,1=250 000 eur Performance Materiality: 250 000*0,8=200 000 eur 2) Valimi suurus = kindluse koefitsient / kõrvalkaldemäär = 1,2/0,05 = 24 3) Valimi suurus = Populatsioon/LV olulisus*kindluse faktor 3.1 Valimi suurus = 25 000 000 / 200 000 * 0,8 = 100 3.2 Valimi suurus = 3 000 000 / 200 000 * 3 = 45 ...

Auditeerimine
12 allalaadimist
thumbnail
42
pdf

Auditeerimise alused

10. Reklaam- Teenuse pakkumisel ei tohi audiitor kasutada esitavat ega pealetükkivat reklaami. AUDITEERIMINE JA AUDIITORI MUUD FUNKTISOONID • Auditi kohustus võib tuleneda ka seadustest, mitte ainult majandusnäitajatest. • Auditi kohustus on kõikidel aktsiaseltsidel, mittetulundusühingutel ja kohalikulomavalitsusel. • Auditeerimine on organisatsiooni raamatupidamise aruannete ja selle informatsiooni kontrollimine sõltumatu eksperdi poolt, et anda hinnang info kvaliteedile. • Auditi objektiks võivad olla mistahes organisatsioonid. • Audititks nimetatakse põhjendatud kindlustunnet andvat teenust, mille objektiks on vastavate osapoolte poolt ettenähtud kriteeriumite alusel koostatud möödunud perioodide rahandus info. Teenuse osutamisel lähtutakse seadusest kehtestatud audiitori...

Auditeerimine
25 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun